• 30 Mayıs 2020, 02:03:06

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Güneþ sisteminin sýrlarýný getirdi  (Okunma sayısı 515 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Güneþ sisteminin sýrlarýný getirdi
« : 16 Haziran 2010, 15:29:16 »
Japon bilim  dünyasý büyük sevinç yaþýyor. Güneþ Sistemi'nin derinliklerine 7 yýl önce gönderilen Hayabusa keþif aracý baþarýyla  Dünya'ya döndü. Gökbilimciler, uzay aracýnda bugüne kadar eþi görülmemiþ  bilgilere  ulaþmayý ümit ediyor.   

 Japonya Uzay Araþtýrma Dairesi JAXA, yedi yýl önce uzaya gönderilen Hayabusa uzay  araþtýrma kapsülünün baþarýyla Dünya’ya dönüþünü kutluyor. 13 Haziran  günü  Dünya’nýn atmosferine giren uzay aracýnýn taþýdýðý kapsül, bugün Avustralya’nýn güneyindeki Woomera yasaklanmýþ bölgesine baþarýlý bir iniþ yaptý. 

 Bir asteroite gidip Dünya’ya geri dönen, bu süreçte uzayda keþif yapan Hayabusa keþif aracý, yedi yýl süren görevinde tam 6 milyon  kilometre  mesafe kat etti.

Gökbilimciler, Hayabusa uzay aracýnýn atmosfer üzerindeki hareketi, atmosfere giriþi ve paraþütle yaptýðý iniþi kare kare görüntüledi. Hayabusa’nýn, tehlike oluþturabileceði için atmosfere girmeden önce yakýtýný boþaltmasý ardýndan, uzay aracý paraþütleri sayesinde ýssýz bölgeye sorunsuz bir iniþ yaptý.

UZAYIN SIRLARI AYDINLANACAK

 Gökbilimciler, Hayabusa’nýn bugüne kadar benzeri görülmemiþ asteroit görüntüleri taþýdýðýný belirtiyor. Keþif aracýnýn saðlayacaðý bilgiler sayesinde Güneþ Sistemi’nin  evrimi  hakkýnda yeni ipuçlarý elde edilmesi ümit ediliyor.

 Hayabusa, yakýtýný boþalttýktan sonra atmosfere giriþine karþýlaþtýðý yüksek ýsý nedeniyle alev aldý. Isýya dayanýklý  kapsülün  atmosferin üzerinde oluþturduðu çizgileri ve atmosfere giriþ anýný Japonya’nýn Wakayama Üniversitesi görüntüledi.
There are no comments for this topic. Do you want to be the first?