• 06 Nisan 2020, 16:56:34

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ne Çýkar Ateþböceði Sansalar Bizi !  (Okunma sayısı 812 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

 • Ziyaretçi
Ne Çýkar Ateþböceði Sansalar Bizi !
« : 28 Nisan 2010, 01:21:58 »


Ne Çýkar Ateþböceði Sansalar Bizi !
Sanýrým en büyük korkumuz olduðumuz gibi görünmek.
Yumuþacýk kalbimizin fark edilmesi,
Cesaretsizliðimizin anlaþýlmasý,
Korkularýmýzýn paylaþýlmasý...
Sanki zarar göreceðimizin en büyük iþareti.
Kabuklarýmýzýn altýnda..
Kendimizi saklamakta ne kadar da ustayýz.
Ve ne kadar güçlü korunuyoruz, kalkanlarýmýzýn ardýnda.
Hissedilmeden, el deðmeden, sevgimizi göstermeden.

Ýstiridyeler,

deniz minareleri,

midyeler.

Kirpiler ve kaplumbaðalar gibi.
Sahi koruyor mu bu çatlamamýþ sert kabuk?
Kimse incitemiyor mu, duygularýmýzý, inançlarýmýzý, benliðimizi?
Yoksa zarar mý veriyor bu ürkeklik, bu kabuk bize.?
Hissettiklerimizi gölgeliyor, yansýtmýyor gerçek kimliðimizi,
Duyularýmýzý bastýrýyor, elele tutuþmamýzý engelliyor mu?
Eðer bir yýldýz gibi ýþýl ýþýlsam ve bir yýldýz kadar parlak.

Ne çýkar ateþ böceði sansalar beni...

Belki en hoyrat yürek bile, ateþ böceðinin o uçucu, masum, sevimli çocuksuluðuna el kaldýrmaya kýyamaz?
Güçlü kapýlarýn arkasýna kilitlesem kendimi,
korkaklýðýmý, sevgi isteðimi...

En insani yönlerimi kayýtsýzca sunabilsem, bu sert kabuðun aðýrlýðýndan kurtulup, bir kuþ gibi uçacaðým özgürce.
Anlaþýlacaðým ve bir ayna gibi yansýyacaðým karþýmdakine.
O da çözülecek belki samimi ve güvenliksiz, silahsýz biriyle göz göze gelince.

Oysa bir görebilsek bunu, kalmadý böyle insanlar demesek.
Güven duygusuna bu kadar muhtaç olmasak.
Kýrýlmaktan korkmasak
Ýncinsek ,
yaralansak.
Ne olur bir darbe daha alsak.
Yeniden açsak kendimizi, atabilsek o kabuðu..

Denesek

Risk alsak

Yanýlsak

Farketmez

Tekrar tekrar býkmadan denesek ve kucaklaþsak yeniden,
týpký eskisi gibi.

Ne olduðunu anlayamadýðýmýz o onbeþ yýldan öncesi gibi.
O zaman farkedeceðiz.
Ne kadar özlediðimizi birbirimizi.
Neler biriktirdiðimizi,
Kaybolan deðerlerimizi ne kadar özlediðimizi
Beraber geldik beraber gidiyoruz oysa.

Vakit az

paylaþmak,

sarýlmak için.

Yaþadýðýmýz coðrafya zor, þartlarý aðýr.
Yüreði daha fazla küstürmemek lazým.
Sýrtýmýzda aðýr küfeler, her gün katlanan.
Ve koþullar bir türlü düzelmeyen.

Sevgiye çok ihtiyacýmýz var.
Ufukta kar bir kýþ görünüyor.

Ancak birbirimize sokulursak atlatýrýz o günleri.
Kýrýn o sert aðýr kabuklarýnýzý.
Kurtulun bu yükten.
Korumuyor o kabuklar, aksine zarar veriyor bize.
Yalnýzlýða mahkum ediyor bizleri.

Hem hepimiz bir yýldýzýz.

Ne çýkar ateþböceði sansalar bizi....


Rabindranath Tagore

Çeviri: Bülent Ecevit

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Ne Çýkar Ateþböceði Sansalar Bizi !
« Yanıtla #1 : 28 Nisan 2010, 07:50:32 »

Rabindranath Tagore
Çeviri: Bülent Ecevit

Çok hoþ bir tevafuk gerçekten!
ecevitin bir tagore hayraný olduðunu, onun þiirlerinden esinlendiðini okumuþtum çok daha evvel... de, ecevitin tagore'dan çeviri yapacak kadar edebi bir dil ustasý ve çevirmeni olabildiðini bilmiyordum. bunu da öðrenmiþ olduk.

ah ecevit, ne olurdu ki seni hep tagordan çeviriler yapan, þiirler yazan, ince ruhlu, nazik ve naif tabiatlý bir edip ve þair olarak hatýrlasaydýk da, þu "bu hanýma haddini bildirin!" diye höykündüðün ve zývanadan çýktýðýn o dehþet görüntülerin hiç gelmeyeydi aklýmýza... ya da o görüntüleri verme talihsizliðinde bulunmasaydýn hiç, ne kadar iyi ve güzel olurdu senin için.

içimizde býraktýðýn bu kýrýklýðý hiç bir zaman tamir edemeyeceksin çünkü, sana bir fatiha göndermeye bile müsaade etmiyor bu kýrgýnlýðýmýz... o gün milyonlarca müslümanýn kalbini çok fena kýrdýn, ta ki yüreklerinden çýkarýp attýlar seni, sildiler sevgi defterlerinden... halbuki hatýrlarýný âl-i tutmak için çýrpýndýðýn o ALLAH düþmanlarý bugün silivri cezaevinde gün sayýp hesap verirken, hatýrýný çiðnediðin "hakk"ýn huzurundasýn bugün!!! ne yaman bir çeliþki ve ne yaman bir ibret, insanoðlu için....

teþekkürler abisi...
« Son Düzenleme: 28 Nisan 2010, 07:52:42 Gönderen: |MiM| »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Ne Çýkar Ateþböceði Sansalar Bizi !
« Yanıtla #2 : 28 Nisan 2010, 23:40:37 »


( Herkes bir yerlerde bir þekilde, hesap veriyor zaten..
Biz kendi hesabýmýza bakalým..
Bu süreçte bizim payýmýza da vermemiz gereken hesaplar düþüyor..)

Konuya dönersek…
Ben yazýnýn ýþýðýnda insanýn kendine olan eleþtiri ve önerilerinin yararlý olduðunu düþünüyorum..
Peki bu bakýþ hayata geçirilebilir mi?
En azýndan eleþtirileri kabullenip , önerileri denemekte yarar var..Cenan

 • Ziyaretçi
Ne Çýkar Ateþböceði Sansalar Bizi !
« Yanıtla #3 : 28 Kasım 2012, 15:30:15 »


Oysa bir görebilsek bunu, kalmadý böyle insanlar demesek.
Güven duygusuna bu kadar muhtaç olmasak.
Kýrýlmaktan korkmasak
Ýncinsek ,
yaralansak.
Ne olur bir darbe daha alsak.
Yeniden açsak kendimizi, atabilsek o kabuðu..

Denesek

Risk alsak

Yanýlsak

Farketmez


Teþekkür ederiz.

Bunu söyleyen kolay söylemiþ galiba.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Ne Çýkar Ateþböceði Sansalar Bizi !
« Yanıtla #4 : 11 Aralık 2012, 15:34:39 »
Neylerse "güzel" eyler sözünü ezberledik, amaa gel görki tefekkür etmekten aciz kaldýk..