• 06 Nisan 2020, 18:38:33

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Randevunuz Var! UNUTMAYIN...  (Okunma sayısı 490 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Randevunuz Var! UNUTMAYIN...
« : 18 Temmuz 2011, 14:59:54 »

Randevunuz Var!
UNUTMAYIN...


Sevgiliniz telefon etse ya da sadece mesaj gönderse ve saat 5'te ''o aðacýn altýnda'' buluþalým dese, bu randevuya kayýtsýz kalabilir misiniz? :))
O günkü iþlerinizi ve diðer randevularýnýzý saat 5'e göre düzenlemez misiniz? Ne yapýp edip o saatte orada olmanýn bir yolunu, bir çaresini bulmaz mýsýnýz?

Sizin ve ailenizin bugün olduðunuz yere gelmenizde unutulmaz katkýlarý olan, dar zamanlarda hep yanýnýzda olan, her sýkýntýda kendisine baþvurduðunuz bir büyüðünüzün sizinle görüþmek için belli bir saatte belli bir yerde beklediðini bilseniz; hem sevdiðiniz, hem saydýðýnýz, hem de þükran duyduðunuz bu zatýn randevusuna geç kalmayý göze alabilir misiniz?
 
Bütün programýnýzý iptal etmek pahasýna da olsa ona gitmez misiniz?
Üstelik bu büyüðünüz ille de belli bir yere gelmenizi istemese, tam olarak þu saatte ve þu dakikada gelmenizi istemese de, iki saat - üç saat gibi geniþ bir zaman dilimi içinde ve sizin istediðiniz bir yerde þöyle ayaküstü 5-10 dakika sizi görmek istese, onun randevusuna kayýtsýz kalabilir misiniz?
 
 
Sevgiliniz size randevu verdi. Velinimetiniz size randevu verdi. Sizi seviyor, sizin de O'nu sevdiðinizi belki günde kýrk sefer duymak istiyor.
Günde beþ kez sizi kucaklamak istiyor. Ýki eliniz kanda bile olsa, bu çaðrýya kulak týkayabilir misiniz? Her an nefes almak insana býkkýnlýk verebilir mi?
 
Her gün su içmekle insan su içmekten usanýr mý?
Sevgilinin bir randevusundan ayrýlan ikinci randevuyu iple çekmez, hasretle beklemez mi?
O, günde 5 randevu verdi.
Birincisi daha güneþ doðmadan sabah serinliðinde, ikincisi öðle sýcaðýnda, üçüncüsü ikindi telaþesi arasýnda...
Dördüncü randevu hemen güneþi uðurlar uðurlamaz, beþincisi gecenin örtüsüne büründüðü vakit...
 
Bu 5 randevu beþ kase ab-ý hayat.
Bu beþ randevu gönül evimizi çatýlý tutan, her gün yeniden onardýðýmýz beþ direk.
Bu beþ randevuya icabet ettiðiniz zaman evinizin önünde akan bir ýrmakta günde beþ kez yýkanmýþ gibi pýrýl pýrýl, tertemiz olursunuz.
 
Ne bir toz zerresi, ne de nahoþ bir koku barýnabilir vücudunuzda. Günde beþ kez tüm kirinizden, pasýnýzdan, gamýnýzdan, kederinizden arýnma ; pozitif enerji yüklenme fýrsatý bu.
 
Gelin bu fýrsatýmýzý heba etmeyelim.
''Benim üstüm is pas içinde'' demeyelim. Seni çaðýrýyor zaten. Randevu veren O. ''Kendimi hazýr hissetmiyorum'' demeyelim.
O seni her halükarda seviyor.
O sana uzak deðil.
Kim O'ndan daha yakýn olabilir ki sana?

Elimiz boþ gidecek deðiliz elbet sevgilimizin randevusuna.
Belki ''suç'' götüreceðiz.
Belki ''iki büklüm sýrtýmýzda pek güç'' götüreceðiz.
O sýrtýmýzdan yükümüzü alacak.
O'nun kapýsýna varýnca gönlümüz ferahlayacak.
O kapýdan içeri adým atýnca þanýmýz yücelecek.
 
Bu çaðrýyý duyacaðýz, o kapýya gideceðiz, o kaselerden ab-ý hayatý içeceðiz ve derdimizi, kirimizi o ýrmaðýn suyuyla yýkayacaðýz.

Unutmayalým, gecikmeyelim: randevumuz var!
Tüm engelleri aþarak sevgilinizin randevusuna gittiniz.

Hemen bu ''iþ''i aradan çýkarýp günlük rutin iþlere dönmeye mi çalýþýrsýnýz; yoksa bu buluþmayý mümkün olduðunca uzatmaya mý?

Sevgilinizle birlikteyken aklýnýz ondan baþka herkeste, fikrimiz oradan baþka her yerde mi olur; yoksa o anlarý, o dakikalarý olabildiðince yoðun yaþamaya mý çalýþýr, onun dýþýndaki her þeyi unutur musunuz?
O randevu verdi.
Tadýný çýkarýn!:))alýntý

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Randevunuz Var! UNUTMAYIN...
« Yanıtla #1 : 30 Eylül 2011, 11:59:05 »

Rabbim, secdelerimi güneþin secdesi gibi azametli eyle
Hücre hücre secde eyle beni

Rabbim, beni ve çocuklarýmý namazda devamlý kýl
Namazýmýzýn bizi kötülükten alýkoymasýný saðla

Rabbim, namazlarýmý miracým eyle
Her secdede huzuruna kabul eyle beni

Rabbim, secdelerimi kabul eyle
Her secdede Kab-ý Kavseyn'e yaklaþtýr beni..

Senai Demirci

Çevrimdışı kasým

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 160
 • Teþekkür 2
Randevunuz Var! UNUTMAYIN...
« Yanıtla #2 : 30 Eylül 2011, 12:05:09 »
Amin...