• 26 Mayıs 2020, 16:31:46

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Esrarý Çözülememiþ Yaratýklar  (Okunma sayısı 1038 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ümit

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 213
  • Teþekkür 13
  • Ümid etmek bizim neyimize, tek umut ALLAH iken...
Esrarý Çözülememiþ Yaratýklar
« : 07 Temmuz 2010, 14:22:49 »
Esrarý Çözülememiþ Yaratýklar


Chupacabra
Kan emici bir yaratýk olan chupacabra Latin Büyükayaðý olarak da biliniyor. Ýlk kez 1995 yýlýnýn Mart ayýnda Porto Riko'da ortaya çýktý.

Kocaayak
Çok kýllý insana benzeyen bir yaratýk olarak tarif edilen büyükayaklarla ilgili yüzlerce ihbar geldi. Yabani insan da denilen bu canavarýn Kuzey Amerika menþeyli olduðu öne sürülüyor. Ancak bu yaratýðýn varlýðýna dair kesin bir kanýt bulunamadý.

Yeti
Yetiler oldukça büyük kýllý beyaz yaratýklar olarak tarif ediliyor. Himalayalarda, Nepal ve Tibet'te yaþadýðýna inanýlan bu canavar bir nevi büyükayaðýn beyaz versiyonu olarak da tanýmlanabilir. Ancak bu yaratýk da henüz mitolojik bir öðe olmaktan çýkamadý ve kanlý canlý yakalanamadý.

Loch Ness gölü canavarý

Ýskoçya'daki Loch Ness gölünde yaþadýðýna inanýlan ve bir nevi göl dinozoru olduðu iddia edilen bu yaratýkla ilgi yýllardýr çok sayýda araþtýrma yapýldý. Hayvanýn varlýðýyla ailgili ilk ihbar 1933 yýlýnda yapýldý. Yýlan kafalý uzun vücutlu bir canavar olduðu iddia edilen Loch Ness sakinine Nessie deniyor. Son iddia ise uzaydan çekilen fotoðraflara ortaya çýkan bu görüntünün Loch Ness gölü canavarý olduðu belitildi

Jersey þeytaný
Tanýmlanamayan gizemli hayvanlar kategorisi içnide yer alan Jersey þeytaný, ince kanatlý ve koyun baþlý bir tür olarak tarif ediliyor. New Jersey'nin güneyindeki Pine Barrens'ta yaþadýðýna inanýlýyor. New Jersey'de o kadar popüler bir yaratýk ki þehrin hokey takýmýna da Jersey Þeytanlarý deniyor.

Yowie - Yowie

Tuhaf biçimsiz, kertenkeleyle karýnca arasýnda bir yaratýk. Kýrmýzý gözlere ve yýlanlardaki gibi büyük diþlere sahip.
Aliens (Uzaylýlar)
Bu dünyadan olmadýðýna inanýlan yaratýklar için bu terim kullanýlýyor. Uzaydan geldiðine inanýlan bu yaratýklar genelde tarif edilemiyor ve haklarýnda hiçbir þey bilinmiyor. Varlýklarý da kanýtlanamýyor.
Yeni "yaratýk"
Þimdilerde bir "yaratýktan" daha söz ediliyor. Bu yaratýk Meksika'da 2007'de bir çiftçi tarafýndan bulundu ve öldürüldü. Cansýz bedeni incelendikçe tuhaflýklar birbirini izledi. Kimine göre uzaylý, kimine göre henüz keþfedilmemiþ bir hayvan türü. Bilim adamlarý ise "DNA'sý yok" diye þaþkýn.Ýþçi Francisco Garcia:"Yaþayan ikinci bir yaratýk gördüm. Gördüðüm 70 cm. boyunda bir insancýktý. Onu çiftlik kapýsýndan çýkarken gördüm, sonra hýzlýca oradan uzaklaþtý" dedi.Etobur bir hayvanýn diþ yapýsýna sahip bu yaratýðýn; ayný zamanda kafatasý yapýsý itibariyle de diðer hayvanlara göre daha yüksek zeka seviyesine sahip olduðu düþünülüyor. Diþ yapýsý, kertenkeleye benzeyen yaratýk; eklem ve iç kulaklarý yapýsýyla da insana benzediði iddia ediliyor.
ALLAH var, problem yok!!

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: Esrarý Çözülememiþ Yaratýklar
« Yanıtla #1 : 20 Temmuz 2010, 01:35:57 »
Hani Van Gölü Canavarý ???

Olmadý þimdi !
Bizim canavarýmýzýn nesi eksik ki burda söz edilmemiþ..