• 14 Temmuz 2020, 11:03:58

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Küçüklüðümüzün Yanlýþ Bilgileri  (Okunma sayısı 504 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Küçüklüðümüzün Yanlýþ Bilgileri
« : 14 Nisan 2010, 13:10:32 »
Küçükken yanlýþ bilgiðimiz ve sonradan çok güldüðümüz bazý þeyler...

Bi kaç yerden aldým birazda benim var katkým..

1 ) ben küçükken arabalarýn egzostundan çýkan dumanýn itmesiyle yürüdüðünü sanýrdým.. uzay mekiði gibi yani :)))

 2 ) ilk okuldayken bizim müdür odasýnýn yanýnda Atatürk panosu vardý ve kocaman bir izindeyiz yazýlý þerit vardý. tabi biz bu yazýya tatildeyiz anlamý yükledik yýllarca :)))

3 ) Cüneyt Arkýn ismini Cüney Tarkýn, Tarýk Akan ´ý ise Tarý Kakan sanýrdým.

4 ) ben küçükken kamyonlarýn yedek tekerlekleri hani yukarda durur ya; iþte onlarý aðarlýk bindiðinde normal tekerlek görevi görsün diye destek amaçlý koyduklarýný düþünürdüm :)))

5 ) "R" harfini söyleyememenin çocukluktan deðil de bana özgü olduðunu sanardým:)asla söyleyemem sanýrdým...abimlerin dalga geçmesine maruz kalýrdým,söyleyebilmek için hep aynanýn karþýsýna geçip dilimi döndürmeye uðraþýrdým:)
bir defasýnda
-AYI göydüm Ayý göydüm
abim ise; -
- hangi AYI yý gördün?
-uçan AYI göydüm:)

6 ) Ben ve kardeþim küçükken hep çöpçülere özenirdik. "Ne güzel tüm gün arabayla geziyorlar " diye düþünürdük. Kardeþim çöpçü olmaya karar vermiþti o zamanlar :))

7 ) bende küçükken iki iþ yapma kararý almýþtým kendi kendime:) birisi bir sürü çikolata,bisküvilerin sahibi olan bakkal amcaya özentimden geliyordu:) soranlara sabahlarý bakkal olcam,öðlenleri öðretmen olcam derdim:)

8 ) küçükken ´´Susam Sokagý´´ndaki Edi ile Büdü´nün gercek oldugunu sanýrdým

9) Cem Yýlmaz´ýn kulaklarý çýnlasýn,deðil mi? Hatta bunun devamý da var,Madonna ile Maradona´yý kardeþ sanmasý gibi.

10 ) ben en zaman bir arabaya binsem geri gitmek için sadece geriye bakmanýn yeterli olduðunu düþünürdüm

11 ) Televizyonda gördüðüm insanlarýn kaðýttan kuklalar olduðunu ve karagöz oyunu gibi oynatýldýklarýný düþünürdüm ( gazeteye de o resimlerin kesilip yapýþtýrýldýklarýný düþünerek düþüncemi desteklerdim) :)))

12 ) Ben kücükken meleklerin bulutlari sirkeledikleri icin kar yagdigini saniyordum.. Sadece kisin temizlik yapiyorlardi demekki :)

13 ) Ben küçükken naylon faturanýn gerçekten naylondan olduðu için yasal olmadýðýný sanýrdým. ama ne yazýkki tek deðildim bir kaç arkadaþýmda öyle düþünüyordu. :))(ben deniz)

14 ) benimki son derece rezil. bazý insanlarýn burnunda et vardýr biliyorsunuz ki. dayým olacak hödük insan, bana daha 7 yaþýmdayken, insanlarýn burnunda et varsa ameliyat olacaðýný, oradaki eti alýp onun yerine patates!!!! konacaðýný sölemiþti. bu þekilde 2 yýl idare ettim. babam burun ameliyatý olunca gerçekleri öðrenmiþ ve þok olmuþtum

15 )bebeðin yedidiðimiz etlerin midemizde birleþmesiyle olustuðu sanýyodum arkadaslarýma bile anlatýp inandýrmýstým

Kaynak: sertachich


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?