• 05 Nisan 2020, 21:26:12

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ýki hece, tek yürek atýþý...  (Okunma sayısı 868 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

 • Ziyaretçi
Ýki hece, tek yürek atýþý...
« : 26 Eylül 2010, 21:10:46 »
Ýki hece, tek yürek atýþý...


Bir ses çýnlatiyor kulaklarýmý, arzdan bir týnlama sarýyor bedenimi, beynim iþlevselliðini yitiriyor. Feryadima bir cevap, çok ötelerden bir kokuyla geliyor atmosferime. Binbir renk anka kuþlarý, uçuyor boþlukta... Bir ses, bir ses geliyor kulaklarýma, iki hece, tek yürek atýþý... Öylesine doyumsuz, öylesine vazgeçilmez ki...
Bir ses geliyor yüreðime, rüzgar beyaz tülleri uçuruyor, bir neyzenin nefesindeki noktasýz o kelimeyle, huzura bulayýp heryeri dolaþýp duruyor dört bir yanimda.


Öylesi güzel ki, yüzümdeki tebessümün son-suzluða uzanan boyutu...


Öylesi güzel ki, ötesini hayal etmek fiziðin...
Ayaklarýmýn yerden kesilip Yaradan'a teslimiyeti...

 

Öylesine güzel ki, Kur'an sesleriyle mest olan bir aleme misafir olmak, katlarda çekilen tesbihlerle bir zikir þölenine konukluk...


Öylesine güzel ki, Hakk'ý tavsiye edip sabredenlerle hemhal olmak... Hayal bile olsa öylesine güzel ki, Yaradan'ý seyir... Senin Adýn'la, doksan dokuz, hatta sonsuza varan en güzel isimlerle Sen demek; , , , demek. Adýn ne güzel Rabbim...


Hiçliðimin, acizliðimin, bir nokta misali ufalýp, deðerimi yitirdiðimin, görüntüsüz, fulu bir hale geldiðimin tek ispatý. Oysa ben bir hiçmiþim, oysa ben ne hoyrat harcamiþim her anýmý, Adýn'ý zikretmeden. Meðer ne zavallýymýþ zamanýn Sensiz gecen kýsmý. Adýn ne güzel, Adýn ne güzel Rabbim.


Ýki hece, tek yürek atýþý...

 Öylesi güzel ki, Adýn!...
Ýçimde kavgalar bitmiþ, dünya þuracýkta dursun der gibiyim þu an. Senin Adýn'la gözlerimi kapayip zahiri unutmak ve ebedi hayatin kapýsýndan içeri girmek ne güzel. Ýnce ince iþlenmis, göz nuruyla bezenmiþ çini misali, yüreðimin süsleniþi.


Ne güzel Adýn!...
Nasýl da yakýþtý kalbimin hecesine...
 Ýki hece, tek yürek atýþý...
 Daha önce hiç farketmemiþtim, Adýn'la zenginleþtiðimi, sonsuz bir hazineye doðru yol aldýðýmý.


Öylesi güzel ki, adýn!...
Az önce bir arkadaþ verdin bana... Adý, huzur. Ne de güzel ona yaslayýp baþýmý, hiç konuþmadan anlaþmak. Hiç gitmesin istiyorum yanýmdan. Sen diyor, Sen diyor hep. Aman Yarabbi!!! Ne güzel bir dost, adý huzur, adý huzur.


Ýki hece, tek yürek atýþý...


Bugün bütün beyazlar, bütün maviler, hatta bütün turuncular hatta en güzeli yesilin, bir baska güzel. Sen, bir baskasin bugün ya da ben. Lakin yanilmiyorum galiba bugün herþey çok güzel, en çok da Sen, en çok da Sen, Rabbim.


Az önce gözlerime gelen, yanaklarýmdan süzülüp düþerken tuttuðum gözyaþlarýmý doyasýya sevdim. Nedenini bilmiyorum ama hýçkýrarak aðlýyorum, kulaklarýmda ayný ses.


Ýki hece, tek yürek atýþý...

 

Öylesi güzel ki, Adýn!...
 Ýçimi saran tuhaf bir hasretlik, kasýp kavuran bir yangýn, büyüyor sanki. Hiç böylesine bir özlem çekmemiþtim. Tarifini bulamýyorum, Sen varken bile Sensizliði yaþamak gibi. Gelememek yanýna ve görememek Seni, hiç bu kadar acýtmamýþtý beni. Hayalin ötesine geçip bir vuslat anýný yaþamak için neler vermezdim ki... Adýn bile bu kadar mest etmiþken beni, kimbilir, kimbilir Cemalin'i görmek nasýl da doyumsuz bir güzelliktir.


Saðýr ve dilsiz bir gecede, Sana ait olan yüreðime bütün güzelliðiyle Adýn girdi. Þahidim yýldýzlar olsun!


Adýn ne güzel Rabbim!


Ýki hece, tek yürek atýþý...


Adýn'la bütünleþmek, Adýn'la kocaman bir ufka yol almak, Adýn'la gönlüme yansýyan sýcacýk bir huzura sahip olmak, ne güzel!... Ucu bucaðý olmayan o bahçede gülleri koparmadan koklamak, incitmemek gülün yapraðýný...


Papatyalarý hiç etmemek, seviyor, sevmiyor tesellisinde... Ve güvercinlerin küçük gagasýndaki kuru ekmeði paylasma telaþýnda, Senin sergilediðin en büyüleyici kainat filmini seyretmek.


Adýn'la bugün, Ankara'nýn puslu gecesinin aydýnlýðýna kavuþma anýný yaþamak ve sabah ezanýyla yeniden uyanýþý karþýlamak. Dokunulmamýþ, taptaze bir güne, Adýn'la baþlamak ne güzel... Ve kulaklarýmda hala o ses; iki hece, tek yürek atýþý...


Rabbim, Sana güvenmeyi öðrenmek, Seninle karþýlýðý olmaksýzýn sevmek herþeyi, beklentisiz olmak, vermek vermek ve hiç almamak, Seninle kalanýný yaþamak ömrümün ne güzel. Sen Rabbimsin, bense bir YARATIÐIM. Ýþte bunu bilmek bir kez daha hissetmek, sonsuz hamdýmýn, þükrümün kabulü olsun. Dualarým ve Senden istemelerim hiç bitmeyecek. Artýk ne istediðimi çok iyi biliyorum. Sadece Adýn, sadece Adýn...


Kainatýn en güzel melodisi...


Ýki hece, tek yürek atýþý...


Al-lah, Al-lah, Al-lah, Al-lah, Al-lah...


Adýn ne güzel...


Adýn güzel ötesi, Rabbim...

 

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Ýki hece, tek yürek atýþý...
« Yanıtla #1 : 26 Eylül 2010, 23:46:18 »
eyvALLAH abisi, harikaydý... adeta bir zikir ritminde okuyuverdim. sadre þifa tam bir yürek týnýsý gibi...
teþekkürler, Rabbim razý olsun...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Ýki hece, tek yürek atýþý...
« Yanıtla #2 : 27 Eylül 2010, 00:16:55 »
eyvALLAH abisi, harikaydý... adeta bir zikir ritminde okuyuverdim. sadre þifa tam bir yürek týnýsý gibi...
teþekkürler, Rabbim razý olsun...

Rabbim cümlemizden razý olsun hocam..
Aynen...Anlatýmýn bir ritmi var..
Özellikle aramama raðmen YAZARINI bulamadým..
Kim yazmýþsa ALLAH razý olsun ,yüreðindeki sevgisine bereket versin..


insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Ýki hece, tek yürek atýþý...
« Yanıtla #3 : 10 Mart 2011, 08:29:43 »

Susmalarýn sabahýnda sessiz bakýþlarýn ürkek çocuðu gibi aðlýyorum.
Uzaklardan belki yamaçlardan kýyýlara düþtüm.
Son bakýþlarýn aðlamalarýnda, son damlanýn yüzden inen hüznüyüm.
Düþler sokaðýndaki hýçkýrýklarýn boðduðu eskimiþ bir yüzüm…

Düþlerden geldim Sana.

Belki ürkek, belki aðlayarak ama düþlerden geldim Sana (c.c.).
Düþlerin çelme takýp düþürdüðü aðlayan yüz, ben ki yýrtýklarýn ayýpladýðý göz…
Kime gideyim. Kanatsýzlýklarýn akþamýnda, diyar diyar uçmanýn sevdasý düþtü gönlüme.
Yanýk bir baðýrdan Sen çýktýn yine sözlerime.
Her sabahýn deli akþamýnda zincirler kýrarken kör bakýþlar,
bir divane sarhoþluðundaki aldanýþlar.

Kar bakýþlarýn beyazýnda kör bakýþlarý yudumlarken gözlerim.
Dilim duâda, gözüm semada ellerim Sana yakarýþta.
Gizlerin kuytularýnda bir gözyaþý daha düþtü, düþlerin aðlayan baharýna…
Çöl kýrmýzýsýnda bir kum tanesinin geceye kayan yýldýzýyým.

Bu boþ sokaklarýn gözyaþýna boðulan küçük kýzýyým.
Gökler bulutlarýný ararken yarýna, ben Seni buldum aðladýðým her akþamda.
Aynadan yansýyan her bakýþta ve sesimi kýstýðým her hýçkýrýkta.
Eskimiþ yüreðin, yamalý dokunuþunda aslýlardan selam getirdim,
Seni andýðým her anda.
Kuþ bakýþý muhabbetlerden eli sadaka sesi, gönlü öteden nefesli.

Öylesine geldim iþte, öylesine derin ve öylesine sevdalý.

Yarým kalmýþlýðýn acýsýnda kömür karalý…
Ben Seni görmeden sevdim.
Görmeden yandým da su isteyemedim.

Utandým da ses edemedim.Ben Seni görmeden sevdim…
Bir muhtacýn ellerinden dökülen gözyaþlarýnda sevdim Seni (c.c.).
Gönlümün zincirinde her halkada baðlanmýþlýðým ile sevdim Seni.
Kaf daðýnýn ardýndaki masal sýcaklýðýnda sevdim, sevdim Seni.
Dilime duâ, gölüme þifa diye sevdim Seni.

Ben Seni görmeden sevdim.

Görmeden de sevilir ya…


Handan Sýr

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Ýki hece, tek yürek atýþý...
« Yanıtla #4 : 10 Mart 2011, 09:44:23 »
http://www.caykaragazetesi.com/makale_detay.php?article_id=802

bu yazýnýn yazarýný araþtýrmaya çýktým biraz. yerel bir gazetenin sayfalarýnda bu yazýnýn yarýsý kadar bir boyutta olanýna rast geldim. tarihi 11 þubat 2011... selda doðru isminde bir bayan yazmýþ. fakat, kadýnýn bu yazýyý daha evvel bi yerlerden okuyup manzarayý kimse çakmasýn diye biraz daraltarak intihal etmesi midemi bulandýrdý doðrusu... ve tabii yazýnýn altýnda olaðanüstü övgü dolu yorumlar. vatandaþ essahdan o güzelim yazýyý onun yazdýðýný zannetmiþler.

fakat bu yazýnýn asýl sahibini bulamadým henüz, iyi mi?!

yazar sanki siz benim kim olduðuma deðil, yazý içindeki muhteviyata yoðunlaþýn der gibi...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Ýki hece, tek yürek atýþý...
« Yanıtla #5 : 11 Mart 2011, 00:14:25 »

http://www.caykaragazetesi.com/makale_detay.php?article_id=802
fakat bu yazýnýn asýl sahibini bulamadým henüz, iyi mi?!

yazar sanki siz benim kim olduðuma deðil, yazý içindeki muhteviyata yoðunlaþýn der gibi...

Özellikle aramama raðmen YAZARINI bulamadým..
Kim yazmýþsa ALLAH razý olsun ,yüreðindeki sevgisine bereket versin..


Biz ne deduk...

Yazar "beni geçin, yüreðimle gördüðümü görün " demiþ gibi..