• 05 Nisan 2020, 21:30:52

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: muhterem/sayýn  (Okunma sayısı 493 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
muhterem/sayýn
« : 06 Ekim 2010, 14:51:55 »
Necip Fazýl, bir Müslüman olarak, Ýsmet Paþa'yý hiç sevmezdi. Onun aleyhindeki yazýlarý toplansa birkaç cilt kitap olur. Bir keresinde, Paþa aleyhindeki zehir zemberek bir yazýsýnýn baþ tarafýna þu cümleyi koymuþtu:

"Sana muhterem demiyorum, sayýn diyorum..."

Sayýn kelimesi muhteremin yerini tutmaz.

Bey ile Bay ayný manaya gelen iki eþit kelime midir? Hayýr!..

Muhterem beyefendi ile Sayýn bay bir olur mu hiç...

Bir toplumun lisaný bozulur ve dejenere edilirse o toplum tümden bozulur.

Türkçemizde kadýn, karý, avrat, kancýk, bayan, hanýmefendi kelimeleri arasýnda farklar vardýr.

Sayýn bayan, muhterem hanýmefendinin yerini tutmaz.

Kibar insanlar birbirine karýn yahut kancýðýn nasýl  diye sormaz; eskiden medenî Osmanlýlar zevce-i muhteremeniz hanýmefendi derlerdi.

Padiþah kýzlarýna sadece Sultan denilmezdi, iffetli Sultan denilirdi.

Eskiden kibar ve okumuþ Türkiyeliler evim demezler, fakirhanem derlerdi.

Senin evin veya sizin eviniz demezler, devlethane-i âlileri derlerdi.

Türkiye maalesef 27 Mayýs 1960 darbesinden sonra çok kabalaþtý.

Adnan Menderes'in hayýrlý iþlerinden biri, CHP'nin ve Agop Dilaçar'ýn (Türk Dil Kurumu sekreteri) öz ve duru Türkçe devrimine karþý zengin ve medenî 1921 Teþkilat-ý Esasiye Kanunu (Anayasasý) Türkçesine dönülmüþ olmasýdýr.

1950-60 arasýnda:

Milletvekili denilmez, meb'us denilirdi.

Cumhurreisi: Cumhurbaþkaný.

Baþvekil: Baþbakan.

Vekil: Bakan.

Ýcra vekilleri heyeti: Bakanlar kurulu.

Erkan-ý Harbiye-i Umumiye Riyaseti: Genelkurmay Baþkanlýðý.

Temyiz Mahkemesi: Yargýtay.

Þûra-i Devlet: Danýþtay.

Divan-ý Muhasebat: Sayýþtay.

Vekil beyefendi nerede, sayýn bakan nerede...

Azerbaycan'da Türkçe, Sovyetler devrinde bile, bizdeki lisan kadar bozulmadý. Onlar Kültür Bakanlýðý yerine Medeniyet Nezareti diyor.

Baylý, bayanlý, sayýnlý, mayýnlý, imgeli, simgeli, yargýçlý Türkçe ile þiir yazýlmaz, derin tefekkür yapýlmaz.

"Valide-i muhteremimiz teyzem nasýllar?" diye sormak baþkadýr, "Ulan anan nasýl beee?" diye hayvan gibi sormak baþkadýr. Ýkisi de ayný yola mý çýkar? Hayýr hayýr bin kere hayýr.

Nerede "Muhterem Baþvekil beyefendi...", nerede "Sayýn Baþbakan Bay Recep..."

Muhterem okuyucularým, Necip Fazýl'ýn Ýnönü'ye "Sana muhterem demiyorum, sayýn diyorum..." hitabýný aklýnýzdan hiç çýkartmayýn.

Sayýn kelimesi Kalmukça mý, Moðolca mý, yoksa Nogayca mýdýr bilmem ama bazen istihfaf, istihkar, terzil, tezlil manasýna gelebildiðini bilirim.


Mehmet Þevket Eygi

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Rusenim

  • MoR ZaMßaK
  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1080
  • Teþekkür 11
Ynt: muhterem/sayýn
« Yanıtla #1 : 06 Ekim 2010, 15:30:30 »
Ýlginç ve güzel bir konuydu..Hakkaten ya ne kadar kabaymýþým ben diye düþündüm kendimce..   :hmm: :hmm: