• 18 Eylül 2019, 20:33:16

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Mirasçılara icra takibi nasıl yapılır  (Okunma sayısı 1682 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Mirasçılara icra takibi nasıl yapılır
« : 06 Ekim 2010, 13:46:50 »
Böylesi bir durumda, takip murisin ölümünden önce açılmış ise o zaman açılmış olan takip üzerinden mirasçılar aleyhine yeniden tebligat göndererek takibi devam ettirebilirsiniz. Yok, takip açılmadan önce muris ölmüş, ise takibin konusu olmadığından mevcut takip sona erer bu durumda veraset ilamı ile mirasçılara yeniden takip almak zorundasınız eski takiple devam edemezsiniz

Aynı icra dosyası üzerinden borçlunun mirasçılarını gösterir veraset ilamının icra dosyasına ibraz ile mirasçılara ödeme/icra emri gönderilerek takibe kaldığı yerden devam edilebilir.

Bunun için alacaklı ( ya da vekili)  olarak icra mahkemesine başvurulur.. İcra Tetkik Mahkemesi, siz alacaklı olduğunuzdan dolayı menfaatiniz olduğundan dolayı size alacaklı olarak Sulh Hukuk Mahkemesinde borçlunun mirasçılarının tespiti için veraset ilamı çıkartmak için yetki belgesi verecektir. Bu yetki belgesi ile de Sulh Hukuk mahkemesinden borçlunun mirasçılarını tespiti için veraset ilamı davası açıp veraset ilamı çıkartacaksınız. Bu veraset ilamı ile de yeni borçlular tespit edilmiş olacağından takibe bu mirasçılara karşı devam edeceksiniz
İşlem nasıl olacak. İlk icra dosyasını mesnet kılarak, İcra Tetkik Mahkemesine bir dilekçe ile (yetki belgesi istemi içeren) müracaat ediyor ve borçlunun vefat ettiğinden bahisle, varislere karşı takibe yönelebilmek ve varisleri tespit edebilmek için veraset başvurusunda bulunabilmek üzere, yetki belgesi talep ediyorsunuz.İcra Tetkik Mahkemesinde genellikle duruşma açılmaksızın, genellikle aynı gün, evrak hakkında karar veriliyor ve yetki belgesi düzenleniyor.

Sonra bu yetki belgesi ile alacaklı olarak yapacağınız başvuruyla, borçlunun varislerini gösterir veraset ilamı için Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat ediyorsunuz.
Veraset ilamının alınmasını müteakip, Borçlu olarak x mirasçıları 1..,2..,3.. şeklinde yazarak "müştereken ve müteselsilen" tahsili istemiyle takip talebinde bulunacaksınız. Mirası red etmemiş olan mirasçılar müteselsilen sorumlu oldukları için hepsine karşı takip yapma zorunluluğunuz yoktur. İçlerinden birine ya da birkaçına karşı takip yapabilirsiniz.

Veraset ilamı takibe ilave edilmeli midir?
Mirasçılara karşı açılan takibe Veraset ilamı eklemenize gerek yoktur. Mirasçıların itirazları halinde veraset ilamı aranır. Vukuatlı nüfus kayıt tablosu bile yeterlidir.

Yargıtay da, "borçluların mirasçı olmadıklarını iddia etmemeleri halinde, mirasçılık sıfatının ayrıca belgelendirilmesine gerek olmadığını[12. HD. 13.5.1980 T. 2684/4303; 16.9.1976 T. 7575/9137] " ve veraset belgesinin takip talebine eklenmemiş olmasının tek başına takibin iptaline neden olmayacağını [12. HD. 3.5.2001 T. 7230/7551] belirtmiştir.

Borçlunun takip sırasında değil de, takipten önce ölmüş olması halinde, alacaklı yine takip talebinde bulunurken, veraset ilamı vermeden, borçlu miras bırakanın mirasçıları hakkında takipte bulunabilmelidir. Yüksek mahkeme [12. HD. 13.5.1980 T. 2684/4303] "borçlunun takipten önce ölmüş olması halinde, alacaklının mirasçılar hakkında takip açarken veraset ilamı vermek zorunda olmadığını, mirasçı olarak gösterilen kimselerin itirazı halinde veraset ilamına gerek bulunduğunu" belirtmiştir.
Alıntı


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?
 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40