• 15 Ağustos 2020, 07:16:16

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Dikkat! Bakalým Beden Dili Ne Anlatýyor  (Okunma sayısı 589 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bilgiresidence

  • Ziyaretçi
Dikkat! Bakalým Beden Dili Ne Anlatýyor
« : 10 Ekim 2009, 12:03:55 »
Ondan hoþlanýyorsun… Onun da senden hoþlandýðýný düþünüyorsun ama davranýþlarý pek birbirini tutmuyor, haliyle kafanýn karýþýklýðý giderek artýyor. Seni arkadaþý olarak gördüðünü söylüyor ama her fýrsatta sana dokunmanýn yollarýný arýyorsa, beden dilini daha çok dikkate alman yerinde olur. Ýþte sana davranýþlarýnýn gerçek anlamlarýný çözmene yarayacak birkaç önemli ipucu.

 Davranýþ1- Ýçine düþecekmiþ gibi davranýyor. Gözlerinin içine bakýyor, konuþurken koluna dokunuyor.
Ne diyor? Etraftan duyduðun kadarýyla her kýza bu þekilde davranan bir çapkýn deðilse bu, “Senden çok hoþlanýyorum, birlikte olmak için fýrsat kolluyorum” demek.

Davranýþ 2: Seni sadece arkadaþ olarak gördüðünü söylüyor ama hala gözlerinin içine anlamlý anlamlý bakýyor.

Ne diyor? “Senden bir elektrik alýyorum ama arkadaþlýðýnýzýn bitmesinden çok korkuyorum, eðer bana bir ýþýk yakarsan, bir an bile beklemeden sana duygularýmý açabilirim.”

Davranýþ 3: Seninle konuþuyor, flört ediyor ama çýkma teklifinde bulunmuyor.


Ne diyor? “Kendimi saðlama almak istiyorum. Duygularýmdan emin olmadan bir adým atmaktan çekiniyorum. Ayrýca senin benim hakkýmda ne düþündüðünü tam olarak anlamýþ deðilim.”

Davranýþ 4: Konuþurken gözlerini senden kaçýrýyor, baþka bir þeyle ilgileniyor.

Ne diyor? “Þu anda sana doðrularý söylemiyorum. Söylemeye de niyetim yok. Biliyor musun, gerçekten sýkýcý bir kýzsýn, uðraþmam gereken baþka iþler var, beni meþgul etme. ”

Davranýþ 5: Karþýlýklý otururken sürekli bacaklarýný sallýyor, etrafýný süzüyor, alakasýz konulardan bahsediyor.

Ne diyor? Aslýnda ne dediði çok açýk ama anlamak istemeyenler için tekrarlayalým: Bu davranýþ, “Þu an burada olmak istemiyorum, keþke arkadaþlarýmla maçta olsaydým, söylediðin aptalca þeyler de beni hiç ilgilendirmiyor”un daha kibar halinden baþka bir þey deðil.


Alıntı


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?