• 06 Nisan 2020, 18:02:16

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kim Neyi Arýyorsa,O Kiþi Odur...  (Okunma sayısı 699 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tefekkür

 • YöNeTiCi
 • UzMaN ÜYE
 • *****
 • İleti: 1122
 • Teþekkür 8
 • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Kim Neyi Arýyorsa,O Kiþi Odur...
« : 28 Mayıs 2011, 23:21:05 »

Bir insanýn boðulduðu su, eni boyu, derinliði ne olursa olsun, onun için bir okyanustur. Hadiselerin de hepsi böyledir. Bir hadisede yaralanan yahut ölen, bir bakýma dünya harbini görmüþ olur.
 
Hadiselerin üzerine çýkabilmek ve onlarý kendimizden ayrý düþünmek, doðru karar verebilmemizde en mühim esastýr. Bunun için baþkasýnýn derdine derman bulabiliriz amma kendi derdimize derman olamayýz. Bu demektir ki, derdi çarþaf gibi baþýmýza geçirmiþiz ki, etrafýmýzý göremiyoruz…
 
Bir þarký vardýr,
 
Kenarlarda köþelerde
 
Kadehlerde þiþelerde
 
Ben kalbimden baþka yerde
 
Ýnan seni bulamadým…
 
Bütün þarký ve türkülerden gelen feryatlar iman-ý hakikiyi aramak içindir. Amma hata etmiþler, Mevlâ diyecek yerde Leyla demiþler.
 
Mesela birisi þarkýda haykýrýyor, “ararým seni her gün derdime yana yana.” Onun aradýðý bir eþ deðil, o kalbinin istediðini arýyor. Ýman arýyor, ibadet arýyor, manevi hayatý arýyor. Her insan kendine göre bir þeyler arar.
 
Her insanýn gönlüne göre aradýðý bir þeyler vardýr.
 
Þu kesindir; kim neyi arýyorsa, o adam odur… En güzel arayýþ ALLAH’ýn rýzasýný aramaktýr.
 
 Asr-ý saadette sahabenin bütünü marziyat-ý ilahiyeyi aramýþ. ALLAH neden razý olur?
 
ALLAH’ýn rýzasýný arayanlara kimisi derviþ der, kimisi deli, kimisi zavallý der, kimisi de deðiþik gözlerle bakar. Çünkü insanlar iç dünyalarýný ihya ederken dýþýna dikkat etmezler, viran olurlar. Ayný topraklarda dikenler de yeþerir, menekþeler de yeþerir. Kötüler diken gibidir çabuk büyür amma menekþeler raðbet görür, sevilir. Diken, gücüyle ayakta kalamadý, menekþe zayýflýðýyla periþan olmadý. Tam tersine vazolara kondu, yakalara takýldý…
 
Cennet veresiye… Buradaki bir dilim baklava peþin. Onun için bir dilim baklavayý cennete tercih ediyorlar. Yani helaline haramýna bakmadan o baklavayý yiyorlar. Dünya zevkleri böyledir.
 
Müslüman, her anýnda þunu sorgulayacak: Benim þu anki durumum Ýslam’a uygun mu? Mesela pilot öndeki göstergelere bir an dikkat etmese, irtifa kaybeder. Yani yükseklikten düþer ve belki de daða çarpar.
 
Müslüman, yarýna veya düne saplanmayacak, þu aný düþünecek. Zaten dünü düþünen insan keþkelere saplanýr, bu da insaný mahveder. Bu sebepten derler ki sýrat köprüsü kýldan ince kýlýçtan keskin…
 
Önemli bir husus da þudur: Bu dünyayý cennet edemeyen ahireti hiç edemez… Çünkü Ýslamiyet, dünyamýzý cennet etmek için gönderilmiþ bir dindir.
 
Bir sürü sahte doðrular var, eðri cetvelle doðru çizgi çizilmez. Eðri büðrü Ýslami anlayýþla da Cennete gidilmez…
 
.
 
Hekimoðlu Ýsmail

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Kim Neyi Arýyorsa,O Kiþi Odur...
« Yanıtla #1 : 30 Mayıs 2011, 12:09:34 »

En güzel arayýþ ALLAH’ýn rýzasýný aramaktýr.

 Asr-ý saadette sahabenin bütünü marziyat-ý ilahiyeyi aramýþ. ALLAH neden razý olur?

Cennet veresiye… Buradaki bir dilim baklava peþin.

Benim þu anki durumum Ýslam’a uygun mu?

Bu dünyayý cennet edemeyen ahireti hiç edemez…

Eðri büðrü Ýslami anlayýþla da Cennete gidilmez…

ALLAH razý olsun Tefekkür kardeþim..

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Kim Neyi Arýyorsa,O Kiþi Odur...
« Yanıtla #2 : 30 Mayıs 2011, 23:36:34 »

 
Önemli bir husus da þudur: Bu dünyayý cennet edemeyen ahireti hiç edemez… Çünkü Ýslamiyet, dünyamýzý cennet etmek için gönderilmiþ bir dindir.
 
Bir sürü sahte doðrular var, eðri cetvelle doðru çizgi çizilmez. Eðri büðrü Ýslami anlayýþla da Cennete girilmez

budur!
hekimoðlu aðabeyin de, senin de yüreðine bereket ve saðlýk olsun tefekkür abla...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!