• 04 Temmuz 2020, 12:28:14

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Canlý muhabbet...  (Okunma sayısı 9335 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Canlý muhabbet...
« Yanıtla #105 : 19 Eylül 2011, 19:29:43 »
hocam hoþ geldiniz.bir seyehatnamede sizden bekleriz doðrusu. :tebessüm:

eyvALLAH garip hocam, teþekkür ederim.
yok yav, öyle seyahatnamelik kadar da deðil hani! :)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı ZeRRe

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 325
 • Teþekkür 5
 • KOZMÝK BÖCEK..
Canlý muhabbet...
« Yanıtla #106 : 20 Eylül 2011, 00:48:43 »
Evlatlarý okula baþlayan analar, babalar!

Çocuklarýmýzý dua ile okullarýna gönderdik mi?

Bu vatanýn hatta ümmetin bizim yetiþtireceðimiz evtlara ihtiyacý var.

Rabbim cümlesini vatana, millete, ümmete hayýrlý muttaki, hizmet ehli, öncü kullarýndan eylesin.

Amin.

Cenan abla, benimki 4'e gidiyor..
Bilirsiniz..
4. sýnýf zorluðun baþladýðý noktadýr..
Ve branþ derslerine ayrý ayrý öðretmenler girer..
Yani, kendi öðretmenlerinin dýþýnda, baþkalarýna da alýþmak zorundalar..

Benim oðlum, biraz çekingendir..
Yani bayaðý..
Zekidir ama bildiði soruda bile parmak kaldýrmaz çekingenlikten..

Yaþýda diðerlerinden küçük..
1. sýnýfta sýnýf atladý..
Direk 2'ye geçti..
Yaþýnýn verdiði sosyal zorlukta eklenince, beni uðraþtýrýyor biraz..

Bugün Din Kültürü dersi varmýþ..
Gelen yeni öðretmen hemen ders konularýna baþlamýþ..
Ýlk konu besmele imiþ..
Çok sevindim ya..
Ne güzel, okulda besmele anlatýlýyor..
Besmelenin güzelliði aktarýlýyor minicik çocuklara..

"Besmelenin anlamýný bilen var mý" diye sormuþ öðretmen..
Oðlum diyor ki,
"anne bir tek ben parmak kaldýrdým.."
"Rahman ve Rahim olan ALLAH'ýn adýyla, demektir öðretmenim dedim" diyor..

Öðretmen aferinleri yaðdýrmýþ..
E bizimkide dört köþe tabii..

Buna da üzüldüm..
9-10 yaþýnda çocuklar, besmelenin anlamýný hiç duymamýþlar, bilmiyorlar..
Evdeki anne babalar bostan korkuluðumu ya!!
Ýnsan hiçbirþey bilmiyorsa bile besmeleyi öðretmez mi çocuðuna..
Anne baba olmak kolay mý?

Garip abi, MAAÞALLAH, BAREKALLAH.....
Size gýpta ile bakýyorum..
Rabb'im nazarlardan saklasýn..
Özellikle baba olupta, çocuklarýyla ilgilenen insanlar çok azýnlýkta..
Babalar çocukla alakalý iþleri tamamen annelerin üzerine yýkmýþ durumdalar..

Rabb'im emeklerinizi boþa çýkarmasýn..
Onlarý hayýrlý evlat ve kullar eylesin..
Size de ecrini binlerce kat versin inþaALLAH...

    << Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine... Lükse hayranlýðýnýz Kisra'nýn tutumuna... Servet peþinde koþmanýz, Karun'un anlayýþýna... Saltanatýnýz Firavun saltanatýn... Nefsleriniz Ebu Cehil nefsine... Gururunuz Ebrehe'nin gururuna... Yaþayýþýnýz sefillerin yaþayýþýna benziyor...
ALLAH için söyleyin bana..  MUHAMMEDi' den olanlar nerede?..>> 

Çevrimdışı ZeRRe

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 325
 • Teþekkür 5
 • KOZMÝK BÖCEK..
Canlý muhabbet...
« Yanıtla #107 : 20 Eylül 2011, 00:50:18 »
Off, ne kadar da uzun yazmýþým..n :gul:
    << Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine... Lükse hayranlýðýnýz Kisra'nýn tutumuna... Servet peþinde koþmanýz, Karun'un anlayýþýna... Saltanatýnýz Firavun saltanatýn... Nefsleriniz Ebu Cehil nefsine... Gururunuz Ebrehe'nin gururuna... Yaþayýþýnýz sefillerin yaþayýþýna benziyor...
ALLAH için söyleyin bana..  MUHAMMEDi' den olanlar nerede?..>> 

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Canlý muhabbet...
« Yanıtla #108 : 20 Eylül 2011, 11:00:33 »
Off, ne kadar da uzun yazmýþým..n :gul:

yoo, bak bu olmadý zerre abla...
çünkü ben okudum, hemi de büyük bir zevkle okudum.
hassaten böyle içten olan, sahi ve yaþanmýþ notlar hoþuma gider.
ne kadar uzun olursa olsun.
bilirsiniz, bu konuda ben de sizinleyim. yani bu tarz þeyleri bazen koca bir destan gibi uzatýr da uzatýrým.
þimdi sizin bu uzun zannettiðiniz yazýya cevap gelmeyince biraz canýnýzý sýkýlmýþ gibi geldi yazdýklarýnýzdan.
hani, boþa gitti dercesine...
eminim garip hocanýn vakti olmamýþ, fýrsat bulamamýþtýr.
ama okuyan baþkalarý var, faydalanan niceleri var.
týpký benim gibi.
aha bak, gördün mü þincik asýl uzataný.
bak, derken koca bir yazý oluverdi! :)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Cenan

 • Ziyaretçi
Canlý muhabbet...
« Yanıtla #109 : 20 Eylül 2011, 11:04:35 »
Kimi uzun yazar görür görmez kafanýzý çevirirsiniz. Kimi yazar bir sayfa dolusu da olsa sonuna kadar kadar okursunuz.

Zerre'ninki sonuna kadar okunur çünkü ruh var   :tebessüm:


ebu musab

 • Ziyaretçi
Canlý muhabbet...
« Yanıtla #110 : 20 Eylül 2011, 11:36:06 »
Bencede zerre kardeþim gözlerin aradýðý bir kardeþim.hem hüsnü zan etmiþ.sizlerin fedakarlýðý yanýnda bizlerin esamesi okunmaz herhalde  :gul[1]:

Çevrimdışı LâL-ü EBKeM

 • ...Sevmeke baþLadýysa her þey, öyLe bitmeLi…
 • MüDaViM
 • ***
 • İleti: 929
 • Teþekkür 11
 • ..Adýna "SON" denen her þey sevgi iLe can vermeLi…
Canlý muhabbet...
« Yanıtla #111 : 20 Eylül 2011, 17:05:40 »
Yazinizi gipta ile okudum.
Rabbim evLadlarimizi islamdan ayirmasin,
Yüreginiz var oLsun ZeRRe ablam..
“Sükût Kafesindeki Sancýlar…

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Canlý muhabbet...
« Yanıtla #112 : 20 Eylül 2011, 18:20:18 »
hoþgeldin, sevgili þerife...
seni burda görmek ne büyük mutluluk... dedesinin torunundan ne haber?
yürümeye, konuþmaya baþladý demi?
eh annesine ara sýra müsaade eder artýk hemi?! :)))
biraz yazýp çizsin diye...
onun hep yollarýný gözeten abilerinin, kardeþlerinin azcýk yanlarýnda olsun diye... :gul[1]:

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı ZeRRe

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 325
 • Teþekkür 5
 • KOZMÝK BÖCEK..
Canlý muhabbet...
« Yanıtla #113 : 21 Eylül 2011, 00:55:02 »
Rabb'im razý olsun kardeþler..

Aslýnda ben çok  uzatýrým laflarý..
Edebiyatçý olmamdan mýdýr nedir, bilmem..
(Her ne kadar muhasebe okumuþ olsam da..)
Ýnsanlarý sýktýðýmý düþünüyorum hep..
Her insan sevmez okumayý..

Hatta çoðunlukla, "gönder" tuþuna basmadan, kýsaltýrým yazdýklarýmý..
Ne gereksiz þeyler yazmýþým derim..
Takýntýlýyým ben..
Bana bakmayýn siz..
Uzunda yazarsam, gereksiz de yazarsam mazur görün artýk..

Ben yaþlýýý.... yorguuuun... yýllarýn hýrpalamalarý karþýsýnda duygu durum bozukluklarý yaþayan...
Artý obsesif kompülsif takýntýlarý olan... Anksiyette bozuklukla savaþan..
kendi halinda manik depresif bir üyeyim...

Dokunmayýn aðlarým...


    << Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine... Lükse hayranlýðýnýz Kisra'nýn tutumuna... Servet peþinde koþmanýz, Karun'un anlayýþýna... Saltanatýnýz Firavun saltanatýn... Nefsleriniz Ebu Cehil nefsine... Gururunuz Ebrehe'nin gururuna... Yaþayýþýnýz sefillerin yaþayýþýna benziyor...
ALLAH için söyleyin bana..  MUHAMMEDi' den olanlar nerede?..>> 

Çevrimdışı Cecenyam

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 226
 • Teþekkür 2
 • Sabýr, savaþ, zafer... Adým Müslüman
Canlý muhabbet...
« Yanıtla #114 : 21 Eylül 2011, 19:13:01 »
Seni herþeyinle seviyoruz biz Zerre Haným ;)

Çevrimdışı ZeRRe

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 325
 • Teþekkür 5
 • KOZMÝK BÖCEK..
Canlý muhabbet...
« Yanıtla #115 : 21 Eylül 2011, 21:09:51 »
Canýmsýn sen...  :Senin_icin:
    << Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine... Lükse hayranlýðýnýz Kisra'nýn tutumuna... Servet peþinde koþmanýz, Karun'un anlayýþýna... Saltanatýnýz Firavun saltanatýn... Nefsleriniz Ebu Cehil nefsine... Gururunuz Ebrehe'nin gururuna... Yaþayýþýnýz sefillerin yaþayýþýna benziyor...
ALLAH için söyleyin bana..  MUHAMMEDi' den olanlar nerede?..>> 

Çevrimdışı KuMRu

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 62
 • Teþekkür 2
Canlý muhabbet...
« Yanıtla #116 : 21 Eylül 2011, 21:21:06 »
Akþamýnýz hayýrlý olsun; iki lafýn belini kýracak birileri var mý buralarda  :tebessüm:
Bir bilinmezim ismim de yok cismim de;
Dil üzmezim, tek hece var ismimde

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Canlý muhabbet...
« Yanıtla #117 : 21 Eylül 2011, 22:19:53 »
Akþamýnýz hayýrlý olsun; iki lafýn belini kýracak birileri var mý buralarda  :tebessüm:

hayrolsun abla, mutlaka çýkacaktýr birileri... :)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı KuMRu

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 62
 • Teþekkür 2
Canlý muhabbet...
« Yanıtla #118 : 21 Eylül 2011, 22:39:30 »
bilmem ki  :tebessüm:
bir sessizlik çökmüþ; silkelen forum  :heheheh:
Bir bilinmezim ismim de yok cismim de;
Dil üzmezim, tek hece var ismimde

Çevrimdışı Cecenyam

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 226
 • Teþekkür 2
 • Sabýr, savaþ, zafer... Adým Müslüman
Canlý muhabbet...
« Yanıtla #119 : 22 Eylül 2011, 00:04:26 »
Ooo Kumru abla ben seni görmemiþim çokta büyük hata etmiþim :)

Hoþgeldin sefa geldin, iyi ki de geldin ;)