• 25 Şubat 2020, 11:17:51

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Saf HATUN..  (Okunma sayısı 520 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Saf HATUN..
« : 08 Ağustos 2011, 16:51:02 »Son Asrýn velilerinden Hacý Cemal Öðüt, Fatih Camiinde bir Ramazan gününde vaaz ediyor. Dýþarýda oruç tutmayanlarý, baþý açýklarý, namaz kýlmayanlarý görüyor, onlara bir þeyler demesi lazým, ama direkt olarak bir þey de söylemek istemiyor.

Konuya þöyle giriyor:

Þu Hacý Cemal var ya, bu saf hanýmla nasýl yaþayacak, nasýl idare edecek, bilemiyorum." Diyeceksiniz ki: "Senin haným çok mu saf?" Aman sormayýn, o kadar saf, o kadar saf ki, isterseniz bir saflýk örneði vereyim de bakýn anlayýn. Hacý Cemal in de bu saf hanýmla nasýl yaþayacaðýný siz düþünün.

Efendim, öðle namazýndan önce abdestimi aldým, cübbemi giydim, kapýya da çýktým, buraya vaaza gelmek üzere ayakkabý­larýmý giyerken bizim haným da mutfakta iftarlýk yemek hazýrlý­yordu. Birden feryadý bastý. "Eyvah, bu da mý gelecekti baþýma?" Hemen ayakkabýlarýmý çýkardým. Mutfaða doðru koþtum, bak­tým, mutfakta bir þey yok.

Dedim ki: "Haným, yangýn alarmý ve­rir gibi ne baðýrýyorsun öyle? Ne var?"

Dedi ki: "Görmüyor mu­sun kediyi?"

"Görüyorum, kediye ne olmuþ?"

“Daha ne olacak? Ýftarlýk pideleri yiyor" demez mi?

Tepem at­tý.

"Haným sen de ne kadar cimrisin. Ýnsan bir pide için bu kadar çýðlýk atar mý? Ýþte camiye gidiyorum. Ne kadar pide istersen alýr getiririm, hem de tazesinden" deyince, haným bu sefer saf saf bana baktý, dedi ki: "Ýlahi hoca, asýl saf olan sensin! Ben pideye mi acýyorum? Görmüyor musun, þu mübarek Ramazan gününde hayvan oruç tutmuyor, oruç? Þapur þupur pide yiyor. Ben hay­vanýn oruç yediðine kýzýyorum, ona üzülüyorum."

Tepem iyice attý. Ben de dedim ki: "Ýlahi hatun sen bilmiyor musun ki, hayvanlar oruç tutmaz, sen bilmiyor musun ki hayvanlar namaz kýlmaz, sen bilmiyor musun ki, hayvanlar açýk yerlerini örtme ihtiyacý duymazlar"

Cemal Hoca cemaate döner: “Nasýl bizim bu saf hatuna iyi söylemiþ miyim?"

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Saf HATUN..
« Yanıtla #1 : 09 Ağustos 2011, 01:25:26 »
buna benzer sözleri uzun yýllar önce bir vaazýmda söylemeye çalýþmýþtým. ve gençlerin namaz kýlmasýnýn ALLAH katýnda ne büyük bir kýymet-i haiz olduðunu falan anlatmýþtým.

gelin görün ki camide o gün tevafuken emekli bir albay varmýþ, ve ömründe ilk kez camiye gelmiþmiþ. benim bu vaazýmý duyunca namazýn akabinde soluðu kaymakamýn yanýnda almýþ. "ben 62 yaþýndayým. bugüne kadar namaz kýlamadýk diye suçlu mu olduk yani. sizin þu camideki imam benim yüzüme bakarak gençlikte namaz kýlmanýn önemini anlattý. davacýyým bu adamdan, buraya çaðýracak haddini bildireceksiniz. aksi halde ben yapacaðýmý bilirim!"

çaðýrdýlar gittim kaymakamýn yanýna... "sen neden albayýmýzý üzüyorsun hoca efendi? nereden aldýn bu yetkiyi?!"

ALLAHtan aldým efendim, hem ben sayýn albayýmýzý tanýmýyorum, namaz kýlýp kýlmadýðýný bile bilmiyorum. ve onu da ilk kez burada görüyorum. ben her zamanki rutin vaazlarýmdan birini yapmýþtým. dedim. kaymakam hafif göz iþaretiyle bana bakýp onu tatmin edecek biþeyler söyledi ve çýkýp geldim...

ezcümle, hayvanlar tabii oruç tutmuyor da, bizi þikayette etmiyorlar vesselam! :)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Saf HATUN..
« Yanıtla #2 : 09 Ağustos 2011, 02:05:07 »

sureti insandýr manada hayvan olur.
diye bir söz hatýrýsýma geldi..

Þimdi konunun içeriði farklý..tamam daaa..
Bu hoca efendi neden "hatun"u SAF konumuna koyup millete vaaz ediyor ki..baþka yolu yokmu bu iþin..??
"benim olmadýðým yerde beni temsil eder" makamýna o SAF hatunu oturtan SAFa ne demeli..demez mi insan..??