• 18 Şubat 2020, 12:58:47

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Mirac KANDÝLÝNÝZ mübarek olsun  (Okunma sayısı 1583 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

DERDEST

 • Ziyaretçi
Mirac KANDÝLÝNÝZ mübarek olsun
« : 08 Temmuz 2010, 01:48:24 »
Savaþa gidecek GÖNÜLLÜLER yazýlmaya       baþladýðýnda

 
Hiç deðiþmeyen bir adet vardýr.

 
ONUN Ýsmi daima

 

ÝLK sýrada olandýr.

 
MÝRAÇ yükseliþ

 
Þu zamanda ÝSMÝNÝ CÝHADLA ilk sýrada yazdýrýp

 

RABBE Yükselene SELAM olsun..

 

Kandiller SERMAYEMÝZ

 
Pazarýnýz hayrolsun..


...

 • Ziyaretçi
Ynt: Mirac KANDÝLÝNÝZ mübarek olsun
« Yanıtla #1 : 08 Temmuz 2010, 09:24:24 »
Mirac kandiliniz mübarek olsun..

DERDEST

 • Ziyaretçi
Ynt: Mirac KANDÝLÝNÝZ mübarek olsun
« Yanıtla #2 : 08 Temmuz 2010, 11:13:36 »
 :Senin_icin:

Çevrimdışı ümit

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 213
 • Teþekkür 13
 • Ümid etmek bizim neyimize, tek umut ALLAH iken...
Ynt: Mirac KANDÝLÝNÝZ mübarek olsun
« Yanıtla #3 : 08 Temmuz 2010, 11:48:21 »
Amin Cümlemizin Mirac Kandili mubarek olsun..
ALLAH var, problem yok!!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Mirac KANDÝLÝNÝZ mübarek olsun
« Yanıtla #4 : 08 Temmuz 2010, 12:25:48 »


Miraç Kandilinin, hayatýmýza yeni ufuklarýn açýlmasýna ve vesile olmasý dileðiyle

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı DAMRAM

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 145
 • Teþekkür 3
Ynt: Mirac KANDÝLÝNÝZ mübarek olsun
« Yanıtla #5 : 08 Temmuz 2010, 12:28:19 »

Gecenin güzel yüzü yüreðine dokunsun, þeytan senden uzakta, melekler baþucunda olsun, güneþ öyle bir geceye doðsun ki dualarýn kabul Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Bir damla umut serpilsin yüreðine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualarýn kabul, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.
Güneþin güzel yüzü, yüreðine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baþ ucunda dursun. Güneþ öyle bir geceye doðsun ki, dualarýn kabul, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

Kuran'ýn nazil olduðu bin aydan daha hayýrlý bu gecenin size efradý ailenize ve bütün Ýslam alemine hayýr bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum.

Avuçlarýn açýldýðý, gözlerin yaþardýðý, ilahi esintilerin kalpleri okþadýðý anýn bir asra bedel olduðu bu gece dualarda birleþmek dileðiyle Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.
« Son Düzenleme: 08 Temmuz 2010, 14:34:03 Gönderen: DERDEST »
 

Çevrimdışı elaziz

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 64
 • Teþekkür 1
 • Ben razýyým, kanasa da...
Ynt: Mirac KANDÝLÝNÝZ mübarek olsun
« Yanıtla #6 : 08 Temmuz 2010, 13:13:18 »
Cenab-ý Hakk bu mübarek gecelerin feyzini ve bereketini üzerimizden eksik etmesin. Bu gün ve geceler hürmetine bizlere merhamet etsin, ümmet-i Muhammed'e kalp birliði versin. AMÝN.
Sizin dostunuz önce ALLAH, sonra peygamberi, sonra da rükua vararak namaza devam eden ve zekat veren mü'minlerdir. Maide 55

Çevrimdışı Renanet

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1959
 • Teþekkür 15
Ynt: Mirac KANDÝLÝNÝZ mübarek olsun
« Yanıtla #7 : 08 Temmuz 2010, 13:58:53 »
Aziz, siddik kardeslerim,
Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hukmundedir. Bu gece mumkun oldukca calismakla kazanc birden bine cikar. Sirket-i maneviye sirriyla, insaALLAH herbiriniz kirk bin dille tesbih eden bazi melekler gibi, kirk bin lisanla bu kiymettar gecede ve sevabi cok bu cilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz. Ve hakkimizda gelen firtinada binden bir zarar olmamasina mukabil, bu gecedeki ibadetle sukredersiniz. Hem sizin tam ihtiyatinizi tebrikle beraber, hakkimizda inayet-i Rabbaniye pek zahir bir surette tecelli ettigini tebsir ederiz. (Sualar, sf. 429)
Bir  çiçekte gördügüm gülüþüne hasret bir ömür....
Bakýþlarýnýn  sýzlattigi yüregime gömdüðüm
Ömrüm sana  özlem dolu sözler göndersede sana yalnýz sana özel  sözlerin anlamlarýyla hitap etmeyi  bir ömre  bedel isterdim....

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Mirac KANDÝLÝNÝZ mübarek olsun
« Yanıtla #8 : 08 Temmuz 2010, 14:26:23 »
Mi'rac...Rabbim Mi'raclar nasip etsin bizlere..
Ýdrakini ve kazanma  vesile  ve yollarý versin ..kalbimize,beynimize bedenimize!  :gul:
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı Tefekkür

 • YöNeTiCi
 • UzMaN ÜYE
 • *****
 • İleti: 1122
 • Teþekkür 8
 • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Ynt: Mirac KANDÝLÝNÝZ mübarek olsun
« Yanıtla #9 : 08 Temmuz 2010, 16:11:07 »
ÝSRA / MÝRAC KANDÝLÝ

ÖZLEMLE BEKLENEN BULUÞMA VE BÝR EBUBEKRÎ SEDÂYCA
"MÝRAC'INIZ MÜBAREK OLSUN YA RASULALLAH"
 
Dünya ve ahiret sýkýntýlarýnýn tümünden kurtuluþ ve "esenlik" dünya/ahiret huzur ve mutluluðu üzerinize olsun...

Besmele hamdele ve salat ve selamdan sonra:
   
  O gece Sevgili'nin (sav) en büyük SEVGÝLÝ'yle (cc) buluþtuðu gece.
 
  Gecenin anýsýna NAMAZ ile mirac hediyesini aldýðý gece.
 
  Tövbe eden her günahkarýn affýna söz aldýðý gece.
 
  Bakara süresi son üç ayetinin (284-285-286) ikram edildiði gece.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi ALLAH'ýndýr. Ýçinizdekileri açýða vursanýz da gizleseniz de ALLAH ondan dolayý sizi hesaba çekecektir, sonra dilediðini affeder, dilediðine de azap eder. ALLAH her þeye kadirdir. Peygamber, Rabbi tarafýndan kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri ALLAH a, meleklerine, kitaplarýna, peygamberlerine iman ettiler. "ALLAH'ýn peygamberlerinden hiçbiri arasýnda ayýrým yapmayýz. Ýþittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affýna sýðýndýk! Dönüþ sanadýr" dediler. ALLAH, bir kimseyi ancak gücünün yettiði þeyle yükümlü kýlar. Onun kazandýðý iyilik kendi yararýna, kötülük de kendi zararýnadýr. (Þöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanýlýrsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediðin gibi aðýr yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediði þeyleri yükleme! Bizi affet, bizi baðýþla, bize acý! Sen bizim Mevlâmýzsýn. Kâfirler topluluðuna karþý bize yardým et.”

     Ýsra süresinin ilk ayetlerinde anlatýlan gece:
"Kendisine âyetlerimizden bir kýsmýný gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiðimiz Mescid-i Aksa’ya götüren ALLAH’ýn þaný yücedir. Hiç þüphesiz O, hakkýyla iþitendir, hakkýyla görendir"

Çevrimdışı GüLRaNa

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 223
 • Teþekkür 0
Ynt: Mirac KANDÝLÝNÝZ mübarek olsun
« Yanıtla #10 : 08 Temmuz 2010, 16:47:55 »
“Kulu Muhammed'i geceleyin, Mescidi Haram'dan kendisine bazý âyetlerimizi göstermek için, etrafýný mübarek kýldýðýmýz Mescidi Aksâ'ya götüren ALLAH, her türlü noksan sýfatlardan münezzehtir. Þüphesiz ki her þeyi hakkýyla iþiten, hakkýyla gören O'dur.(isra).

ALLAH'ýn rahmetinin arþýna eriþtiren mirac;namazdýr.
namazýnýz daim, miracýnýz kaim olsun
  :gul:  :gul:

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Mirac KANDÝLÝNÝZ mübarek olsun
« Yanıtla #11 : 28 Haziran 2011, 13:14:12 »
Geçen sene hangi yerin dibindeysem sevgilini baþlattýðý Miraç Kutlamalarýna katýlmamýþým..katýlmamýz nasip olmamýþ..

Vardýr bi hayýr..
Ama , sevdiðimiz kardeþlerimizin güzel mesajlarýný görerek onlarý tek tek hatýrlamak  ve sevgilerini yeniden yad etmek ayrý bir güzellik hanii...


Rabbim cümlesinden razý olsun..Rabbim cümlesinin iki cihanda yar ve yardýmcýsý olsun..


Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Mirac KANDÝLÝNÝZ mübarek olsun
« Yanıtla #12 : 28 Haziran 2011, 13:20:47 »
Miracýnýz kutlu olsun Ýnþirah ailesi..

ALLAH Miraç'dan "namazdan" ayýrmasý cümle ümmeti Muhammed-i..


Çevrimdışı LâHuTî

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 31
 • Teþekkür 5
Mirac KANDÝLÝNÝZ mübarek olsun
« Yanıtla #13 : 28 Haziran 2011, 14:23:13 »


''Kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan,
etrafýný mübarek kýldýðýmýz Mescid-i Aksa'ya yürüten ALLAH, Sübhan'dýr...''

. . . . Miraç Kandilimiz Mübarek . . . .
Dua ve tevbelerimiz kabul olsun inþALLAH..
      Ayetlerimizden bir kýsmýný ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram dan alýp
        çevresini mübarek kýldýðýmýz Mescid-i Aksâ ya seyahat ettiren ALLAH, her türlü noksandan
        münezzehtir. Þüphesiz ki O her þeyi hakkýyla iþiten, herþeyi hakkýyla görendir.

        (Ýsra Suresi, 1)

Rabbim en güzel þekilde istifade edenlerden ve Efendimiz gibi Miracýn zevkini
tadanlardan eylesin inþALLAH..

Çevrimdışı dilerim

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 114
 • Teþekkür 3
Mirac KANDÝLÝNÝZ mübarek olsun
« Yanıtla #14 : 28 Haziran 2011, 21:49:18 »
ALLAH’ým! Bu gün sevgilinle buluþmuþsun…
Bu gün habibini göklere çaðýrmýþ, aðýrlamýþsýn. O hüzün sultanýnýn gönlüne, tesellilerin en büyüðünü, Seninle buluþmanýn, þerefini bahþetmiþsin. Yaslý yüreðini nurunla yýkamýþ, rahmetinle doldurarak, kudretinle güçlendirmiþsin. Ýnsanlýða Sana varmanýn, miraç eylemenin yollarýný öðretmesi için geri yollamýþsýn göklerden yeryüzüne…
Sevgiline kavuþmuþken, ondan ayrýlýp, aldýrmadan onun sana olan hasretine bize göndermiþsin.
Onu düþündüm… Ýnsanýn kolunu kanadýný kýran hüznün her çeþidine duçar oluþunu düþündüm. Sevdiklerini kaybediþini, akrabalarý tarafýndan dýþlanýþýný, ona verdiðin vazifelerin aðýrlýðýndan mecalsiz kalýþýný… Reddediliþini, kapýlardan kovuluþunu, taþlanýþýný…
Düþündüm O’nu… Yüreðini hissetmeye çalýþtým yüreðimde. Bu gafletle kaplý, günahlarla kirli yüreðim O’nun yüreðini ne kadar duyabiliyorsa iþte…
Sonra hatýrladým, yolculuktan önce yüreðini yarýp temizletmiþsin meleklerine. Onun yüreðine hüznü bile yakýþtýrmamýþ temizlemiþsin. Ziyaretin heyecanýna katlansýn diye mi, yoksa Senin yanýndan ayrýlmaya tahammül etsin diye mi?
Düþündüm ki kavuþmak ne kadar heyecanlýysa, ayrýlmak da bir o kadar hüzünlü olmalý.
ALLAH’ým! Ne olur O güzelin hatýrý için bizi de temizle, O’na layýk ümmetler eyle! Tövbelerimizi kabul buyur. Özürlerimi kabul buyur. Arýndýr bizi, güzelleþtir bizi o güzelin hatýrýna…
Amin!
Kandilimiz Mübarek olsun!
Bana dua Eder misiniz?