• 18 Şubat 2020, 13:01:46

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ýzmir'de baþörtülü öðrenciye indirim yok  (Okunma sayısı 455 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı rumeysa

  • BiSMiLLaH
  • *
  • İleti: 25
  • Teþekkür 0
Ýzmir'de baþörtülü öðrenciye indirim yok
« : 17 Ekim 2010, 22:10:01 »
CHP'li Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, baþörtüsü yasaðýný geniþleten bir uygulamaya imza attý. Ýndirimli kart alamayan baþörtülü öðrenci, nedeni öðrenmek için attýðý maile bakýn nasýl bir cevap aldý?

CHP, kýlýk-kýyafet konusunda çeliþkili bir tutum sergiliyor. CHP'li kadýnlar hilafetin kaldýrýlýþ yýldönümünü Mersin'de çarþaf yýrtarak kutlamýþ, bunun üzerine genel baþkanlarý Deniz Baykal bu tavrý eleþtirmiþti.

Baykal, hafta sonu Malatya il kongresinde yaptýðý konuþmada "CHP'lilerin, hiç kimsenin giyim-kuþamýna müdahale hakký yoktur. Herkes inancýnda, giyiminde özgürdür." diyerek kýlýk-kýyafet özgürlüðüne dikkat çekmiþti.

Ancak CHP'li Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, baþörtüsü yasaðýný geniþleten bir uygulamaya imza attý. Belediye otobüslerinden indirimli yararlanmayý saðlayan öðrenci ve öðretmen kartlarýna baþörtülü fotoðraf verenlerin baþvurusu kabul edilmiyor.

Bir süre önce Kütahya'dan Ýzmir'e taþýnan Açýköðretim Lisesi 11. sýnýf öðrencisi Zeynep Akçakaya, kiþiye özel elektronik öðrenci kartý almak için ESHOT Genel Müdürlüðü'ne internet üzerinden baþvurdu. Akçakaya'ya e-postayla gelen cevap, "Fotoðrafýnýz uygun olmadýðýndan kart basýlamadý." oldu. Bunun üzerine ESHOT'u telefonla arayan Akçakaya, fotoðrafýnýn 'kýlýk-kýyafet yönetmeliðine uygun olmadýðý' cevabýný aldý. Daha önce yaþadýðý þehirde böyle bir uygulama ile karþýlaþmadýðýný aktaran Zeynep Akçakaya, tepkisini "Halkýn vergisiyle alýnan otobüslerde, baþörtülü-baþörtüsüz ayrýmý yapýlýyor." sözleriyle dile getiriyor. Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi öðrencisi Büþra Þahin de Ýzmir Belediyesi'nin maðdur ettiði öðrencilerden. Okulunun bulunduðu Manisa'da öðrenci kartý alýrken baþörtüsüyle ilgili sýkýntý yaþamadýðýný dile getiren Þahin, "Biz bu kartý okulda deðil, sokakta kullanacaðýz. Baþka öðrenciler otobüslere indirimli binerken biz baþörtülü olduðumuz için tam bilet kullanmak zorundayýz." diyor.

Ýzmir Belediyesi ise baþörtülülere indirimli kart verilmemesinin sebebini okullardaki kýlýk kýyafet yönetmeliklerine baðladý. Uygulamanýn daha önceki yýllarda da olduðu savunuldu. Ancak ESHOT'un internet sitesinde yer alan baþvuru þartlarý arasýnda, baþörtüsüz fotoðraf yer almýyor. Kart alacaklardan son 6 ay içerisinde çekilmiþ vesikalýk fotoðraf isteniyor.

ZAMAN


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?