• 11 Ağustos 2020, 16:20:26

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: AK Parti'yi bitirecek ÝDDÝA! :))  (Okunma sayısı 518 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

  • Ziyaretçi
AK Parti'yi bitirecek ÝDDÝA! :))
« : 01 Ocak 2011, 16:44:08 »

Herkes bir sonraki dönemde de AK Parti'nin tek baþýna iktidara geleceðini hesap ederek ayaðýný ona göre uzatýrken, ben kalkmýþým AK Parti'yi bitirmekten bahsediyorum!

Kafayý mý yedim?

Dalga mý geçiyorum?

Ýlginçlik peþinde miyim?

Cins miyim?

Valla bilemediniz!

Cevap: Hiçbiri.

"Hangi iddia AK Parti'yi bitirecekmiþ þaþarým!" modundaki "kesin inançlýlar" da naçizane yazýmýzýn burasýnda ayrýlýp, iþlerine güçlerine bakabilirler.

Biz meçhule saygý prensibine riayet edenlerle yolumuza devam edeceðiz.

Henüz hangi iddia olduðunu bilip düþünmeden peþin peþin burun kývýrmak meçhule saygýsýzlýk deðil de nedir?

Hayýr yani, nedir bu kaþ göz hareketleri, bu dudak bükmeler, bu kýkýrdamalar!

Kýlýçdaroðlu'nun eline yüzüne bulaþtýrdýðý iddialarý mý dillendirdim?Sözcü gazetesinin "Topbaþ bu iddialara cevap ver" þeklindeki dünkü manþetini ciddiye mi aldým?

Kadir Topbaþ, Kiptaþ'ýn Baþakþehir'de yaptýðý bir çarþýnýn kaçak bölümüne göz yummuþ da bilmem ne!

Geçin bunlarý bir kalem anam babam geçin bunlarý!

Ýddia dedikse zýrva demedik ya!

Hayýr, Wikileaks belgelerinde AK Parti'yi bitirecek yeni bir iddia yok!

Hem eskisi neydi ki, yenisi ne olsun!

Ýsviçre bankalarýndaki hesap muhabbetini koca memlekette Kýlýçdaroðlu ve üç beþ aklý evvel köþe yazarýndan baþka kim ciddiye aldý ALLAH aþkýna?!

"Wikileaks belgesi" dediðiniz de "belge" deðil zaten. Onun bunun dedikodularýna meraklý ABD'li diplomatlarýn çýktýlarýndan ibaret.

Ayrýca, Wikileaks marifeti yeni bir iddia olsa ne yazar, olmasa ne yazar!

AK Parti ve lideri Erdoðan hakkýnda þimdiye deðin hangi iddia dile getirilmedi ki?

Ekonomiyi batýrdýlar, dediler! Kalkýnma hýzýnda Avrupa'nýn ikinci ülkesi olduk.

Dahasý, komþu Yunanistan'ýn "umut kapýsý" haline geldik.

Yeni Þafak'ýn dünkü nüshasýndan, "Yunanistan'da ekonomik kriz sonrasýnda çok sayýda kiþi Türkiye'ye göç etmeye baþladý..." þeklindeki haberi okumuþ olmalýsýnýz.

Nerden nereye!


Eskiden Yunanistan'a kapak atmak için neler çekildiðine hiçbir þey þahit deðilse, Theo Angelopoulos'un filmleri þahittir.

Olan Mehmet Altan'ýn o güzelim "karþýlaþtýrmasýna" oldu! "Yunanistan'ýn gayri safi milli hasýlasý 25 bin dolar seviyesinde, Türkiye'nin 5 bin dolar; varýn gerisini siz hesap edin..." yollu kýyas getiriyordu ya, onu diyorum.

BOP Eþbaþkaný, "Damat Ferit kabinesi" veya "iþbirlikçi" dediler; çok geçmeden ortaya nur topu gibi "Eksen kaymasý" çýktý.

"Musa'nýn Çocuklarý" dediler; Siyonist çocuklarý hiç kimseden çekmedi Erdoðan'dan çektiði kadar!

Baþka hangi iddia AK Parti'yi bitirebilir peki?!

Efendim?

Týssss!

Ýmdi, fakirin "iþte" dediði "iddiaya" kulak vermenin tam vakti:

Evvela þuncaðýzda anlaþalým; Erdoðan bittiði an AK Parti'nin de biteceði hususunda aramýzda herhangi bir ihtilaf yok deðil mi?

Erdoðan'ý bitirmenin yegâne yolunu da Ertuðrul Beyciðim dün bir gazeteye verdiði söyleþide dile getirdi.

Resmen ve alenen "Erdoðan'a hayraným..." dedi.

Doðru mu söylüyor yalan mý söylüyor bilemem. Benim bildiðim iþte bu iddia AK Parti'yi bitirir!

Tek baþýna Ertuðrul Beyciðim yetmez ama!

Açtýðý yoldan Oray Eðin, Mine Kýrýkkanat, Ahmet Hakan, Yýlmaz Özdil, M. Yakup Yýlmaz, Bekir Coþkun, Vural Savaþ, Sabih Kanadoðlu falan da yürüyecek.

Yani, bunlarýn alayý Tayyip Erdoðan'a hayran olduklarýný dermeyan edecekler.

Ey AK Partililer: "Tehlikenin farkýnda mýsýnýz?"

Sizi bilmem ama ben, Vural Savaþ'ýn hayran olduðu bir liderin partisine deðil oyumu, günahýmý vermem.SALÝH TUNA - YENÝ ÞAFAK


Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Ynt: AK Parti'yi bitirecek ÝDDÝA! :))
« Yanıtla #1 : 01 Ocak 2011, 16:53:54 »
yav ben de amma merakla bekledim sonunu neymiþ diye...

evet, çok hoþ bir ironiydi doðrusu...

ah þu gazeteci milleti, biliyor, beceriyorlar insanýn merakýný gýdýklamayý ve okunmayý...

eyvALLAH abisi, belli ki senin de dikkatini çekmiþ, hoþuna gitmiþ olmalý...

yani o gazetecilerden farkýn yok ha!
  :yihu:

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı neselii_ruweyda

  • BiSMiLLaH
  • *
  • İleti: 36
  • Teþekkür 0
Ynt: AK Parti'yi bitirecek ÝDDÝA! :))
« Yanıtla #2 : 01 Ocak 2011, 21:04:00 »
Alıntı
Sizi bilmem ama ben, Vural Savaþ'ýn hayran olduðu bir liderin partisine deðil oyumu, günahýmý vermem.

yaaa okuyorum okuyorum ne çýkardýlar diye hýzlý hýzlý  okuyorum ama bir türlü sonuna gelemedim okudukça yazý uzadý uzadýkça merak ettim ...

Ama daha sonra basdým bir kahkahaa  ne oldu buna diye yüzüme bakdýlar ....

Sen çok yaþa bencede onlarda Tayib Çi olduysa bizde parti aramaya baþlýyalým .... haklý:):):):):):):)

neselii_ruweyda

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: AK Parti'yi bitirecek ÝDDÝA! :))
« Yanıtla #3 : 04 Ocak 2011, 00:48:08 »

Bu plan iþ yapar.. :Begendim:

Karþý atak:
Hemen gidip CHP li olmak lazým..
Kemal/ciðim... :Begenmedim:
Söylemek bir yana, düþünürken bile insanýn içi kalkýyor..