• 21 Şubat 2020, 05:00:44

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ARZ-I HAL  (Okunma sayısı 409 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı gülehasret

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 18
 • Teþekkür 0
 • Gönüller GÜL'e Hasret...
ARZ-I HAL
« : 28 Şubat 2011, 16:18:01 »
Adýnla baþlarým..

Ey azamatiyle bütün varlýðý kuþatan...!
Ey yerleri ve gökleri yaratan..!
Ey gecenin ve gündüzün sahibi..!
Ey Musa ve Harunun Rabbi..!
Ey hiç bir tanýma sýðmayan;
Ve yalnýzca kendi iâhî vasýflarýyla vasýflanan ey...!

Bunca iþaretlere bakýp seni görmemek acý bir körlük.Senin arzýnda yürüyüp de Seni anmamak çok büyük bir nankörlük.yok idik biz; lütfunla var ettin...varlýðýndan haberdar ettin.Bilmezdik seni hiç birimiz...Kerem kýldýn da Zatýný bildirdin.Cahil idik hepimiz...Ýkram buyurdun da kendini Habibin'le sevdirdin.

Korkarýz senden, affýna geldik.
Razýyýz senden, ikramýna geldik.
Dergâhýndan gayrý varacaðýmýz yok.
Kapýndan gayrý yalvaracaðýmýz yok.

Zatýna sorular sorarýz... Ama düþünmeyiz ki o sorularý da yaratan sen...

hakkýnda cahilâne cümleler kurarýz. Ama bilmeyiz ki tüm sözleri ve tüm cümleleri de daðýtan Sen... Þaþýrtma bizi, hakikati söylet.Kovma bizi marifeti öðret.Zira ki duyamayýz asla eðer duyurmazsan. Doyamayýz kat'a doyurmazsan..Anlayamayýz biz seni eðer idrakimize anlatmazsan. Tanýyamayýz biz seni eðer aklýmýza tanýtmazsan..

Her þey sevgiyle bilinir...En derin sýrlar ki aþk ile öðrenilir.Ýþte sana dair bilgimiz, kendini bildirdiðin kadar...Zatýna dair bâkiyemiz, aþk deryasýndan içirdiðin kadar. Ýlmimizin ne mertebesi varki senin þaný yüce zatýný bilelim..Dilimizin ne haddi ne takati var ki vuslatýný isteyelim.

Hissettiren Sen'sin ve istettiren yine Sen...
Ey Mezkûr! Zikrettiren sensin.
Ve ey Meþkûr! Þükrettiren yine sen..
Çöz dilimizi, sana dua dua yakaralým.
Aç gönlümüzü, Zevkine dalga dalga ulaþalým...
Çýkar bu dili ve bu bedeni aradan..

Vaz geçir bizi anadan ve Yârdan
Canýmýz ol...Cananýmýz ol.
Gören gözümüz, iþiten kulaðýmýz ol.
Tutan elimiz, yürüyen ayaðýmýz ol..

Ýlâhî!

Biz gafillerden hata üstüne hatalar. Sen Yüce'den ikram üstüne Ýhsanlar..
Acziyetimiz ki sana karþý tek sermayemiz. Kulluðumuz ki yüceliðine karþý en büyük payemiz.Sultansýn Sen, gayrýsý köle...Efendinin mülkün de söze yeltenmek kimin haddine...

Sevgi ver de bizi dönüþtür.
Aþk ver de cemalinle görüþtür.
Sen'i sevmek ki; elimizde deðil. Sevdir kendini bize ve sevdir bizi kendine...
Sen'i sevmek ki;elimizde deðil. Sevdir, sevdiklerini kalbimize.

Ýlâhî!...
Ýlmine muhtacýz. Has kullarýnýn ihlâsýna uzaðýz. Gerçek âþýklarýnýn hallerine açýz. Hak dostlarýnýn þevklerine ýraðýz. Bize ahlâkýný, bize sevgini, bize hayâný, Bize verâný, bize takvaný ve bize rýzaný lütfeyle...

Ey Kalpleri eviren ve çeviren!

Çevir kalplerimizi. Düzelt hallerimizi.Sil baþtan kur temellerimizi.
Kaldýramayacaklarýmýzla imtihan etme bizi... Ve sensizlik buhranýyla helak etme hiçbirimizi.

Ey her yarattýðýna ismine dair mühürler koyan..!
Ey iþlediði sanatlara kendine dair turralar basan..!
Bütün güzellikler ve bütün iyilikler Sen'dedir.. Yarattýðýn tüm zayýflara kuvvet Sen'dedir.
Bizi aþan istadlar ve o istadlara kabil inkiþaflar Sen'dedir.Var ettiðin tüm hastalara devalar Sen'dedir.Ruhumuza imana ait þifalar Sen'dedir...

Ýlâhî!
Öyle bir meyden verki ruhumuz huzur bulsun.Öyle bir kadeh sun ki içi dolu nur olsun.
Aþkýnýn ateþini sinelerimiz de yandýr. Ve kulluk iþtiyakýyla hepimizi gafletten uyandýr
Nesillerimize hidayet lütfeyle. Aramýza uhuvvet bahþeyle.Sinelerimize aþkýndan tohumlar derc eyle. Aklýmýzý þüphe marazýndan dûr eyle.Bizleri iyilerle kardaþ et, salihlerle yoldaþ et. Ýçimizi dýþýmýzý '' hazreti insan''a hürmetle doldur. Bize varolmaya uyumla yol buldur.Sabretmenin hazzýný bildir,þükretmenin lezzetini sevdir..

Ey, rahmeti gazabýný çok aþan!..
Ey affetmekten pek hoþlanan...!
Sen ki affedensin.
Affeyle..!


Alýntý


Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ARZ-I HAL
« Yanıtla #1 : 28 Şubat 2011, 17:35:48 »
Alıntı
Ey affetmekten pek hoþlanan...!
Sen ki affedensin.
Affeyle..!

eyvALLAH sevgili ablam, harikaydý gerçekten. teþekkür ederim, yüreðinize saðlýk.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Ynt: ARZ-I HAL
« Yanıtla #2 : 01 Mart 2011, 01:13:18 »
ALLAH razý olsun deðerli paylaþým için yüreðinize saðlýk sevgi ve dua ile