• 11 Ağustos 2020, 16:02:24

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Duruþ Þekli ve Anlamý  (Okunma sayısı 585 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bilgiresidence

  • Ziyaretçi
Duruþ Þekli ve Anlamý
« : 15 Ekim 2009, 20:33:29 »
Gözleri kýsarak bakma
Þüphe

Gözleri açarak bakma
Merak

Baþ hafif yanda; kaþlar hafif kalkýk
Baþla onaylama; Ýlgi bakýþý

Baþ geride, Burun havada
Tepeden bakma

Derin bakýþlar
Ýlgi

Eðik bakýþlar
Üzüntü

Göz-alýn bölgesine bakma
Mesafeli olmasý yönünde uyarý

Baþ biraz aþaðýda
Tehdit yaratma

Kollar iki yanda, eller belde
Meydan okumaya, rekabete hazýr

Kalem tutma
Söylenenlere anlam katar, Tüm dikkat kaleme kilitlenir.

Omuzlarý dik tutma
Kendine güveni vurgulama

Dosya ve kitaplara sarýlma
Arada mesafe/Duvar oluþturma

Bacak bacak üstüne atma
Savunma amaçlýdýr(Duygusal olarak daha yakýna doðru atýlýr)

Düþük omuzlar
Kaybetmenin iþaretidir.

Kol kavuþturma
Karþýsýndaki kiþi ile arasýna mesafe koyma, iletiþimi olumsuz etkiler

Kol kavuþturma/bacak bacak üstüne
Atma þansý yoksa

Görüþmenin masa vb. arkasýnda yapýlmasý da saklanmayý ve rahat hissetmeyi saðlar.(Ýletiþimi olumsuz etkiler)

Ellerin kollarý sýkýca tutmasý
Kolayca kýrýlamayacak bir savunmayý gösterir.

Kol kavuþturma
Devamlý mücadele içindeki insanlarýn yaptýðý bir þeydir.

Kollarýn kapanmasý
Algýlamayý azaltýr; Ýletiþimi azaltýr.

Ayaklar çarpý durumunda
Olumsuz tavýr; gizlenen problem; saklanan itiraf

Çok hafif tokalaþmak
Kiþisel güvensizlik, Ýletiþim kurmama isteði

Çok kuvvetli tokalaþmak
Olumsuzluk; Hayal kýrýklýðý

Eller arkada birleþik .
Meydan okuma; Saklayacak/korkacak bir þeyi yok.

Eller önde birleþik
Savunma


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?