• 20 Şubat 2020, 21:56:19

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Washington Konferansý  (Okunma sayısı 469 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Washington Konferansý
« : 26 Ocak 2010, 10:07:55 »

Washington Konferansý
Kuzey Afrika cephesinin tasfiyesi üzerine alýnacak yeni tedbirleri görüþmek üzere 12-26 Mayýs 1943 günlerinde toplanan bu konferans Roosevelt ile Churchill arasýnda olmuþtur. Buna þifre adý dolayýsýyla Trident Konferansý da denir. Alýnan kararlarýn esaslarý þöyledir:

Ýtalya´nýn saf dýþý kýlýnmasý için bu memleketin iþgali. Bu iþgal gerçekleþtirilirse, Almanya´nýn bütün Balkanlardaki durumu zayýflayacak, Almanya´nýn Balkanlara yeni kuvvet göndermek zorunda kalmasý dolayýsýyla Rusya üzerindeki baskýsý hafifleyecek ve ayný zamanda, durumunu daima Ýtalya´ya göre ayarlayan Türkiye´nin savaþa katýlmasý da mümkün olacaktýr ki böyle bir durumda, Romanya petrollerinin bombardýmaný için Türk hava alanlarýnýn kullanýlmasý saðlanacaktý.

Ýkinci Cephenin Fransa´da açýlmasý iþi 1944 ilkbaharýnda tamamlanacaktýr.

Savaþ sonrasý düzeni için Churchill tarafýndan ileri sürülen þu fikirler kabul edilmiþtir: Barýþý koruma sorumluluðu Birleþik Amerika, Ýngiltere, Sovyet Rusya ve Çin´e verilecekti. Bu dört devletin teþkil ettiði Dünya Konseyi´ne baðlý olmak üzere, Avrupa, Amerika ve Uzakdoðu Bölge Konseyleri kurulacaktýr. Avrupa´da bir konfederasyon kurulacak ve bu, Tuna, Balkan ve Ýskandinav federasyonlarýný ihtiva edecektir. Türkiye, Balkan Federasyonu´na dahil olacaktýr. Ýngiltere ile Rusya arasýnda da kuvvetli bir Fransa bulunacak ve ayrýca, Polonya ile Çekoslovakya Sovyetlerle iyi geçineceklerdir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?