• 14 Temmuz 2020, 10:10:45

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Bir veli zatý tanýmak  (Okunma sayısı 520 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Taha Nehri

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 83
  • Teþekkür 0
Bir veli zatý tanýmak
« : 27 Eylül 2010, 01:16:57 »
 
Bizim arzularýmýzla ALLAHü tealanýn takdiri farklý olabilir . Önemli olan hayýrlýsýdýr . En hayýrlýsý da , dünyada , son nefeste ve ahýrette ALLAHýn bir evliya kulunun himmet be bereketine mazhar olmak ve onun bizi cennete götürmesidir . Bu zamanda her þeyin sahtesi olduðu gibi öyle zatlarýn da sahteleri çoktur . Üstelik meþhurdurlar . Evliyanýn sað olarak bulunabilmesi þart da deðildir . Kitabý varsa , o kitabý vasýtasýyla da onunla feyiz alma irtibatý kurulur . Bizden haberdar olurlar . Dünyada , son nefeste , ahýrette yalnýz býrakmazlar . Bu þansýn ve mutluluklarýn en büyüðüdür .
 
..........................................................................
 

(Bir Osmanlý ulusunun not defterinden)

 

 

 UNUTMAZSAN UNUTMAZLAR,

 

                      BIRAKMAZSAN BIRAKMAZLAR ...

 

Genç bir delikanlý çok aðlýyormuþ, hocasý niye bu kadar aðladýðýný sormuþ ... 

 

-Hocam ya ALLAH beni cehenneme atarsa? demiþ,

 

-Evladým sen namazýný kýlýyorsun, dindarsýn, neden bu kadar korkuyorsun?

 

-Hocam çok korkuyorum, ALLAH muhafaza etsin, ya beni cehenneme atarsa... Bir türlü çocuk ikna olmuyormuþ. En sonunda hocasý diyor ki; "bak evladým biz büyük bir zata baðlýyýz, o büyük zat bizi býrakmaz, bize sahip çýkar". Genç diyorki; Peki hocam ya unutursa, beni býrakýrsa, sen iþe yaramazsýn derse,  benim halim ne olur... Hocasý diyor ki; "UNUTMAZSAN, UNUTMAZLAR, BIRAKMAZSAN, BIRAKMAZLAR, ÝÞ SENDE BÝTER. Sen kendine bak, onlara bakma" .. sen dünyada sahip çýkarsan onlarda ahiretde sahip çýkar....

 

Dala sýký sarýlalým, bu iþ gevþekliðe gelmez. Deniz dalgalý, gemi sallanýyor,  saða sola bakýnýrken dalga gelip bizi köpek balýðýnýn aðzýna atabilir. Þimdi sýký durmanýn, sýký tutunmanýn, geminin sallanmasýna karþý tedbirli olmanýn zamanýdýr, dalga geçecek zaman deðil, dalga çok büyüktür.

 

Büyüklerin adetleri var, güzel huylarý var, kesinlikle aldýklarýný býrakmazlar; sen býrakmazsan býrakmazlar. Onlar verdiklerini geri almazlar.

 

 Bir hayrýn iþlenmesine sebep olmak o hayrý iþlemek gibidir.

 

Bir kiþinin hidayetine sebep olmak, bir kiþiye yardýmcý olmak en kýymetli ibadettir. Bazý insanlara ALLAHü teala hususi kabiliyet vermiþtir. Onlarý özel bir iþ için yaratmýþtýr. Bunlar insanýn aðzýndan girer burnundan çýkar. Onun hidayetine sebep olur, büyükleri tanýtýr... mübarek olsun.

 

Mü’mine hizmet ibadettir, üzmek ise felakettir. Herkesin yaptýðý iþten, ne olduðu, kim olduðu ve tarafý belli olur. Karýnca, Ýbrahim aleyhisselamýn ateþini söndürmek için su taþýrken yýlan ise ateþin artmasý için üflüyordu. Ýkisi de hayvan... Fakat ayrý yapýda.  Ýkisi de farklý,.. tarafýný belli ediyor..

 

ALLAHü teala kullarýný seçiyor, ona göre iþ veriyor. Kimisini hayýrlý iþlerde istihdam ediyor, kimisini kötü iþlerde.. ne mutlu hayýrlý iþlerde istihdam edilenlere.....


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?