• 06 Ağustos 2020, 22:37:30

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ANAYASA MAHKEMESÝ  (Okunma sayısı 810 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
ANAYASA MAHKEMESÝ
« : 06 Ekim 2010, 13:50:15 »

9 Temmuz 1961 günü halkoyuna sunularak kabul edilmiþ olan yeni Anayasanýn 145 inci maddesi gereðince kurulmuþ olan yargý organý. Anayasa Mahkemesi, on beþ asil ve beþ yedek üyeden meydana gelmiþtir. Asîl üyelerden dördü Yargýtay, üçü Danýþtay genel kurullarýnca kendi üyeleri arasýndan, üye tam sayýlarýnýn salt çoðunluðu ile ve gizli oyla seçilir. Bir üye de Sayýþtayca ayný yolda seçilir. Millet Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. Cumhurbaþkanýnca da, biri askeri yargýtay genel Kurulunca gösterilen üç aday arasýndan olmak üzere, iki üye seçilir. Anayasa Mahkemesi de, kendi üyeleri arasýndan, dört yýl için Baþkan ve Baþkan vekili seçer.

Anayasa Mahkemesi'nin en önemli görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan çýkarýlan kanunlarýn, Anayasa'ya aykýrý olup olmadýklarýný tâyin etmektir.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?