• 29 Mart 2020, 00:31:23

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Anket

Referandum'daki oyunuz ne olacak?

Evet
Hayýr
fikrim yok
sandýða gitmeyi düþünmüyorum

Gönderen Konu: Referandum anketi  (Okunma sayısı 2386 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Referandum anketi
« : 16 Temmuz 2010, 09:12:19 »
yüzyýldýr bu ülkeye deli gömleði giydiren, ekmeðine, istikbaline kan doðrayan cümle þer güçlere inat, EVET!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

unutulan

 • Ziyaretçi
Ynt: Referandum anketi
« Yanıtla #1 : 16 Temmuz 2010, 09:21:17 »
yüzyýldýr bu ülkeye deli gömleði giydiren, ekmeðine, istikbaline kan doðrayan cümle þer güçlere inat, EVET!


EVET!
« Son Düzenleme: 16 Temmuz 2010, 12:42:50 Gönderen: M@nço »

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Referandum anketi
« Yanıtla #2 : 20 Temmuz 2010, 18:13:52 »
EVET!

Eminmisiniz hocam ..!

Bidaha düþünün isterseniz....


Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Referandum anketi
« Yanıtla #3 : 20 Temmuz 2010, 20:03:16 »
Eminmisiniz hocam ..!
Bidaha düþünün isterseniz....

hayatta bir dinimden, bir de bundan daha emin olduðum hiçbir þey yoktur!
asýl düþünmesi gerekenler "hayýr!" diyecek olanlardýr,
hatta, býrakýn hayýr demeyi, mütereddit olanlar bile tevbe istiðfar getirmeliler diye düþünüyorum!
bu kadar iddialýyým! bi iznillah...
****
yav abisi, eðer sizin huyunuzu, mizacýnýzý bilmeseydim, þüphe edebilirdim.
bi tarafta chp, pkk, mhp...  yarsav, hsyk, ergenekon...
ne yani onlarla ayný cephede olabileceðimi söylemiyorsun eminim,
bilerek ve isteyerek onlarla ayný safý seçenler, onlar gibi olurlar...
ALLAHa sýðýnýrým be!
ve dilerim Rabbimden onlarla ayný safta buluþmaktansa tez elden canýmý alsýn, yüzbin kez daha iyidir!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Referandum anketi
« Yanıtla #4 : 20 Temmuz 2010, 22:56:42 »

bilerek ve isteyerek onlarla ayný safý seçenler, onlar gibi olurlar...
 Ben -sen- o
Biz -siz- onlar

Sadece ONLARDAN olmamak adýna EVET biraz basit kalýyor hocam...


Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Referandum anketi
« Yanıtla #5 : 21 Temmuz 2010, 00:02:50 »
Ben -sen- o
Biz -siz- onlar
Sadece ONLARDAN olmamak adýna EVET biraz basit kalýyor hocam...

yav abisi, bugün sana neler oluyor böle?!
güneþ falan çarpmadý demi?!
bre mübarek, bu ülkede bugüne kadar yapýlacak olan en anlamlý sosyal olaylardan biridir bu "EVET!"
Daha ne yazmamýz, ne anlatmamýz gerekiyor,
uyanýn, anlayýn...
sanki çok derin bir uykunun arkasýndan konuþur gibisiniz!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Referandum anketi
« Yanıtla #6 : 21 Temmuz 2010, 00:16:48 »
Buralarda güneþ yoktuki çarpsýn.
Uykuda deðilim .Sevdiðim hasta uyuyamýyorum, gayet uyanýðým "gibi,galiba,tam eminde  deðilim garanti veremem".Daha ne yazmamýz, ne anlatmamýz gerekiyor,
 


Neden EVET !!!

Bi kaç gün yok olunca iletiþim kopuyor sanki hocam..  :heeeyyyy:
Sesim geliyor mu?

Anlat bakalým hocam neden EVET..

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Referandum anketi
« Yanıtla #7 : 21 Temmuz 2010, 00:47:33 »
bu soruyu biraz geç bi saatte sormuyo musun abisi?
acýma, merhamet nerde kaldý?
hem siz bunlarý biliyorsunuz, bilmek zorunda olan birisiniz!
ama gýcýðýna demi,
ellerinizden öpüyor valla! :yihu:

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Referandum anketi
« Yanıtla #8 : 21 Temmuz 2010, 01:03:51 »
bu soruyu biraz geç bi saatte sormuyo musun abisi?
acýma, merhamet nerde kaldý?
 


Bikere siz HOCAsýnýz.Saat falan geçin bikalem.Þimdi olmak zorunda deðil ama mecbur açýklama getirmeniz gerekli hemde teeeee 12 Eylül 2010 tarihine kadar "malum gündemden düþmemeli"  :goz_kirptim:

Merhamet ALLAHtan ,ALLAH acýsýn hocam.:))hem siz bunlarý biliyorsunuz, bilmek zorunda olan birisiniz!
 


Sizden "genelden" birþey istiyorsam bu benim için deðildir hocam...

Yok ben ciddi ciddi sizinle olan muhabbetimi bir gözden geçireyim.
Sahi hocam siz kaç yaþýndaydýnýz kii  :hahahah:

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Referandum anketi
« Yanıtla #9 : 21 Temmuz 2010, 01:13:52 »
"Ahh insan/sýz günlerim meðer ne saadetmiþ" .


dediðinizi duyar gibiyim hocam..


Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Referandum anketi
« Yanıtla #10 : 21 Temmuz 2010, 19:29:23 »
Þimdi olmak zorunda deðil ama mecbur açýklama getirmeniz gerekli hemde teeeee 12 Eylül 2010 tarihine kadar "malum gündemden düþmemeli"  :goz_kirptim:buraya týkladýðýnda bütün cevaplarý bulacaksýnýz...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Referandum anketi
« Yanıtla #11 : 21 Temmuz 2010, 19:49:51 »
siyasetin gýrla gittiði bir sitede de yazýyorum, maalesef!
orada yapýlan bir ankete "bu referanduma hayýr diyenin dininden imanýndan þüphe ederim" deyince, bizim saadetli kardeþlerin bazýlarý isim vermeksizin bizi kýnadýlar, hatta manyaklýkla suçlayaný bile çýktý içlerinden... (erbakan hoca, açýktan belirtmemesine raðmen bazý dengeler yüzünden "hayýr"ý desteklediði yer aldý bazý basýn yayýn organlarýnda, bunu bilen saadetli kardeþlerde bu yüzden hayýr yönüne mütemayiller) ve onlara yazdýðým cevabýmý buraya da aynen alýyorum ki, burada bize kök söktürenlere de ayný vesileyle cevap vermiþ olayým. demi abisi?! :)hiç kimseyi tekfir etmediðim halde, sadece "imanýndan þüphe ederim" diye masumane bir görüþ belirttiðim halde, manyaklýktan kurtulamadýk! ben hiç kimseye "patates din'li" falan yakýþtýrmasýný da yapmadým...

"þüphe etmek" sübjektif bir yargýdýr, kiþileri ilzam etmez... dünyevi, þahsi ve nefsi konularda hüsn-i zan esastýr, kabul; lâkin, bazý mevzular var ki, kiþilerin davranýþlarýndan sezgisel bir tedai elde edersiniz. buna þüphe derler, ve herkes bu durumlarda þüphesinde özgürdür. eðer siz, þüphe ettiðiniz þahsýn kimliðini deðil de, davranýþýný þüphenize konu edinerek beyan ederseniz, bunun kimseye zararý olmayacaðý gibi, -herhalde- þüphenin sahibini de manyak konumuna sokmaz... asýl ona manyak diyenler oturup düþünmeliler, terettüp eden kul hakkýnýn doðuracaðý sonuçlarý...

ben diyorum ki, bu referandum seçimlere falan benzemez, falan partiyi, filan partýyi tutmak veya yermek deðildir. bu referandum rejimi taðutileþtiren yüz yýllýk bir zulmün tasfiyesi demektir. üzerinde, binlerce mütesettir ve afife kardeþimizin, imaný yüzünden iþinden, ekmeðinden edilen memur, subay vb. mü'min kardeþlerimizin gözyaþýndan, ahýndan koca bir daða dönüþmüþ vebali vardýr. uzun yýllar önce urfa'da bir otelin 9. katýndan atýlarak intihar ettiði süsü verilerek öldürülen binbaþý muttalip yýldýrým arkadaþýmdý. sadece onun ve arkada býraktýðý dul eþi ve yetimlerinin çektiði acýlar bile bir müslüman için bu kokuþmuþ, karanlýk ve zalim despotlarýn saltanatýnýn yýkýlmasý için "EVET" demeye kifayet eder.

din kardeþleri bu kadar zulüm ve acý çekmiþken bu durumun devam etmesini istemek hangi aklýn, hangi imanýn kýyýsýnda yazar? nasýl olur ALLAH ve Resulunun yolunda olduðunu iddia eden biri bu hain, aþaðýlýk zalimlerin saltanatýnýn devamýna rýza gösterebilir?

buna raðmen yine de tekfir etmeksizin sadece bir þüphe izharýnda bulunmak bir müslüman için en tabii bir hak deðil midir?

gidecek, bu asrýn nemrut ve fir'avunlarýna, ebu cehillerine yardýmcý olacaksýnýz, sora gidip bir din kardeþinizi "manyaklýkla" itham edeceksiniz!

bu mudur?!Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Referandum anketi
« Yanıtla #12 : 24 Temmuz 2010, 13:36:05 »

siyasetin gýrla gittiði bir sitede de yazýyorum, maalesef!


Sizde o sitelerde zaman israf etmeyin hocam... :Hayir:

****

Bizim siyasetimiz ve siyasetçimiz þahsýnamünhasýr..

"Ben, benim zamanýmda  görevimi yaptým ,artýk sýra bu zamanýn gençlerinde" diyemiyorlar..

Ölene kadar "koltuk benim ..lider benim" saplantýlý bir zihniyet gibi geliyor bana ..Bu anlayýþta "sözümüzün  üstüne söz istemezük"  nidalarýný koparýyor..

" Muhterem" baþkanlýk koltuðunu býrakýp DANIÞMAN mertebesine otursa, ülkemiz hizmetinde daha yararlýr ve daha saygýlý bir yeri olur...

Zamanýnda onlarýn ikdidarýna dahi  engel olan zihniyeti, Türkiyeden silme umuduna engel olmaya çalýþmak iki cihan için de hayýr/lý deðil..