• 04 Nisan 2020, 02:48:43

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: GERÇEK MUHATAP RESULULLAHTIR  (Okunma sayısı 438 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Taha Nehri

  • Moderatör
  • TaLiP
  • ***
  • İleti: 83
  • Teþekkür 0
GERÇEK MUHATAP RESULULLAHTIR
« : 10 Kasım 2010, 16:22:31 »
GERÇEK MUHATAP RESULULLAHTIR 
 
Bir insan sanki Kur’an-ý kerim kendisine inmiþcesine okuyup mana veremez. Verdiði mana gerçeði yansýtmaz. Çünkü, Kur'an-ý kerim, Peygamber efendimize inmiþtir. Muhatabý odur. Eshab-ý kiram, Peygamber efendimize, Kur'an-ý kerimin açýklamasýný suâl ederlerdi. Açýklamayý gerektirmiyen ayetler hariç, her ayetin açýklamasýný bilen yalnýz odur. Resulullah efendimizin bildirdiðinden baþka türlü açýklamak yanlýþ olmakla kalmaz, ALLAHa ve Resulüne iftira olur. Hiç bir kimse, Peygamber efendimizden daha iyi bildiðini söyliyemez. Çünkü ALLAHü teâlâ buyuruyor ki:
“Size kitabý, hikmeti etiren ve bilmedikerinizi öðereten bir Peygamber gönderdik.” (Bekara 151)  Demek ki, Peygamber efendimiz, Kitabýn [Kur'an-ý kerimin] dýþýnda, bir de hikmet getirmiþtir.
Kur'an-ý kerimde her bilgi vardýr. Ancak açýk deðildir. Peygamber efendimiz bunlarý vahy ile öðrenmiþ ve ümmetine bildirmiþtir. Bir ayet-i kerime meali: “Onun sözleri vahydir.” (Necm 4)
Hz.Cebrail, Peygamber efendimize gelip 5 vakit namazýn her þeyine bizzat tatbiki olarak öðretmiþtir. Peygamber efendimiz de “Namazý benim kýldýðým gibi kýlýnýz” buyurmuþtur. (Buharî)
ALLAHü teâlâ, Peygamber efendimize, Kur'an-ý kerimi açýklama yetkisi verdiði gibi, Kur'anda açýk olmayan hususlarda hüküm koyma yetkisini de vermiþtir:
“Hayýr, Rabbine andolsun ki, aralarýnda çýkan anlaþmazlýkta seni hakem yapýp, sonra da verdiðin hükme içlerinde bir burukluk duymadan tam manasýyla kabullenmedikçe, iman etmiþ olmazlar.” (Nisa 65)
“ALLAH ve Resulü, bir iþte hüküm verdiði zaman, artýk inanmýþ kadýn ve erkeðe, o iþi kendi isteðine göre, tercih etme, seçme hakký yoktur.” (Ahzab 36)
“O Peygamber ki, iyiliði emredip kötülükten meneder; onlara güzel þeyleri helal, çirkin þeyleri haram kýlar.” (Araf 157)
“Bir iþte anlaþamazsanýz, bu iþin hükmünü ALLAHtan [Kur'an-ý kerimden] ve Resulünden [Sünnet-i seniyyeden] anlayýn!” (Nisa 59)
Bu "anlayýn emri" âlimler içindir. Âlim olmýyan, âlimlerin Kur'an-ý kerim ve hadis-i þeriflerden anladýðý hükme uyar. Kur'an-ý kerimde (Bilmiyorsanýz âlimlere sorun) buyuruluyor. (Nahl 43)


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?