• 22 Şubat 2020, 10:04:57

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Acaip gerekli bilgiler :) Kaç yýl Olmuþ...!?  (Okunma sayısı 1486 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Acaip gerekli bilgiler :) Kaç yýl Olmuþ...!?
« : 31 Ocak 2010, 13:58:33 »
Nihat Doðan, “Benim gözlerimdeki ýþýktan korkuyorlar, benim sizden aldýðým ýþýðý yansýtmamdan korkuyorlar. Nihat Doðan’ýn yanýnda olan onun ýþýðýný alýr. Her kim ki Nihat Doðan’ýn uzaðýna düþer vALLAHi de billahi de karanlýklar içinde kalýr,” diyerek bir ayet havasý yakalayalý 2 yýl…

* Yeliz Yeþilmen, “Ben böceklerden... çok korkuyorum. Onlarýn boynuzlarý beni çok etkiliyor,” diyeli 4 yýl…

* Barcelona Olimpiyatlarý’nda haltercimiz Hafýz Süleymanoðlu, ellerini uzun uzun pudralarken kaldýrýþ süresinin bittiðini belirten uyarý sesiyle irkileli 18 yýl…

* Zamanýn Bodrum Belediye Baþkaný Cevat Bilkiç, “Artýk yerli turist Bodrum’a gelmesin,” diyeli 22 yýl…

* Öztürk Serengil, TRT’de yayýnlanan “Curcuna 83” adlý programýnda, Avrupa þampiyonu güreþçi Salih Bora’ya yaptýrdýðý ‘emzik emdirmek’, ‘üç tekerlekli bisiklete bindirmek’ gibi þovlar yüzünden hakkýnda soruþturma açýlalý ve program yayýndan kaldýrýlalý 27 yýl…

* Macar mucit Lazlo Biro, tükenmez kalemi icat edeli tam 72 yýl olmuþ.

* Ajdar’ýn “Çikita Muz” þarkýsý “Saðýr Oda” dizisinin bir sahnesinde Rus ajana iþkence amacýyla kullanýlalý 4 yýl…


* Sivas’a bir çocuk parký yaptýracaðýný söyleyip sözünü tutmayan Serdar Ortaç, “Her olayda sanatçýlardan fedakârlýk isteniyor. Ýnsanlarýn artýk en son fedakârlýk isteyecekleri kiþiler sanatçýlar olmalý” diyerek kendini savunalý 6 yýl…

* Süleyman Demirel, Tuðba Özay’a, “Senin yüzünde bir ben vardý. Benin nerde?” diye sorarak meþhur hafýza þovunu magazine de taþýyalý 8 yýl…

* Hayat pahalýlýðýna dayanamayan Hakký Bekçi, Süleyman ve Demirel adlý oðullarýný satýþa çýkardýðýný ilan edeli 40 yýl…

* Ýstanbul sokaklarýnda hulahop çevrilmesi yasaklanalý tam 52 yýl olmuþ

***

* Manken Doða Bekleriz, ‘kepçe’ olarak nitelediði kulaklarýný, bir davete giderken Japon yapýþtýrýcýsýyla kafasýna yapýþtýralý 4 yýl…

* Adnan Aybaba, Ahmet Çakar’ýn vurulmasýndan sonraki Telegol programýnda, Ahmet Çakar’ýn boþ koltuðuna sarýlýp öpeli ve ardýndan koltuðu yanýna çekerek “Bir de elini tutayým Ahmet Abi’nin,” diyeli 6 yýl…

* Semra Özal, Hürriyet gazetesinin çekiliþine Çankaya’dan katýlarak televizyon kazanalý 21 yýl…

* Ýzmir ve Nürnberg emniyet güçleri arasýnda oynanan ‘dostluk maçý’ 3-0 devam ederken, Emniyet Müdürü Halil Tataþ “dostluk bozulmasýn” telaþýyla kaleciye “Gol ye!” diye baðýrarak maçý 3-3 sonuçlandýrmayý baþarýlý 6 yýl…

* Ýlhan Þeþen, “Sanatçý olmasaydým, martý olmak isterdi,.” diyeli 7 yýl…

* Ýbrahim Tatlýses, Florida’daki bir eðlence merkezinde girdikleri korku tünelinde, Yýlmaz Morgül’ü “Neden beni buraya soktun” gerekçesiyle tokatlayalý ve bu olay üzerine Morgül, “O bizim babamýz döver de sever de,” açýklamasýnda bulunalý 11 yýl…

* Kenan Evren’in kýzý Miray Evren, Türkiye Ýþçi Partisi marþýnýn söz yazarý Maksut Göksu’yla evleneli tam 28 yýl olmuþ.


Fýrat Budacý
« Son Düzenleme: 31 Ocak 2010, 14:34:42 Gönderen: Bevâdih »
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı Avni

 • 'Mucize'ye en yakýn gerçektin lâkin mucize/m diyemedim sana üzgünüm
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 132
 • Teþekkür 3
Ynt: Acaip gerekli bilgiler :) Kaç yýl Olmuþ...!?
« Yanıtla #1 : 31 Ocak 2010, 14:32:55 »
Charles duell'in "Ýcat edilecek herþey icat edilmiþtir. Artýk bundan sonra icat olamaz." dediði günden buyana 111 yýl geçmiþtir :)

Yine liberaty'nin "Arabalar, bisikletler kadar tutulmayacak ve yaygýn olmayacak" dediðinden beride 111 yýl geçmiþtir.

Ýngiliz kraliyeti "Havada uçan makine yapýlmasý imkansýzdýr" demesinin üzerinden 115 yýl geçti.

Bilmem ne dergiside þöyle bir kehanette bulunmuþtu: "Gelecekte bilgisayarlar 1,5 tonu geçmeyecek" (bak bunu bilmiþ, tebrikler :) )
« Son Düzenleme: 31 Ocak 2010, 17:05:43 Gönderen: Avni »
Ey Hekim !
Bendeki bu derdi(aþký) eksiltme. Öyle bir tedavi yap ki, derdim gün be gün artsýn.

______________________________________________
Aþk...bir defa olur, bin defa öldürür!

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Acaip gerekli bilgiler :) Kaç yýl Olmuþ...!?
« Yanıtla #2 : 31 Ocak 2010, 14:48:01 »
Himmm..1,5 ton .... :bekliyorum: Bunu dediklerinde  acaba pc ler kaç kg igrami ton'du  :hmm: ;-P  önemli..! merak etti ben  :)
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı ViYA

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 292
 • Teþekkür 1
 • "Enna govaðarare si, dadalaþkimi"
Ynt: Acaip gerekli bilgiler :) Kaç yýl Olmuþ...!?
« Yanıtla #3 : 31 Ocak 2010, 16:37:39 »
30 tonmuþ.

"Tamamen elektronik ilk bilgisayar 1939 yýlýnda Iowa Eyalet Üniversitesi fizik profesörü John Atanasoff ve doktora öðrencisi Clifford Berry tarafýndan yapýlmýþtýr. Bilgisayar, vakum lambalarý kullanarak denklem sistemleri çözmek için kullanýlýyordu. Bu yüzden özel amaçlý olarak kullanýlabilen bilgisayar, ABC (Atanasoff Berry Computer) olarak adlandýrýldý.

Genel Amaçlý Kullanýlan Elektronik Ýlk Bilgisayar

Ýlk elektronik bilgisayar Pennsylvania Üniversitesi profesörlerinden John Mauchly ve doktora öðrencisi Presper Eckert tarafýndan 1946 yýlýnda yapýldý. ABD Savunma Bakanlýðý’nýn, silahlarýn yörünge tablolarýný daha hýzlý elde etmek için desteklediði proje, 2. Dünya Savaþý’nýn hemen bitiminde sonuçlandýðý için savaþta kullanýlamadý. ENIAC (Electrical Numerical Integrator And Calculator) adý verilen bilgisayarýn yapýmýnda 18,000 vakum lambasý kullanýlmýþtýr. Bilgisayar 10 basamaklý sayýlar kullanarak saniyede 5 çarpma iþlemi yapabiliyordu. ENIAC’ýn boyutlarý oldukça büyüktü.

Toplam 30 ton aðýrlýðýndaydý ve 1500 metrekarelik bir alan kaplýyordu. Ancak ENIAC çok güvenilir deðildi. Çalýþmaya baþladýktan sonra 18,000 lambadan birisi patlarsa, patlayan lamba deðiþtirilip bilgisayar baþtan baþlatýlýyordu. Yani, saatlerce çalýþýp sona çok yaklaþýldýðý anlarda bir lamba yanarsa bütün iþlem tekrar baþtan baþlýyordu. Ayrýca ENIAC’ýn kullanýlmasý da oldukça karmaþýktý. Programlar tellerin baðlanmasý yoluyla yapýldýðý için yeni bir program girmek veya eskisini deðiþtirmek saatler alabiliyordu.
« Son Düzenleme: 31 Ocak 2010, 16:41:58 Gönderen: liprade »

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Acaip gerekli bilgiler :) Kaç yýl Olmuþ...!?
« Yanıtla #4 : 31 Ocak 2010, 19:04:46 »
Himmm..Ben 1.5 tona þaþýýrýken 30 ton  :))

Avni'nin  doðru çýktý dediðide  yanlýþ  oldu:)

Liprade.. eyvALLAH  muhabirim :)
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı ViYA

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 292
 • Teþekkür 1
 • "Enna govaðarare si, dadalaþkimi"
Ynt: Acaip gerekli bilgiler :) Kaç yýl Olmuþ...!?
« Yanıtla #5 : 31 Ocak 2010, 19:10:25 »
Avni'nin doðru çýktý dediði hala doðru deðil mi? :birsey_mi_dedin:

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Acaip gerekli bilgiler :) Kaç yýl Olmuþ...!?
« Yanıtla #6 : 31 Ocak 2010, 20:50:39 »
haltercimiz Hafýz Süleymanoðlu,
yav abla bu naim süleymanoðlu deðil miydi?

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Acaip gerekli bilgiler :) Kaç yýl Olmuþ...!?
« Yanıtla #7 : 31 Ocak 2010, 20:54:49 »
1967 azerbaycan doðumlu halterci. 1986'da 52 kiloda avrupa gençler þampiyonu, 1989'da büyükler kategorisinde avrupa ve dünya þampiyonu oldu. ayný yýl türkiye’ye iltica etti. 1990'da milli formayý giydi ve 132.5 kg ile türkiye’ye dünya þampiyonluðunu kazandýrdý. 1991 ve 1992 yýllarý arasýnda avrupa þampiyonu oldu. 1993 yýlýnda 2 gümüþ, 1994'te 3 gümüþ kazanarak dünya ikinciliðine ulaþtý. 1995'te avrupa þampiyonasý'nda 1 altýn, 2 bronz, 1997 avrupa þampiyonasý'nda 3 altýn madalya kazandý. kaldýrýþ sýrasýnda ikinci kez kolu kýrýlýnca halteri býraktý.

kaporta saçlý bu abinin en büyük þanssýzlýðý naim süleymanoðlu'ndan sonra türkiye'ye iltica etmesi sonucu soyadýnýn bile tesadüfen ayný olduðu naim'in ismi altýnda ezilmesiydi. çoðu zaman onunla karþýlaþtýrýldý, ülkece çok büyük beklenti içine girildi, bu nedenle birçok müsabakada sýfýr çekti.* kaldýramayacaðý aðýrlýklarýn altýna cesaretle girerek iki kez kolunu kýrdý. yine de bir döneme damgasýný vurmuþ ve türkiye'de saðlam ekmek yemiþ bir sporcudur..   miþ abicim :)
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Acaip gerekli bilgiler :) Kaç yýl Olmuþ...!?
« Yanıtla #8 : 31 Ocak 2010, 20:55:52 »
Avni'nin doðru çýktý dediði hala doðru deðil mi? :birsey_mi_dedin:

 :bekliyorum:
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî