MERAKINI GİDER > Çok şey mi bildiğini sanıyorsun?

Cellatların mezartaşı!

(1/2) > >>

__MiM__:
 

--- Alıntı sonu ---
Hem ölüler hem diriler için istirahatgâh yeri
 
Mevlevi mezartaşı
 
 İstanbul’un  hareketli bir o kadar da hararetli ve gürültülü yaşantısından bir an  için çıkıp rahatlamak, biraz istirahat etmek için ne yaparsınız? Mesela  şöyle tarihi bir caminin bahçesine girip mezarlarla hasbihal etmeye ne  dersiniz! Ölümün, manevi istirahat yerleri olan mezarlıklar dışarıdaki  gürültünün içeriye girmesine müsaade etmezler sanki. İnsan bütün  dertlerini unutur mezarlıkta. Onlar bize şunu söylerler: “Biz de sizin  gibiydik. Siz de bizim gibi olacaksınız.” Dünyanın geçici, öbür âlemin  bâki olduğunu hatırlatırlar.
 
Milletin tapusu
 Mezarlıklar  bir milletin tapusudur. Haberleri yakından takip edenler bilirler ki  İsrail sadece Filistinlileri öldürmekle ya da onların yaşam alanlarına  zarar vermekle kalmıyor aynı zamanda Filistin’deki mezarlıkları  -özellikle de tarihi mezarlıkları- yok edip üzerlerine yeni yapılar inşa  ediyor. Düşündünüz mü İsrail, mezarlıklardan ne ister? Filistin’in  tapusunu yok etmeye çalışıyor ki belli bir zaman geçtikten sonra “burada  Müslümanlar hiç yaşamadı” diyebilmeyi planlıyorlar.
 Heykel sanatı örnekleri
 İslamda  heykel sanatı yok diyenler yanılıyorlar. Tarihi mezar taşlarımızın her  biri heykel sanatının nadide temsilcisidir. Heykel sergisi ya da açık  hava müzesi gezmek isterseniz buyurun, yolunuzun üzerindeki bir  mezarlığa.
 
 
 
Kallavi kavuk
 
 Ölülerin nüfus cüzdanı
 Mezar  taşları, yatan kişinin cinsiyeti, sosyal hayattaki konumu ve ekonomik  durumu hakkında bilgi verir. Dirilerin nüfus cüzdanları yerine ölülerin  mezar taşları var. Ne yazık ki mezar taşlarının üzerindeki yazıtları  Osmanlıca oldukları için okuyamıyoruz. Okuyabilenler elbette vardır ama  sayılarının çok olduğunu sanmıyorum. Mezarda yatan kişi hakkında bilgiyi  mezar taşının şekline, süslemesine ya da boyutuna göre anlayabiliriz.  Mesela çocuk mezarlarının boyları küçüktür. Eğer mezar taşında çiçekler  ya da gerdanlık ve kolye gibi semboller varsa o mezarın bir kadına ait olduğunu gösterir. Hurma ağacı varsa kişinin hacı olduğunu, boyun kısmındaki kement varsa idam edildiği anlaşılır. Erkek mezar taşları başlıklı olur ve başlıklar mezar sahibinin mesleği, bağlı olduğu tarikat hakkında bilgi verir. En sık görülen başlıklarsa sarık, kavuk ve fes şeklinde olan başlıklardır.
 
 
Kadın mezar taşı
 
 Şekillerden bazı örnekler
 Mezar taşları o kadar çok çeşitlidir ki kitaplar yazılmıştır üzerine. Burada sadece birkaç örnek vermekle yetineceğiz.
 Osmanlı  mezarlıklarında 17. yy sonrasında kavuklar görülür. Kallavi kavuklar,  mezar sahibinin sadrazam, kubbealtı vezirleri ve kaptan-ı deryalara ait  olduğunu gösterir. Katibi kavuklu mezar taşları ise yatanın, baş kapı kethüdaları (kahya), kapıkulu görevlileri ve üst düzey yeniçerilerden biri olduğunu gösterir.
 Mezar taşlarında 1828 yılından itibaren  ‘fes’ler görülmeye başlar. Fesin şekli mezarda yatan kişinin yaşadığı  padişah dönemine göre değişir. II.Mahmud döneminde feslerin en güzel  örnekleri vardır. Bu dönemde giyilen feslere "Mahmudi fes" denir. Sultan  Abdülaziz döneminde, üst kısmı dar ve basık, kısa feslere Azizî fes  denir. Üst kısmı alt kısmından daha dar, Azizî fese göre bir hayli  yüksek fes çeşidi Sultan II. Abdülhamid döneminde kullanılmış ve bu tip  fese de Hamîdî fes denmiştir. Yeniçeriler'in ortadan kaldırılmasıyla  izleri mezarlıklardan da silinmiştir.
 
 
cellat mezarları
 
 İsimsiz ve süslemesiz cellat mezarları
 "Cellat"  mezarları ayrı bir yerde bulunur ve ahalinin defnedildiği mezarlıklara  gömülmezmiş. Beddua edilmesini engellemek için herhangi bir bilgiye de  rastlanmazmış.
 
 
Yeniçeri mezar taşı

Mezar taşlarındaki tarikat simgeleri
 Tarikat  mensuplarının hayattayken giydiği başlık, mezar taşının üst kısmında  yer alır. Mesela, Mevlevi mezar taşlarının başlık kısmı, "sikke" formu şeklindedir. Bektaşi şeyhlerinin mezar taşlarında çoğunlukla 12 yani dilimli ve 4 dilimli başlık kullanılmıştır. Kadiri mezar taşlarında 18 köşeli yıldız ile 8 yapraklı gül motifli kabartmalar vardır. Bayramilerde 6, Halvetilerde 13 dilimli başlık bulunur. "Sümbül" motifi, Halvetiliğin ve Sümbüllüye tarikatının sembolü olarak kullanılmıştır.
 Genel semboller
 Servi  sembolünün en üst dalının eğri durması yaratanın karşısında boynu bükük  kalmayı, acziyeti ifade eder. "Haşhaş bitkisi ve çam kozalakları" ebedi  uykuyu ve cenneti temsil eder. Mezar taşlarındaki meyve tabağı hayat,  bereket ve bolluk sembolü sayılmaktadır. 12. yüzyıldan itibaren çokça  kullanılan "Lale" motifi ise ALLAH'ı sembolize eder.
 
 Meryem Uçar, mezar taşlarıyla hasbihal ederek yazdı.   

Bende:
ALLAH razı olsun muhterem abim.

Üniversite yıllarında iken huzur aradığımızda koştuğumuz yer mezarlıklardı.


HaLiD:
Hocam   bu celladlar   isleri dolayisiyle  can aln kisiler...

Bir masum idam cezasina  carptiirldi ise ve  cellad ta  görevi  geregi   bu kisiyi  idam etti ise, tamam  bu ceza-i  müeyyide  nin  hükmünü  koyanlar  sorumluda   cellad burada   sucsuz bir insani öldürdügü  icin  sorumlu  olurmu  dini acidan...?
Idam edecegi  kisinin  sucsuzlugunu  biliyor ama   verilen karari  degisteremiyor  görevi  geregide   idam edecek...????

Eksen:

--- Alıntı yapılan: Kamarat - 27 Mart 2011, 16:22:52 ---Hocam   bu celladlar   isleri dolayisiyle  can aln kisiler...

Bir masum idam cezasina  carptiirldi ise ve  cellad ta  görevi  geregi   bu kisiyi  idam etti ise, tamam  bu ceza-i  müeyyide  nin  hükmünü  koyanlar  sorumluda   cellad burada   sucsuz bir insani öldürdügü  icin  sorumlu  olurmu  dini acidan...?
Idam edecegi  kisinin  sucsuzlugunu  biliyor ama   verilen karari  degisteremiyor  görevi  geregide   idam edecek...????

--- Alıntı sonu ---

Güzel soru ..
Trafik kazası yaptığınızda arabanızı suçlar mısınız ?

HaLiD:

--- Alıntı yapılan: Eksen - 27 Mart 2011, 23:29:54 ---Güzel soru ..
Trafik kazası yaptığınızda arabanızı suçlar mısınız ?

--- Alıntı sonu ---

sordugum  soruya  verdiginiz  örnek ,pek  uymadi...

Benim sorumda  düsünen  varliklar varken, sizin örneginizde  ne düsünmesi nede kendi kararini alabilen  demir  yigini..!

ikisi  bir konuyu aydinlatlamada  örnek teskil etmez...

Cellad  CANI SIKILSA  bile  isi birakiyorum  diyebilirken,  trafik kazasi  yaptiginiz  arac   benzini bitmeden ve  arizalanmadan   söför  gaza   basinca    yok  ben  bugün  gitmek istemiyorum  diyemez   : ))

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Tam sürüme git