• 25 Şubat 2020, 12:14:04

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Zerreler, Mevlevi gibi Dönerek Zikrediyor  (Okunma sayısı 511 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tefekkür

  • YöNeTiCi
  • UzMaN ÜYE
  • *****
  • İleti: 1122
  • Teþekkür 8
  • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Zerreler, Mevlevi gibi Dönerek Zikrediyor
« : 15 Aralık 2010, 17:23:25 »
Zerreler, Mevlevî gibi dönerek zikrediyorMevlevî gibi zerreyi döndüren kim ise, müteselsilen mevcudatý tahrik edip, tâ þemsi seyyârâtýyla gezdiren ayný Zât olmak gerektir. Çünkü kanun bir silsiledir; ef'âl onunla baðlýdýr.

Mektubat, s. 320
***


..belki beþ bin hikmetle tahrik olunan zerrâtýn tahavvülâtýný, o akýlsýz feylesoflar hikmetsiz zannetmiþler ve hakikatte; biri enfüsî, diðeri âfâkî iki hareket-i cezbekârânede zikir ve tesbih-i Ýlâhî ile Mevlevî gibi zikreden ve deverâna kalkan o zerreleri, kendi kendine, sersem gibi dönüp oynuyorlar zum etmiþler. Ýþte, bundan anlaþýlýyor ki, onlarýn ilimleri ilim deðil, cehildir; hikmetleri, hikmetsizliktir.

Sözler, s.508
***


Hem hangi kanunla zerreyi Mevlevî gibi tahrik ederse, ayný kanunla küre-i arzý meczup ve semâa kalkan Mevlevî gibi döndürüyor. Ve o kanunla âlemleri böyle çeviriyor ve manzume-i þemsiyeyi gezdiriyor.

Mektubat, s.281
***


Güneþlerin deverânýndan ve seyir ve seyahatlerinden tut, tâ zerrelerin mevlevî gibi devretmelerine ve dönmelerine ve ihtizazlarýna kadar kâinattaki bütün sa'y ve hareket, kanun-u kader-i Ýlâhî üzerine cereyan ediyor ve dest-i kudret-i Ýlâhîden sudur eden ve irade ve emir ve ilmi tazammun eden emr-i tekvînî ile zuhur eder.

Lem'alar, s.129
***


Muvahhid-i ekber ve tevhidin bürhan-ý muazzamý olan kâinat, deðil yalnýz erkân ve âzâsý, belki bütün hüceyratý, belki bütün zerratý birer lisan-ý zâkir-i tevhid olarak bu büyük bürhanýn sadâ-yý bülendine iþtirak ederek, hep birden Lâilâhe illALLAH diye mevlevî-vârî zikrediyorlar.

Hutbe-i Þamiye, s.142
 
Ýlgili Risale : Muhtelif Eserlerden Derleme | 0


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?