• 14 Temmuz 2020, 10:13:55

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Hiç ''Kimse'' Olmak..!  (Okunma sayısı 1084 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Hiç ''Kimse'' Olmak..!
« : 22 Ocak 2010, 22:56:58 »
Nasreddin Hoca ya sormuþlar: Kimsin ?
Hiç demiþ Hoca, hiç kimseyim.
Dudak büküp önemsemediklerini görünce, sormuþ: Sen kimsin?
Mutasarrýf demiþ adam kabara kabara.
Sonra ne olacaksýn? diye sormuþ Nasreddin Hoca.
Herhal de vali olurum diye cevaplamýþ adam...
Daha sonra.. diye üstelemiþ Hoca.
Vezir demiþ adam.
Daha daha sonra ne olacaksýn
Bir ihtimal sadrazam olabilirim.
Peki ondan sonra
Artýk makam kalmadýðý için adam boynunu büküp son makamýný söylemiþ: Hiç.
Daha niye kabarýyorsun be adam, ben þimdiden, senin yýllar sonra gelebileceði n makamdayým: hiçlik makamýýnda!
Hiçlik makamý aslýnda varlýk makamýdýr. Ama onun takdiri sadece Cenab-ý Hakka aittir. Zaten de bu yüzden kýymetlidir.
Hiç olmak, bilin ki, zaman zaman biri olmaktan daha iyidir. Çünkü hiç kimse olmak herkes olmak demeye de gelir.
Ýsterse insan, herkes , yahut hiç kimse olabilir. Her þey, ya da hiç bir þey! arasýnda gel-git yapabilir!
Zaten benli ðin ne önemi var..
Ne kadar kendi kimliðimizin ve benliðimizin üstüne titrersek titreyelim, genelde insanlar bir birine benzerler.
Ayný zaaflar, ayný beklentiler, ayný ihtiraslar, iþtiyaklar, inatlar, baskýlar, dalkavuklukl ar ve kimbilir daha neler neler
Çoðumuz dürüst deðiliz: Ýçimizde çok sayýda insan var. Bir insanýmýz (tarafýmýz) doðru, bir insanýmýz yanlýþ; bir insanýmýz sevap, bir insanýmýz günah; bir insanýmýz cesur, bir insanýmýz korkak; bir insanýmýz atýlgan, bir insanýmýz ürkek; bir insanýmýz güçlü, bir insanýmýz zayýf; bir insanýmýz bonkör, bir insanýmýz nankör. Yerine göre demokrat, yerine göre diktatör...
Çoðumuz dünyaya karþý zayýfýz: Yiyebileceði mizden, giyebileceði mizden daha fazlasýný isteriz. Daha iyi yemekler yemek, daha gösteriþli elbiseler giymek, daha görkemli evlerde oturmak, daha lüks otomobillere binmek...
Sonuçta hemen hepimiz korkarýz: Ama korkularýmýz a ne kadar teslim olmazsak, o kadar insansýnýz.
Hepimiz hayattan bir þeyler bekleriz: Daha iyi yemekler yemek, daha iyi evlerde oturmak, daha iyi otomobillere binmek, daha çok baþarmak, daha çok kazanmak, daha çok harcamak...
Pek itiraf etmeyiz, ama çoðumuz þöhret serv et kudret formülünü hayatýmýzýn en üstün deðeri olarak görürüz. Bu uðurda kimimiz kiþiliðimizi , kimimiz kimliðimizi, hatta bazýlarýmýz namus ve haysiyetimiz i ayaklar altýna alýrýz.
Ýnsanýn bu yönü bilginleri hep düþündürmüþt ür. Bazýlarý yaþama güdüsü deyip normal bulmuþ, ama bazýlarý insanl ýktan çýkýþ addedip dünyevi beklentileri aþmayý gerçek insanlýða ulaþmanýn þartý saymýþtýr.
Bunlara göre gerçek insan, dünyayý aþýp dünyadan taþan insandýr.
Gerçek anlamda tüm dünyada kaç insan kaldýðý sorusu da, tabii sorulmaya deðer.
Dünyada kaç gerçek insan kaldýðýný size söyleyemem, fakat her insanýn dünya gerçeklerind en biri olduðunu rahat rahat söyleyebilir im.
Zaten dünya gerçeði nedir ki..
Gerçek, herkese göre deðiþir. Herkes kendi gerçeðini yaþar: Biraz masal, biraz rüya, biraz hayal, biraz kuruntu...
Herkesin hayalleri, rüyalarý, hülyalarý, masallarý var...
Bazen kral olursunuz, bazen hamal. Zaman zaman dünyaca ünlü bir sanatçý, zaman zaman her sözü dinlenen bir filozof, ya da kimsenin ciddiye almadýðý silik biri...
Bazen ruh, bazen melek, bazen sýradan biri: Herkes...
Ýnsan istikrarsýzd ýr: Diktatörlükt en sýkýlýnca demokrat takýlýr, zenginlikten býktý mý, yoksullukta neþe arar...
Bazen her þeydir insan, bazen hiç bir þey.
Bazen herkestir, bazen hiç kimse.
Gerçek, herkese göre deðiþir. Ýnsan tek tek kendi gerçeðini yaþar: Biraz masal, biraz rüya, biraz hayal...
Çok þükür, benim de hayallerim, rüyalarým, hülyalarým, masallarým var...
Bazen kendi dünyama kral olurum, bazen çobanlaþýr koyun güderim. Zaman zaman dünyaca ünlü bir sanatçý, zaman zaman ciddiye alýnmayan bir filozof...
Bazen her þey, bazen hiç bir þey.
Her zaman hiç kimse...
Dünyayý fazla ciddiye aldýðýmýzý fark ettiðimden beri böyle oldum.
Yavuz Bahadýroðlu
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Hiç ''Kimse'' Olmak..!
« Yanıtla #1 : 22 Ocak 2010, 23:29:01 »
çok hoþtu gerçekten...
nasreddin hocamýzýn verdiði ders gerçekten ibretamizdi.
evet, hiçlik...
bütün makamlarýn en son, ve en üst noktasý...
secde etmeye ne kadar da benziyor, demi?
vücudunuzun en yüksek noktasý olan baþýnýzý ayaðýnýzýn en alt noktasý hizasýnda yere koyuyorsunuz...
yani baþýnýzý en alçak noktaya koyarak yücelebiliyorsunuz...
"hep"ken hiç oluyorsunuz ki, gerçek "hep" olabilesiniz!
týpký tramplen gibi...
en yükseðe zýplayabilmenin yolu, en alt noktaya inerek mümkün olabiliyor...
hayatýmýz nice kozmik sýrlarla ihata edilmiþ,
doðrusu idrak etmek ve oradan "hâl" boyutuna taþýmak...
iþte size insan denen meçhul'ün hayat serüveni...
***
eyvALLAH ablam, yüreðinize saðlýk.
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2010, 23:40:42 Gönderen: __MiM__ »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Hiç ''Kimse'' Olmak..!
« Yanıtla #2 : 22 Ocak 2010, 23:34:33 »
Deðerli abim ..Kullandýðýnýz fonk nasýl bir karekterdir..Okuyamýyorum ki ben  :anlamadim:

Yada  ben iyice yaþlandým  :hmm:
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Hiç ''Kimse'' Olmak..!
« Yanıtla #3 : 22 Ocak 2010, 23:43:41 »
Deðerli abim ..Kullandýðýnýz fonk nasýl bir karekterdir..Okuyamýyorum ki 5


Biraz okuma ve göz talimleri yapmak lâzým ablacým,
bu çok özel ve estetik bir fonttur...
temaþa zevki veriyor insana...
biraz zahmet çekmeye deðmesin mi yani!? ;)
ama güzel hatýrýn için, epeyi büyüttüm,
hadi gene eyisin ha!   :haha:

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Hiç ''Kimse'' Olmak..!
« Yanıtla #4 : 22 Ocak 2010, 23:51:15 »
Abi zahmet olmadan rahmet olmuyor...

elbette çekerim  seve seve:)

ama ama ama ama :)

teþekkür ederim   :gul:

"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Hiç ''Kimse'' Olmak..!
« Yanıtla #5 : 22 Ocak 2010, 23:55:49 »

ama ama ama ama :)

ablacým, yoksam halâ mý okuyamadýn?!
þayet, okuyamadým dersen, bundan sora sana,
yaþlý ablam diyecem ha, ona göre! :)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı namütenahi

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 351
 • Teþekkür 1
 • Ya "VEDUD" Kalbimizi "SENDE" tut
Ynt: Hiç ''Kimse'' Olmak..!
« Yanıtla #6 : 22 Ocak 2010, 23:58:43 »
YaHU Bevadih Kardeþim sen nee ettin.!!
Bu nasýl bir paylaþým bu nasýl bir tokat nasýl bir ders nasýl bir öðüt.
Doðrusu söyleyecek söz bulamýyorum.
Zaten MiM Hocam yeteri kadar büyük yazmýþ :)
özet çýkarmýþ
ben sadece okudum ve "hiç" olamadýðýmý burada olmak istediðimi bildirmek
istercesine biþi ler karaladýðýmý belirtmek istedim.
burada olma istediði de bir var olma arzu su mu acaba ?
demekki daha çok fýrýn ekmek yemek lazým.

* HÝÇ * olabilecek  * AÞK * versin RABBÝM bizlere inþALLAH

Sevgili Bevadih kardeþim
size de namütenahi teþekkür muhteþem eðitici paylaþým için.!

SuS (!) -u- Yorum (?) ... OkU (!) -u- Yorum (?)

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Hiç ''Kimse'' Olmak..!
« Yanıtla #7 : 23 Ocak 2010, 00:17:36 »
Sevgili namütenahi...

Emanet yazýlarý bulup sizde, mim abimde ve diðer kardeþlerimde olan incilerin dökülmesine vesile  olup, nasiplendiðim için ne haz alýyorum bir bilseniz..!

Teþekkürü ben ederim... :gul:Duanýza içten aminler...

Bu arada sizinde kinayeli bir þekilde gülmeniz abimin  "yaþlý ablasý" olma korkusu yüzünden  Evettttt...Okuyabiliyorum abiiii!!  :sustum: :heheheh:
« Son Düzenleme: 23 Ocak 2010, 00:19:30 Gönderen: Bevâdih »
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı namütenahi

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 351
 • Teþekkür 1
 • Ya "VEDUD" Kalbimizi "SENDE" tut
Ynt: Hiç ''Kimse'' Olmak..!
« Yanıtla #8 : 23 Ocak 2010, 00:24:00 »
Aman Estaðfirullah kinayeli gülmedim,, ben sadece sizin muhabbetinize güldüm
çok hoþuma gitti maþALLAH anlamýnda yani       :masALLAH:  :Canim:

Hadi gül vereyimde barýþalým    :Senin_icin:     

SuS (!) -u- Yorum (?) ... OkU (!) -u- Yorum (?)

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Hiç ''Kimse'' Olmak..!
« Yanıtla #9 : 23 Ocak 2010, 00:39:33 »
Ben küsebilir miyim size  :gul:
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî