• 06 Nisan 2020, 17:41:50

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Namazla açýlan 8 cennet kapýsý  (Okunma sayısı 438 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63
Namazla açýlan 8 cennet kapýsý
« : 11 Haziran 2011, 14:37:35 »Fahreddin-i razi r.a namazda kula açýlan cennet kapýlarýný þöyle anlatýr:

Cennetin sekiz kapýsý vardýr.
Namazda sana bütün cennet kapýlarý açýlýr.

Birinci  kapý marifet kapýsýdýr.
Namaza girerken okuduðun tesbihlerle(sübhaneke ve inni veccehtü ayetindeki mana ile) bu kapý açýlýr  kul Rabbi'ni tanýyýnca haya eder utanýr.

Cennet kapýlarýndan ikincisi zikir kapýsýdýr.
Bu ''Bismillahirrahmanirrahim''(Rahman ve rahim olan 'ýn adýyla)
zikirle açýlan hakikati idrak edilen ve içine girilen kapýdýr.

Üçüncü kapý þükür kapýsýdýr.
Bu ''Elhamdulillahi rabbi'l-alemin''(Bütün hamdler ve övgüler alemlerin rabbi 'a mahsustur.)
diyerek idrak edilen ve içine girilen kapýdýr.

Dördüncü kapý ümit kapýsýdýr.
Bu ''er-Rahmanirrahim''(O bütün kullarýna çok acýyan ve müminlere çok merhametli olandýr)
ayetiyle idrak edilen ve içine girilen kapýdýr.

Beþinci kapý korku kapýsýdýr.
Bu da ''Malikiyevmiddin''(O ceza gününün tek sahibi dir)
ayetiyle idrak edilen ve içine girilen kapýdýr.

Altýncý kapý  ubudiyyet ve rububiyyet bilgisinden meydana gelen ihlas kapýsýdýr.
Bu ''iyyake nabüdü ve iyyake nestein''(Ancak sana kulluk ederiz ve yanlýz senden yardým isteriz)
ayetiyle idrakedilen ve içine girilen kapýdýr.

Yedinci kapý  dua ve niyaz kapýsýdýr.
Bu konuda Cenab-ý hak þöyle buyurmuþtur:

''Bana dua ediniz ki  size icabet edeyim.''
Bu kapý
''Ýhdinas-sýratal-mustakim''(Bizi doðru yola sevket ve o yolda sabit tut)ayetinde zikredilen ve içinden girilen kapýdýr.

Sekizinci kapý  temiz ve güzel ruhlara uyma  onlarýn nurlarýyla hidayete erme kapýsýdýr. Bu kapýda ''Sýratellezine en'amte aleyhim gayril maðdubi aleyhim veleddallin.''

Bizi kendilerine lutuf ve ikramda bulunduðun kimselerin yoluna sevket;gazaba uðramýþlarýn ve sapmýþlarýn yoluna deðil!
ayetinde anlatýlan kapýdýr.

Ýþte bu þekilde fatiha suresini okuyup inceliklerine vakýf olursan  sana cennetin sekiz kapýsý açýlýr.Bu kapýlar Cenab-ý 'ýn þu ayetinde kasdedilendir:
''Ýþte kendilerine kapýlarý açýlmýþ Adn cennetleri....''

Demek ki marifet cennetlerinin kapýlarý  bu ruhani anahtarlarla açýlýr.

Bu anlatýlanlar namazda elde edilen ruhani mi'raca iþarettir.There are no comments for this topic. Do you want to be the first?