• 06 Temmuz 2020, 22:48:24

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: BARIÞ MANÇO  (Okunma sayısı 604 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bilgiresidence

  • Ziyaretçi
BARIÞ MANÇO
« : 11 Ekim 2009, 12:35:26 »


KÜNYESÝ

Doðum adý  Barýþ Manço
Doðum  2 Ocak 1943
Ýstanbul, Türkiye
Ölüm  1 Þubat 1999
Ýstanbul,  Türkiye(56 yaþýnda)
Tarz(lar)  Pop
Anadolu rock
Progresif rock
Meslek(ler)   Müzisyen, þarkýcý, besteci, aranjör, söz yazarý, gezgin, TV program yapýmcýsý
Çalgý(lar)       Vokal, perküsyon, Piyano-Klavye, Gitar
Etkin yýllar     1958-1999GENÇLÝÐÝ

Hakký Manço ve sanatkar Rikkat Uyanýk çiftinin ikinci çocuðu olan [Barýþ Manço][6] 2 Ocak 1943'te dünyaya gelir. Aile kökenleri Konya'dan Selanik'e göç etmiþ, ikinci Dünya Savaþý ile Ýstanbul'a göç etmiþti. Ailesinin ayrýlýðýndan sonra Barýþ Manço babasý ile Kadýköy'de yaþamýþtýr. Barýþ Manço lise yýllarýnda babasýný kaybetmiþtir. Barýþ Manço rock müziðe heveslenir.


TWÝST DÖNEMÝ

1958'de ilk grubu Kafadarlar grubunu kurar. Ortaokul yýllarýnda kurulan bu grubun kadrosu kontrabas ve akordiyonda Benar Akbaþ gitarda Ender Enön, armonikada Savaþ Özgenç vokalde Oðuz Ardeniz ve saksafonda Asaf Savaþ Akat yer almaktaydý. Twist hitlerini Elvis Presley parçalarýný çalan bu gruptan sonra Barýþ Manço Harmoniler grubunu kurar. Grubun kadrosu þöyleydi: piyanoda Yavuz Beþorak, elektro gitarlarda[7] Rýza Omayer ve Emre Gönenç, bateride Fikret Zolan, tenor saksofonda Oðuz Kayýhan. Bu kadroyla grup rock'n'roll coverlarý yaparken, Barýþ Manço'da ilk bestesi "Dream Girl"ü bu dönemlerde yapmýþ ve Ankara'da küçük bir müzik ödülünün de sahibi olmuþtur. 1962'de gitarda Mehmet Þahinbaþ ve Þanal Pýnar, davulda Batur Pere, piyano ve bas Osman Önder, saksofonda da Asaf Savaþ Akat yer almaktaydý. Bu kadro ile 3 tane 45'lik çýkaran Manço, Türkiye'den ayrýlýp Belçika'da öðrenim hayatýný sürdürmek isteyince Harmoniler daðýlýr. Bu kadronun kaydettiði iki türkü "Urfa'nýn Etrafý Dumanlý Daðlar" ve "Kýzýlcýklar Oldu Mu?" yýllar sonra yayýnlanýr.


AVRUPA YILLARI

Barýþ Manço önce Fransa'ya, orada okula gidemeyince Belçika'daki abisi Savaþ Manço'nun yanýna eðitim almak için gider. Belçika Kraliyet Akademisi'nde eðitim görürken bir yandan da iþlerde çalýþýr Barýþ Manço. 1964'te müzik hayatýna devam etmek isteyen Barýþ Manço Rigolo plak þirketiyle anlaþarak Jacques Danjean Orkestrasý ile beraber çalýþmaya baþlar. Twist'ten rock'n'roll'a dönen Barýþ Manço'nun kayýt þartlarý da iyileþmiþtir. 4 þarkýlýk Fransýzca bir EP çýkarýr. Bu EP Türkiye'ye geldiðinde radyocular Manço'yu Fransýz bir sanatçý olarak düþünüp sunarlar. Manço bu dönemler ilk LP'sini çýkarmak istese de baþaramaz. Barýþ Manço 1965'te Liege'de "Golden Rollers" adlý bir grupla konser verir. Ayný yýl Barýþ Manço "Olympia"da konser verme baþarýsýný gösterir. Bu konserde "Babysitter" ve "Jenny Jenny" þarkýlarýný söyler. 1966'da ise bir festivalde "The Folk 4" grubu ile Türk müziðinden örnekler sergileyerek dikkat çeker. Ancak Fransýz bir müzisyenin Barýþ Manço'nun aksanýný beðenmediði için onun plaðýnýn çalýnmasýný yasaklamasý Barýþ Manço'yu derinden etkiler ve Avrupa kariyerini sona erdiren nedenlerden biri olur. Ayný yýl "L'Alba" adlý bir grup Barýþ Manço ve Andre Soulac tarafýndan yazýlan ilk parçayý seslendirir.

Bu konserler döneminde Manço bir vahþi kedi adý olan "Les Mistigris" adlý Belçikalý grupla tanýþýr ve onlarla çalmaya baþlar. Grubun söz yazarý Andre Soulac ile MANLAC adlý bir prodüksiyon þirketi de kurulur. Davulda Francis Lonneux, gitarda Christian Lacombes, basta Paul Vanderbossche'dan oluþan grupla Sahibinin Sesi þirketiyle anlaþan Barýþ Manço, iki 45lik çýkarýr. Birinde kendi besteleri, ötekisinde ise iki türkü yorumu bulunur. 1967'de Hollanda'da geçirdiði bir kaza yüzünden dudaðýnda bir yarýk olur ve býyýk býrakmaya baþlar. Grupla yurtdýþý konserleri veren Barýþ Manço, Türkiye'ye bu grupla döner ve bir EP yayýnlar. Ancak vize problemleri, yasal sorunlar ile uðraþtýklarý için yollarý ayrýlýr.Folk ve Psychedelic Rock Dönemi

Barýþ Manço Les Mistigris ile ayrýldýktan sonra "Kaygýsýzlar" grubu ile çalýþmaya baþlar. Genç gitaristler Mazhar Alanson, Fuat Güner, baterist Ali Serdar ve bas gitarist Mithat Danýþan'dan oluþan grup daha önceden kendi konserlerini veren genç bir gruptur. Barýþ Manço en büyük hitlerinden biri olan "Kol Düðmeleri"ni bu grupla da kaydeder. Barýþ Manço'nun eðitiminin sürmesinden dolayý aralýklarla plak çýkaran grup hem Anadolu temalarýna, hem de doðu motiflerine yakýnlýðý ile bilinen yavaþ yavaþ yükselmekte olan psychedelic müzik akýmýna bulaþýr. Grup bir yandan "Bebek", "Kaðýzman" gibi türküleri yorumlarken "Trip (To a Fair)", "Runaway", "Flower of Love" gibi Avrupalý meslektaþlarýyla yarýþacak bestelerini yapýyorlardý. Bu 45liklerden "Aðlama Deðmez Hayat" altýn plaða uzanmýþtý. Fransa'da "Fairground" ve "Susanna" parçalarýný iyi imkanlarla kaydeden Barýþ Manço, Kaygýsýzlar'ýn yurtdýþý planlarýndan uzak durmasý yüzünden yollarýný ayýrýrlar.

Barýþ Manço bu gruptan sonra yurtdýþý planlarý için "Ve" grubunu kurar. Bu grup Yardbirds ile de çalýþmýþ Ýngiliz Jonathan Glemser, Tunuslu baterist Mounir Ghattas, Kafkas basgitarist Onkhan Tunca'dan oluþuyordu. Bu grupla Türkiye turnelerine çýkan Barýþ Manço, Türk olduðunu da halka zor kanýtlýyordu. 1969'da Barýþ Manço Magali Michel ile "Toi" þarkýsýnda düet yapar. Yurt dýþýnda da "Etc" tanýtýlan "Ve" grubuyla iki 45lik yayýnlar Manço. 1970'de Cüneyd Orhon'un kemençesi ile yayýnlanan Daðlar Daðlar büyük bir baþarý kazanýr. Plak beþ ayda 700.000 adet satýþa ulaþýr, altýn plak alýr ve Manço'yu Erkin Koray, Cem Karaca gibi rock sanatçýlarýnýn yanýna taþýr. Bu sene altý yýldýr beraber olduðu Maria Claude ile evlenen Barýþ Manço birkaç ay sonra da evliliðini sonlandýrýr.« Son Düzenleme: 11 Ekim 2009, 12:39:41 Gönderen: bilgiresidence »

bilgiresidence

  • Ziyaretçi
Ynt: BARIÞ MANÇO
« Yanıtla #1 : 11 Ekim 2009, 12:42:39 »
45'likler dönemi

Bu baþarý ile Türk müziði piyasasýna giren Barýþ Manço, Türkiye'de ender görülen bir iþe imza atýp zaten ünlü olan Moðollar ile güçlerini birleþtirme kararý alýr çünkü iki grubunda hedefi Türk müziði ile Avrupa'da ün kazanmaktýr. "Mançomongol" olarak da tanýna bu grup maalesef sadece 3 þarkýya ve bir 45liðe imza atar. 1971'de grup hem Barýþ Manço hem Moðollar þarkýlarýna sahip ilk konserini verir. 1971'de kabakulak olan Barýþ Manço'nýn hastalýðýnýn da etkisiyle Fransa'da çalýþan bu grup orada da ayrýlýr. Moðollar klavyecisi Murat Ses daha sonra Kurtalan Ekspreste de yer alacaktýr. Bu arada Barýþ Manço'nun Fikret Kýzýlok'lu Kaygýsýzlar'la kaydettiði "Ay Osman" ve Moðollar'la kaydettiði "Binboðanýn Kýzý" izinsiz olarak yayýnlanýr.

1971 ve 1972 Barýþ Manço'nun bir çok sanatçý ile çalýþarak Kurtalan Ekspres'i kurma çalýþmalarýyla geçer. Ýlk plaðý "Ölüm ALLAH'ýn Emri"ni yayýnladýktan sonra Barýþ Manço askere gider. Askerliðini Polatlý'da asteðmen olarak 1971 - 1973 yýllarý arasýnda yaptý. 1973'de Kurtalan Ekspres'ini kurdu. Ýlk klibini yine ayný yýl “Hey Koca Topçu”ya çekti. Bu dönemdeki "Kalk Gidelim Küheylan", "Hey Koca Topçu", "Vur Ha Vur" gibi Anadolu gelenekleri kokulu þarkýlar þarkýcýnýn sonraki yýllar boyunca ülkücü olarak eleþtirilmesine sebep olacaktý.

1975'te ilk LP 2023 yayýnlanacaktý. Bu albüm Manço'nun daha önceki psyhedelic rock ya da yakýn dönemdeki Anadolu kökenli þarkýlarýndan çok farklý olarak elektronik ve progressive rock denecek bir sound'a sahip "Baykoca Destaný" ve "2023" gibi epik eserlere sahip sýradýþý bir albüm olarak diskografide yer alacaktý. Bu dönemde Barýþ Manço ilk ve tek filmi Baba Bizi Eversene'de oynar.

Barýþ Manço son yurtdýþý denemesini 1976'da çýkardýðý Baris Mancho albümüyle yapar. Belçika'da George Hayes orkestrasýyla kaydedilen, dünya çapýnda bir firma olan C.B.S'den çýkan bu albüm, Avrupa'nýn bir çok yerinde satýþa sunulur. Doðu ülkelerinde liste baþý olsa bile promosyon sýrasýnda Barýþ Manço'nun geçirdiði hastalýklar ve telaffuz problemlerinden dolayý beklediði baþarýyý yakalayamaz. Hastalýkla uðraþtýðý bu dönemde Barýþ Manço, 1975'te tanýþtýðý Lale Çaðlar ile evlenir


Kurtalan Ekspres'in Son Dönemi

1979'da Yeni Bir Gün uzun çalarýyla müziðe geri dönen Barýþ Manço bu albümle progresif rock'ýn Türkiye'deki en iyi örneklerinden birini verir. Bu albümle "Sarý Çizmeli Mehmet Aða", "Aynalý Kemer Ýnce Bele" gibi büyük hitler ortaya çýkar. Bu albümle beraber Barýþ Manço'nun yurtdýþý macerasýnýn artýk sona erdiðini ve Türk müziðini rock ve caz formatlarýnda karýþtýrýp, epik þarkýlar yaratacaðýný söyleyebiliriz.

1980'de Almanya'da Disko Manço albümü ile Türk müziðindeki ilk remix örneklerini gösteren Barýþ Manço ayný yýl Altýn Orfe’de “Nick The Chopper” ve “Ben Bir Þarkýyým” adlý Bulgar þarkýsýyla da altýn madalyalar aldý. 1981'de çýkardýðý Sözüm Meclisten Dýþarý adlý albümündeki Dönence isimli þarkýsý, en baþarýlý Türk Psychedelic rock olarak kabul görür. 2025'teki elektronik denemelerinin yanýnda "Gülpembe" gibi hit þarkýlara da imza attý. Bu dönemde Yurtdýþýnda birçok TV programýna konuk olarak katýldý, birçok ülkede konserler verdi. Bu dönem "1002. Gece Masallarý" adlý projesine baþlayan Manço bunun sonunu getiremez. 1983 yýlýnda Eurovision Þarký Yarýþmasý’na “Kazma” adlý þarkýsýyla katýlýr. Ancak kendi isteðiyle bu parçayý ön elemeden çeker.


Pop müzik dönemi 

Gitarýn yer almadýðý 1986 tarihli 24 Ayar albümüyle Barýþ Manço artýk albümlerinde Kurtalan Ekspres adýný kullanmadan solo olarak albümleri yayýnlamaya baþlar. Bu albümdeki "Bugün Bayram" þarkýsý, Barýþ Manço'nun çocuklara yönelik besteler yapmaya baþladýðýnýn bir örneði olur. Garo Mafyan etkili, bilgisayar yapýmý melodilerin baþý çektiði bu dönemde Barýþ Manço, 1980'lerin darbe sonrasý apolitik düzeninde önemli bir yer tutar. "Domates Biber Patlýcan", "Kara Sevda", "Unutamadým", "Can Bedenden Çýkmayýnca", "Nane Limon Kabuðu" gibi bir çok þarký bu dönemde ortaya çýkar.

1988'de Barýþ Manço'yu baþta çocuklarýn olmak üzere herkesin sevgilisi yapacak "7'den 77'ye" programý baþlar. TRT'de yayýnlanan bu programda TV ekibi 150'den fazla ülkeye gidip, oralarý seyircilere tanýtýr. "Adam Olacak Çocuk" ile de çocuklara öðütler vermeyi, onlara yeteneklerini sergileme fýrsatý verip dönemin en baþarýlý televizyon yüzü olur. 1990'da Japonya'da ilk konserini verir. 1991'de "Devlet Sanatçýsý" ünvanýný alýr. 1991'de Japonya turnesine baþlar. O dönemde patlayan pop müzik furyasýndan nasibini alan Manço 1992'de Mega Manço albümünü çýkarýr. Ayý, Süleyman gibi parçalarýyla dikkat çekse de kendisi de albümü çok baþarýlý bulmaz. 1994'te Doðru Yol Partisinden Kadýköy Belediye Baþkan adayý olur ancak seçilemez. Manço 1995'te Japonya'da çok baþarýlý bir turne çýkarýr. 1995'te Kurtalan Ekspres'in tekrar yardým ettiði Müsaadenizle Çocuklar çýkar. Pop yýldýzlarýný yanýna alarak onlarý eleþtiren "Müsaadenizle Çocuklar" þarkýsýyla dikkat çeken albüm Manço'nun tekrardan grup müziðine göz kýrptýðýnýn ispatýdýr. Zira 1996'da konser albümü Live in Japan de Barýþ Manço ve Kurtalan Ekspres'in baþarýlý performansýnýn bir kanýtýdýr.

Bu dönemden sonra müziðin kalitesinin nispeten azaldýðý, özel televizyonlarýn arttýðý, reyting kavramýnýn ortaya çýktýðý bu günlerde Barýþ Manço kendini hem televizyon hem müzik ekranýndan çeker. 90'larýn sonlarýna doðru "Kaplumbaðanýn Öyküsü" projesini yaratmak ister ve demolar da kaydeder ancak plak þirketinin isteðiyle Mançoloji adlý bir toplama albüm yapma kararý alýr. Hayranlardan gelen istekler üzerine seçilen þarkýlar Kurtalan Ekspres'te de çalan Eser Taþkýran düzenlemeleriyle kaydedilir.


Ölümü

31 Ocak 1999 akþamý saat 23:30 civarýnda telefonda konuþurken kalp krizi geçirdiðinde hemen hastaneye kaldýrýlsa da saat 01:30 sularýnda hayata gözlerini yummuþtur. 1983'te de daha önce kalp spazmý geçirmiþti. 3 Þubat 1999'da Kanlýca'da topraða verildi. Tabutunun üstüne "Gesi Baðlarý" yorumundan ötürü Gesi'den gelen toprak kondu.

Barýþ Manço ölmeden önce müzik hayatýnýn 40 yýlýný anlatan 40. yýl þarkýsýný bestelemiþti. Ancak sözlerini yazamadan hayatýný kaybetmiþti. Bu þarkýnýn da bulunduðu Mançoloji ölümünden sonra çýkýp milyonlar sattý. Daha sonra Yüreðimde Barýþ Þarkýlarý adýnda bir anma albümü de yayýnlandý. Ölümünden sonra kurulan Barýþ Manço Rock Derneði halen Barýþ Manço izinde ilerleyen Dünya'nýn ilk ve tek resmi Barýþ Manço vede Rock müzik Derneði olma özelliði taþýmaktadýr.Tüm Barýþ Manço sevenleri bir arada buluþturan dernek Barýþ Manço felsefesinin gelecek nesillere aktarýlmasý için çalýþmaktadýr.


bilgiresidence

  • Ziyaretçi
Ynt: BARIÞ MANÇO
« Yanıtla #2 : 11 Ekim 2009, 12:45:45 »
TV programcýlýðý 

1988 yýlýnýn Ekim ayýnda TRT 1’de çocuk ve aileye yönelik bir eðitim kültür ve eðlence programý olarak baþlayan “7’den 77’ye”, 1998 Haziran ayýnda 378. kez ekrana gelerek Türk televizyonculuðunda ulaþýlmasý zor bir rekoru kýrdý. “Ekvatordan Kutuplara” isimli programýnda ekibiyle birlikte beþ kýtada 100’den fazla deðiþik yöreye giderek 600.000 km.’ye yakýn yol kat etti. Ayrýca “4 × 21 Doludizgin” adýnda bir talk-show programýnýn yapýmcýlýðýný yaptý.

Sinema 

2 Ocak 1975 tarihi Baba Bizi Eversene sanatçýnýn tek bir sinema filmi yapýtýdýr.


Konusu

Mahir [Barýþ Manço], patron yardýmcýsý ve satýþ temsilcisi olarak çalýþtýðý ilaç fabrikasýnýn sahibi Fazýl Bey'in [Hulusi Kentmen] kýzý Sevim [Meral Zeren] ile yýllar önce bir aþk yaþamýþlar; fakat Fazýl Bey buna karþý çýkarak kýzý Sevim'i, Mahir'i unutmasý için yurtdýþýna göndermiþtir. Yýllar sonra Sevim Türkiye'ye geri döner ve Mahir'le tekrar aþk yaþamaya baþlar. Fazýl Bey, Mahir ile Sevim'in evlenme isteðine karþý çýkar. Bu arada, Fazýl Bey'in oðlu ve Sevim'in erkek kardeþi olan Erol [Sinan Ecer] ile birlikte olan Þermin [Serpil Nur], doðurduðu bebeði Erol'a býrakýr. Erol, bu bebeðin kendisine ait olduðu yalanýna inanarak paniðe kapýlýr. Mahir ile evlenmenin yollarýný arayan Sevim, Erol ve Mahir'le anlaþarak, bebeðin kendilerine ait olduðunu söylerler ve Fazýl Bey'in bebek sayesinde kendilerini evlendireceðini düþünürler. Bundan sonra da komik olaylar geliþmeye baþlar.


Künye  Adý: Baba Bizi Eversene
Yapým: Erman Film
Yapým Yýlý: 1975
TV Telif Hakký: Show Tv, TGRT, TRT-1
Sponsor: CIBA-GEIGY
Yönetmen: Oksal Pekmezoðlu
Senaryo: Ahmet Üstel
Kamera ve Foto Direktörü: Kenan Kurt
Renk Uzmaný: Türker Vatan
Montaj e Senkron: Ýsmail Kalkan
Negatif Montaj: Mahmut Eskici
Sesleri Alan: Necip Sarýcýoðlu
Müzik: Barýþ Manço ve Kurtalan Ekspres
Prodüktör: Hürrem Erman
Stüdyo: Yeni Stüdyo
Oyuncular: Barýþ Manço, Meral Zeren, Hulusi Kentmen, Serpil Nur, Sinan Ecer, Bilge Zobu, Diler Saraç, Ali Caðaloðlu, Feridun Çölgeçen, erdoðan gakÖdülleri

Müzik ve televizyon hayatýnda sayýsýz ödül aldý. Bunlardan bazýlarý þunlardýr:

1991'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçýsý unvaný
Ayný yýl Hacettepe Üniversitesi Onursal Doktora unvaný
Uluslararasý Teknoloji Ödülü
Belçika Krallýðý Leopold II Þövalyesi Niþaný
Fransýz Kültür Bakanlýðý Edebiyat ve Sanat Þövalyesi Niþaný
Türkmenistan Cumhurbaþkanlýðý tarafýndan verilen Türkmen Vatandaþlýðý ödülleri
200'ün üzerinde þarkýsý olduðu için 12 altýn ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandý.


bilgiresidence

  • Ziyaretçi
Ynt: BARIÞ MANÇO
« Yanıtla #3 : 11 Ekim 2009, 12:47:33 »

 

Kaynaklar 
Barýþ Manço hayatý ve kiþiliði, bilinmeyen yönleri


^ Barýþ Manço Galatasaray Lisesi mezunu
^ PowerTürk'de Barýþ Manço'nun tüm þarkýlarý
^ Barýþ Manço hayatý ve aldýðý müzik ödülleri
^ Barýþ Manço'nun aldýðý ödüller
^ Barýþ Manço biyografisi ve hayatý
^ Kafadarlar Grubunda Barýþ Manço
 

Dýþ baðlantýlar
Ekspres Durak
M.Ali Eren; Muhsin Öztürk (1999-02-06) "Türkiye Barýþ'ý arýyor". Aksiyon 218.
7'den 77'ye üzdü, Hürriyet, Þubat 1999