• 08 Temmuz 2020, 03:32:35

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Seher vakti tam olarak ne zamandýr?  (Okunma sayısı 953 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ~AksA~

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 444
 • Teþekkür 4
 • Edeb Ya Hû....
Seher vakti tam olarak ne zamandýr?
« : 21 Ağustos 2011, 00:31:26 »
Seher vaktinin zamani hususunda kafama takilan husular vardi,fakat bu ve bunun gibi tüm yazilarla anlamis oldum ki Seher vaktinin zamani esasen benim dogru bildigim yanlisimmis..Saniyordum ki seher vakti sabah namazi vaktinin girmesinden günesin dogdugu zamana kadar olan vakittir,ama dogrusu buymus..Benim gibi düsünen kardeslerim de varsa diye bu yaziyi paylasmayi uygun gördüm..Malum cok kiymetli bir zaman dilimi,Efendimiz(sav) dedigi gibi bir ganimet....Buyrun;

Deðerli kardeþimiz;

Seher vakti Fecri kazip ( yalancý fecir ) dediðimiz gökyüzünde bir kýzýllýk hasýl olur. Bundan sonra bir beyazlýk olur ki, buna fecr-i sadýk denir. Bu fecr- i sadýk yani doðru fecir zamanýnda sabah namazý vakti baþlar. Ýþte seher denilen vakit, bu doðru fecir zamanýndan biraz evvelki zamandýr. Yani imsaktan biraz önceki vakittir.

Bazý alimler de gecenin altýda biridir, demiþtir. Yani akþam namazý ile imsak vakti arasýnda kaç saat varsa altýya bölünür ve seher vakti bulunur. Mesela akþam 17.30’da, imsak da 5.30’da oluyorsa, gecenin tamamý 12 saat demektir. Bunun altýda biri 2 saat eder. 5.30’dan çýkarýlýnca 3.30 kalýr. Saat 3.30’dan saat 5.30’a kadar seher vakti demektir. Yaz ve kýþ bu vakit azalýp çoðalýr.

Seher vaktinde uyananlar, namaz ve duâ ile ALLAH’a sýðýnanlar, tövbe ve istiðfar ederek gözyaþý dökenler Kurânda takdir edilmiþtir.

Çünkü bu vakitte ihlâs daha fazla yaþanýr, riya daha az ibadetlerimizle uðraþýr, ALLAH korkusu içimizde zirvededir, ALLAH’tan daha fazla umarýz.

Bir âyette, ALLAH’ýn rýzasý ve cennet nimetleri sabredenlerin, doðruluktan þaþmayanlarýn, huzurda boyun bükenlerin, hayra harcayanlarýn ve seher vakitlerinde istiðfar edip yalvaranlarýndýr (Âl-i Ýmrân Sûresi, 3/17) buyuran Cenâb-ý Hak bir diðer âyette; Þüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiði sevabý almýþ olarak cennet bahçelerinde ve pýnar baþlarýnda bulunacaklardýr. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapýyorlardý. Onlar geceleyin pek az uyurlardý. Onlar seher vakitlerinde ALLAH’tan baðýþlanma dilerlerdi (Zâriyât Sûresi, 51/15-18) buyurur.

Peygamber Efendimiz (asm), seher vaktinde bizi çok yakýndan ilgilendiren bir yüksek takdiri þöyle bildirmiþtir: ALLAH Tebâreke ve Teâlâ, her gece, gecenin son üçte biri kalýnca dünya semasýna iner ve þöyle buyurur: Mülkün sahibi benim! Kim ki bana duâ ederse, ona cevap veririm. Kim ki benden isterse ona veririm. Kim ki bana istiðfar ederse onu baðýþlarým. Tan yeri aðarýncaya kadar bu böylece devam eder. (Tirmizî, Namaz, 326)

Mümkün mertebe bu çaðrýya uymaya doyum olur mu?

Diðer taraftan "Sahur yapýnýz. Þüphesiz sahurda bereket vardýr." (Nesâî, Sýyâm, 18, 19; Ýbn Mace, Sýyâm, 22), Oruc tutmak isteyen kimse, bir þeyle sahur yapsýn" (Ahmed b. Hanbel, III, 367) gibi hadisler de sahur zamanýnýn bereketine iþaret etmektedir.
 
Yatsý namazý açýsýndan vaktin sonuna yaklaþýlmýþ olan bu vakitte uyanmak ve bu vakitte teheccüt namazý kýlmak, ardýndan da gecenin son namazý olarak vitir namazý kýlmak sünnettir. Peygamber Efendimiz (asm) gecenin üçte ikisi geçtiðinde kalkar, teheccüt namazý kýlar ve ardýndan son olarak vitir namazý kýlarlardý.

Bediüzzaman Hazretlerinin müþahedesiyle teheccüd namazý, ALLAH’ýn izniyle, lüzumlu bir ýþýk hükmünde, kabir gecesinde ve berzah karanlýðýnda müminleri karanlýkta býrakmayacaktýr. (Nursi, Sözler, Dokuzuncu Söz)

Þuna dikkat edelim: Bu vakitte namaz kýlmak için uyanmamýz sebebiyle sabah namazýný riske etmeyelim. Eðer sabah namazý riske girecekse, alýþýncaya kadar vitir namazýný yatsý namazýnýn ardýndan yatsý vaktinde yatmadan önce kýlmak da sünnete uygundur.

Sabah namazýný hiçbir þekilde riske etmemeliyiz. Ýþi gereði gece uyanmayan, fakat sabah namazýný ihmal de etmeyenler, sabah namazýný kýlmak sûretiyle seher vakti feyzini inþALLAH almýþ olurlar.

Cüneyd-i Baðdadi'yi vefatýndan sonra rüyasýnda gören bir hürmetkârý sorar:

Üstad der, senin birçok iyiliðin ve faziletin vardý. Kim bilir Rabbim hangisine ne türlü sevaplar lütfeylemiþtir.

Þöyle cevap verir büyük veli:

Hepsi bir yana seherde kýldýðým iki rekat namaz bir yana!

Efendimiz (sas) Hazretleri de böyle buyurur:

Fecir vaktinde iki rekat dünya ve içindekinden hayýrlýdýr.

Çünkü dünya ve içindekiler hep dünyada kalýr; ama iki rekat namaz yanýnda ebedi hayatýna kadar gidip orada þefaatçi olur.

Evet, seher vakti böyle mübarek ve muazzez bir vakittir. Ýçindeki ibadetleri bile kat kat yücelten özellik ve güzelliðe sahip bir zaman parçasý.


Kaynak;Sorularla islamiyet

Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
Seher vakti tam olarak ne zamandýr?
« Yanıtla #1 : 21 Ağustos 2011, 01:01:20 »
Saðolasýn aksa kardeþim bende aydýnlanmýþ oldum benimde kafa takýlýrdý seher vakti zamaný
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Seher vakti tam olarak ne zamandýr?
« Yanıtla #2 : 21 Ağustos 2011, 01:35:04 »
eyvALLAH aksa abla, güzel bir paylaþýmdý. ALLAH razý olsun.
ve hoþgeldiniz bu arada, sizi yeniden aramýzda görmek çok hoþ...  :gul:

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!