• 06 Ağustos 2020, 22:48:02

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Mevla c.c mi'raç'ta bizi þikayet etti  (Okunma sayısı 989 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Mevla c.c mi'raç'ta bizi þikayet etti
« : 29 Kasım 2009, 01:00:51 »
Mevla c.c miracta bizi þikayet etti;

" Peygamber Efendimiz (SAV) buyurdu: "Rabbim (C.C.) Bana (Mirac'da)
ümmetimden þikayetlerde bulundu!" "

(ALLAH'u Teâlâ (C.C.) hazretleri bizi Peygamberimize (SAV), nelerden þikayet etti?)


Ben (C.C.) onlardan yarýnýn ibadetini istemiyorum, onlar Benden (C.C.) yarýnýn rýzkýný istiyorlar.

Ben (C.C.) onlarýn rýzkýný baþkalarýna vermiyorum, onlar ibadetlerini baþkalarýna gösteriyorlar.

Benim (C.C.) verdiðim rýzký yiyorlar, baþkalarýna teþekkür ediyorlar.

Kullarýmla iyi geçiniyorlar, Benimle C.C. kötü geçiniyorlar.

izzet þeref Benimdir (C.C.); izzet þeref verecekte Benim (C.C.). Ancak onlar Benden (C.C.) baþkasýnýn kapýsýnda izzet þeref arýyorlar.

Ben (C.C.) Cehennemi kâfirler için yarattým, onlar canlarýný Cehenneme atmaya çalýþýyorlar.

Habibim, ümmetine söyle eðer ki bir kimse onlara iyilik ediyor diye onu seviyorlarsa, en çok Beni (C.C.) sevsinler, çünkü en çok Ben (C.C.) onlara iyilik ediyorum.

Gök ve yer ehlinden bir kimseden korkuyorlarsa, esas Benden (C.C.) korksunlar, çünkü Benim (C.C.) Kuvvetim hepsinden üstündür.

Eðer bir kimseden ümid ediyorlarsa, ancak Benden (C.C.) ümid etsinler çünkü Ben (C.C.) kullarýmý seviyorum ve Benden (C.C.) ümid eden kullarýmý boþ çevirmiyorum.

Mallarýyla, canlarýyla eðer bir kimseyi tercih ediyorlarsa, mallarýný canlarýný sadece Bana (C.C.) tercih etsinler. çünkü Ben hepinizin Mâbuduyum.

Yâ Muhammed (SAV), ümmetinin mallarýný çok yapmadým, ümmetini Kârun gibi eski ümmetler gibi zengin yapmadým ki, Kýyamet günü hesaplarý uzamasýn.

ümmetinin ömürlerini uzun yapmadým ki, kalpleri katýlaþmasýn.

Onlarý ansýzýn öldürmedim ki, dünyadan tevbesiz çýkýþlarý olmasýn.

Dünyada onlarý en son ümmet yaptým ki, kabir de kalmalarý uzamasýn, mahþere yakýn olsunlar.

Onlarý en sona býraktým ki, bütün ümmetlerin haberini okusunlar, ama onlarý hiçbir ümmet okumasýn.(Günahlarýmýzý v.s. bilmesinler)
« Son Düzenleme: 31 Ağustos 2010, 00:50:14 Gönderen: |MiM| »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Mevla c.c miracta bizi þikayet ett
« Yanıtla #1 : 02 Ağustos 2010, 15:25:00 »
Onlarý en sona býraktým ki, bütün ümmetlerin haberini okusunlar, ama onlarý hiçbir ümmet okumasýn.
(Günahlarýmýzý v.s. bilmesinler)


Rabbim sevdiði AÞKýna onun ümmetini diðer ümmetlerden kýskanýyor..Hata ,eksik, kusur ,günah  insana dayir ne varsa baþka ümmetlerin bilmesini istemiyor.. Ümmeti Muhammed'in diðer ümmetler tarafýndan küçümsenmesine izin vermiyor..
Ümmeti Muhammed'in adý kul katýnda bile olsa kötülenmesin..!

Sevdiðinin sevdiklerini seven ,onlarý iki cihanda koruyup kollayan Rabbime þükürler olsun..

ALLAH cc. bizi sevðilisine þikayetten ziyade, bizim kul olmamýzla kul gibi görünmemiz arasýndaki farký bize bildirmiþ..Milyonlarca müslüman var dünyada ,þükürler olsun.Ama müslüman sayýsýnca KULLUK bilincina sahip insan YOK..

ALLAH, ALLAH'a kul olma mertebesi versin cümlemize..

« Son Düzenleme: 02 Ağustos 2010, 15:33:37 Gönderen: insan »

Çevrimdışı kasým

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 160
 • Teþekkür 2
Ynt: Mevla c.c miracta bizi þikayet ett
« Yanıtla #2 : 02 Ağustos 2010, 17:02:48 »
Paylaþýmýnýz için teþekkür ederim...
Eðer bir mahsuru yoksa, yorumunuzla ilgili birþey sorabilir miyim ?

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Mevla c.c miracta bizi þikayet ett
« Yanıtla #3 : 02 Ağustos 2010, 23:47:35 »
doðrusu muhteþem bir yazý. sitemizin ilk kuruluþ günlerinde alýntýladýðým bir yazýydý. o zamanlar doðrusu pek de farkýna varamamýþým, þimdi ayýk bir kafayla okuyunca farkettim ki hakikaten olaðanüstü güzel bir yazý. e, abisinin bir farký da bu iþte. karanlýk köþelerde kalmýþ böyle cevherleri açýða çýkarmak. doðrusu fevkalade ufuk açýcý oldu, benim için de... teþekkürler abisi, Rabbim razý olsun.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Mevla c.c miracta bizi þikayet ett
« Yanıtla #4 : 03 Ağustos 2010, 02:16:07 »
Paylaþýmýnýz için teþekkür ederim...
Eðer bir mahsuru yoksa, yorumunuzla ilgili birþey sorabilir miyim ?

bu mesaj az evvel silinmiþti, kimin sildiðini bilmiyorum ama, eski yerine getirdim.
lakin cevap yazmakta geç kaldýðýmýz için sevgili kasýmdan özür diliyorum. aslýnda daha evvel görmüþtüm ben mesajý yalnýz, sorunun 'abisi'ne sorulduðunu zannediyordum, o yüzden cevabýn onun tarafýndan yazýlacaðýný umarak ben cevap yazmamýþtým.

sual kime sorulursa sorulsun, tabii ki, teklifsiz olarak yazabilir, sualini tevcih edebilirsin sevgili kasým.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı kasým

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 160
 • Teþekkür 2
Ynt: Mevla c.c miracta bizi þikayet ett
« Yanıtla #5 : 03 Ağustos 2010, 18:29:46 »
Hassasiyetiniz için çok teþekkür ederim.
Ancak soracaðým sorunun gereksiz olduðuna karar verdiðim için silmiþtim.
Ve arkadaþýmýz daha önce bu tür konularda ehil olmadýðýný ima etmiþti sanýrým.

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Mevla c.c miracta bizi þikayet ett
« Yanıtla #6 : 03 Ağustos 2010, 19:42:29 »


Kasým kardeþim, soru sormak istediðin kiþi benmiydim..?
Özür dilerim..Benden bahsettiðinde ismimi belirtmezsen kýyamete kadar da zaman geçse ben üsütme alýnmam..
"harbi odunumdur"..
Gerçekten özür dilerim kardeþim anlayamadým.


Ve arkadaþýmýz daha önce bu tür konularda ehil olmadýðýný ima etmiþti sanýrým.

Burda söz edilen "arkadaþ" benim.."bak bunu anladým :))"..
Zan'nýn doðru kardeþim..Sadece bu konularda deðil hiç bir konuda ehil deðilim ve bunu söylemekten çekinmem..
Sonuçta "Kiþi kendini bilmeli"...
Biraz arsýzým, düþündüklerimi yüksek sesle söyleyebiliyorum, hepsi bu..:))
Eeðer söylemlerinde bir aykýrýlýk görüyorsanýz çekinmeyin lütfen belirtin kardeþim..Din kardeþleri olarak "birbirimizi uyarmakla yükümlüyüz."..

Konuya yaptýðým yorum,tamamen benim konudan anladýðýmdýr..
Ýslami anlamda bir izahat "haþa "deðildir..

Cevap vermekte geciktiðim için tekrar özür dilerim kardeþim..Çevrimdışı kasým

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 160
 • Teþekkür 2
Ynt: Mevla c.c miracta bizi þikayet ett
« Yanıtla #7 : 03 Ağustos 2010, 20:30:48 »
Lütfen böyle konuþmayýn ; sizler böyle konuþunca ben çok mahcup oluyorum.
Özür dilenecek hiç birþey yok.
Gereksiz bir yazýþmaya asýl ben neden olduðum için özürdilerim.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Mevla c.c miracta bizi þikayet ett
« Yanıtla #8 : 03 Ağustos 2010, 23:30:43 »
bugün bir sitede görmüþtüm. birbiriyle tartýþan iki kiþiden biri diðerine þöyle yazýyor: "benim senin aklýna ihtiyacým yok, çok þükür bütün bu konularda bilgimiz vardýr, kimsenin akýl vermesine ihtiyacýmýz yok!"

bu iþler hep tersinedir. islam büyüklerinden þunu öðrenmiþizdir. biri eðer ki, "biliyorum!" diyorsa, ondan uzak dur, çünkü o cahilin tekidir" demiþlerdir. aksine ilmi olan mütevazidir, "bilmiyorum" demek ona zor gelmez, hatta bunu þiar edinir... hatta þu söz meþhurdur: "ilmin zirvesi, 'bilmiyoum' diyebilmektir."

uzun yýllar önceydi. sevgili hocam prof. Mustafa Cevat AKÞÝT'in bir dersinde bize þu hatýrasýný anlatmýþtý. "Bir gün rahmetli hocam M. Zahid KOTKU ile beraber bir hattat'ýn dükkanýnda oturup çay içiyoruz. bir vatandaþ geldi. duvarda asýlý satýlýk hat yazýlarýndan birini beðenmiþ olacak ki, onu satýn aldý. sonra bize doðru döndü. nurani yüzüyle sevgili hocamý görünce hemen yanýna geldi, saygý ve edeple önünde durup, "efendim, ben bu yazýyý satýn aldým ama, ne yazdýðýný bilmiyorum. bunu bana siz söyleyebilir misiniz?" hocam adama baktý, karþýsýndaki müeddep tavrýný görünce, "evlâdým, ben bilemedim. bu yanýmda oturan benim talebemdir. o bilir, söyleyiversin sana!" deyiverdi. hat üzerindeki yazýda besmele vardý. yeni okumaya baþlamýþ bir çocuk bile bunu anlayabilirdi. hiç düþünmeden, "besmele" yazdýðýný söyleyiverdim. söyledikten sonra da bir anda kafama bir balyoz inmiþçesine ayýkýverdim. o kadar utandým ve mahçup oldum ki, bir ömür o utancý hiç unutamadým. hocam tevazu gösterirken ben onun yanýnda sazan gibi atlamýþtým. hatýrladýkça hala tüylerim diken diken olur." demiþti.

evet, bütün bunlarý sahi ben niye anlattým ki?!
sevgili kasým, anladýn sen ne demek istediðimi!  :)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı kasým

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 160
 • Teþekkür 2
Ynt: Mevla c.c miracta bizi þikayet ett
« Yanıtla #9 : 03 Ağustos 2010, 23:51:03 »
Oo anladým Ýnsan arkadaþýmýzý rahat býrakma diyorsunuz :)
Hay hay :)

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Ynt: Mevla c.c mi'raç'ta bizi þikayet etti
« Yanıtla #10 : 03 Aralık 2010, 20:56:29 »
:)
hatta þu söz meþhurdur: "ilmin zirvesi, 'bilmiyoum' diyebilmektir."


ALLAH razý olsun (nokta)

Bilmiyorum diyen 40 beladan kurtulur Hz.Mevlana C.R. k.s.