• 07 Temmuz 2020, 00:35:24

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Sultan'ýn Sýrrý  (Okunma sayısı 560 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Sultan'ýn Sýrrý
« : 10 Ağustos 2010, 01:18:19 »
"Sultan'ýn Sýrrý" açýða çýkacakÝstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti etkinlikleri kapsamýnda desteklenen ve 4 milyon lira bütçe ayrýlan ''Sultan'ýn Sýrrý''nda, Osmanlý Sultaný 2. Abdülhamit'in petrol ile ilgili sýrlarýndan haberdar olan Amerikalý bir profesörün Ýstanbul'a gelmesi ve sýrrýn saklý olduðu Topkapý Sarayý Müzesi deposundaki gizemli sandýðý bulmak için verdiði mücadele anlatýlýyor.

4 milyon lira bütçe ayrýlan "Sultan'ýn Sýrrý"nýn öyküsü 2. Abdülhamit'in Topkapý Sarayý Müzesi deposundaki gizemli sandýðý etrafýnda dönüyor.

Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti (AKB) Ajansý tarafýndan desteklenen ''Sultan'ýn Sýrrý'' adlý film, Aralýk ayýnda vizyona girecek.

Filmin tanýtým toplantýsýnda konuþan yönetmen Hakan Þahin, filmin yapýmýnda en önemli desteði Ýstanbul 2010 AKB Ajansýnýn saðladýðýný söyledi. Filmin hazýrlýk çalýþmalarýnýn yaklaþýk 2 yýl sürdüðünü belirten Þahin, filmin yapýmcýlýðýný ve senaristliðini üstlenen Ömer Erbil ile yoðun þekilde çalýþtýklarýný dile getirdi.

Projelerine Amerika'dan dünyaca tanýnan oyuncularý katmak istediklerini aktaran Þahin, bu doðrultuda filmin yapýsýna uygun olduklarý düþüncesiyle Emanuel Betencourt ve Marc Dacascos ile anlaþmaya vardýklarýný bildirdi.

Þahin, filmde Topkapý Sarayý, Yýldýz Sarayý, Arkeoloji Müzesi, Ayasofya Müzesi gibi tarihi mekanlarýn kullanýlacaðýný anlatarak, ''Bunlar halkýn bildiði yerler. Bir de bilmediði yerler var. Bu filmin son sahnesi Ýstanbul'un yeraltý dehlizlerinde geçiyor. Bu sayede seyirci hiç görmediði ve göremeyeceði yerleri bizim filmimizde görecek belki de'' diye konuþtu.

Hakan Þahin, filmin yurt dýþýnda da gösterileceðini belirtti. Bir basýn mensubunun, filmin ''Da Vinci'nin Þifresi''ne rakip gösterilmesiyle ilgili görüþünü sorduðu Þahin, ''Büyük bir Hollywood yapýmýna rakip gösterilmek gurur verici. Ancak o Dan Brown'un kendi kafasýndan kurduðu, tamamen hayal olan bir hikaye. Bizim hikayemiz ise gerçek. Bizim onlardan farkýmýz bu'' dedi.

Þahin, bir baþka soru üzerine, sinemanýn Amerika ve Avrupa'da bir endüstri olduðunu belirterek, þunlarý söyledi:

''Biz burada sinema çalýþanlarý olarak halen nitelendirebildiðimiz bir yasamýz bile yok. Biz sektör, endüstri olamadýðýmýz için bir piyasayýz. Bu piyasanýn insanlarý olarak da kendi çabalarýmýzla sinema piyasasýný bir yere getirdik. Ciddi giriþimler de var bu iþlerin kanunlaþtýrýlmasý için. Bu baðlamda sinema bir noktaya gelince artýk yapýmcýlar deðiþiklik arayýp gözünü dünyaca ünlü aktörlere dikti. Bizim oyuncularýmýzýn da bu aktörlerden aþaðý kalýr bir yaný yok. Kapýlarý açtýk. Bir Türk yönetmen de artýk Amerika'da, bir Amerikalý da Türkiye'de oynayabilir.''

BETENCOURT, FÝLMÝ YEÐENÝNE ADADI

Oyuncu Marc Dacascos da Türkiye'ye dün geldiðini belirterek, henüz çekimlerde yer almadýðýný söyledi. Film setini ziyaret ettiðini belirten Dacascos, ''Gördüðüm kadarýyla çekimler profesyonel bir þekilde devam ediyor. Bir aile ortamý var. Bana kendimi evimde gibi hissettirdiler'' diye konuþtu.

Emanuel Betencourt da çekimlerin ilk gününde yeðeninin vefat ettiðini belirterek, ''Önce ne yapacaðýmý bilemedim ama hayat devam ediyor. Bütün enerjimi bu filme harcýyorum ve bu filmi yeðenime adýyorum'' dedi. Betencourt'un bu sýrada gözlerinin dolduðu görüldü.

Betencourt, uzun yýllar önce birlikte bir filmde rol aldýðý Dacascos ile yeniden bir filmde rol almaktan duyduðu memnuniyeti ifade etti. Betencourt, ilk defa Türkiye'de çekilen bir filmde yer aldýðýný sözlerine ekledi.

Toplantýya, filmde rol alan oyunculardan Baþak Daþman, Sinan Albayrak, Zeynep Beþerler, Þerif Sezer ve Burak Sezer de katýldý.


milli gazete

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: Sultan'ýn Sýrrý
« Yanıtla #1 : 10 Ağustos 2010, 16:40:27 »
Bir basýn mensubunun, filmin Da Vinci'nin Þifresi ne rakip gösterilmesiyle ilgili görüþünü sorduðu Þahin, ''Büyük bir Hollywood yapýmýna rakip gösterilmek gurur verici. Ancak o Dan Brown'un kendi kafasýndan kurduðu, tamamen hayal olan bir hikaye. Bizim hikayemiz ise gerçek. Bizim onlardan farkýmýz bu'' dedi.


Da Vinci'nin Þifresi kitap olarak etkileyiciydi ama filmi kitapla kýyaslayýnca vasattý.Gerçi Hakan Þahin "Da Vinci'nin Þifresi için hayel ürünü desede ,pek çok insana göre konu gerçek.."

Sultanýn Sýrrý filimini baþarýlý olmasýný isterim doðrusu..Sonuçta bizim sahip olduðumuz gerçek bir konu..:))