• 30 Mayıs 2020, 01:24:32

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ne Güzel tanýmlýyor SENi  (Okunma sayısı 600 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

  • Ziyaretçi
Ne Güzel tanýmlýyor SENi
« : 10 Ekim 2010, 01:47:07 »Vefan coþarda  bir gün.. ..

Kalk içeri gel dersin diye..

Kapýnda oturmuþ bekliyorum...
 
Ne zaman senin hakkýnda bir þeyler yazmak istesem bir sonra ki satýrda pusuda bekler piþmanlýðým...
yazamamaktan korkarým...
Anlatamamaktan korkarým. ..
Seni anlamadan anlatmaya çalýþmaktan ancak yine sana sýðýnýrým...


 A LLAHIM Seni anlatmak denizinde fýrtýnaya tutulmuþ tüm harabe gayretlerin sýðýdýklarý þefkatli liman yine sensin...
Beni de affet...
neki senden bahsediyor eksiktir...
kimki hakkýnda yazýyor yazdýðýný bitireceði için yanlýþtýr. ..


Seni yazmak için mürekkepte buluþtuðum cümlelerin hepsi iþte bu yüzden tedirgin...
Ýsmini duyan her sýfat  yazmasýn diye hecelerini kaçýrýyor benden...
Ne “güzel” tamamlýyor S eni ne “yüce”...
Yetmiyor hakikatine bilenen takati ezelden hikayeler...
Yetmiyor adýný gecelere ezberleten sahtekar tövbeler...
Yetmiyor lügat yetmiyor kelimeler...

Seni yazarken tüm kalemler elimde oyuncak...
Zamana yapýþýk kalýyor hayallerim.
Seni yazarken fiiller çolak sýfatlar suskun...
Söz kürsüsü boþ diye mahpus bütün hislerim. ..
Seni duyunca nefes kesik  tespih yarým secde ýslak...
Seni duyunca seccadede uyuþuk yaþlý dizlerim.. ...
Seni duyunca zamansýz ben belli belirsiz bir hüzün hissederim. Öyle bir sýnýr cizmiþsinki irade ile arana ötesine bir adým yok...
otesinde kimseler yok... Sonrasý sarhoþ bir boþluk... Sonrasý beyaz bir yokluk...
Ýdrak duruyor orada bilinç daralýyor...
Yürümekle ulaþamayacaðýný anlamýþ bir adam bilim adý altýnda sana uçmayý penguende arýyor... 
Ýman ise yine zedeli tahtýnda.
Aklýn yorulacaðý bir an kolluyor...
Bugün inanmak son seçenek. ..
Sorgulamadan kurcalamadan pek kimse iþaretlemiyor....


A LLAHIM

Bugün seni sevmeyi ayrýcalýk sevilmeyi maharet bilenler var...

Ve hatta sevgisizliði selamet sayanlar...

HAYRETTEN BAÞKASINE YETMÝYOR GÜCÜM..Ben beni yarattýðýn için deðil
yaratýlýþ sýrrýný anlayamayacaðýmý anladýðým için deðil
 bu göz penceresinden dünyaya bakaný içimi deþe deþe saçlarýmý aðartana ve sabahlara kadar sorguladýðým için deðil
 ben yeryüzünde senden baþka tapýlmaya layýk bir deðer olmadýðý için tüm benliðimle sana inanýyorum..   
 Seninle tanýþmaya çalýþtýðýmdan beri
 

Býraktým “nasýl” demeyi…

Ben “neden” sorusundan sýzan cevaplarýn

Senli sonsuz huzurunda yaþýyorum....

Senki Merhametin Ya Vedudun Aslýsýn


Býrakma bizi sahte müsvette olanlarýn eline


Zirve-i HÝÇ'ten alýntý


insan

  • Ziyaretçi
Ynt: Ne Güzel tanýmlýyor SENi
« Yanıtla #1 : 12 Ekim 2010, 23:21:26 »

Dalýp dalýp gitmelerim

duman duman efkarým Sensin.

Ýþbu pazargâhta tek kârým Sensin.

Varlýk düðümünün ilmeði sendedir, esrarým Sensin.

Narýna yandýrma ki hüküm senindir, dârým Sensin.

Bîçâreyim, feryad-ü zârým Sensin.

Nâmusum, ârým Sensin.

Gönlümün çektiði,  özlediði özdiyarým Sensin.

Cümle karakýþlarý sona erdirecek nevbahârým Sensin.

Ýkliminde huzura boyandýðým gülzârým Sensin.

Harap gönlümü yeni baþtan imar edecek mimarým Sensin.

Dalýp dalýp gitmelerim, duman duman efkârým Sensin.

Çevrimdışı BeSney

  • YöNeTiCi
  • MüDaViM
  • *****
  • İleti: 853
  • Teþekkür 35
  • Yek nefes;dü þükres
Ynt: Ne Güzel tanýmlýyor SENi
« Yanıtla #2 : 13 Ekim 2010, 13:44:21 »
ALLAH razý olsun beðenerek okuduk inþaALLAH.. :cicek1:

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: Ne Güzel tanýmlýyor SENi
« Yanıtla #3 : 10 Mart 2011, 00:19:31 »

Seni sevmek;

Varmaksa imanýn her dem tadýna
Ümitle bakmaksa daim yarýna
Hasret çekmekse ölüm sonrasýna
Sevginle deðiþtir ALLAH’ým bizi,Vuslatýna eriþtir Rabb’im bizi.

Seni sevmek;

Azap ayetleri ile inlemekse
Müjde ayetleriyle dinlenmekse
Bir ömrü mizanda geçirmekse
Sevginle deðiþtir ALLAH’ým bizi,Vuslatýna eriþtir Rabb’im bizi.

Seni sevmek;

Bilal misali canla birlemekse
Musab olup evinden vazgeçmekse
Süreka gibi geri dönmemekse
Sevginle deðiþtir ALLAH’ým bizi,Vuslatýna eriþtir Rabb’im bizi.

Seni sevmek;

Habibini canlardan çok sevmekse
Nebinin potasýnda erimekse
Rasulün rotasýnda yürümekse
Sevginle deðiþtir ALLAH’ým bizi,Vuslatýna eriþtir Rabb’im bizi…


Mustafa Çalýþkan Manisa