• 04 Temmuz 2020, 12:01:36

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Efsanevi öðrenci hikayeleri  (Okunma sayısı 858 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Efsanevi öðrenci hikayeleri
« : 23 Temmuz 2010, 19:08:49 »


ODTÜ Felsefe öðrencilerini en çok zorlayan hocalardan biri yýllýk olan dersinin final sýnavýnda sýnýfa gelmiþ ve sýnav sorusu olarak tahtaya, "Why?" (Neden?) yazmýþ. Öðrenciler ilk önce ne yazacaklarýný þaþýrmýþlar, sonra herkes birþeyler yazmaya baþlamýþ. Yalnýz bir öðrenci, sýnavýn ilk dakikasýnda kaðýdýný teslim etmiþ. Öðrencinin cevabý da soru gibi kýsaymýþ: "Why not?" (Neden olmasýn ki?) Bu öðrenci sýnavdan "100" almýþ.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Efsanevi öðrenci hikayeleri
« Yanıtla #1 : 23 Temmuz 2010, 19:10:30 »


Ayný hoca baþka bir sýnavda "risk nedir?" diye soruyor. Yine bir öðrenci sýnavýn ilk 10 saniyesinde teslim ediyor kaðýdýný.
Kaðýdýn üst kýsmýnda sadece isim-soyadý yazýyor, gerisi ise bomboþ beyaz yaprak. En altta ise "Ýþte risk budur" diye yazýyor. Ve sonuçta da sýnýftaki en yüksek notu alýyor.
« Son Düzenleme: 23 Temmuz 2010, 19:12:26 Gönderen: |MiM| »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Efsanevi öðrenci hikayeleri
« Yanıtla #2 : 23 Temmuz 2010, 19:11:37 »


Hocanýn bir sonraki sýnavýnda yine "Risk nedir?" sorusuyla karþýlaþan öðrencimiz tekrar boþ kaðýt verince bu sefer 0 alýyor. Tabii koþa koþa hocaya gidip sebebini soruyor. Ýþte cevap: "Ayný þartlar altýnda, ayný riski iki kere almak aptallýktýr!"

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Efsanevi öðrenci hikayeleri
« Yanıtla #3 : 23 Temmuz 2010, 19:15:11 »


"Hocamýz bir baþka sýnavda derse giriyor ve tek soru soruyor: "Atatürk ne yaptý?". Bütün öðrenciler harýl harýl yazmaya baþlýyor, kaðýtlarý dolduruyorlar.

Sýnav sonucunda herkes ortalama notlar alýyor. Bir öðrenci ise 100 alýyor. Bu öðrencinin cevap kaðýdýnda þu yazýyor: "Ne yapmadý ki!"

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Efsanevi öðrenci hikayeleri
« Yanıtla #4 : 23 Temmuz 2010, 19:17:50 »


Bu tür öðrenciler ve deðerlendirmeler Hukuk Fakültelerinde yok mu? Elbette var. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hocanýn biri sýnavda, o günlerde devam etmekte olan bir davanýn detaylarýný vermiþ ve sonucun ne olacaðýný sormuþ.

Tabii, bütün öðrenciler ha babam, de babam, sayfalarca yazmaya baþlamýþlar. Ama bir öðrenci kaðýdýný sýnavýn ilk dakikasýnda vermiþ. Ve buna raðmen 100 almýþ. Öðrencinin yanýtý tek cümleymiþ: "Devam eden dava hakkýnda yorum yapýlamaz."Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Efsanevi öðrenci hikayeleri
« Yanıtla #5 : 23 Temmuz 2010, 19:25:35 »


Bir kýz yurdunda kalan kýzlar, artýk temizlik görevlisine olan kýllýklarýndan mýdýr yoksa nerden çýktýðý belli olmayan bir yurt geleneðinden midir, her sabah dudaklarýna ruj sürdükten sonra aynaya öperek iz býrakýyorlarmýþ.

Yurt müdürü ne yaptý ettiyse bu alýþkanlýðý ortadan kaldýramamýþ. Diðer yandan temizlik görevlileri de iyiden baþ kaldýrmaya baþlamýþlar. Sonunda müdürün aklýna parlak bir fikir gelmiþ. Hemen bir duyuru yapýp, kýzlarý toplantýya çaðýrmýþ. Neyse toplanmýþ bunlar. Müdür "Buyrun tuvalete" demiþ. Hep birlikte, temizlik görevlisinin beklediði umumi tuvalete girmiþler. Aynalarda sabahki ruj izleri hala duruyormuþ.

Müdür "Arkadaþlar" demiþ, "Bazýlarýnýz dudaklarýna ruj sürdükten sonra aynalarý öperek çýkmasý güç izler býrakýyor. Temizlik görevlilerimiz bunlarý temizlerken zorlanýyor. Sizleri görevlimizin bu temizliði yaparken ne kadar zorlandýðýný bizzat görmeniz için topladým. Bakýn ve görün". Sonra görevliye bir iþaret çakmýþ. Bizimki gayet sakin bir þekilde tuvalet fýrçasýný almýþ, klozetteki suya daldýrmýþ ve aynayý temizlemiþ. O günden sonra bir daha o yurtta tuvaletlerde dudak izine rastlanmamýþ.


Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Efsanevi öðrenci hikayeleri
« Yanıtla #6 : 23 Temmuz 2010, 23:19:37 »


 :hahahah:

Kadýn yaa

Kadýn...

Basit ve kesin çözümler merkezi...