• 07 Temmuz 2020, 02:38:06

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Fatiha Suresiyle DUA  (Okunma sayısı 1457 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

 • Ziyaretçi
Fatiha Suresiyle DUA
« : 19 Eylül 2010, 18:34:47 »

Kul:ÝYYAKENABÜDÜ VE ÝYYAKE NESTEÝN dediðinde

ALLAH-u Teala:Bu benim ve kulum arasýndadýr. Onun için ne isterse vardýr ; der

Kul:ÝHDÝNAS SIRATAL MÜSTEKÝM.SIRATALLEZÝNE ENAMTE ALEYHÝM GAYRÝL MAÐDUBÝ ALEYHÝM VELEDDALLÝN dediðinde

ALLAH-u Teala:Bu kulum içindir ona istediði vardýr der.....


gezici11 abimin tavsiye ettiði bir dua vardý..fatiha suresini okurken ÝYYAKENABÜDÜ VE ÝYYAKE NESTEÝN dedikten sonra duaný yapýyor sonra diðer ayete geçiyorduk.þimdi anlamlara baktým da gerçekten duanýn yapýldýðý kýsým ALLAH'ýn kuluna istediðini vereceðini vaadettiði kýsým..dikkatimi çekti..ve dua bittikten sonra þu kýsmý okuyorsunuz:
Ý
HDÝNAS SIRATAL MÜSTEKÝM.SIRATALLEZÝNE ENAMTE ALEYHÝM GAYRÝL MAÐDUBÝ ALEYHÝM VELEDDALLÝN
yani;

Bu kulum içindir ona istediði vardýr ..

**********
peki o zaman sizce bozmuyor muyuz fatiha suresini. yanlýþ anlamayýn telkinde bulunmak için sormuyorum,bilmediðim için soruyorum size bunu.bi kiþi açýklarsa çok sevinirim
****
Hayýr, sureyi bozmuþ olmuyoruz. Çünkü duamýzda Kur'an-ý Kerim'den belirli bölümler okuyabiliriz. Fatiha Suresi'nin tam ortasýnda ve sonunda duamýzý yapmýþ oluyoruz. Okumamýzda Fatiha Suresi'ni olduðundan farklý okumuyoruz ki bozulsun. Bu, "Elhamdulillahi rabbil alemiyn. Ey hamde layýk olan rabbim, sana sýðýndým" demek gibidir.

Bir arkadaþýmýz duanýn nasýl olduðunu sormuþtu onu da yazayým sonra diyeceðim biri iki þey var inþaALLAH:

Akþam namazýnýn farzýný kýldýktan sonra sünnet için ayaða kalkmadan evvel kimseyle iþaret yoluyla dahi konuþmadan 40 kere Fatiha Suresi'ni okuyoruz. 41. kere okumaya baþlayýnca "Ýyya kene'budu...." ayetinden sonra bir kere "ALLAHümme icma' beyni ve beyne haceti kema ceme'te ve beyne esmaike ve sýfatike ya zelcelali vel ikram" diyoruz. Sonra sureyi kaldýðýn yerden devam ettirip sonunda "amin" demeden önce duamýzý yapýyor ve amin diyoruz. Ondan sonra kalkýp akþam namazýnýn son sünnetini kýlýyor ve namazýmýzý tamamlýyoruz.. Bunu üç, beþ veya yedi gün sürdürmek gerekir. Görüldüðü gibi Fatiha Suresi'ni aynen okuyor ve duamýzýn kabulü için vesile yapýyoruz.

Burada þunu söylemek lazým: Duanýn kabulü, terkibe baðlý deðildir. ALLAH, "þu yöntemle dua edeni kabul edeceðim" demiyor; "dua edin kabul edeyim" diyor. Yani duanýn kabulü için ALLAH'a iman ve teslimiyet terkipten önemlidir. Kul ALLAH'a iman etmiþse, beþ vakit namazýna sadýksa, ALLAH'ýn haram kýldýklarýndan pislikten kaçar gibi kaçýyorsa elini her açtýðýnda karþýlýk bulacaktýr. Darda kalan kul, bütün kalbiyle rabbine yönelirse muhakkak karþýlýk görecektir.

O zaman akýllara þu geliyor: Peki terkipler niye var?
Elcevap: Yanýmýzda sürekli bizimle bulunan, yaptýklarýmýzý izleyen, kaydeden melekler ile bizi korumakla görevli melekler var. Aðzýmýzdan dökülen her duaya amin derler. Diyelim biri yemin olsun diye; "Þunu yapmazsam kahrolayým" dedi; buna hemen "Amin" derler. Kiþi kendi için de evladý için de sürekli iyilik duasýnda bulunmalý ki yanýndaki meleklerin "Amin" deyiþleri yararlý olsun. Terkipleri de bu nedenle okuruz. Yanýmýzda bulunan melek sayýsý artsýn, okumamýza ulvi cinler, þehitler, evliyalar gelsin, duamýza amin desin diye okuruz terkipleri. Bakýn duamýz kabul olsun diye deðil, duamýza amin diyenler çoðalsýn diye okuruz terkipleri. Okuma þeklimizi vesile kýlmýþ oluruz, onun hürmetine gelenlerin aminlerini vesile kýlmýþ oluruz ama nihai noktada duayý yapan yine biziz ve bizimkalbimiz. Biz ne kadar saf ve nekadar teslimiyette isek duamýz da o kadar makbul o kadar deðer görücüdür. Bilmem anlatabildim mi?

 Fatiha, hakikaten çok büyük bir dua ve çok büyük bir silah. Selametle.
ben yaklask 6 ay önce ÝYYAKENABÜDÜ VE ÝYYAKE NESTEÝN ile yani sürekli bunu okuyarak
inanin cok cok imkansiz birsey basardim.tüm ümidimi kesmisken tüm hayallerim suyla bir olmusken
benim hayatim kurtuldu ve cok asiri sasirmistim Rabbim sen ne kadar büyüksün diye agladim herkesin icinde.dualarimi ediyorken mutlaka ÝYYAKENABÜDÜ VE ÝYYAKE NESTEÝN okurum sayisizca ve inanarak.Yusuf Tavaslinin Tam Namaz Hocasindan bir ara gözüme ilismisti öyle aklimda kalmisti
o anki o zor durumumda aklima geldi ve beni kurtardi.
sizlerle paylasmak istedim.

*******
Bir sitede yapýlan paylaþýmdan alýntý..
Sevgili hocam sizin konuya açýklamanýz nedir.?
Abbas, daha önce böyle birþey duymamýþtý.. :hmm:
Ýlðiç geldi...


Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Fatiha Suresiyle DUA
« Yanıtla #1 : 19 Eylül 2010, 22:28:29 »
Alıntı
Bir sitede yapýlan paylaþýmdan alýntý.
Sevgili hocam sizin konuya açýklamanýz nedir.?
Abbas, daha önce böyle birþey duymamýþtý.. :hmm:
Ýlðiç geldi...

hani deveye sormuþlar, boynun neden eðri? o da, nerem düzgün ki diye cevap vermiþ ya, aynen öyle... burada anlatýlan zýrvalar da öyle...
düzeltilecek bi tarafý yok ki, düzeltebilesin!
daha doðrusu þöyle diyelim, gömleðinizin ilk düðmesini yanlýþ düðümleyince hepsi yanlýþ düðümlenmiþ olur. bu da öyle!
***
burada anlatýlanlar bi zamanlar yehova þahitleri denen islami akideyi bozma, müslümanlarýn kafalarýný allak bullak ederek dinlerinden uzaklaþtýrma gayret ve cehdindeki kefere ve zýndýkan takýmýnýn benzer gayretlerine çok benziyor.
namaz sadece ve ancak bildiðiniz þekliyle kýlýnýr, buna artýrma, eksiltme yapýlamaz. fatiha içine kur'andan olmayan dua ilave etmek namazý bozar... kur'andan olaný ise fatiha içine sokuþturmak kazara olursa sehiv secdesi gerektirir, aslýnda olmayan bir þekle sokmaksa yine namazý bâtýl kýlar...

bu yazdýklarýmý oraya üye olup o konuya yorum olarak yazarsanýz, birçok cahilanýn namazýnýn ifsad edilmesine mani olmakla sevaba girersiniz abisi...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Fatiha Suresiyle DUA
« Yanıtla #2 : 19 Eylül 2010, 23:13:28 »

Akþam namazýnýn farzýný kýldýktan sonra sünnet için ayaða kalkmadan evvel kimseyle iþaret yoluyla dahi konuþmadan 40 kere Fatiha Suresi'ni okuyoruz. 41. kere okumaya baþlayýnca "Ýyya kene'budu...." ayetinden sonra bir kere "ALLAHümme icma' beyni ve beyne haceti kema ceme'te ve beyne esmaike ve sýfatike ya zelcelali vel ikram" diyoruz. Sonra sureyi kaldýðýn yerden devam ettirip sonunda "amin" demeden önce duamýzý yapýyor ve amin diyoruz. Ondan sonra kalkýp akþam namazýnýn son sünnetini kýlýyor ve namazýmýzý tamamlýyoruz.. Bunu üç, beþ veya yedi gün sürdürmek gerekir. Görüldüðü gibi Fatiha Suresi'ni aynen okuyor ve duamýzýn kabulü için vesile yapýyoruz.


NAMAZla ilðisi yok hocam..NAMAZ dýþýnda yapýlan bir DUA çeþidi..


Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Fatiha Suresiyle DUA
« Yanıtla #3 : 20 Eylül 2010, 00:58:48 »
bilmiyorum abisi!
ilk kez duydum... hani bi söz vardý ya, "aðzý olan konuþuyo" diye... dinden diyanetten azýcýk nasip bulanlar coþtukça ortaya bi þeyler çýkýveriyor...
ben sevgili efendimizin dualarýnda da, dua ile ilgili söylediklerinde de... sahabi ve nice ALLAH dostlarýnýn bu konudaki tavsiyelerinde de böyle bi þey duymadým hiç.
zaten geçmiþe dair bir ilinti de kurulmadýðýna göre kerameti kendinden menkul birilerinin gayretkeþliði diyelim.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı gezici11

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 1
 • Teþekkür 0
Ynt: Fatiha Suresiyle DUA
« Yanıtla #4 : 30 Temmuz 2019, 13:02:33 »
Tevafuken denk geldim ve tam 9 sene sonra "belki gören olur da faydalanýr" ümidiyle cevap yazýyorum.
Ehlisünnet Müslümaným ve aðzým olduðu için konuþmuyorum. :)) Sevgili kardeþim bu konuda tereddütünüzü anlýyorum ama yanlýþ bir þey yok. 40 kere Fatiha Suresini okuyorsunuz. 41.de dua yapýyorsunuz yani 41. okuduðunuz Fatiha Suresi deðil. Mealen diyoruz ki, "Hamd alemlerin Rabbi olan ALLAH'a mahsustur. O Rahman'dýr, Rahim'dir, din gününün gerçek sahibidir. Biz ancak ona güvenir ve ondan isteriz." Sonra "ALLAHümme icma' beyni ve beyne haceti kema ceme'te ve beyne esmaike ve sýfatike ya zelcelali vel ikram" ekliyoruz sonra Fatiha Suremizin kelimeleriyle duamýza devam ediyoruz. O da duaya dahil. En sonunda amin demeden önce kendi duamýzý yapýp sonra amin diyoruz.

Bu þekilde dua ederek Tam 7 kere Hýzýr Aleyhisselam ile karþýlaþtým. Hulusi kalp ile ne derdiniz varsa dört elle sarýlabilirsiniz. Üç gün üst üste yapmanýzda fayda var. ALLAH'a emanet