• 25 Şubat 2020, 11:55:27

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Hz Ebubekir (r.a.) orucunu aðlayarak açýyor  (Okunma sayısı 723 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

unutulan

  • Ziyaretçi
Hz Ebubekir (r.a.) orucunu aðlayarak açýyor
« : 17 Ağustos 2010, 08:22:02 »
Hazreti Ebubekir kavurucu bir yaz günü oruç tutmuþ ve akþam iftar sofrasýnda sadece bir tas soðuk su vardýr Ýftar vakti gelince soðuk su ile orucu nu açmak için bardaðý aðzýna götürdü. Fakat bardaðý aðzýna götürmesiyle býrakmasý bir oldu. Ve hýçkýrýklara boðuldu bir oldu. Yanýndakiler Hz. Ebubekir'in bu haline bir anlam vermediler. Hz. Ebubekir kendine gelince neden bir anda hýçkýrýklara büründüðünü sordular.

Hz. Ebubekir þöyle cevap verdi:

Bir gün ALLAH Resulü (SallALLAHu Aleyhi Vesellem) ile otururken eliyle hareketler yapýyordu. Sanki karþýsýnda birisi varmýþ gibi ona git diyordu sordum.

-Ya Resullailah elini iter gibi hareket yapýyordunuz? Diye sordum.

Þöyle cevap verdi;

Dünya yanýma geldi kendini bana kabul ettirmek istedi, git dedim kendini bana kabul ettiremezsin dedim.
-Yeminler olsun sana, sen benden kaçýp kurtulsan senden sonrakiler benden kurtulamayacaklar kendimi onlara kabul ettiririm.

Hazreti Ebubekir:

-Bende bu soðuk suyu içerken dünyayý kabul edenlerden mi oldum diye aðladým.
O soðuk su içerken bunu düþünüyorsa biz soframýza inip kalkan yemekler için ne demeliyiz? Dünyanýn kullarýyýz dersek doðru olur mu?

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: Hz Ebubekir (r.a.) orucunu aðlayarak açýyor
« Yanıtla #1 : 17 Ağustos 2010, 13:46:02 »


O soðuk su içerken bunu düþünüyorsa biz soframýza inip kalkan yemekler için ne demeliyiz? Dünyanýn kullarýyýz dersek doðru olur mu?


Doðru olmaz..
Onlar sahabe..Asrý Saadetin sahabeleri..
Resulullahý görmüþ ,ondan bizzat dini öðrenme ayrýcalýðýný yaþamýþ  özel insanlar..Ne yaparsak yapalým onlarýn eriþtiði mertebeye eriþmemiz mümkün deðil..

Biz AHÝR zaman ümmetiyiz..
Görmeden sevebilen insanlar..
Rabbimin verdiði niðmetlere þükredip, israf etmediðimiz müddetçe DÜNYAnýn kullarý olmayýz ALLAHýn izniyle..Resulullah (asm.) birgün sahabelerine:
“Ah keþke bana doðru, havuza gelen kardeþlerimi bir görsem de, içlerinde þerbetler olan kaselerle onlarý karþýlasam. Cennet’e girmeden önce, onlara (Kevser) havuzumdan içirsem.”

Bu sözleri üzerine ona denildi ki:
“Ey ALLAH’ýn Resulü biz senin kardeþlerin deðil miyiz?”

O þöyle cevap verdi:
“Sizler benim ashabýmsýnýz (arkadaþlarýmsýnýz). Benim kardeþlerim de beni görmedikleri halde bana inananlardýr. Mutlaka ben Rabbimden sizinle ve beni görmeden iman edenlerle gözlerimi aydýnlatmasýný istedim” (1).


1. Ramûzu’l-Ehadis s. 361, 4460 hadis (Ebu Nuaym, Ýbn-i Ömer’den) Ayrýca bk. Hak Dini IV, 2731 (Yuns suresi 62. ayeti ile ilgili olarak Evliyaullah’a havf, hüzün olmayacaðý açýklanýrken benzer bir hadis-i þerifin mealinden söz edilir):

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Ynt: Hz Ebubekir (r.a.) orucunu aðlayarak açýyor
« Yanıtla #2 : 17 Ağustos 2010, 16:01:16 »
budur!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!