• 30 Mayıs 2020, 00:58:17

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Gereksiz Ama Ýlginç Bilgiler..  (Okunma sayısı 468 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bilgiresidence

  • Ziyaretçi
Gereksiz Ama Ýlginç Bilgiler..
« : 16 Ekim 2009, 12:40:01 »
1. Bir köpekbalýðý 100 milyon damla deniz suyu içindeki bir damla kaný hissedebilir.

2. Bir fare bir deveye oranla daha uzun süre susuzluða dayanabilir.

3. Ýnsan midesi 2 haftada bir iç zarýný yenilemek zorundadýr aksi halde kendi kendini sindirir.

4. i harfinin üzerindeki noktaya ingilizler “Dedikodu” derler.

5. Bir bardak taze þampanyanýn içine bir kuru üzüm atarsanýz üzüm asansör gibi bardaðýn altýndan üstüne üstünden altýna sürekli dolaþýr.

6. Eðer aðzýmýza attýðýmýz bir þeye tükürüðümüz deðmese onun tadýný anlayamayýz.

7. Erkek Peygamber Devesi diþinin kokusunu 7 mil öteden duyabilir.

8. George Washington evinin bahçesinde marijuana yetiþtirirdi.

9. Zürafa kulaðýný 53 santim uzunluðundaki dili ile temizler.

10. Lübnan’da diþi bir hayvanla cinsel iliþkiye girmek serbesttir ama erkek hayvanla yasaktýr.

11. Mc Donalds’ýn karýnýn % 40’ý çocuk menüsü satýþýndan gelir.

12. Her insanýn dilinin izi de parmak izi gibi farklýdýr.

13. Tarihi film Ben Hur’da çekim ekibinin farketmediði kýrmýzý bir otomobil görünür.

14. Einstein 9 yaþýna kadar düzgün konuþamamýþtýr. Ailesý onun özürlü olduðunu düþünmüþtür.

15. Hergün doðan çocuklarýn ortalama yüzde 12’si yanlýþ anne babaya verilmektedir.

16. Kaðýt para sanýldýðý gibi kaðýttan deðil pamuktan yapýlýr. 1950’den önce kenevir, aðaç kabuðu ve marijuana yapraðý kullanýlarak yapýlýrdý.

17. Çikolatanýn köpekleri öldürdüðü doðrudur. Onlarýn kalbine ve sinir sistemine zarar verir. Yarým kilo kadar çýkolata küçük bir köpeði öldürebilir.

18. Birçok ruj çeþidi balýk pulu içerir.

19. Katil balinalar köpek balýklarýnýn midesine alttan torpil gibi vurarak öldürür.

20. Donald Duck çizgi filmleri Finlandiya’da yasaklanmýþtýr. Nedeni kahramanlarýn don giymemesidir.

21. Ketçap 1830’lu yýllarda ilaç olarak satýlýrdý.

22. Suudi Arabistan’da bir kadýn kocasýna kahve yapmazsa bu boþanma nedenidir.

23. Uyurken, TV izlerken olduðundan daha fazla kalori harcarsýnýz.24. Meþe aðaçlarý elli yaþýndan önce palamut vermez.

25. Kupa papazý býyýksýz olan tek papazdýr.

26. Boeing 747’nin kanatlarý, uçakla uçmayý ilk baþaran Wright Kardeþlerin uçtuðu mesafeden daha uzundur.

27. Amerikan Havayollarý 1987 yýlýnda first-class da sunulan bir adet zeytin eksiltmek suretiyle 40 bin dolar kar etmiþtir.

28. Kaplumbaðalar kýçlarýndan da nefes alabilirler.

29. Evinizdeki toz parçacýklarýnýn büyük çoðunluðu ölmüþ deri dokusudur.

30. Ýnekler merdiven çýkabilir ama inemezler.

31. Ördeklerin ’vak’sesi yanký yapmaz, nedenini de kimse bilmez.

32. Sivrisinek kovucu spreyler sinekleri kovmuyor, sizi gizliyor. Sivrisineðin alýcýlarýný bloke ederek sizin orada olduðunuzu anlamamalarýný saðlýyor.

33. Taze kakao içinde bulunan sývý, kan plazmasý yerine kullanýlabiliyor.

34. Hiçbir kaðýt parçasý 7 defadan fazla ikiye katlanamaz.

Kaynak : VATAN


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?