• 28 Mart 2020, 23:05:46

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Devlet de Facebook'a üye oldu  (Okunma sayısı 541 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Devlet de Facebook'a üye oldu
« : 20 Nisan 2010, 09:08:55 »
Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý, dünyada milyonlarca kiþi tarafýndan kullanýlan sosyal paylaþým sitesi Facebook'a üye oldu.

Baþkanlýk, insan haklarýyla ilgili þikâyetleri Facebook üzerindeki sayfadan da alabilecek.

Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý, bir süre önce kuruma ait internet sitesini daha aktif hale getirdi. Kurumun sitesi Türkçe'nin yaný sýra Ýngilce olarak hizmet vermeye baþladý. Kurumun internet sitesi kýsa bir süre sonra Fransýzca, Almanca, Arapça ve Ýspanyolca olarak da yayýn yapmaya hazýrlanýyor. Bu dillerde sitenin yayýn yapmasý, Türkiye'de yaþayan yabancýlarýn insan haklarý ihlalleriyle ilgili þikâyetlerini de alabilmek olarak belirlendi. Ýnternet sayfasýnýn farklý dillerde de yayýnlanmasýnýn amacýnýn ise dillerin insanlarýn tanýþmasýný ve anlaþmasýný saðlama avantajýna iþaret edildi.

Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý'na baþvuru mail, telefon, mektup ve resmi müracaat yoluyla yapýlabildiði gibi sosyal iletiþim sitesi Facebook üzerinden de baþvuru yapýlabilecek. Baþkanlýk bir süre önce sosyal iletiþim sitesi Facebook'ta sayfa açtý. Baþkanlýk tarafýndan açýlan sayfada kurumla ilgili bilgiler yer alýyor. Facebook üyeleri tarafýndan insan haklarýyla ilgili görüþ ve talepleri sayfada yer alýyor.

Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý Facebook'a kurumun üye olmasýný ve Türkçe dýþýndaki dillerde de yayýn yapýlmasýný insan haklarý ve özgürlüklerin yaygýnlaþmasý, geliþtirilmesi ve korunmasý yönünde atýlan adýmlar olarak deðerlendirildi.

CÝHAN


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?