Benim forum

SANAT => Türkülerle Türkiye => : Ukde... 24 September 2010, 18:01:57

: Zülüf Dökülmüþ Yüze...
: Ukde... 24 September 2010, 18:01:57
Zülüf Dökülmüþ Yüze Aman,
Kaþlar Yakýþmýþ Göze Aman Aman.
Usandým Bu Canýmdan Aman Aman,
Derd Ýle Geze Geze.

Bu Ellerde Gez Gayri Aman,
Kâtip Ol Da Yaz Gayri Aman Aman.
Bir Kazma Al Bir Kürek Aman Aman,
Mezarýmý Kaz Gayrý.

Gün Doðdu Aþtý Böyle Aman,
Gönüldür Coþtu Böyle Aman Aman.
Sen Orada Ben Burda Aman Aman,
Ömrümüz Geçti Böyle.


Kýrþehir-Neþet Ertaþ-Nida Tüfekçi


Volkan Konak iyi söyler (herþeyi  :gul: )


http://www.youtube.com/watch?v=-kxH4yTz_cA (http://www.youtube.com/watch?v=-kxH4yTz_cA)
: Ynt: Zülüf Dökülmüþ Yüze...
: __MiM__ 24 September 2010, 18:10:17
Volkan Konak iyi söyler (herþeyi  :gul: )[/b]

Volkan Konak-Zülüf Dökülmüş Yüze (http://www.dailymotion.com/video/xcnlud)

youtube çoðu zaman açýlmakta zorlanýyor, bende dailymotion'da olanýný yayýnlayayým bari dediydim...  :gul:
: Ynt: Zülüf Dökülmüþ Yüze...
: Ukde... 24 September 2010, 18:12:10
Çok teþekkür ederim...ben o bayaný (çok çirkin söyleyen) uygunsuz bulur silersiniz diye, Volkan'ý da feda etmiþtim  :heheheh: memnun oldum..
: Ynt: Zülüf Dökülmüþ Yüze...
: __MiM__ 24 September 2010, 18:22:29
Çok teþekkür ederim...ben o bayaný (çok çirkin söyleyen) uygunsuz bulur silersiniz diye, Volkan'ý da feda etmiþtim  :heheheh: memnun oldum..

volkan konak dini konularda çok uzak bizlere ne yazýk ki... ama sesini, tarzýný ben de çok severim. diðer bayana gelince sesi güzelde olsa dinlemiyorum zaten.
ama, onu televizyonda bir tartýþma programýnda telefonla baðlanarak söyledikleri var ki, dünyalar benim olmuþtu adeta...
þu anlý þanlý prof. etiketli kerli ferli tipler var hani... oturmuþlar sevgili peygamber efendimizin sünnetini tartýþýyorlar... ileri geri zýrýldayýp duruyorlar habire... tam kapatacaktým ki... iþte o bayan baðlandý telefona ve dedi ki... "siz kimsiniz ya, kim oluyorsunuz da... ne hakla, benim peygamberimin yaþamýný, öðrettiklerini tartýþýyorsunuz? size bu hakký kim verdi, utanmýyor musunuz? edebinizi takýnýn ve ümmet-i muhammedin anasýndan, babasýndan daha çok sevdiði efendisini, gülünü o kirli aðýzlarýnýza almayýn bi daha!"

sözlerini hiç unutmadým, tamý tamýna böyleydi. nutkum kurumuþtu adeta, içimde biriken nefretimi boþaltmýþtý o edepsizlerin suratýna... ondan bu yana onun için, hidayeti için hep dua ettim!
: Ynt: Zülüf Dökülmüþ Yüze...
: Ukde... 24 September 2010, 18:29:05
Volkan Konak için çok üzüldüm..ben de onun için dua edeyim inþaALLAH..
Bayana da, cümle insanlara...