• 05 Nisan 2020, 22:50:47

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Verin Çocuklara Naylon Kýlýçlarýný  (Okunma sayısı 483 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Verin Çocuklara Naylon Kýlýçlarýný
« : 03 Mart 2010, 08:49:35 »
Verin Çocuklara Naylon Kýlýçlarýný

ÞAÞIRANLAR çýkabilir, ama söylemeliyim. Ýnsanýn bir yanýnda ilkel kýrýntýlar olmalý. Ýtirazcýlýk, yenilikçilik, deðiþiklik üstüne yorulabilmeli kiþi.
Törpüsüz ve kýrýcý taraflarýmýz eksikse iþ varýp korkulara dayanýr.
Dayatýlan güne teslim olursunuz.
Yanlýþa baþ eðer, aksayan mevcuda selâm durursunuz.
Vakt eriþir, bu yumuþaklýkla topraðý düþmana teslim edersiniz.
Evet... Bir yanýmýz vahþi kalabilmeli.
***
“Efendim, erkek çocuklara oyuncak tabanca almayalým, onlarý vurucu-kýrýcý yapmayalým.”
Hayýr!
Erkek; avlayandýr, koparandýr, koruyandýr, çevresini doyurandýr. Erkekliðin hamurunda mücâdele var. Mevsimlerle boðuþacak, yeraltýndan su çýkaracak, evler kuracak, gerektiðinde kötü niyetlilerle kaný pahasýna kavga verecektir.
Sâde Pamuk Prenses kitaplarý ve bilgisayarla ömür tüketen muhallebi çocuklarý eksikli yetiþir. Onlardan kazanma ruhunu çekip alýrsýnýz. Ortaya, elleri devamlý havada gezen, teslim olmaya hazýr karakterler çýkar.
Râzý olmayýn, râzý olmayalým.
***
“Silâh, kan ve cinâyeti çaðýrýr” imiþ.
Lâf.
Hayatý süresince silâhlý gezen yüzbinlerce subay ve astsubaydan kaçý yýlda onbin cinâyet iþliyor?
Bu ürküntü son derece tehlikelidir.
Uygar toplumun fertleri, maddî ve mânevî saldýrýlara karþý durmayý da bilmeli. Kutsallarý, kültürü, yurdu uðruna gerektiðinde ölebilmeli.
***
Mayalar, Aztekler fevkalâde uygardý.
Þimdi nerdeler?
Uygurlar medeniyetin zirvesinde idiler.
Þimdi nerdeler?
Sâde piyano çalýp þarký dinlemekle, çýtkýrýldým bir hayatý özlemekle, mücâdelesiz yaþama rüyalarý görmekle medenî olunamaz.
Verin þu çocuklara tabancalarýný, kötüleri kaçýran kýlýçlarýný ve deðnekten atlarýný.
***
Gün gelip çirkef oðlu çirkeflere karþý durabilecek misin?
Ýstilâcýyý korkutup kovabilecek misin?
Silâhý, tanký, bombardýman uçaðýný kullanabilecek misin?
Evet ise, tamam.
Þu muhallebidir, bu bilgisayar.
***
Öyle diyorum... Ne kadar hatýrnaz, bilgili, çelebî olursak olalým, bir yanýmýz törpüsüz kalabilmeli. Kýran, döken, yýkan, ürkülen tarafýmýz eksikse kayýplardayýz.
Þu oyuncak tabancalarý, atlarý, tanklarý, iki yaný keskin naylon kýlýçlarý çocuklardan esirgemeyin. Kýzlara da gene bebekler, karyolalar, oyuncak cezveler alýn.
Kaybetmezsiniz.
***
Kimse hýmbýllýðýn adýna uygarlýk demesin.
Erkek dediðin erkek gibi yetiþmeli. Var mý îtirazý olan?
Feministler dahil?

Gürbüz AZAK

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?