• 04 Temmuz 2020, 06:26:59

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Dile Gül Koymak...  (Okunma sayısı 823 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı MaHru

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 135
 • Teþekkür 1
 • “Derman Aradim derdime, Derdim Bana Derman ÝmiÞ”
Dile Gül Koymak...
« : 18 Nisan 2010, 11:25:35 »


Dile Gül Koymak

Konuþmasýndan anlaþýlýr insan.
Güzel konuþmasýndan...
Kalbten kalbe yol vardýr derler.
Bunu biraz daha deðiþtirerek söylersek: Dilden kalbe yol vardýr.
Gönlü yumuþak insanlarýn konuþmalarý da yumuþak ve ýlýmlýdýr.
Asla kalb kýrmaz onlar.
Çünkü bir mihenk vardýr gönülde; sözünü önce ölçer biçer sonra muhatabýna sunar.
Katý kalbli insanlar ise bu mihengi yitirmiþtir.

Gönül kayalýklarýnda paramparça olmuþtur mihenkleri.
Nereye vuracak ve sözünü tartacak?
Altýn ile bakýrý birbirinden ayýramaz artýk o.
Olur olmaz yerde kelâm eder ya baþ kýrar ya da göz çýkarýr.

Ilýk meltemler gibi soluklar gerek bize.
Gönüllere ulaþtýðýnda bahar çiçekleri açtýran.
En sert yürekleri dahi yumuþatan yoðuran þekillendiren... "Tatlý söz yýlaný deliðinden çýkarýr." denmiþ derler.
 Ne kadar doðru.


En öfkeli olduðumuz anlarda bile yüreðimizdeki karanlýðý gündüz aydýnlýðýna çevirir güzel bir söz.

"Söz ola kese savaþý / Söz ola kestire baþý / Söz ola aðulu aþý / Yað ile bal ede bir söz." diyor Yunus.

Elbette öyledir. En karamsar ve kaos yüklü anlarý bile cennet iklimine çevirir alýmlý ve iç açýcý bir söz.
Bu sebepten güzel ve nazik konuþan insanlarýn pek düþmanlarý olmaz çevrelerinde.
Bilmeden bir gönül kýrarlarsa hemen tamir ediverirler bir kaç kelimeyle.
Mayalarýnda yalan olmadýðý için inandýrýcý bulur çevreleri böyle kiþileri.
Zaten yalana ihtiyaçlarý da yoktur böyle gönül ve söz ustalarýnýn.
Bazen bilmeden açtýklarý yaralar olur elbet gönüllerde.
Ama bu bilmeden olur çoðu kez.

Lâkin o yarayý dudaklarýndan akan bal gibi kelimelerle sihirli cümlelerle bir anda iyileþtirirler.
Asla baþka bir zamana býrakmazlar açtýklarý yaralarý oluþturduklarý çizikleri.
Anýnda pansuman eder ve tedaviye geçerler.

Acý konuþan insan böyle mi?
Dil yayýndan karþýdakine fýrlattýklarý kýrýcý söz oku paramparça eder muhatabýn yüreðini.
Onlar dönüp bakmazlar bile.
Hani yolda arabayla bir hayvaný veya insaný ezen acýmasýz þoförler vardýr; arkalarýna bile bakmadan kaçýp giden...
Aynen öyledir bu zalimler de...
Kýrdýklarý kalbin çýrpýnýþlarý ve yanaklardan sýzan damlalarý görmezlikten gelip dönüp giderler.
Öylelerini akrebe benzetebiliriz.
Sokmaktan zevk alan acýmasýz akreplere...
Dillerini de zehirli iðnelere...

Arkadaþ! Ýnancýn yumuþak ikliminde bir meltem yumuþaklýðýna çevir sözlerini.
Yüreði kýrgýn olanlarýn doktoru ol masum gönüllerin cellâdý deðil!

Yaralý gönüllere hýzýr gibi yetiþ.
Onlarýn kýrgýnlýklarýný gider.
Yaralarýna söz merheminden sür.
Gönlünden akýp gelen ve kelimelerle harmanlanýp dövülüp þekillenen manevî iksirinle onlarý iyileþtir.

Bak bu hususta Hz.
Ömer ne diyor: "Ey Kâbe seni bin sefer yýksam yine yapabilirim.
Ama kýrýk bir kalbi asla!" Ýþte bu derece zor durumda olan bir kýrýk kalb eðer onarýlýrsa sen artýk Hakk'ýn sevgili kullarýndan olduðuna inanabilirsin.
Çünkü bir hadis-i þerifte þöyle diyor Nebiler Nebisi: "Gerçek mü'min elinden ve dilinden baþkalarýnýn zarar görmediði kiþidir."

Bir gün sahabiler Nebiler Nebisi'nin yanýna varýp ihtiyar bir kadýný övüyorlar.
"Þöyle ibadet ediyor böyle namaz ve oruç tutuyor.
" Peygamber Efendimiz: "Çevresine davranýþlarý nasýl o kadýnýn?" diye sorunca sahabiler: "Çevresine hep kötü davranýyor Ya Resulullah.
Konuþmasýyla kalp kýrýyor." diyor.
Bunun üzerine Resûlü Ekrem: "Söyleyin o kadýna cenennemde yerini hazýrlasýn." diyor.

Ýþte dost!
Tatlý dil ve acý dil arasýndaki fark cennet ile cehennem arasýndaki fark gibidir.
Sen diline ister gül koy istersen bal ve gönüllere cennet asa bir iklim ör.
Ýstersen kor koy baþkalarýný alev alev yak.
Tercih senin...

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Dile Gül Koymak...
« Yanıtla #1 : 19 Nisan 2010, 08:17:57 »
bu yazýyý okuyunca baþka bir sitede çok güzel yazýlarýyla temayüz etmiþ ve ziyadesiyle hürmet duyulan bir abla geldi aklýma... yazýlarýyla gönülleri fethediyordu ama, insanlarla direkt muaþeretinde ayný nezaket ve zerafet yoktu. bal damlatan kalemi bazen olur olmaz ufacýk þeylerden zehirli oklar fýrlatabiliyordu... ve sevgi dolu yürekler bir an da ifsat edilebiliyordu. bu durum çok üzmüþtü beni. teþbihte hata olmaz derler ya, koca bir kova dolusu süt veren inek bir anda tekme vurup verdiði bütün sütü daðýtýp dökebiliyordu. abisi anlamýþtýr dediklerimi...

evet, bu yönüyle serlevha yapýlýp duvara asýlacak kadar güzel bir yazýydý bu sebeple... teþekkür ediyorum sevgili leyan, yüreciðine saðlýk ablam, Rabbim razý olsun.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı MaHru

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 135
 • Teþekkür 1
 • “Derman Aradim derdime, Derdim Bana Derman ÝmiÞ”
Ynt: Dile Gül Koymak...
« Yanıtla #2 : 19 Nisan 2010, 10:30:38 »
Rabbim sizden razi olsun inþ...

Anlamam gerekeni anlamiþýmdir inþ...

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Dile Gül Koymak...
« Yanıtla #3 : 20 Nisan 2010, 00:06:50 »
bu yazýyý okuyunca baþka bir sitede çok güzel yazýlarýyla temayüz etmiþ ve ziyadesiyle hürmet duyulan bir abla geldi aklýma...

ABLA / Kalemle Kelam arasýndaki ikiliðin sebebi aþikar..
Bunda anlaþýlmayacak bir þey yok zaten..

Çevrimdışı namütenahi

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 351
 • Teþekkür 1
 • Ya "VEDUD" Kalbimizi "SENDE" tut
Ynt: Dile Gül Koymak...
« Yanıtla #4 : 21 Nisan 2010, 03:13:57 »
Bir define daha buldum     :yihu:
hatta bir deðil bir kaç tane, hem konu hemide konuyu getireni bir arada düþününce /görünce
kendimi arkeolog gibi hissettim..
(gerci herkez okumuþ, eklemeler bile yapýlmýþ ama olsun) kimse bozmasýn bu atmosferi, ben Sevgili "LeyaN" ýmýn gözlere / gönüllere hitap eden paylaþýmlarýný
çook ama çoook özlemiþim ve nede iyi geldi

RABBÝM sayýsýz, sonsuz, sýnýrsýz razý OLsun Güzel Yürek

birer GÜL de benden

<<< S Ý Z L E R E >>>


SuS (!) -u- Yorum (?) ... OkU (!) -u- Yorum (?)

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Dile Gül Koymak...
« Yanıtla #5 : 21 Kasım 2012, 23:43:18 »

bu yazýyý okuyunca baþka bir sitede çok güzel yazýlarýyla temayüz etmiþ ve ziyadesiyle hürmet duyulan bir abla geldi aklýma... yazýlarýyla gönülleri fethediyordu ama, insanlarla direkt muaþeretinde ayný nezaket ve zerafet yoktu. bal damlatan kalemi bazen olur olmaz ufacýk þeylerden zehirli oklar fýrlatabiliyordu... ve sevgi dolu yürekler bir an da ifsat edilebiliyordu. bu durum çok üzmüþtü beni. teþbihte hata olmaz derler ya, koca bir kova dolusu süt veren inek bir anda tekme vurup verdiði bütün sütü daðýtýp dökebiliyordu. abisi anlamýþtýr dediklerimi...Bikerem daha hatýrladým..yazýk ki kahrý bela "ayný tas ayný hamam" diyim size abisi..

Bir define daha buldum     :yihu:
hatta bir deðil bir kaç tane, hem konu hemide konuyu getireni bir arada düþününce /görünce
kendimi arkeolog gibi hissettim..
(gerci herkez okumuþ, eklemeler bile yapýlmýþ ama olsun) kimse bozmasýn bu atmosferi, ben Sevgili "LeyaN" ýmýn gözlere / gönüllere hitap eden paylaþýmlarýný
çook ama çoook özlemiþim ve nede iyi geldi

RABBÝM sayýsýz, sonsuz, sýnýrsýz razý OLsun Güzel Yürek

birer GÜL de benden

<<< S Ý Z L E R E >>>Daha uzun süre beraber olmak istediðim kardeþlerimden namütenahi..ALLAH her dem yar ve yardýmcýn olsun inþaALLAH kardeþim..
 :gul[1]:


MaHru kardeþim..ÝnþaALLAH iyisinizdir..Biz razýyýz, RABBÝM de sizden razý olsun..