• 22 Şubat 2020, 09:39:44

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Necah  (Okunma sayısı 581 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Necah
« : 28 Aralık 2010, 14:26:02 »

Necah 10 yaþýnda
Küçük bir kýz yani.
Henüz anne kuzusu
Fakat annesinden- ailesinden ayrý.
Üç yaþýnda bir kýz kardeþi var
Onlarý çok özlüyor
Ama aralarýnda uçakla bile saatler var.
Ýki senedir görmemiþ. (internet görüþmeleri hariç)
Dedesi ve anneannesiyle kalýyor.
Niçin mi?
Ýþte burasý çok önemli!
Önce 14 asýr geriye gidelim isterseniz. 10 yaþýnda Müslüman olan Hz. Ali’nin Hz. Ebu Zer’i Kabe’den alýp Dar-ul Erkam’a götürdüðü tehlikeli yürüyüþü izleyelim:
Davasýnýn bilincinde olan Hz. Ali, Ebu Zer’i yerini belli etmeden Resulullah’a (a.s) götürecek. Ebu Zer yabancý ve Ýslam’ý öðrenmek istiyor. Hz. Ali Ebu Zer’e tembih ediyor; herhangi bir tehlikede kendisi ayakkabýsýyla ilgileniyor gibi eðilecek, Ebu Zer de geçip gidecek.
Davayý benimsemek, özümsemek baþka bir þeydir:
Akýl ister, fedakarlýk ister, cesaret ister, sabýr ister. Elinin ucuyla deðil, azý diþleriyle sarýlmak ister.
Þovmenlerle; oyuncusuyla, eðlencesiyle, gösteriþçisiyle iþi yoktur davanýn.
Herkes yaptýðýnýn karþýlýðýný DOÐRULUK ve SAMÝMÝYET derecesine göre alacaktýr.
Ýþte Necah!
10 yaþýndaki küçük kýz.
Davasý uðruna yabancý bir ülkede dinini yani Ýslam dinini ve dilini öðrenecek.
Uzun soluklu bir yürüyüþ…
Ve dönünce ülkesine Ýslam’ý anlatacak. Yükünün aðýrlýðýný hissedebiliyor musunuz? Kitabý Mukaddesi ezberlemiþ (bunlarýn sayýlarý azdýr) ünlü bir papazken 11 sene önce Müslüman olmuþ dedesi. 10 sene önce yani onun doðduðu yýlda anneannesi, anne-babasý ve bazý yakýn akrabalarýyla birlikte þimdiye kadar iki yüzü aþkýn kiþinin Müslüman olmasýna vesile olmuþ dedesi.
Bir bakýma Necah’ýn (kurtuluþ) doðumu birçok Hýristiyanýn da doðumunun- diriliþinin baþlangýcý olmuþ.
Brezilyalý dede ve anneanne, o eðitimini tamamlayýncaya kadar -Suriye’den- ülkelerine dönmeyecekler.
10 yaþýndaki çocuðun özlemlerine, kaprislerine, hizmetine, aðýr derslerine sabreden iki yaþlý.
Ne zaman görebileceði bile belli olmadan anne-baba-kardeþ hasretiyle, ‘yabancý’ bir ülkede, ‘yabancý’ bir dille eðitimi göze alabilmiþ bir kahraman.
Dilimizde bir sürü Ýslami eserler varken, oturduðumuz yerden, zahmetsizce okumaya zorlanan, kendinin kardeþlerine hatýrlatmayý- öðretmeyi beceremeyen bizlerin, seneler sonra donanýmlý bir þekilde ülkesine dönerek insanlarýn hidayetine vesile olacak bu kýzdan alacaðý çok ders var.
Þahsen ben, fedakarlýðýn çok farklý bir þey olduðunu anladým onlarý görünce.
Ne o çocuk olup o kadar uzun zaman annemden, ne bir anne olarak o kadar küçük çocuðumdan ayrýlmayý göze alabilirdim.
Ama bildiðim ve inandýðý bir þey var ki Ýslam böylesi insanlar eliyle yükselecek. Ve ALLAH nurunu tamamlamaya böyle insanlarý vesile kýlacak.
Selam canla- baþla ALLAH yolunda çalýþanlara…


Fatýma Neþe Tuna

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı sýrr-ý nihan

  • BiSMiLLaH
  • *
  • İleti: 23
  • Teþekkür 0
Ynt: Necah
« Yanıtla #1 : 28 Aralık 2010, 15:46:55 »

Ne mutlu onlara..
ALLAH yolunda, yollarý daim olsun inþaALLAH.
Çocukluðumda ve hatta bu yaþýmdaki uðraþýlarým geldi aklýma.. utandým!

Teþekkürler hocam.