• 10 Nisan 2020, 20:35:59

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Türk Ýslam Tarihi  (Okunma sayısı 471 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Türk Ýslam Tarihi
« : 21 Eylül 2010, 16:06:43 »
1. Türkleri kurduðu ÝLK Ýmparatorluðu HUN Ýmparatorluðu dur..
2. Türk Tarihinde düzenli ORDU ÝLK defa METE HAN zamanýnda kurulmuþtur.
3. Ordularýn düzenlenmesinde 10’luk sistemi ÝLK kez METE HAN zamanýnda uygulanmýþtýr.
4. Türk adýný ÝLK defa devlet adý olarak kullanan GÖKTÜRKLER dir.
5. Türk Tarihiyle ilgili ÝLK YAZILI belgeler ORHUN ABÝDELERÝ dir.
6. Göçebelikten yerleþik hayat geçen ÝLK devlet UYGURLAR dýr.
7. ÝLK Müslüman Türk Devleti KARAHANLILAR dýr.
8. Türkçe’yi resmi DÝL olarak kabul eden ÝLK Devlet KARAHANLILAR dýr.
9. Türk-Ýslam eserlerini ÝLK defa KARAHANLILAR yapmýþlardýr.
10. Kervansaraylar Ýlk defa KARAHANLILAR tarafýndan yapýlmýþtýr.
11. SULTAN ünvanýný ÝLK kullanan hükümdar GAZNELÝ MAHMUT tur.
12. Hindistan da ÝSLAMÝYETÝ yaymaya çalýþan Ýlk Türk hükümdarý GAZNELÝ MAHMUT tur.
13. Türkler ÝLK defa Ýslamiyet’e TALAS SAVAÞINDAN sonra topluca girmeye baþlamýþlardýr.
14. Müslüman olan ÝLK Türk boylarý KARLUK,YAÐMA ve ÇÝÐÝL boylarýdýr.
15. Mýsýrda kurulan ÝLK Müslüman Türk Devleti TOLUNOÐULLAR devletidir.
16. Malazgirt savaþýndan sonra Anadolu’da kurulan ÝLK Türk beylikleri DANÝÞMENTLÝLER,SALTUKOÐULLARI,MENGÜCEKLER ve ARTUKOÐULLARI dýr.
17. Anadolu da ÝLK MEDRSE DANÝÞMENTLÝLER tarafýndan kuruldu.
18. ÝLK Türk denici beyliði ÇAKA BEY dir.(Çaka Beyliði)
19. Anadolu da Türkçe’yi ÝLK kez resmi dil olarak kabul eden KARAMANOÐLU ÝBRAHÝM BEY dir.(1277)
20. Büyük Selçuklularýn Bizans’a karþý kazandýðý ÝLK önemli savaþ PASÝNLER SAVAÞI dýr.(1048)
21. Selçuklularda HASSA ORDUSU ÝLK defa Tuðrul Bey TARAFINDAN KURULMUÞTUR.
22. Büyük Selçuklularýn ÝLK baþkenti NÝÞABUR dur.
23. ÝLK defa ÝKTA SÝSTEMÝNÝ Büyük Selçuklu veziri NÝZAMÜLMÜLK kurdu.
24. Büyük Selçuklularda ÝLK MEDRESE Tuðrul Bey tarafýndan NÝÞABUR da kuruldu.
25. Anadolu’nun kapýsý ÝLK defa MALAZGÝRT SAVAÞI sonunda Türklere açýldý.
26. Anadolu Selçuklu devletinin ÝLK baþkenti ÝZNÝK þehridir.
27. Anadolu ÝLK kez MÝRYAKEFALON SAVAÞI sonunda kesin YURT oldu.
28. Anadolu Selçuklu Devletinde ÝLK tersane I. ÝZZETTÝN KEYKAVUS döneminde SÝNOP ta inþa edildi.
29. Anadolu Selçuklu Devletinde ÝLK DONANMA ALAADDÝN KEYKUBAT tarafýndan kurulmuþtur.
30. Anadolu Türk birliðini ÝLK defa I.MESUT kurmuþtur.
31. Ýstanbul’u ÝLK defa Kuþatan TÜRK DEVLETÝ AVARLAR dýr.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?