• 25 Şubat 2020, 12:05:10

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Bu Hayaletler Gerçek mi?  (Okunma sayısı 1063 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ümit

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 213
  • Teþekkür 13
  • Ümid etmek bizim neyimize, tek umut ALLAH iken...
Bu Hayaletler Gerçek mi?
« : 07 Temmuz 2010, 16:04:17 »
Bu Hayaletler Gerçek mi?


Ýngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre uzmanlar en ünlü hayalet fotoðraflarýný deðerlendirdi ve hepsini bir bir çürüttü.

Ýskoç kalesinde çekilen bu fotoðrafta esrarengiz kostümlü kadýný görenler, bunun hayalet olduðunu öne sürdü. Fotoðrafta parmaklýklý pencerede bir kadýn görülüyor ancak uzmanlar bunun dijital bir sahtekarlýk olduðunu ortaya çýkardý.
Aðaçlýktaki hayalet... Aslýnda bu fotoðraf muhtemelen gölgeler, yapraklar ve dallarýn karýþýmýndan oluþan bir yanýlmadan baþka bir þey deðil...
Bir çiftin yanýnda görünen karaltý... Ama bir açýklamasý var... Bu fotoðraf normalden uzun süreli pozlanmýþ... O sýrada oradan geçen bir kiþi hareketli olduðun için bir karaltý þeklinde çýkmýþ...Denizdeki hayalet... Suyun üzerinde gizemli, baþýnda kukuletalý bir adam var gibi... Uzmanlar ise bunun kayanýn üzerindeki çeltikten kaynaklanan bir yanýlma olduðunu söylüyorlar.
Otomobil aynasýndaki hayalet... Fotoðrafçý otomobilin yakýnlarýnda kimse olmadýðýný söylüyor. Þüpheci uzmanlar bunun dijital sahtekarlýk olduðu görüþünde.
Bu Hayaletler Gerçek Mi?Ýki gencin arkasýnda bir yüz belirmiþ... Uzman tahmini ise bu da bir göz yanýlmasý...
Geçen yýl Ankara'da çekilen bu fotoðraf Ýngiltere'nin Daily Mail gazetesinde hayret veren hayalet fotoðraflarý arasýnda gösterilmiþ. Camideki kalabalýðýn üzerinde bir melek figürünün göründüðünü iddia ediliyor.Bu fotoðraf ise tam 22 yýl önce çekilmiþ. Fotoðrafý çekenin sað tarafýnda görünen siluetin fotoðrafa nasýl girdiði halen bilinmiyor. Fotoðrafýn saðýnda beyaz uzun bir paltonun kolunu görünüyor.1998 yýlýnda Ýngiltere'yi ziyaret eden Amerikalý bir turist tarafýndan çekilen bu fotoðrafa halkýn büyük bir bölümü inanýyor. Edinburgh bölgesinde yaþayanlarýn neredeyse yüzde 10'unun hayaletlerle ilgili bir deneyimi varmýþ.Edinburgh Kalesi'ndeki II'inci Charles'ýn portresinin çekildiði bu fotoðrafta fotoðrafçý Kral'ýn kolunda bir kadýn figürü olduðuna inanýyor.Colin Foster adlý bir tatilci tarafýndan çekilen bu fotoðrafta, çitlerin hemen önünde ayakta duran bir erkeðe benzeyen silueti inceleyen uzmanlar, fotoðrafta herhangi bir deðiþiklik yapýlmadýðýný öne sürüyor.Bu hareketli fotoðrafta ise sarýþýn kadýnýn saçlarýný savurduðu anda saçlarýnýn bir insan yüzü oluþturduðu iddiasý var.Bu görüntülerdekiler insanoðlunun her zaman ilgisini çeken hayaletler mi?

ALLAH var, problem yok!!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?