• 05 Ağustos 2020, 23:10:37

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Tebessüm Ve Tefekkür Nükteleri  (Okunma sayısı 519 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ~AksA~

  • YöNeTiCi
  • TaLiP
  • *****
  • İleti: 444
  • Teþekkür 4
  • Edeb Ya Hû....
Tebessüm Ve Tefekkür Nükteleri
« : 29 Eylül 2010, 00:22:57 »
Hep kendisini ilerici, dindarlarý da gerici görürdü. Bu yüzden de dinî kitap okurken itirazý asla elden býrakmaz, sýk sýk dindarlarla münakaþa etmeye yönelirdi. Bir gün kendisine yine bir dinî kitap uzattýlar. Alaylý bir tebessümle alýp Bir bakalým. dedi. Sayfalarý þöyle bir çevirirken dikkatini çeken bir konuya daldý. Deniyordu ki:

– Peygamberimizin sakalý þeriflerini, týraþ olduðu baþ tüylerini sahabeler kapýþ kapýþ toplarlardý. Bu yüzden bunlar bütün camilerde þiþeler içinde saklanýyor, sakalý þerif ziyareti olarak kandil günlerinde ziyaret ediliyor.

Buna çok kýzdý. Olur mu böyle þey, neden toplanýyormuþ Peygamberin sakalý ve baþ kýllarý? diye söylendi.
Ýþte bu sýrada zil çaldý. Haným koþarak kapýyý açýnca okuldan dönen kýzcaðýz elinde bir tutam saçla babasýna doðru koþtu, þaþýrmýþtý:
Bu nedir kýzým? diyebildi.

Kýzcaðýz izah etti:
– Babacýðým okulda meþhur þarkýcýya bir konser verdirdiler. Askere giderken týraþ olduðu saçlarýndan dinleyicilere de vermek için sahneden saçlarýný fýrlattýlar. Benim de hisseme bunlar düþtü. Bir cam içinde saklasak, güzel bir hatýra deðil mi?

Birbirlerine bakýþtýlar.

Haným söylendi:
– Efendi efendi kendine gel ve Peygamberin saçlarýna razý ol, yoksa kýzýn þarkýcýnýn saçlarýný güzel hatýra diye gözünün önünde sallandýracak!

*********

Güzel sesli hafýzý dinliyorken gözyaþlarýný tutamayýp aðlamaya baþladý Mevlânâ. Bu sýrada uykusuna bir türlü mani olamayan adam da þaþkýn þekilde sordu:
– Niçin aðlýyorsunuz, gözyaþý dökecek ne var ortalýkta?
Mevlânâ adamýn anlayacaðý þekilde anlattý:
– Böylesine güzel ses bana cennetin kapýsýnýn açýlýþ sesi gibi geliyor da ondan.
Esneyen adam da baþýný sallayarak:
– Bana da öyle geliyor, dedi.
Mevlânâ küçük bir düzeltme yapma gereði duyarak þöyle açýklýk getirdi.
– Senin iþittiðin ses, cennetin kapýsýnýn açýlýþ deðil kapanýþ sesi olsa gerektir!

Bir adam hep konuþur; ama amel etmeye pek yanaþmazdý. Bir gün bu adam büyük Ýslâm âlimi Biþr bin Harise dedi ki:
– Ben büyük veli Ýbrahim bin Edheme intisap etmek istiyorum, ne dersin?
Þöyle cevap verdi Biþr bin Haris:
– Ben tavsiye etmem.
– Neden?
– Çünkü sen hep konuþursun âmel etmezsin. Ýbrahim Edhem de hep âmel eder, konuþmaz!

***


Ahmed  Sahin

Cenan

  • Ziyaretçi
Tebessüm Ve Tefekkür Nükteleri
« Yanıtla #1 : 16 Eylül 2011, 12:13:33 »
Güzeldi. ALLAH razý olsun.