• 08 Temmuz 2020, 03:34:23

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Düþünce okuma makinesi geliyor  (Okunma sayısı 715 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Düþünce okuma makinesi geliyor
« : 13 Ekim 2010, 15:56:01 »
Yüzde 75-90 doðruluk taþýyan bu çýðýr açan buluþun, öncelikli olarak konuþamayan felçli hastalarla iletiþim kurabilmeyi saðlayabileceði kaydediliyor.

Utah Üniversitesi'ndeki araþtýrmacý ekibe öncülük eden biyomühendis profesör Bradly Greger, "Konuþmayan felçli hastalar için uzun vadeli kullaným imkaný sunabilecek bir cihazla beyinden gelen sinyalleri kelimelere dönüþtürebilmeyi baþardýk.

Buna beyin okuma diyorum ve iki veya üç yýl içinde felçli hastalarda kullanýlmayý baþlamasýný umuyoruz" diyor.

Ekip iki düðme büyüklüðündeki 16 küçük elektrottan oluþan ýzgaralarý, epileptik bir hastanýn beynindeki konuþma merkezine baðladýðýnda sonuca ulaþtý.

Sensörler daha önce hastalýðý nedeniyle kafatasýnýn bir kýsmý ameliyatla alýnmýþ olan hastanýn beyin yüzeyine baðlandý. Hasta sürekli olarak bir felçli hasta için en fazla önem taþýyan kelimeleri (evet, hayýr, sýcak, soðuk, aç, susamak, merhaba, hoþçakal, daha fazla, daha az) düþünürken, bilim insanlarý elektrotlarý kullanarak beyin sinyallerini bir bilgisayara kaydetti.

Daha sonra ortaya çýkan beyin sinyalleriyle bu kelimeler arasýnda yüzde 75-90 arasýnda uyum saðlandý. Bilgisayar herhangi bir ses tanýma yazýlýmý kullanýlmadan hasta konuþtuðu sýrada beyin dalgalarýný ayýrt etti. Zira, bir kelimeyi düþünmenin ayný beyin sinyallerine neden olduðu belirtiliyor. Kelimeyi söylemenin deðil. Profesör Greger ve ekibi yakýnda bir tercüme cihazýný ve düþündüklerinizi sesli olarak kelimelere dönüþtüren bir ses kutusu üretebileceklerine inanýyor.

 

Kaynak: Taraf Gazetesi


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?