• 10 Ağustos 2020, 12:02:02

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: En az/En çok Radyasyon yayan cep'ler!  (Okunma sayısı 7004 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
En az/En çok Radyasyon yayan cep'ler!
« Yanıtla #30 : 16 Temmuz 2012, 23:18:28 »
HTC Cephesindeki Radyasyon Deðerleri:

Akýllý telefon satýþlarýnda kendine epey yer etmeyi baþaran HTC, Apple veSamsung ile kýyasýya bir mücadele veriyor. Peki HTC'nin telefonlarýndaki radyasyon durumu ne? Hemen bakalým.


Model Adý - SAR Deðeri ( Sar Deðeri Koyu Yazan Alan)
HTC Wildfire S 0.90
HTC Incredible S 0,876
HTC One V 0.87
HTC Desire Z 0,863
HTC Desire HD 0,826
HTC ChaCha 0,822
HTC Desire 0,752
HTC One S 0.69
HTC One X 0.68
HTC HD7 0,659
HTC HD2 0,631
HTC 7 Mozart 0,538
HTC EVO 3D 0,516
HTC Salsa 0.49
HTC Desire S 0,353
HTC'nin deðerleri de çok yüksek deðil. Çok çok düþük de deðil ama özellikle yeni modellerde daha bir düþüþ olduðunu görüyoruz. One Vmodelinde SAR deðerinin yüksek olmasý, Anten yapýsýnýn ön alt kýsýmda olmasýyla alakalý. Direk kafaya giden SAR deðeri ölçüldüðü için burada yüksek çýkmakta.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
En az/En çok Radyasyon yayan cep'ler!
« Yanıtla #31 : 16 Temmuz 2012, 23:21:15 »
RIM BlackBerry Cephesindeki Radyasyon Deðerleri:
BlackBerry özellikle kurumsal hizmet yönü ve mesajlaþmayý sevenler tarafýndan bir hayli tutan modellere imza atýyor. Ýþ için mail ve mesajlaþma deneyimi ön planda olan telefonlar devamlý yanýmýzda taþýnýyor. Bakalým BlackBerry'nin SAR deðerleri ne alemde?Model Adý - SAR Deðeri ( Sar Deðeri Koyu Yazan Alan)

BlackBerry Bold 9790 1.56
BlackBerry Curve 3G 9300 1.42
BlackBerry Bold 9700 1.36
BlackBerry Curve 9320 1.24
BlackBerry Curve 9360 1.22
BlackBerry Bold 9780 1.15
BlackBerry Curve 8520 1.02
BlackBerry Torch 9810 0.97
BlackBerry Torch 9800 0.86
BlackBerry Bold 9000 0.84
BlackBerry Torch 9860 0.82
BlackBerry Bold Touch 9900 0.76
BlackBerry Porsche Design P'9981 0.60

BlackBerry 9790, 9700, 9780 ve 9300 gibi yaygýn kullanýlan modellerin SAR deðerleri yüksek. Çok yüksek deðil ama 1 w / kg deðerini aþmamak faydalý.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
En az/En çok Radyasyon yayan cep'ler!
« Yanıtla #32 : 16 Temmuz 2012, 23:25:10 »
Sony - Sony Ericsson Cephesindeki Radyasyon Deðerleri:
Sony, önceki nesil Xperia modelleriyle kendine yeni bir kullanýcý kitlesi yaratmayý baþarmýþtý. Yeni nesil Xperia mýodelleri de oldukça iddialý özelliklere sahip. Öncelikle geçtiðimiz günlerde incelediðimiz Xperia U bizleri oldukça þaþýrttý. SAR deðerleri oldukça yüksek. Xperia U almayý düþünenleri uyaralým.

Model Adý - SAR Deðeri ( Sar Deðeri Koyu Yazan Alan)
Sony Xperia U 1.65
Sony Xperia Sola 1.25
Sony Ericsson Xperia X10 1.25
Sony Ericsson Xperia X10 Mini 1.17
Sony Ericsson WT19i Live with Walkman 1.00
Sony Ericsson Xperia Ray 0.96
Sony Xperia S 0.78
Sony Xperia P 0.78
Sony Ericsson Xperia Arc S 0.66
Sony Ericsson Xperia Arc 0.66
Sony Ericsson Xperia Play 0.36

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
En az/En çok Radyasyon yayan cep'ler!
« Yanıtla #33 : 16 Temmuz 2012, 23:28:46 »
Sonuç:

Günümüzde yediðimiz, içtiðimiz, kullandýðýmýz pek çok þey kanserojen. Dünyadaki radyasyon oraný artmakta. Yani kýsacasý insan saðlýðýný tehlikeye atan herþey artýyor. Zaten kanser hastalýðýndaki artýþýn en büyük sebebi de bunlar.

Artýk pek çok uzman! farklý açýklamalar yapabiliyor. Özellikle telefonlardaki radyasyon olaylarý, yazlarý çýkan karpuz diyeti gibi alýþýlmýþ bir konu oldu. Bu konuda radyasyon yaymýyor diyenleri pek kaale almamak lazým. Sonuçta üreticiler bu deðerleri veriyor.

Sonuçta cep telefonlarý radyasyon az da olsa yayýyor. Ýnsan saðlýðý için deðiþken kriterler var fakat 0.6 W / Kg'den sonrasý riski daha da arttýracaktýr. 1.5 W / Kg deðerindeki telefonlarý seçerken 1 - 2 kere düþünün. Saðlýðýmýz da söz konusu.


Ýçeriðimizde oluþturduðumuz deðerler Avrupa ölçümleridir. 10 gramlýk doku baþýna 2 W / Kg þeklinde ölçülmüþtür. Deðerler kafada oluþan yoðunluða göre yazýlmýþtýr. Bazý sitelerde bazý modellerin farklý yazan deðerleri olabilir. Onlar genel vücudumuzdaki SAR deðerlerini baz alarak yazmýþ ya da ABD'nin 1.6 W / KG deðerini baz almýþ olabilirler.


Bu tip ölçümler, telefonlarýn tüm alýcý ve vericileri aktif olarak kullanýlýrken yapýlýyor. GPS, Bluetooth, WiFi, mobil data, Radyo gibi ne kadar kablosuz alýcý ve verici varsa aktif ediliyor. Esasýnda yanýnýzda sadece WiFi açýk oalrak duran bir telefon, bu kadar SAR deðerlerine ulaþmayacaktýr. Ama bu sözüm rehavete kapýlmanýzý hýzlandýrmasýn.

Ýþin bir de operatör kýsmý da var. Ülkemizde bu noktaa pek aydýnlýk deðil. Avrupa'da ve Amerika'da bazý noktalarda baz istasyonlarý radyasyon daha az olsun diye verebileceði hýzýn altýnda çalýþabiliyorlar.

Daha sýk ve daha az yoðunlukta çalýþan baz istasyonlarý bazý bölgelerde mevcut. Fakat ülkemizde baz istasyonu sayýsýnda ciddi bir sýkýntý var. Bu yüzden nasýl bir yoðunlukla çalýþtýklarý muallakta. Son bir ekleme daha yapacaðým. Az çeken bir operatörünüz varsa, telefonun SAR deðerleri daha da yükselecektir. Çünkü telefon çekmek için antenlerden çok daha fazla sinyal yollayacak ve alacak. Bu þarj tüketimini de arttýracaktýr. Kýsacasý herþey iç içe geçen bir yapýda. Genel olarak bilinçli ve dikkatli olmak lazým.

Ayrýca Samsung'un bazý modelleri çok düþük SAR deðerleri alarak beni açýkcasý þaþýrttý. Galaxy S3 özellikle 0.21 W / Kg ile bana diyecek pek birþey býrakmýyor.bu konu shiftdelete.net teknoloji sitesinden alýntýlanmýþtýr.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!