• 06 Ağustos 2020, 16:50:02

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Sancaðý býrakmadý Musab!  (Okunma sayısı 658 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MaHru

  • Ziyaretçi
Sancaðý býrakmadý Musab!
« : 27 Kasım 2009, 12:32:43 »


Ah!.. Bir gökyüzünü aðlatabilsem,
Gökyüzü mavi aðlar.
Fakat herkes gökyüzünü aðlatamaz,
Onu ancak Musab bin Umeyr’ler aðlatýr.
Yýldýzlara yetiþilmez,

Musab yýldýz bir sahabi idi.
O Musab ki, sarýþýn kumun sýcaðýnda, ayaðý deðdiði yeri yeþerten bir çöl çiçeðiydi.
Güneþin yardýmcýlarýydý onlar.
Öyle ki, dâvam deyip anadan, yardan, serden geçtiler,
Þehadet þerbetini tebessümlerle içtiler
.
Onlarla öðreneceðim, yaþamayý, inanmayý, sevmeyi ve ölmeyi!
O ki; sancaðý taþýyordu, sýrtýndaki zýrhýyla da Peygambere benziyordu. Ve bir müþrik,
O’nu Peygamber zannedip bir kýlýç darbesiyle sað omuzundan kesti.

Sancaðý sol koluna alýyor, o da koparýlýyordu.
Sancaðý býrakmadý Musab!
Kesik kollarýnýn arasýna alýp, göðsüne bastýrmýþtý sancaðýný.
O an, bir mýzrak zýrhýný ve mübarek tenini delip geçti.

Ey MUSAB! Seninle aðlamayý sevdim.
Caným Þehidim!

Ýnancýn için, herþeyini terkettin. Öyle ki, bir kefenin bile yoktu.
Ey Musab! seni ve senin gibileri, yaramýza merhem olarak saracaðýz.
Musab’ýn vücudunu kaftanýyla, ayaklarýný otlarla sardýlar.

Ve Musab’ý; gökyüzü mavi mavi aðlarken defnettiler.
Gökten mavi damlalar düþüyordu. Yaðan yaðmurdu, veyahutta gökyüzü aðlýyordu!


O Musab’ki, sema O’nu sarýp sarmaladý ve içine aldý.
Ey Musab! Ölüm seni öldüremedi.
Öyleyse, Musab aramýzda ölümsüzleþti.
Ey Gökyüzü! Bana da mavi mavi aðlar mýsýn?
EÐER SEVDA SEVGÝLÝYE KENDÝNÝ ADAMAKSA
EÐER SEVGÝ KARDELEN ÇÝÇEÐÝ GÝBÝ HÜRRÝYETE AÇMAKSA
ÞEHADET EN BÜYÜK AÞK ÞEHÝD EN BÜYÜK AÞIK ÝSE
KENDÝMÝ YOLUNA ADIYORUM YA RESULALLAH YA RESULALLAHVe sakýn ALLAH yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin; hayýr onlar diridirler. Fakat siz bunun þuurunda deðilsiniz. (154) bakara süresi

•   De ki: "Eðer babalarýnýz, çocuklarýnýz, kardeþleriniz, eþleriniz, aþiretiniz, kazandýðýnýz mallar, az kâr getireceðinden korktuðunuz ticaret ve hoþunuza giden evler, sizlere ALLAH'tan, O'nun Resûlü'nden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise, artýk ALLAH'ýn emri gelinceye kadar bekleyedurun. ALLAH, fasýklar topluluðuna hidayet vermez. (24) TEVBE SÜRESÝ


insan

  • Ziyaretçi
Ynt: Sancaðý býrakmadý Musab!
« Yanıtla #1 : 27 Kasım 2009, 13:23:22 »
ALLAH cc. razý olsun MaHru kardeþim..

Tam bir iman ....Yürekleri halen yakan, ibretlik bir hayat...

ALLAH cc. bizlere ,ibret almayý nasip etsin..

ÝnþaALLAH þefaatlerine de, nasip eylesin..

MaHru

  • Ziyaretçi
Ynt: Sancaðý býrakmadý Musab!
« Yanıtla #2 : 27 Kasım 2009, 13:44:30 »
Amin ecmain inþ...