Gönderen Konu: baþýmýz saðolsun...  (Okunma sayısı 644 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
baþýmýz saðolsun...
« : 26 Mayıs 2012, 20:52:58 »
Eþi ve çocuklarý tabut üzerindeki bayrak ve fotoðrafýný öperek aðladý.
 Kayseri'nin Pýnarbaþý Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne yönelik bombalý saldýrýda þehit düþen polis memuru Ahmet Geben'in cenazesi, Kayseri’de düzenlenen törenle, Kahramanmaraþ'ýn Göksun Ýlçesi'ne gönderildi.
 
Tören sýrasýnda þehit polisin eþi ve çocuklarý tabut üzerindeki bayrak ve fotoðrafýný öperek aðladý.
 
Þehit polis memurunun eþi Ayten ile kýzlarý 13 yaþýndaki Esmanur, 10 yaþýndaki Kardelen ve 4 yaþýndaki Efe Eymen, babalarýnýn fotoðrafýný öperek, tabutunu oksayarak gözyaþý döktü. Þehit polisin eþi Ayten, eþinin Türk bayraðýna sarýlý tabutu üzerine konan fotografýný öperken, "Vakitsiz gidiyorsun. Þehitlik mertebesi sana çok yakýþmýþ. 'ALLAH'ým beni þehit al' diye bu kadar istedin. Ýþte istediðin oldu"’ diye aðladý. Þehidin kardeþi Recep Geben de, "Gardaþ, bizi býrakýp nereye gidiyorsun?" diyerek sinir krizi geçirdi.
 
2001’de Kayseri Polis Meslek Okulundan 2001 yýlýnda mezun olduktan sonra ayný yýldan itibaren 5 yýl Ýstanbul'da 2006-2010 tarihleri arasýnda Adýyaman’da, 1 Aðustos 2010 tarihinden itibaren Pýnarbaþý'nda görev yapan þehit polis için Kayseri Emniyet Müdürlüðü bahçesinde uðurlama töreni yapýldý. Törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar, TBMM Baþkan Vekili Sadýk Yakut, AK Parti Grup Baþkan vekili Mustafa Elitaþ, Kayseri milletvekili Ýsmail Tamer, Garnizon Komutaný Tümgeneral Ali Demiral, Büyükþehir Baþkanvekili Mehmet Savruk, Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydýn, þehit polisin meslektaþlarý ve þehidin Kahramanmaraþ’ýn Göksün ilçesinden gelen yakýnlarý katýldý.
 
Emniyet müdürü Cuma Ali Aydýn, "Bu ülkenin birliði, dirliði ve beraberliði için canýný seve seve feda ettin. Bu ülkenin 75 milyon Ahmet Geben’i var. Herkes bunu bilsin"’ dedi. Kayseri Maftüsü Ali Maraþlýgil, "Ya Rabbim; bu þer odaklarýný kahreyle. Devletimiz ve milletimiz elele vererek bu terörü ve teröristleri bitirmek üzeredir. Ülkemize, huzuru, dirliði, birliði sukuneti zedelemeden müyesser eyle" diye dua ettirdi. Þehit polis memurunun Türk bayraðýna sarýlý tabutu ambulansla Erkilet Havaalaný'nda götürülürken polis helikopteriyle topraða verileceði Kahramanmaraþ’ýn Göksün Ýlçesi'ne uðurlandý.
 
Törende þehit polisin eþi Ayten ile çocuklarýna ve yakýnlarýna tek tek baþsaðlýðý dileyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, "Yeri, þehitlik makamýdýr. Ülkemizin, birliðine beraberliðine kastenlere karþý biz mücadelemize devam edeceðiz. Bunun onlarýn son çýrpýnýþlarý olduðuna inanýyor ve ümit ediyorum" dedi. Bakan Yýldýz, dün akþam, terörist saldýrýda yaralananlarý ziyaret ettiklerini belirterek, þöyle dedi:
 
"Þu anda sivil memur Ýsmail Sakýn kardeþimizin durumu ciddiyetini koruyor. Yoðun bakýmda. Diðer yaralýlarýmýzýn durumu iyi. Kimbilir bunlar hangi kurguyla harekete geçtiler. Mutlaka bir baþka gaye ile; susturuculu, uzun namlulu silahlý, suikast üzerine kurulu bir yapý içine gittikleri belli. Hastanede 5 yaþýndaki yaralý çocuk bile var. 5 yaþýndaki çocuðun canýna kastedenlerin, ülkeye katký koyan herkese kastý var. PKK veya terör örgütün hangi tarafý olursa olsun, hangi mensubu olursa olsun onlarý bu ülkede periþan etmeden bizim görevimiz bitmeyecek.’’
 
Bakan ve beraberindekiler daha sonra Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesindeki yaralýlarý ziyaret ettikten sonra, karayoluyla Ankara’ya döndü. —
   mekanýn cennet makamýn þehitlik olsun polisim...
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
baþýmýz saðolsun...
« Yanıtla #1 : 28 Mayıs 2012, 15:36:33 »


Ýnnâ lillâhi ve innâ ileyhi Raciûn

(Biz ALLAH’IN(cc) Kullarýyýz, Nihayet Ona Döneceðiz)
Bakara 156


Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
baþýmýz saðolsun...
« Yanıtla #2 : 29 Mayıs 2012, 09:05:00 »
vatan için can verenlere selam olsun, þehadet þerbetleri kutlu olsun.
kalleþ ve kahpe it enikleri, o þehitlerin kanýnda boðulacaksýnýz er geç.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı yorgun

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 146
 • Teþekkür 18
baþýmýz saðolsun...
« Yanıtla #3 : 29 Mayıs 2012, 14:26:20 »
Ýnnâ lillâhi ve innâ ileyhi Raciûn..

Rabbim yakýnlarýna sabýr ihsan eylesin...

Göksun Sancaktarýn memleketi....

Elbette bir gün kendi kanlarýnda boðulacaklar...

Rabbimin verdiði müddet var...

Saati geldiðinde her þey olmasý gerektiði gibi olacak Biiznillah....

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
baþýmýz saðolsun...
« Yanıtla #4 : 29 Mayıs 2012, 16:56:58 »Rabbimin verdiði müddet var...

Saati geldiðinde her þey olmasý gerektiði gibi olacak Biiznillah....


Amenna..