Benim forum

Forum Holu => HasbihaL => : __MiM__ 04 February 2010, 17:19:51

: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 04 February 2010, 17:19:51
selamun aleykum,
sevgili kardeþlerim... bundan böyle bu bölüm bizim kayýp büromuz olarak çalýþacaktýr. kendisini tanýma þerefine kavuþtuðumuz, alýþýp sevdiðimiz kardeþlerimizden biri þayet muayyen bir süre aramýza katýlmaz da, ne oldu, nere gitti diye merak eden olursa bu köþeden yazabilir, ona seslenebilir, baþkalarýna buradan sorabilir... kýsacasý onun yokluðunun dile getirilmesi ayný zamanda muhabbet ve baðlýlýðmýzýn da bir göstergesi ve bir kaynaþma vesilesidir diye düþünüyorum...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 04 February 2010, 17:23:41
ve tabii ki ilk kayýp ilanýný ben vermiþ olayým...

1. namütenahi
2. insan
3. mahþer

inþirah.com ailesinin bu kýymetli ve müstesna bireylerini özledik gerçekten. gören, bilen, duyan ve haberi olanlarýn insaniyet namýna bu bölüme haber olarak yazmalarýný rica ederiz! :bekliyorum: :hmm: :goz_kirptim: :Senin_icin:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 04 February 2010, 17:29:27
Mahþerden haberim var .. görüþtük onunla .. sabah vakti buradaydi ..bilginize .. diðer arkadaþlarý bilemem :) bu arada bu bölüm iyi olmuþ :)  aklýnýza saðlýk mim abim :)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Renanet 04 February 2010, 18:24:25
Abiciðim bunu çok iyi düþünmüþsünüz  :alkis:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 04 February 2010, 18:26:22
wanted :) evet güzel bir konu olmuþ
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: LâL-ü EBKeM 04 February 2010, 23:49:52
asLinda aranan isim cok degerLi MiM hocam..

SevgiLi,
 Tefekkür abLam
DAMRAM AbLam
EvÞaN,
DenGe,
GöKKuÞaÐý,
TuTuksuz_Kelimeler ,
~*medinemin_nuru*~,
GüL Rana...
Nerdesiniz degerLi yürekLer...
yazmadikLarim da ..nerdesiniz ...?

: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 05 February 2010, 00:05:31
wanted :) evet güzel bir konu olmuþ

hadekacýk, valla haberin olsun, bu bölümde en çok ismi geçenlerden biri sen olabilirsin, haberin olsun?! :goz_kirptim:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 05 February 2010, 00:17:34

SevgiLi,
 Tefekkür abLam
DAMRAM AbLam
EvÞaN,
DenGe,
GöKKuÞaÐý,
TuTuksuz_Kelimeler ,
~*medinemin_nuru*~,
GüL Rana...

hay yüreðine saðlýk sevgili kýzým, acilen yazmýþtým ya, aklýma mutlaka gelmesi gereken kiþilerdi bunlar...
bunlardan, damram abla ve kýzý medinemin nuru kendi kurduklarý bir site ve radyo ile uðraþýyorlar, yoðun bi þekilde, fakat siteleri bir haftadýr kayýp, her ne olduysa çýkmýyor bi daha...

tutuksuz kelimeler, malum tartýþmalar dolayýsýyla küstü bizden, site dýþýnda baðlantýmýz devam ediyor ama, siteye belki bi daha gelmeyebilir... gökkuþaðý ise, mide rahatsýzlýðý sebebiyle kendi sitesi de dahil hemen hemen bütün net alemini terketti gibi birþey... gülrana pek sýk giremiyor, ama ara ara gelir yine de... abisini öyle kolay terketmez o... evþan ise, ne olduysa bilmiyorum bi daha gelmedi, muhtemelen internetten uzak düþmüþ olabilir, bir polis eþiydi o, tayinleri çýkmýþ olabilir... ihtimaller bunlar yani.. biz hüsn-ü zan edelim. denge abla ile tefekkür abla da sanýrým net aleminden koptular iyice... ama tefekkür abla uzun bir süre gelemeyeceðini söylemiþti zaten... belki ileride aramýza katýlabilir yine...

ama öncelik bu güzide kardeþlerimizin saðlýk, sýhhat ve mutluluklarýdýr... dua edelim Rabbim onlara sevenleriyle, dostlarýyla beraber olabilecek güç kudret ve imkanlar bahþetsin...

: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Garip_kul 05 February 2010, 07:25:44
bende kayýptým bulunmuþ bulunmakdayým davet icin teþekkür ederim ALLAH ebeden razý olsun sizlerden
selam e dua ile   :Senin_icin:  :Canim: :goz_kirptim: :bravoo:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 05 February 2010, 08:04:01
biri benimi çagirdi yoksa

Esselamun aleyküm öncelike evet burada bayagidir yoktur bizde radyomuza bir site açtik ve hemen içine bir virüs sokmuslar ve 2 haftadýr sitemiz kapali onla ugrasiyoruz ama artik sýkça gireye çalisacam insALLAH
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 05 February 2010, 08:39:59
vay canýna be!
bu kayýp bürosu baya bi iþe yaradý desenize! :Begendim:
sesi epey uzaklardan duyulmaya baþlamýþ! ki,
kayýp ilaný verilenler yavaþ yavaþ toplanmaya baþladý bilem...
polise, candarmaya gerek kalmadan hemi de!!! :yihu:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 05 February 2010, 09:53:42
he ya kalmadi bende geldim aramnayin beni kayip ilanlarini kalþdirin :))
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Garip_kul 05 February 2010, 11:07:59
arandýðýmý bilseydimm daha önce gelirdim jandarmalar kapýma gelmeden  :goz_kirptim: :Begendim:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 05 February 2010, 12:11:52
arandýðýmý bilseydimm daha önce gelirdim jandarmalar kapýma gelmeden  :goz_kirptim: :Begendim:

OOOOOOOO ablalarýn hasý da gelmiþþþ oy oy oy hoþ gelmiþþþþþþþ en garip insancýk :)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: namütenahi 05 February 2010, 14:57:28
Selamun Aleyküm Can Lar...
Sevgili * MiM Hocam * þimdiye kadar ne yaptý ise tam isabet, yenilik, heyecan
en önemliside benzeri olmayan bir ==>>" Vefa " örneði olmadý ki..??
ALLAH razý olsun Hocam..
Ýzin alamadan ve haber edemeden gidiþ nedenimi bu muhabbet sayfasýna yazmak istemezdim ama
Sevgili Hocam geçen hafta bu saatlerde ben biricik Teyzemi son yolculuðuna uðurlamak
ile meþguldüm.
Bir müddet yoðun bakým kapýlarýnda ya þifa bulacak yada vadesi doldu ise Hakka mý kavuþacak endiþesi yaþadýk.
O yüzden hiç kimseye haber etme veya nete girme imkaným bile olamadý Forum Ailemden
hem özür dilerim hemde mubarek dualarýnýzý beklerim.

Bu sayfa çok isabetli olmuþ. Ayrýca kadim dost Sevgili * Garip_kul * Kardeþimi de tekrardan
görmekten çok ama çok mutlu oldum.
ÝnþALLAH hepimiz daim olur hayýrda yarýþlarýmýz yine tam gaz sürer dua ve dileklerindeyim.
Diðer yeni gelen kardeþlerim be arkadaþlarýma da hoþ - sefa geldin temennilerimi ileteyim.
Gözden kayýp olup Gönülden asla düþmeyenlerinde teþriflerini beklerim bende..
(biraz hem mahmurluk hemde aþýrý yorgunluk hemde adýný koyamadýðým bir durgunluk
var üzerimde sürcü lisan edersem þimdiden aff edin sevgili Forum Ailem.)

Bende sizleri çok özledim,,, namütenahi Selam,, Saygý,, Sevgi ve Dua ile

* * *    :Senin_icin:   * * *
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 05 February 2010, 15:42:54
Teyzeniz vefat mý etti ablacýðým ?Baþýnýz saðolsun ...  hoþ geldiniz canýmýn içi ablam tekrar kavuþmak mutluluk verici ... ayrýlmayalým  yaa :((
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 05 February 2010, 17:26:58

Sevgili Hocam geçen hafta bu saatlerde ben biricik Teyzemi son yolculuðuna uðurlamak
ile meþguldüm.
Bir müddet yoðun bakým kapýlarýnda ya þifa bulacak yada vadesi doldu ise Hakka mý kavuþacak endiþesi yaþadýk.

üzüldüm abisi, baþýnýz saðolsun, Rabbim merhume teyzemize sonsuz rahmet ve merhametinden maðfiretler ihsan eylesin...
ve geride býraktýðý cümle sevdiklerine sabr-ý cemil ve hayýrlý tûl-i ömür bahþetsin.
 
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Garip_kul 05 February 2010, 18:56:14
üzüldüm abisi, baþýnýz saðolsun, Rabbim merhume teyzemize sonsuz rahmet ve merhametinden maðfiretler ihsan eylesin...
ve geride býraktýðý cümle sevdiklerine sabr-ý cemil ve hayýrlý tûl-i ömür bahþetsin.
amin

bende siz dostalar buluþtuðum için cok mutluyum

selam ve dua ile
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: namütenahi 06 February 2010, 07:25:51
MiM Hocam 'ýn duasý
üzüldüm abisi, baþýnýz saðolsun, Rabbim merhume teyzemize sonsuz rahmet ve merhametinden maðfiretler ihsan eylesin...
ve geride býraktýðý cümle sevdiklerine sabr-ý cemil ve hayýrlý tûl-i ömür bahþetsin.
 

Amin,, Amin,, Amin,, ALLAH hepinizden razý olsun
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 06 February 2010, 08:22:57
ALLAH rahmet eylesin Mekaný cennet olsun ÝnþaALLAH
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Giryân 06 February 2010, 13:10:38
Aleykum selam abim güzel baþlýklý sýcacýk konu olmuþ...

eYVALLAH...

Yeni gelen  kardeþlerimiz hoþ gelmiþ...

Gelemeyenlerinde sýkýntýsý ne ise Rabbim yardým etsin ...

Sevgili Namütenahi...Size de baþ saðlýðý diliyorum ..Rabbim merhameti ile muamele etsin  teyzemize..Mekaný cennet olsun...

**Gelellim bana...Deðerli abim  ve güzel kardeþlerim ..

Ben  de bir süre gelemeyeceðim rahatsýzlýðýmdan dolayý...ÝnþALLAH  yakýn zamanda  hayýrla beraber oluruz..

En emine emanet olun,dualarda unutmayýn bu fakiri...

muhabbetle...

selamun aleykum ..
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 06 February 2010, 14:41:39

**Gelellim bana...Deðerli abim  ve güzel kardeþlerim ..
Ben  de bir süre gelemeyeceðim rahatsýzlýðýmdan dolayý...ÝnþALLAH  yakýn zamanda  hayýrla beraber oluruz..

yav ablam, yine ayný dert mi?
geçmedi mi bi türlü bu meret yav...
üzüldüm gerçekten,
ama elbette, önce sizin saðlýðýnýz gelir...
Rabbim size acil þifalar, derdinize dermanlar versin ablam,
en kýsa sürede aramýzda olmanýzý diliyorum...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Renanet 06 February 2010, 16:09:36
namütenahi kardeþim Rabbim cennetinde kavuþtursun ...Rabbim sevenlerine sabýlar versin...

Bevâdih cannn çok geçmiþ olsun...Rabbim acil þifalar versin ...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 06 February 2010, 17:10:53
bevadih aplam çok geçmis olsun ALLAH acil sifalar versin :Senin_icin: :Senin_icin: :Senin_icin:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: MaHÞeR 06 February 2010, 19:24:47
ve tabii ki ilk kayýp ilanýný ben vermiþ olayým...

1. namütenahi
2. insan
3. mahþer

inþirah.com ailesinin bu kýymetli ve müstesna bireylerini özledik gerçekten. gören, bilen, duyan ve haberi olanlarýn insaniyet namýna bu bölüme haber olarak yazmalarýný rica ederiz! :bekliyorum: :hmm: :goz_kirptim: :Senin_icin:
o kadar yanýnýzdayým ki kaybolduðumun ben bile farkýna varamamýþým.belki katýlýmda bulunamadým ama buradayým MiM hocam . ve sizin gibi fazilet timsali deðerli büyüðüm tarafýndan aranmak hem mutlu etti  hem de mahcup oldum. affedin hocam .

  insan  kardeþimi bende çok merak ediyorum . inþALLAH saðlýk ve sýhhattedir.
 ve ve ve deðerli namütenahi ,o gülen yüzü, yazýlarýndaki samimi ifadeleri ,ve muhabbetini yüreðimde hissettiðim ,gönlünün güzelliðini çok arayýp beklediðim can kardeþim.istiðfar olarak tanýþalý beri gözlerimin aradýðý, sobe oyununda ebe olup oyuncularýný bulamayan çocuðun üzntüsüyle arýyordum sizi. iyiki geldiniz ve tablodaki müstesna yerinizi aldýnýz. merhume teyzeniz için Rabbim den Rahmet diliyor affolunup yüzü gülenlerden olmasý için dua ediyorum . sizlerin baþý saðolsun
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: MaHÞeR 06 February 2010, 19:38:27
amin

bende siz dostalar buluþtuðum için cok mutluyum

selam ve dua ile
deðerli ablam hoþ geldin ,gönüllerimize hoþluk getirdin.birbirmizden haberimiz olmadan gizli bir el birleþtiriyor bizleri. çünki inanýyorum gönlümüzdeki muhabbetin kaynaðý bizi birlikteliðe götürüyor.o güzel katýlýmlarýnýzý tekrar görebileceðimiz için en güzeli ,yazýlarýn içinde sizin o güzel garibane mütevazi isminizi görmekten nasýl mutlu olduðumu anlatamam. baki muhabbetle.


 bir garib kuldu sessiz görünüp yüreðe iþleyen,

çizgisi muhabbetti rýzaydý daima deðiþmeyen,

aramýzda görmek seni onur bizim için,

dünde güzeldin bugünde güzelsin ,

sen bizim sevdiðimiz sin...
[/b]
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: MaHÞeR 06 February 2010, 19:46:29
..

Ben  de bir süre gelemeyeceðim rahatsýzlýðýmdan dolayý...ÝnþALLAH  yakýn zamanda  hayýrla beraber oluruz..

En emine emanet olun,dualarda unutmayýn bu fakiri...

muhabbetle...

selamun aleykum ..

oyyy canoo, Rabbim þifa versin acil olarak .aman ablam siz olmadan boynu bükük kalýrýz biz. çabuk iyileþin inþALLAH.MiM hocamýn kayýp bürosu hýzlý çalýþýyor haberin olsun ,kapýnýza dökülebiliriz bak ona göre.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 06 February 2010, 20:05:52
insan ablamý yoksa abimi tam bilmiyorum ama suan forumda  :haha: :haha: :haha:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 06 February 2010, 20:18:58
kayýp bürosunun ilk ilaný iþe yaradý...
her üç kayýpta geldiler,
ikisi burda þu an, namütenahi ise dün gelmiþti...
valla bizim büro essahdan iþe yaramaya baþladý yav,
 :yihu:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 06 February 2010, 20:21:38
he ya yaradi gerçektende ben geldiysem herkes gelir  :haha: :haha: :haha:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: namütenahi 06 February 2010, 23:17:20
__MiM__Hocam 'ýn yazýsý
kayýp bürosunun ilk ilaný iþe yaradý...
her üç kayýpta geldiler,
ikisi burda þu an, namütenahi ise dün gelmiþti...
valla bizim büro essahdan iþe yaramaya baþladý yav,
 

Hocam dedim ya siz ne yaptýnýzda yanký bulmadý,,
ne dediniz de yer yüzü duymadý Hamd olsun sözlerinizi gönüllerimize nakþ Edene...
Sizede namütenahi teþekkür ler olsun..


Sevgili * Bevadih * sonsuz teþekkür edip amiin diyorum hayýr dua ve dilekleriniz için ve acil þifalar diliyorum,
fakat bunun için size özel bir sayfa acýcam buraya yazmak istemiyorum..  :(

Sevgili * ~*medinemin_nuru*~ * Kardeþim ALLAH razý olsun, size karþýda mahcup oldum
fark etmedim geliþinizi, sizede özel yazýcam inþALLAH, umulur ki hatam tamir olur.

Sevgili * HezareN * ALLAH razý olsun Kardeþim amiin inþALLAH, çok teþekkür ediyorum dualarýnýz için..

Sevgili * MaHÞeR * Kardeþim senin de dua ve dileklerine amin,, amin,, amiiiin diyorum.
Her zaman olduðu gibi aynaya bakýp kendini bende gören BÜYÜK AÞK ÇAÐLAYANI FEYZ IRMAÐI KOCAMAN YÜREK..


Baþta MiM Hocam olmak ile beraber hepinizden
ALLAH GANÝ GANÝ RAZI OLSUN
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 07 February 2010, 15:51:50
fezapilotu...
aranmada... görenlerin insaniyet namýna haber vermelerini...
isteyecektim ki...
ki... az evvel! online gördüm abisini...
sevindim ya, henüz ses seda yok...
sanki gölgesi dolaþýyor da...
kendisi... ý, ýh.. diyor, der gibi mi ne?
ha, ne dersin abisi...
yazarsan, haksýzlýðým çýkabilir ortaya,
yazmazsan...
haklý olduðum anlaþýlacak...
e þimdi muzýrlýk edipte, "yav ben seni yalancý çýkarmayým, ayýp olmasýn!" mý... diyecen yoksam?
küçükköy'ü baþýna yýkmaz mýyým sora! :aaa1:
 :yihu:
 :arkadas:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: kir_pi 07 February 2010, 17:55:54
Buralardayým abi gidecek mekanýmýz mý var ki..
 
ALLAH razý olsun ilginiz için...
 
Takipteyim.. :gul:
 
 
 
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 07 February 2010, 19:05:55
hosgeldin fizapilotu abim
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: kir_pi 07 February 2010, 19:12:31
Hoþ buldum teþekkürler kardeþim...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Giryân 08 February 2010, 10:39:55
Gelenlere çok sevindim...

Bende vereyim...Gelmediðim süre içinde  ve hala

Lal-ü Ebkem'imi  göremiyorum...! :hmm: :anlamadim:

"Se-fa"  diye arkadaþ vardý...

Birde yazýlarýný beðendiðim "Avni" nicklý arkadaþ gelmiyorlar...

insaniyet namýna haberi olan  yada görüyorlarsa  kendileri haber etsinler:)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 09 February 2010, 09:09:46
hadekacýk, valla haberin olsun, bu bölümde en çok ismi geçenlerden biri sen olabilirsin, haberin olsun?! :goz_kirptim:

abim benim nerde oldugum malum, okulda :)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 09 February 2010, 12:49:54
Gelenlere çok sevindim...

Bende vereyim...Gelmediðim süre içinde  ve hala

Lal-ü Ebkem'imi  göremiyorum...! :hmm: :anlamadim:

"Se-fa"  diye arkadaþ vardý...

Birde yazýlarýný beðendiðim "Avni" nicklý arkadaþ gelmiyorlar...

insaniyet namýna haberi olan  yada görüyorlarsa  kendileri haber etsinler:)


lal-ü Ebkem apla sürekli geliyor geneldede aksamlarý burda oluyor benim bildigim  :haha: :haha:


hadeka aplama katiliyorum artik bende anca aksam veye öðlenleri girebilcem bazende hiç girmedigim olacak malum okul basladi ve sbsde yaklasti
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: LâL-ü EBKeM 09 February 2010, 15:31:37
SeLamun aLeyküm...
GeLdim Bevâdih abLam...
Nerdeydim?
Evdeydim,kendimi son günLerde cok yorgun his ettigimden ki..biLgisayardanda uzak durdum...
ama merak etmeyin iyim hamd oLsun...
SizLeri cok özLedim...ve cok seviyorum Rabbim icin...
kayip oLmadim No Merak :arkadas:...

(http://www.hikayeler.net/resimler/yazar/n_SANA%20GELD%C4%B0M.gif)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Giryân 10 February 2010, 09:36:48
aleykum selam bitanem ..

Hamdolsun..! :arkadas:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 10 February 2010, 11:28:33
 :arkadas: :arkadas: :arkadas:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: can rüba 10 February 2010, 17:08:53
Selamün Aleyküm Güzel Ýnsanlar,

Her ne kaadar yokluðum belli olmasada, uzun bir aradan sonra sizlerleyim inþ...

Ama  hep aklýmda ve kalbimdeydiniz...

Þükür kavuþturana.... :cicek2: :cicek2:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 10 February 2010, 17:30:43
Selamün Aleyküm Güzel Ýnsanlar,
Her ne kaadar yokluðum belli olmasada, uzun bir aradan sonra sizlerleyim inþ...
Ama  hep aklýmda ve kalbimdeydiniz...
Þükür kavuþturana.... :cicek2: :cicek2:

ve aleykumselam sevgili can rüba,
evvelen ve tekraren hoþgeldin ablacým,
hatýrlanmama vurgusu yaparken haklýsýn elbette... ama,
yanýlýyorsun aslýnda... çünkü seni hiç unutmadýk, da...
sen kendini unutturmak istedin ablam... özellikle!
fussiletten ayrýlmýþ olsak da her zaman bakýverdim, ne olup bittiðini takip ediverdim.
seni orada her zaman online görüverdim, ama bu süre zarfýnda aylar oldu ki, buraya hiç bakmadýn bile...
o zaman dedim ki, can rüba muhtemelen ya küsmüþtür bizden, yahut fussiletten ayrýlmak istememiþtir.
orada olmana sevindim, oradan ayrýlmaný istemem de, ama ara sýra da olsa buraya bir selam vermeni de
beklerdik her zaman...

ama olsun, önemli deðil, geldin ya nihayetinde, önemli olan o... oradaki hizmetinle beraber bazen lütfeder uðrayýverirsen çok seviniriz ablam... burayý da kendi evin gibi bilmeni isteriz her zaman...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Giryân 10 February 2010, 18:05:28
Aleykum  can rübacým..

Tefekkür  canýmýn  "minik prensesi"..  nasýl unutulursun ki sen ...

Hoþ geldin  caným ... :arkadas: :gul:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: can rüba 10 February 2010, 19:26:23
ve aleykumselam sevgili can rüba,
evvelen ve tekraren hoþgeldin ablacým,
hatýrlanmama vurgusu yaparken haklýsýn elbette... ama,
yanýlýyorsun aslýnda... çünkü seni hiç unutmadýk, da...
sen kendini unutturmak istedin ablam... özellikle!
fussiletten ayrýlmýþ olsak da her zaman bakýverdim, ne olup bittiðini takip ediverdim.
seni orada her zaman online görüverdim, ama bu süre zarfýnda aylar oldu ki, buraya hiç bakmadýn bile...
o zaman dedim ki, can rüba muhtemelen ya küsmüþtür bizden, yahut fussiletten ayrýlmak istememiþtir.
orada olmana sevindim, oradan ayrýlmaný istemem de, ama ara sýra da olsa buraya bir selam vermeni de
beklerdik her zaman...

ama olsun, önemli deðil, geldin ya nihayetinde, önemli olan o... oradaki hizmetinle beraber bazen lütfeder uðrayýverirsen çok seviniriz ablam... burayý da kendi evin gibi bilmeni isteriz her zaman...Öncelikle hoþbuldum Mim abim,
Estaðfirullah küsmek ne haddime abicim.Aslýnda çoðu zman burdaydým.Belki yorum yapmadým paylaþýmda bulunmadým ama uzaktanda olsa burayý hiç býrakmadým.Siz hiç aklýmdan  gönlümden çýkmadýnýz bunu bilmenizi isterim..Ayrýca söylediklerinizde çok haklýsýnýz.Hatalarýmý telafiye hazýrým.Bundan sonra kurtuluþ yok benden:PHaberiniz ola;)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: can rüba 10 February 2010, 19:50:44
Aleykum  can rübacým..

Tefekkür  canýmýn  "minik prensesi"..  nasýl unutulursun ki sen ...

Hoþ geldin  caným ... :arkadas: :gul:


Pekte minik sayýlmam ama nese ablacým:P;) Siz öle bilin yinede;)
Hoþbuldum.Teþekkür ederim.Kiþi sevdiðine naz edermiþ yaa.Bende sizlere biraz nazlanayým dedim..Hatýrlanmak  güzelmiþ..Sizleri çok seviyorumm :Senin_icin:
:

: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Giryân 10 February 2010, 20:11:35
et  caným ...nazýnýz baþ göz üstüne:)  :arkadas:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 10 February 2010, 20:26:31
Siz hiç aklýmdan  gönlümden çýkmadýnýz bunu bilmenizi isterim. .Bundan sonra kurtuluþ yok benden:PHaberiniz ola;)

eyvALLAH güzel kýzým, baþýmýz gözümüz üstünesin.
sözlerini senet kabul ediyorum! :gul:
tekrar evine hoþgeldin...ve bu evin sorumlularýndan biri oldun...
hadi bakalým evlât, meydan senindir! :bekliyorum: :Begendim:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: can rüba 10 February 2010, 20:48:35
eyvALLAH güzel kýzým, baþýmýz gözümüz üstünesin.
sözlerini senet kabul ediyorum! :gul:
tekrar evine hoþgeldin...ve bu evin sorumlularýndan biri oldun...
hadi bakalým evlât, meydan senindir! :bekliyorum: :Begendim:


Teþekkür ederim.ALLAH razý olsun  abicim.
Üstüme düþen görevlerimi layýkýyla yerine getiricem Ýyi bir ev sahipliði yapýcam inþALLAH.. :Anlastik:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 10 February 2010, 20:54:51
Aleykum  can rübacým..

Tefekkür  canýmýn  "minik prensesi"..  nasýl unutulursun ki sen ...

Hoþ geldin  caným ... :arkadas: :gul:


Pekte minik sayýlmam ama nese ablacým:P;) Siz öle bilin yinede;)
Hoþbuldum.Teþekkür ederim.Kiþi sevdiðine naz edermiþ yaa.Bende sizlere biraz nazlanayým dedim..Hatýrlanmak  güzelmiþ..Sizleri çok seviyorumm :Senin_icin:
:


yaaa minik benim birkere manene olmuyor ama :)) sitenin ewn küçügü ben deyilmiyim yoksa hemen dogruyu diyin bana :) :haha: :haha: :heeeyyyy: :heeeyyyy: :Shoockk: :Shoockk: :Shoockk:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: can rüba 10 February 2010, 21:30:01
Sensin caným benim evimizin küçüðü,neþesi.Benim minikliðim lafta.Yoksa zati pek de minik sayýlmam :goz_kirptim:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 10 February 2010, 21:33:39
sitenin ewn küçügü ben deyilmiyim yoksa hemen dogruyu diyin bana :)

durun, siz kavga etmeyin, sitenin küçüðü ben olim he ufaklýk... :yihu:
nasýl fikir ama... :haha:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 10 February 2010, 21:42:50
olmazzzzzzzz kabul etmiyorum en küçük benim benden öncede damra var unutmayin
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Giryân 10 February 2010, 22:30:58
:arkadas: Durun ,durun ..hepiniz miniklerimizsiniz :) :cicek2:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ViYA 12 February 2010, 21:05:57
Se_fa kardeþimizi göremiyorum. Hakkýnda açýklama yapýlmýþtýr belki ama yazýlanlarýn hepsini okuyamadým. ÝnþALLAH tezden gelir. Konu çok manidar olmuþ. ALLAH c.c razý olsun Mim hocam.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 12 February 2010, 21:35:01
Se_fa kardeþimizi göremiyorum.

se_fa konusunda üzgünüm maalesef!
bu kardeþimizi çok sevmiþtim,
iyi bir insan, nitelikli yorumlarý olan özgün bir kalemdi ya,
gitti maalesef... gelmesini çok isterdim, ama sanýrým zor biraz...
benden bazý istekleri olmuþtu, sitenin iþleyiþi konusunda...
çok da müspet bir cevap verdiðimi söyleyemem...
ve o gidiþ, o gidiþ...
bir de çok yoðun çalýþan biriymiþ, boþ vakti hiç olmayan...
ne diyelim, Rabbim bu güzel kardeþimize mutluluklar versin...
Yolunu ve bahtýný daim açýk eylesin.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ViYA 12 February 2010, 21:37:18
Hmmm. Hayýrlýsý olur inþALLAH.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 13 February 2010, 19:10:31
ben de "kendimi" göremiyorum o nerede :)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 13 February 2010, 19:59:30
ben de hepsini okumadým ama Tefekkür ablamý gören bilen var mýdýr merakýmý celbetti
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 13 February 2010, 21:25:24
ben bazen se_fa abiyi görüyorum

ama tevekkür aplami hiç görmedim
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Avni 16 February 2010, 00:27:54

Birde yazýlarýný beðendiðim "Avni" nicklý arkadaþ gelmiyorlar...Burayý daha yeni farkettim, af !

Öncelikle adýmýn önüne eklediðiniz yüklemden dolayý teþekkür ediyorum, hatýrladýðýnýz içinde bahtiyarým. Aklýnýzýn bir köþesinde kalabilmiþ isem ne mutlu bana.

Gelemeyiþimin nedeni ise yarýyýl tatilinden dolayý, okullarýn kapalý kalmasýný fýrsat bilip memleketim Edirne'ye gittik abimle. Orada internet olmadýðý içinde uzunca bir süre ayrý kalmýþ oldum.
 
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 16 February 2010, 01:41:11
eyvALLAH sevgili avni,
eksikliðini en çok hissettiklerimizden olduðunda hiç kuþku yok. sizi tekrar yanýmýzda görmekten büyük sevinç duydum. öðrenci olduðunuz belli oluyor, hoþgeldin tekrar aramýza abim...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 16 February 2010, 12:44:38
e biri tatilden dolayý giremez biri de tatilde girebilir...

: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Garip_kul 16 February 2010, 17:47:34
e biri tatilden dolayý giremez biri de tatilde girebilir...
:goz_kirptim: HAYAT BU ÝÞTE :) :arkadas:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 16 February 2010, 17:58:41
evet iþte ben tatili bitiren ve nete giremeyen biri grubuna giriyorum..,,

haklarýnýzý helal edin
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Giryân 16 February 2010, 18:49:51
Burayý daha yeni farkettim, af !

Öncelikle adýmýn önüne eklediðiniz yüklemden dolayý teþekkür ediyorum, hatýrladýðýnýz içinde bahtiyarým. Aklýnýzýn bir köþesinde kalabilmiþ isem ne mutlu bana.Affederiz..! Bir þartla:)
 Demekki okul baþladý   buda girebileceksiniz demek o zaman ...Sýk sýk  girip  paylaþým yaparsanýz  belki affederiz..
Hoþ geldiniz Tekrar...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Giryân 16 February 2010, 18:51:40
Can Hadeka.."Hak"  yok caným ..Sen  baþarý ile okulunu hallet inþ :arkadas: önemli olan o..
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 16 February 2010, 21:40:35
evet iþte ben tatili bitiren ve nete giremeyen biri grubuna giriyorum..,,

haklarýnýzý helal edin
aynen bende o grubun içinde oluyorum :D :haha: :haha: :haha:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 16 February 2010, 21:48:14
aynen bende o grubun içinde oluyorum :D :haha: :haha: :haha:

sen de mi gýz?
ne yani, hiç giremeyecen mi?
ezeli de at koþturduðunda okulda deðel miydin gýz?
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 16 February 2010, 21:53:48
ya o anlamda demedimki be abis

girecem ama fazla sýklýkla giremiyecem dedim yani

sýnavlar filen baslicak bide sbs sýnavýda yaklasiyor onada çalisiyorum dersler filen anca akþamlarý

beni burda görebilirsiniz :D :haha: :haha: :haha:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 01 March 2010, 14:14:43
Pardon :

Pusulamýz kayýp mý?

Sevgili kardeþimi uzunca bir süredir göremiyoum ..

ÝnþaALLAH yaramaz bir durum yoktur !
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 01 March 2010, 14:18:42
Pardon :
Pusulamýz kayýp mý?

sahi yav, pusula kayýp essahdan!
ama geçen gün onu online görmüþtüm...
fakat hiçbir þey yazmadan kaybolmuþ!
niye acaba anlamadým...
biþeylere mi darýldý, ne oldu merak ettim bende doðrusu!
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 01 March 2010, 20:08:46
evet oda kayýpo ama bizim hocamýzda kayýp yani


vuslat_ebedi ablam :haha:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Renanet 02 March 2010, 11:05:39
Pusula en yakýn zamanda uðrayacak inþALLAH...Aþýrý yoðun bugünlerde ...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: GüLRaNa 02 March 2010, 23:59:23
asLinda aranan isim cok degerLi MiM hocam..

SevgiLi,
 Tefekkür abLam
DAMRAM AbLam
EvÞaN,
DenGe,
GöKKuÞaÐý,
TuTuksuz_Kelimeler ,
~*medinemin_nuru*~,
GüL Rana...
Nerdesiniz degerLi yürekLer...
yazmadikLarim da ..nerdesiniz ...?bu bölümü yeni farkettim.Lal-ü ebkem çok tþk ederim unutmayýp adýmý andýðýnýz için..
 :Senin_icin:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: LâL-ü EBKeM 03 March 2010, 00:07:39
bu bölümü yeni farkettim.Lal-ü ebkem çok tþk ederim unutmayýp adýmý andýðýnýz için..
 :Senin_icin:

ne unutmak nede unutuLmak diLegi ile...
Rabbime emanetsiniz güzeL insan..
gördügüme sevindim sizi...
hosgeLdiniz.. :cicek2:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: GüLRaNa 03 March 2010, 00:09:59
hay yüreðine saðlýk sevgili kýzým, acilen yazmýþtým ya, aklýma mutlaka gelmesi gereken kiþilerdi bunlar...
bunlardan, damram abla ve kýzý medinemin nuru kendi kurduklarý bir site ve radyo ile uðraþýyorlar, yoðun bi þekilde, fakat siteleri bir haftadýr kayýp, her ne olduysa çýkmýyor bi daha...

tutuksuz kelimeler, malum tartýþmalar dolayýsýyla küstü bizden, site dýþýnda baðlantýmýz devam ediyor ama, siteye belki bi daha gelmeyebilir... gökkuþaðý ise, mide rahatsýzlýðý sebebiyle kendi sitesi de dahil hemen hemen bütün net alemini terketti gibi birþey... gülrana pek sýk giremiyor, ama ara ara gelir yine de... abisini öyle kolay terketmez o... evþan ise, ne olduysa bilmiyorum bi daha gelmedi, muhtemelen internetten uzak düþmüþ olabilir, bir polis eþiydi o, tayinleri çýkmýþ olabilir... ihtimaller bunlar yani.. biz hüsn-ü zan edelim. denge abla ile tefekkür abla da sanýrým net aleminden koptular iyice... ama tefekkür abla uzun bir süre gelemeyeceðini söylemiþti zaten... belki ileride aramýza katýlabilir yine...

ama öncelik bu güzide kardeþlerimizin saðlýk, sýhhat ve mutluluklarýdýr... dua edelim Rabbim onlara sevenleriyle, dostlarýyla beraber olabilecek güç kudret ve imkanlar bahþetsin...

      MiM HOCAM söze nasýl baþlýcaðýmý bilemiyorum.   :amanhaa:
tamam baþlamýyorum.  :sustum:
  güzel bi bölüm olmuþ muthiþ bi fikir hocam aklýnla bin yaþa.Rabb-ý zülcelal emeklerini zayi etmesin. Amin.
gelemedim ama bian olsun aklýmdan çýkmadýnýz inanýn sizleri çok seviyorum.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: GüLRaNa 03 March 2010, 00:14:25
ne unutmak nede unutuLmak diLegi ile...
Rabbime emanetsiniz güzeL insan..
gördügüme sevindim sizi...
hosgeLdiniz.. :cicek2:
     eyvALLAH. ALLAH razý olsun dileklerinize katýlýyorum.
 mutlu geceler :gul:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: PuSuL@ 05 March 2010, 22:16:29
sahi yav, pusula kayýp essahdan!
ama geçen gün onu online görmüþtüm...
fakat hiçbir þey yazmadan kaybolmuþ!
niye acaba anlamadým...
biþeylere mi darýldý, ne oldu merak ettim bende doðrusu!


sevgili  hocam darýlmadým. lakin bu aralar fazla vakit bulamýyorum
birde hastalýkla mucadeledeyiz þükürler olsun
biraz yogunlugumu da atlatýrsam yine aynen devam hocam
yine sizlerleyim uzaktan bakinmakla yetiniyorum insALLAH bol vakit oldukca
kosacagým buraya
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: LâL-ü EBKeM 05 March 2010, 22:24:25

sevgili  hocam darýlmadým. lakin bu aralar fazla vakit bulamýyorum
birde hastalýkla mucadeledeyiz þükürler olsun
biraz yogunlugumu da atlatýrsam yine aynen devam hocam
yine sizlerleyim uzaktan bakinmakla yetiniyorum insALLAH bol vakit oldukca
kosacagým buraya


Gecmis oLsun SevgiLi Can PuSuL@...
Rabbim aciL sifaLar versin insaALLAH...
seni gördügüme cok sevindim hamd oLsun...
Rabbime emanet oL kücük abim... :Senin_icin:

(http://www.resimhayattir.com/data/media/107/gecmis003.jpg)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: PuSuL@ 05 March 2010, 22:31:35
ALLAH razý olsun, benim  küçük ablam saolasýn
hasretlik olunca özlemde artýyor. özlem artýkkça sevgi artýyor. bende sizleri özledim,
burda görünmesemde sizinleyim inþALLAH...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: LâL-ü EBKeM 05 March 2010, 22:37:51
ALLAH razý olsun, benim  küçük ablam saolasýn
hasretlik olunca özlemde artýyor. özlem artýkkça sevgi artýyor. bende sizleri özledim,
burda görünmesemde sizinleyim inþALLAH...


(http://img6.dreamies.de/img/213/b/bftkk1xe2k0.gif)
GönüLLer bir oLunca ...UzakLar yakin oLurmus kücük abim..
Hamd oLsun GönüLLer bir,uzakLar yakin!
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 05 March 2010, 22:59:53
ooo hosgeldin tekrardan abis masalalh muhabbet koyulasmis küçük abi küçük abla bende küçük cadýyým herhalde :haha: :haha: :haha:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 05 March 2010, 23:00:43
hoþgeldiniz geçmiþ ola ...  :cicek1:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: PuSuL@ 05 March 2010, 23:06:31
ooo hosgeldin tekrardan abis masalalh muhabbet koyulasmis küçük abi küçük abla bende küçük cadýyým herhalde :haha: :haha: :haha:

kýskandýnmý küçük caduu he :)
suçun var biliyon demi, ben geldigimde evde bulunmamaya gayret göster:)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 05 March 2010, 23:13:32
evet kýskandým

ve suçumuda biliyorum ama ben anneanneme gidecek temizlik yapacaktýkk.....

zaten o yüzden gayrt ediyorumya ama anneannemede gitsem yine bulacaksýn ben biryer bullurum

ama benim suçum yokkiiiiii :birsey_mi_dedin:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Giryân 05 March 2010, 23:17:16
Hoþ geldim Pusula..

geçmiþ olsun !...
Buralarda olda ,arada ol :)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: PuSuL@ 05 March 2010, 23:25:12
hoþgeldiniz geçmiþ ola ...  :cicek1:


hoþ gördüm inþALLAH, teþekkür ederim...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: PuSuL@ 05 March 2010, 23:27:26
Hoþ geldim Pusula..

geçmiþ olsun !...
Buralarda olda ,arada ol :)Hoþluklar gördüm ablacim
saolasýnýz inþALLAH
vakit buldukca burdayim inþALLAH
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 06 March 2010, 00:05:45
sevgili  hocam darýlmadým. lakin bu aralar fazla vakit bulamýyorum
birde hastalýkla mucadeledeyiz þükürler olsun
biraz yogunlugumu da atlatýrsam yine aynen devam hocam
yine sizlerleyim uzaktan bakinmakla yetiniyorum insALLAH bol vakit oldukca
kosacagým buraya

sevgili pusula, yine bizimle olduðuna sevindim abim.
hoþgeldin tekraren, sefalar getirdin.
rahatsýzlýðýna üzüldüm, Rabbim acil þifalar lütfetsin.
"bu da geçer ya hû" diyerek sabýrlar göstermek lazým... diyecem ya,
"birde hastalýkla mucadeledeyiz þükürler olsun" diyebilen birine söyleyecek sözümüz olamaz... buna tam bir müslüman þuuru derler... kutlarým sizi abim. Rabbim razý olsun.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: PuSuL@ 06 March 2010, 00:16:48
Sevgili hocam can candan koparmý,
vakit oldukca insALLAH cogu zamanýmý burda sizlerle yaþamaya gayretim olacak.
inþALLAH verdiginiz adreste yaþýyorumdur...

Rabbim cümlemizden razý olur inþALLAH.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 06 March 2010, 00:17:43
ve bu arada bugün burada iki kiþiyi daha gördük ki...
epeydir aramýzda ol(a)mayan... sevincimiz binlere katlandý...
iki sevgili ablam,
tefekkür ve bevadih ablalarým....
hoþgeldiniz, sefalar getirdiniz...
ama bu ayrýlýklar çok uzun oluyor yav,
bir yanýmýzý eksik býrakýyorsunuz hep!
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 06 March 2010, 00:21:59

inþALLAH verdiginiz adreste yaþýyorumdur...

eyvALLAH sevgili pusula, varlýðýn bize güç katacaktýr abim... daim baþýmýz üstündesin...
þu sözünüz! harika bir mecaz... ve ince bir letafet... büyük keyif aldým pusula'm, yüreðine saðlýk abim...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Tefekkür 06 March 2010, 14:01:29
Çok teþekkür ederim/z :Senin_icin: :Senin_icin:

 Hoþ bulduk hoþluklar gördük MiM Hocam...RAHMAN nasip ettiði sürece buradayýz ÝNÞAALLLAH....

Gelemesekte aklýmýz,gönlümüz hep burdaydý.Ama artýk kavuþtuk o güzel birbirinden deðerli DOSTLARA...

RABBÝM ayrýlýklarý bizde uzak etsin...

Kayýplarýmýza da biran önce kavuþmayý nasipetsin ÝNÞAAALLAH...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: namütenahi 06 March 2010, 15:15:32
Sevgili * Tefekkür * Kardeþim hoþgeldiniz sefalar getirdiniz
birbirinden güzel paylaþýmlarýnýzý beklemekteydik. Gönlümüz bayram etti/edecek geliþiniz ile inþALLAH.
 :gul:

Sevgili * PuSuL@ * Kardeþim hoþgeldiniz ==>> sefa ve ÞÝFA bulursunuz inþALLAH.
Teslimiyetiniz ve sözleriniz bizlerinde maddi manevi hastalýklarýna þifa oluyor
ALLAH razý OLsun deðerli Kardeþim.
 :gul:

Ve Sevgili * Bevâdih * sizin içinde ben kayýp ilaný verecektim neredeyse
iyi oldu sizi de gördüðüm
(mazeretsiz ve izinsiz kayýp olma süresi en fazla ... gün ona göre)   :arkadas:
{o noktalý boþluklarý Sevgili MiM Hocam doldursun beni aþar çünki}   :bekliyorum:   

Hepiniz tekrar tekrar hoþgeldiniz
iyiki VARSINIZ

 :gul:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Tefekkür 06 March 2010, 15:57:56
Sevgili Namütenahi, özel ve güzel insan...

Çok teþekkür ediyorum.Bayram benim bayramýmdýr.Ailesine ,yuvasýna kavuþan çoçuksu bir mutluluk yüreðimde...

RABBÝM sizlerden razý olsun.Ýyi ki varsýnýz...


***PuSuL@ hoþ geldiniz .Kardeþimize  ve sifa bekleyen herkese  RABBÝM acil þifalar versin.


***Ve Can Dostum, Yüreðimin Sesi sende hoþgeldin, sefalar getirdin.. :Senin_icin:

      Ve biliyoruz ki  varlýðýnla gönüllerimiz baharý yaþar...Rengarenk çiçekler açar yüreklerimizde... :arkadas:


: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 14 March 2010, 18:34:44
ohhh adým geçmemis kayýplarýn arasýnda sabýkalý deyilim yani 1 haftadýr pcye oturmuyorum :)
yokluðum farkedildimi bilemem :hahahah:
inþirah jandarmasý kapýma gelmeden ben geleyim dedim :haha: :haha: :haha:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Giryân 14 March 2010, 21:32:36


Ve Sevgili * Bevâdih * sizin içinde ben kayýp ilaný verecektim neredeyse
iyi oldu sizi de gördüðüm

iyiki VARSINIZ

 :gul:[/color][/b][/center]***Ve Can Dostum, Yüreðimin Sesi sende hoþgeldin, sefalar getirdin.. :Senin_icin:

      Ve biliyoruz ki  varlýðýnla gönüllerimiz baharý yaþar...Rengarenk çiçekler açar yüreklerimizde... :arkadas: [/i]Hep beraber hoþ bulduk..Çok teþekkür ederim ..
Namütenahi yüreði aþk olan ve en güzel þekilde yansýtan  güzellik ...ALLAH razý olsun .. :gul:

Ve Caným ,nur-u ayným ...sende iyiki geldin ..Güzel sensin,kokunu  yaymaya baþlamýþsýn bile ,mis gibi kokmuþ forum :)
Rabbim  sýkýntýlarýný ecir olarak  hanene yazsýn caným ...seviliyorsun.... :Canim:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 17 March 2010, 08:34:35
saba yeli...
bürodasýn ablam!
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 17 March 2010, 17:50:21
saba yeli...
bürodasýn ablam!
hehe ben büroya dail deyilim :yihu: :yihu:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: namütenahi 19 March 2010, 09:36:45
[
saba yeli...
bürodasýn ablam!


Evet SaBa_YeLi Kardeþim nerdesin...      :bekliyorum:
Gözümüz - Gönlümüz seni ve paylaþýmlarýný arýyor.!
 :gul:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 28 March 2010, 01:02:28
saba yeli...
bürodasýn ablam!

demiþtim ve kaç gündür de bekleyip duruyordum,
sevgili ablamýn, "aha da geldim!" demesini...
***
ve ne acý ki...
az evvel, büyük bir þok yaþadým... hem de çok büyük bir þok!
ne olmuþtu, kim küstürmüþtü de bu çok kýymetli insan, dost yürekli sevecen ablam kendini silip kaçývermiþti buralardan...

inanýr mýsýnýz, yüreðim cýz etti birden, derin bir sarsýntý yaþadým. biz ona kötü birþey demedik, kalbini kýrmadýk, üzmedik... o benim küçük kardeþimdi, çok seviyordu abisi onu... sitede en çok online olan da oydu. hatta abisini bile geçmiþti bu sahada... üstelik sitenin baþ adminlerinden de biriydi o...

ama niye, neden, niçin???
sebep ne?
lütfen sevgili seba yeli, lütfen ne olur? en azýndan bunu öðrenme hakkýmýz vardýr ablam. aramýzdaki hukuk, sevgi ve varsa eðer birbirimize olan hakkýmýz bunu öðrenme hakkýný tanýr bize...

: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 28 March 2010, 01:20:00


YAZIK...

Saba yeli kardeþimin kararýnýn sebebini bilmiyorum ama, inþaALLAH bizden kaynaklanan bir eksiklik deðildir..Güzel bir insanýn kýrgýn olmasý bile üzücü..
ÝnþaALLAH bir yanlýþ anlaþýlma söz konusudur..Hayýrlýsýyla en kýssa sürede, yine buluþabilmek duasý ile..
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 28 March 2010, 01:42:40
inþaALLAH diyelim,
mutlaka yanlýþ bir anlaþýlma vardýr. ve onu yine bekliyor abisi...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: namütenahi 28 March 2010, 19:37:24
demiþtim ve kaç gündür de bekleyip duruyordum,
sevgili ablamýn, "aha da geldim!" demesini...
***
ve ne acý ki...
az evvel, büyük bir þok yaþadým... hem de çok büyük bir þok!
ne olmuþtu, kim küstürmüþtü de bu çok kýymetli insan, dost yürekli sevecen ablam kendini silip kaçývermiþti buralardan...

inanýr mýsýnýz, yüreðim cýz etti birden, derin bir sarsýntý yaþadým.

ama niye, neden, niçin???
sebep ne?
lütfen sevgili seba yeli, lütfen ne olur?


Evet Hocam bende çok üzüldüm ve büyük bir þok yaþadým

oysaki " tamam ablam geldim inþALLAH"      olmuþtu son mesajý   :bekliyorum:

Çok üzüldüm hele hele de kendini silmiþ olmasýna,

Diðer aktif olan kardeþlerimizde pek görünmüyorlar eskisi gibi

HAYýrlara çýksýn inþALLAH bu sessizlikler..    :hmm:    :anlamadim:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: GüLRaNa 28 March 2010, 20:21:55
baharýn geliþiyle,papatyalar kýr çiçekleri,gül kokularý yok olmazlar.
dilerim gül yürekli, güzel insanlar en kýsa zamanda burda olurlar ve sýk sýk gelirler bende bekliyorum.
bevadih,
tefekkür,
Laluebkem,
saba yeli,
hezaren,
sivrisinek,
hadeka
ve diðerleri...
namutenahi sen burdasýn biyere gitme.

 :gul:
 :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: kir_pi 28 March 2010, 20:27:24
Bunaldýkça nefes aldýðým yeri býrakýr gibi durmuyorum...

Gidenler de sebep ne olursa olsun bilirler ki kapý hep açýk...

Ne diyelim ki BÝR liklerimiz artsýn inþaALLAH...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Renanet 29 March 2010, 14:49:36
: Saba_Yeli

selamun aleykum
sevgili inþirah ailesi gidiþimin kimse ile ilgisi yoktur.
kimseye kýrgýn dargýn degilim.
artýk paylasýmda bulunmadýgým bi yerde ismimin durmasýnýn anlamý olmuyacagýndan sessizce gitmek istedim
hepiniz hakkýnýzý helal ediniz
üye olarak olmasada ziyaretci olarak takipcinizim
selam ve dua ile


: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 29 March 2010, 15:40:52
selamun aleykum
sevgili inþirah ailesi gidiþimin kimse ile ilgisi yoktur.
kimseye kýrgýn dargýn degilim.
artýk paylasýmda bulunmadýgým bi yerde ismimin durmasýnýn anlamý olmuyacagýndan sessizce gitmek istedim
hepiniz hakkýnýzý helal ediniz
üye olarak olmasada ziyaretci olarak takipcinizim
selam ve dua ile

yok...
aslýnda sevgili mahru ablamýn küskünlüðüne kendimi sorumlu tutuyorum.
sanýrým profilinde -hiç farketmeden neden olduðum- bazý deðiþiklikler...
zaruri bir neden sebebiyle (o neden sadece bende saklý) kýsa bir süreliðine sadece "üye" yazýyordu. aslýnda bu onunla beraber yanýlmýyorsam 1000 mesaj sayýsýný aþan üç arkadaþýmýzý daha etkilemiþti.
"hizmetkâr" ismiyle baþ admin yetkisi elinde olmasýna raðmen bu yetki profilinde gözükmüyordu. ama bugünlerde onu açýktan olmasýný saðlayacaktým. fakat aþýrý yoðunluk nedeniyle ha bugün, ha yarýn derken elim ermedi bi türlü. ama bunlarý ona söyleyebilme imkâný olmadý bi türlü... ve haliyle bu durum onda kýrgýnlýða yol açtý... yo, sakýn onu ille de yetkinin gözükmesi gibi bir kompleks içinde olduðunu suçladýðýmý falan zannetmeyin. o böyle þeyleri mesele yapmayacak kadar engin gönüllü bir kardeþimdir, lakin, bu geç kalýþým sebebiyle kendisine haksýzlýk ve saygýda kusur ettiðimiz gibi bir algý içine giriverdi. haklýdýr, bu kabahat bana aittir, ama bilmesini isterim ki, bu özellikle tasarlanmýþ bir kusur deðildi, yoðunluk, yorgunluk ve zamansýzlýk problemi beni bu hataya zorlayýverdi.

her ne kadar kimseye kýrgýn deðilim dese de, ismini silmiþ olmasý bu dargýnlýðýn göstergesidir. doðrusu buna çok alýndým ve kýrýldým. ismini silmemesini arzu ederdim. hata bile etmiþ olsak insana mahsus biþeydir hata, tez zamanda onu düzeltebilirdik. çünkü sevgili mahru cidden öz bir kardeþ yerine koyarak sevdiðim ve çok deðer verdiðim biriydi. ve ben ona dargýnlýðýna vesile olacak þeyi yazabilecek kadar bir yakýnlýkta idim. ve içinde olan her neyse, hiç çekinmeden, kendisini kardeþi gibi seven bir aðabeysine yazabilirdi...

ne diyelim, hayýrlýsý olsun. ama ben sevgili mahruyu hala bekliyorum, geri döneceðini, abisinin yanýnda olacaðýna inanýyor ve düþünüyorum.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Renanet 29 March 2010, 16:16:27
Sevgili abiciðim Saba_Yeli kardeþimi asýl üzen konunun yetki olmadýðý kanýsýndayým...Bazý arkadaþlarýmýz forum kurallarýný okumadan yapýlanlara karþý suçlamada bulunmuþtu ve belkide sizlerinde bu konuda müdahele etmemiz asýl sebep olabilir diye düþünmekteyim...Forumdaki kurallarýn hepimiz için geçerli olduðunu sanýyorum...Ayrýcalýk olamaz....
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ... 29 March 2010, 17:55:40
Bazý arkadaþlarýmýz forum kurallarýný okumadan yapýlanlara karþý suçlamada bulunmuþtu ve belkide sizlerinde bu konuda müdahele etmemiz asýl sebep olabilir diye düþünmekteyim...Forumdaki kurallarýn hepimiz için geçerli olduðunu sanýyorum...Ayrýcalýk olamaz....

Tabiiki yarýcalýk yok ve forum kurallarý da hepimiz için geçerli..Forumda fazla bir devamlýlýðým yok ve çoðu soruna da yabancýyým,baþta Mim Hocam olmak üzere birçok arkadaþýmý da yalnýz býrakmak zorunda kalýyorum yoðun iþ trafiðinden dolayý,lütfen haklarýnýzý helal edin inþALLAH..Mim hocamýn her zaman bahsettiði bir konu var bu site hepimizin arkadaþlar..
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 29 March 2010, 18:04:59Ýnþirah com da tanýdýðým Saba yeli kardeþimin paylaþýmlarýný severek takip eden biri olarak, aldýðý karara üzüldüm..

Ne kadar söylemese de, çok kýrýlmýþ olduðu mesajýndan gözlemlene biliyor..
Sebepler düzeltilebilir..

Kendi adýma belirtiyim; Saba yeli kardeþimi bu sitede görmekten mutluyum ve açýkçasý, siteden ayrýlma gibi bir þeyin olmasýndan hiç hoþlanmadým  (!) bilinsin isterim..

Bu site kurulurken ismini siz belirlediniz… Sizin olandan gidilmez.
“ Belki küçük bir tatil olabilir..ama o kadar..”

Görelim Mevla neyler,

Neylerse güzel eyler..
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: LâL-ü EBKeM 30 March 2010, 00:31:23
baharýn geliþiyle,papatyalar kýr çiçekleri,gül kokularý yok olmazlar.
dilerim gül yürekli, güzel insanlar en kýsa zamanda burda olurlar ve sýk sýk gelirler bende bekliyorum.
bevadih,
tefekkür,
Laluebkem,
saba yeli,
hezaren,
sivrisinek,
hadeka
ve diðerleri...
namutenahi sen burdasýn biyere gitme.

 :gul:
 :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul:


Burdayim insaALLAH GüL Rana...
gitmedim ki geLeyim diyorum... :arkadas:
Rabbim senden razi oLsun..
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: LâL-ü EBKeM 30 March 2010, 00:36:40
Benim tanidigim ve biLdigim SaBa_YeLi

degerLi Can,

gitmedi

burada....

dimi SaBa_YeLi´m?
:arkadas:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 30 March 2010, 02:06:54
sevgili saba_yeli'nin ayrýlýþ nedenini öðrendim. yetki falan deðilmiþ... yine benim neden olduðum bir unutkanlýk, belki bir ihmal diyelim. özür dilerim ablasý, tamam haklýsýn... ama bu herþeyi birbirine karýþtýran, yüzüne gözüne bulaþtýran þaþkýn ihtiyarý mazur görürsün umarým.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: namütenahi 30 March 2010, 08:14:26
ama ben sevgili mahruyu hala bekliyorum, geri döneceðini,

abisinin

(abilerinin) ablalarýnýn, dost ve arkadaþlarýnýn Gönül ve Yoldaþlarýnýn
kýsacasý Forum ailesinin yanýnda olacaðýna inanýyor ve düþünüyorum.

(http://i1003.hizliresim.com/2010/3/30/868.jpg)

(http://hizliresimyukle.com/showoriginal-1143/beniunutmabn9.gif)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: GüLRaNa 31 March 2010, 13:40:39

MiM HOCAM'IZ ÝKÝ GÜNDEN BERÝDÝR ARANIYOR.

gören,duyan bilen  var ise insanlýk namýna haber etsin.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 31 March 2010, 17:19:38


Hoca'da aranýlanlar listesine girdi yaaa....pesss...

Hocanýn bilgisayarýndan ayrýlmasý ,pek sýk rastlanýlan birþey deðildir..
ALLAH hayýrlara çýkarsýn..
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: GüLRaNa 31 March 2010, 22:45:31
....................................................................................
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------
-------------------------------------- :bekliyorum:   :bekliyorum:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: kir_pi 31 March 2010, 22:54:43
Kayýp diyip durdunuz ahanda mekana teþrif etmiþ bulunmakta Abimiz....
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: GüLRaNa 31 March 2010, 22:58:41
evet þükür kavuþturana...  :yihu:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 31 March 2010, 22:59:54

MiM HOCAM'IZ ÝKÝ GÜNDEN BERÝDÝR ARANIYOR.

gören,duyan bilen  var ise insanlýk namýna haber etsin.


Hoca'da aranýlanlar listesine girdi yaaa....pesss...

Hocanýn bilgisayarýndan ayrýlmasý ,pek sýk rastlanýlan birþey deðildir..
ALLAH hayýrlara çýkarsýn..

demek beni de attýnýz kayýp bürosuna he!
yav iki gün, sadece iki gün!
ALLAH'tan korkun be...
abim ve yengem umreden dönmüþtü,
onlarý ziyarete gittim, lüleburgaza...
aha da döndüm... bi iznillah...
ve buradayým,
buradayým demi?! :yihu:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: GüLRaNa 31 March 2010, 23:06:18
hoþgeldin abim sefalar getirdin.
yav biyere gitmeyin siz hocam yaaa.
yoksa hep bu  ifade olur biiznillah benden demesi.  :heeeyyyy:   :duvar:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: kir_pi 31 March 2010, 23:07:34
demek beni de attýnýz kayýp bürosuna he!
yav iki gün, sadece iki gün!
ALLAH'tan korkun be...
abim ve yengem umreden dönmüþtü,
onlarý ziyarete gittim, lüleburgaza...
aha da döndüm... bi iznillah...
ve buradayým,
buradayým demi?! :yihu:


Rabbim ziyaretlerini kabul etsin öncelikle Abim...

Sonra da size bi goccaman HOÞ GELDÝNÝZ
yakýþýr...

Bide burda olduðunuza inanmýyorsanýz hani eski bi usul vardýr þöle bi
cimdik diyorum...

Ýzin alma bölümümüz varmýydý bizim???

 
Hýýhhhhhhhhhhhh.... :goz_kirptim: :goz_kirptim:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 31 March 2010, 23:57:21
hoþgeldin abim sefalar getirdin.
yav biyere gitmeyin siz hocam yaaa.
yoksa hep bu  ifade olur biiznillah benden demesi.  :heeeyyyy:   :duvar:


teþekkürler abisi,
ara sýra seyahat iyi geliyor aslýnda...
abimlerde sabah girmiþtim siteye aslýnda ama, Q klavya kullanamadýðým için çýkýverdim.
bir âmâ'nýn bastonla yol bulmasýna benziyor, benim yabancý klavye ile yazmam.
bu q klavyeyi bütün memleketten yasaklamak lazým aslýnda ya... neyse...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 31 March 2010, 23:59:42

Ýzin alma bölümümüz varmýydý bizim???

eyvALLAH abisi, hoþbulduk, teþekkür ederim.
he ya, izin alma bölümü vardý bizde unutuverdik onu yav...
ama unutmasaydým bile, ani karar verdim ve aceleyle gittim...
bi dahaki sefere, inþaALLAH!
ama siz unutmayýn olur mu?
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 29 May 2010, 19:14:44
garipleþti site bugünlerde...
yalnýzlaþtý...
metruk bir hale döndü adeta...
***
arananlar bu defa çok!
kimi sayalým ki...
sevgili tarýk haricinde, beni de saymazsanýz... nerdeyse herkes!
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: DERDEST 29 May 2010, 23:42:36
:) yok þeytan abi eminim olmasalrda gönüldedirler..Baktýðýnýz pencerelerden bakanlar bizden deðilmi:)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 30 May 2010, 01:17:06
yok derdest, elbetteki gönüldeler tabii ki... öyle olmasaydý zaten, inþirah kayýp bürosu olmazdý. ama özlüyor insan sevdiklerini, dostlarýný, kardeþlerini... hatta bazen çatacak, kavga edecek birilerini bilem arar oluyor insan. :)

zaten kavga olmadý mý rating de olmuyor!
(þiþþþt, kimse duymasýn ama, ara sýra çaktýrmadan ve koftiden kavga edelim de milleti toplayalým buralara olmaz mý? cesaret ister hihihi
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: kir_pi 30 May 2010, 14:04:28
 hihihi hihihi hihihi hihihi
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 01 June 2010, 07:12:17
(þiþþþt, kimse duymasýn ama, ara sýra çaktýrmadan ve koftiden kavga edelim de milleti toplayalým buralara olmaz mý? cesaret ister hihihi

Tabii tabiiii..

Bi deneyin isterseniz..!

: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 01 June 2010, 07:38:21
ne yani cesaret edemez miyim?!
aha da baþladýk bilem, kavgaya... !!!
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 01 June 2010, 08:08:57


aha da baþladýk bilem, kavgaya... !!!


Pardon hocam da, ben kavgavari bir hal göremiyorum.
Bu "normal" halimiz zaten....:)))): Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: kir_pi 01 June 2010, 14:03:53
Seyrci koltuðuma kuruldum bile...

Kayfem gelsin... :shocked: :shocked:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Tefekkür 05 June 2010, 13:41:36
Seyrci koltuðuma kuruldum bile...

Kayfem gelsin... :shocked: :shocked:


Yok öyle seyirci koltuðunda oturmak.... :cicek1: senin KPSS 'sen yok mu? :aaa1:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: kir_pi 05 June 2010, 22:59:27
ÝnþALLAH tekrar baþlýyacam çalýþmaya iki dinleneyim de... :auuu: :auuu:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 05 June 2010, 23:22:43
sen hangi iþimde yoruldun bakam öle?
de, dinleniyomuþsunuz hamfendi...
duyan da sýrtýnda çimento taþýmýþ garibim zanneder valla! ;)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: kir_pi 07 June 2010, 22:09:42
Yorgunluðum kabul görmedi ise sýkýldým desem...

Bi hafta sonra sýnav olsada kendimi hazýr hissediyorum...Benim ki cahil cesareti galiba...

Dua edin lütfen Kýymetli Abim...

 :Senin_icin: :Senin_icin: :Senin_icin:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 08 June 2010, 11:46:19
Benim göremedigim konular oluyor bir ara bende kayýptým   ozaman netim yoktu benim küçük melegim sagolsun  pc çökertiyor arada  MiM hocam  tahmininde yaklaþmýþ fakat tayýn zamaný yeni baþlýyor malesef tayýncý degiliz ama ev degiþtirecegim bende yakýnzamanda inþirah ailesinden uzak kalacagým gönüller bir olsun  :Senin_icin: :Senin_icin: :Senin_icin:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ümit 02 July 2010, 23:35:45
Kayýp Bürosu mükemmel bir fikir..... :alkis:

En kayýbý benim herhalde... :hmm:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 12 July 2010, 21:51:25
baharýn geliþiyle,papatyalar kýr çiçekleri,gül kokularý yok olmazlar.
dilerim gül yürekli, güzel insanlar en kýsa zamanda burda olurlar ve sýk sýk gelirler bende bekliyorum.
bevadih,
tefekkür,
Laluebkem,
saba yeli,
hezaren,
sivrisinek,
hadeka
ve diðerleri...
namutenahi sen burdasýn biyere gitme.

 :gul:
 :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul:
baya eskilerden bir alýntý ...
bilirsiniz öðrencilik.. geldik iþte hamdolsun 1 1 buçuk ay buralardayýz inþaALLAH..

selamun aleyküm sizleri çok özledimmm
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 12 July 2010, 22:30:11
geldik iþte hamdolsun 1 1 buçuk ay buralardayýz inþaALLAH..
selamun aleyküm sizleri çok özledimmm

a be sen hoþgelmiþsen be abisi, gözlerimiz yollardaydý ya, ha geldi, ha gelecek derkeeeen!
geliverdi,
e hoþgeldin,
süle bakalým, ne isteyon, gayfe mi olsun,
yoksam, soðuk bi limonata mý?! :)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 12 July 2010, 22:35:52
senin elinden zehir olsa içerim abim. ALLAH razý olsun...
hoþbuldum inþaALLAH
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 12 July 2010, 23:45:43
senin elinden zehir olsa içerim abim.

yok, zehir kalmamýþ, maalesef! :yihu:
iyisi mi gene soðuk bir limonata verelim sana...

(http://img.blogcu.com/uploads/birnur80_limonata.jpg)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 13 July 2010, 00:42:37
bu arada,
inþirah kayýp bürosu hayattayken þööle bi bakalým,
bu büroda ismi olmasý gerekenler kim?


insan,
mahru
bevadih abla,
dilfigâr (adýný yazdým ama, o artýk "anne!")
denge abla, (sanýrým o buralarý unuttu artýk)
hüzün,
dilnihad,
karanfil,
mahþer (istigfar)
misafir,
namütenahi (sanýrým hastasý var ablamýn, o yüzden adýný yazsam da biþey diyemem ona)
tefekkür abla (aslýnda ara bir uðrasa da, yazmazsam 'beni unuttunuz mu yoksam?' diyecek diye yazýyorum!  :heheheh: )
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 13 July 2010, 12:18:57
ALLAH razý olsun abim.. çok güzel bi limonataymýþ..
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ViYA 13 July 2010, 12:27:16
Aleykum selam.

Hoþ geldiniz  HAdeKa.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 13 July 2010, 13:43:41
hoþbulduuk liprade hocam.
siz de hoþ geldiniz
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: DERDEST 13 July 2010, 14:20:07
Abi insanýn pc de sorun varmýþ..o sebepten uðrayamýyormuþ..harddisk yanmýþ sanýrým..saygýlar..
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ViYA 13 July 2010, 14:39:17
hoþbulduuk liprade hocam.
siz de hoþ geldiniz

Hoþ buldum inþALLAH HAdeKa.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 18 August 2010, 00:28:17
selamün aleyküm inþirah ailemi çok özledim  evdeðiþikliyi yüzünden inþirah ailemden uzak kaldým yoklugumu fark eden oldumu acaba  ben geldim hoþgeldim .. :cicek1:.....inþALLAH hepiniz iyisinizdir hayýrlý ramazanlar kardeþlerim
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 18 August 2010, 01:06:36
selamün aleyküm inþirah ailemi çok özledim  evdeðiþikliyi yüzünden inþirah ailemden uzak kaldým yoklugumu fark eden oldumu acaba  ben geldim hoþgeldim .. :cicek1:....

hah iþte böle... kendi suçunu itiraf ettin yane! :yihu:
yo unutmadýk aslýnda da, bu günlerde büronun kapýsý kapalý kaldý biraz! uðrayan olmadý pek...
ama suçlular zaten biliyo kendini ki, kendi kendilerini ihbar ediveriyorlar... :heheheh:
e hoþ geldin o zaman abisi...
bi daha bu kadar uzun kaybolma emi!  :gul:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 18 August 2010, 10:39:20
MiM hocam inþirah ailesindeki kardeþlerimi biraz hoþgörmek lazým yaz nedeniyle ve ramazaný þerifin olmasýyla herkes bir yerdedir ahhhhhhh þimdi istanbulda olmak vardý insan evde otururmu eyüp sultanýn o manevi havasý varken bende bayrama memlekete gidecem inþALLAH geldiyimde  geldiyimde herzaman ki yerimde olurum hocam gönüller bir olsun :cicek2:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: PuSuL@ 19 August 2010, 00:25:49
ve aleykum selam hoþ geldiniz serefler getirdiniz
yaz gelince herkeste mi var bilmem bende acaip bir çöküntü baþladý yaþlanýyom mu ne gari ::) 
sýcak olunca mecburen eve kapanýyoruz bir kaç gündür iþten de kaytarýyom :):)
ablacým eyüp sultanýn maneviyatý dediniz de ben hiç yakalayamadým galiba o güzelligi yanýbaþýnda olmama ragmen
yoksa benmi kör oldum ki :):) o maneviyat sanýrým önceleriymiþ. yada yaþayan yaþýyor da biz de var bir iþ ! anlamadým gitti...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 19 August 2010, 01:42:11
sevgili pusula çok hoþsun valla be abim! :)
senin yazdýklarýný okuyunca beytullahýn yanýnda oturanlar geldi aklýma. biz kabeye koþarken bakarým o yakýnda oturanlar beriki mescidlerde namaz kýlarlardý. þaþýrýp kalýrdým, niye onlar beytullaha gelmiyorlar diye... demek ki insan nerede oturursa otursun zamanla bir ülfet kazanýyor, her zaman ayný duygularý taþýyamýyor. bu seninle alakalý bir durum deðil abim, insanýn genel yapýsýyla alakalý bir durum. hani bir sahabe gelip efendimize demiþti ya, "ya resulALLAH, senin yanýndayken içimiz huþudan dolup taþýyor, sora buradan ayrýlýp gidince içimizde hiçbir þey kalmýyor" diye... sora efendimiz buyurdu ki, "eðer o hal hep sizde kalmýþ olsaydý, yeryüzünde meleklerden dolayý basacak yer kalmazdý"

yani abim, uzaklardaki insanlar için o manevi hava, o istiðrak normaldir ama, yakýnlarda olanlar için ayný durum her zaman olmaz, hatta zamanla normalleþir herþey. fýtrat böyle belkide...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: PuSuL@ 19 August 2010, 04:44:33
Sevgili hocam ben benden kaynaklanan maneviyatý kast etmemiþtim ya neyse
benim maneviyata kalýrsa iþ zaten kopuk paslanmýþ bir halde körü körüne yaþýyoruz ALLAH hayr eyleye :):)
ben oraya gelenlerin, o mubaregin maneviyatýný bozdugunu dile getirmek istemiþtim
biraz, ama lafý biraz içerden yazalým derken anlam bozukluguna da yol actým galiba
nasýl anlatsam, yaþadýgýmýz þu kutlu þehrin her yeri maneviyat lakin
ne kadar o degeri bilipte o duygularla yaþýyoruz, o var
kimse bendeki eyüp sultan hz. maneviyatýný tartýsamaz lakin iþte oraya gelipte farklý emeller içerisinde olanlardý.
beni ordan uzak tutan, yoksaki yaþayabildigim kadar her manevi degerlerin takipcisiyim...
bu sözlerimi sanýrým beni yakinen tanýyan  kiþiler iyi anlýyordur...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 20 August 2010, 00:21:29
Pusul@ kardeþim  2 sene önce istanbuldaydým orda yaþýyordum sýkçada giderdim eyüp sultana düþünceleriniz doðru en azýndan eþimde siz gibi düþünürdü maneviyatýný bozdugunu dile getirmek istemiþti bana bir konuþmamýzda fakat ben oraya  aþýkdým gözüm ne kimseyi görürdü nede bir baþkasýnýn heraketini okadar çok severdim o mübarek zatý ve bulundugu yeri camiyi eyüp sultaný sanki insanlar bir obje gibi gelirdi bana o yüzden çok özlüyorum giderseniz evþan kardeþinizdende selam götürürseniz eyüp sultan hazretlerine çok sevinirim  :cicek2:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: PuSuL@ 20 August 2010, 09:46:26
insALLAH ablacým sizin için gidip o kutlu degeri ziyaret edip selamlarýnýzý iletecegim insALLAH
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: LâL-ü EBKeM 24 August 2010, 18:10:37
Es SeLamuaLeyküm özü sözü güzeL CanLar...
kendimi kayip diye yazsam tam yeridir diyorum... :police:
gelmeyi cok istesemde bizim minik Yusufcuk(oglum) birakmiyor..abiLeri abLaLari
daha iki aylLik ama bizi doladi minik parmaklarina oynatip duruyor...
simdi bile durmuyor  :heeeyyyy:
en sevdigi türküyü söylüyor suan...

"ingaaaa ingaaa" :heheheh:

simdilik cikiyorum ALLAHa emanet olun insaALLAH...
bir yerlerde özlendiginizi unutmayin...
ALLAH icin seviliyorsunuz
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 24 August 2010, 20:28:00
Es SeLamuaLeyküm özü sözü güzeL CanLar...
kendimi kayip diye yazsam tam yeridir diyorum... :police:
gelmeyi cok istesemde bizim minik Yusufcuk(oglum) birakmiyor..abiLeri abLaLari
daha iki aylLik ama bizi doladi minik parmaklarina oynatip duruyor...
simdi bile durmuyor  :heeeyyyy:
en sevdigi türküyü söylüyor suan...

"ingaaaa ingaaa" :heheheh:

simdilik cikiyorum ALLAHa emanet olun insaALLAH...
bir yerlerde özlendiginizi unutmayin...
ALLAH icin seviliyorsunuz


anneeeeeeeeeeeeee!
kim gelmiþ, bi bakýn hele, bi bakýn!
MiM hoca'nýn kýzý, ve de "yusufcuk"un annesi gelmiþ...
bu kadar ayrýlýktan sora, ve hemi de bir iftarýn üstüne...
e bi eksiðimiz kaldý,
üstü kaymak, fýstýklý burma kadayýf!
onun yerine de "yusufcuk"un yanaklarýndan öptük...
hadi yusufcuk bi türkü söyle bize de...
ingaaaa, ingaaa!
ama bu türküyü çok fazla söyleme yusufcuk,
sora annecik bize gelemez, emi!
dedesinin torunu! :Senin_icin:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: PuSuL@ 24 August 2010, 20:45:58
(http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:vvfcSA5xtEnZhM:http://img264.imageshack.us/img264/6963/hosgeldin01nd9.gif&t=1)

Ve aleykum selam, Benim küçük ablam gelmiþ
Hoþ gelmiþ þeref vermiþ,  Gözlerimiz hep arayýp durdu böyle bir candaki can'ý
Rabbülalemin yusufcuk yavrunuzu sizlere bagýþlasýn insALLAH, Habibine hakiki bir ümmet,
 Kur'an ilmiyle de amel eymeyi nasib-i müesser eylesin insALLAH


(http://img.webme.com/pic/b/bizcilginleriz/hosgeldin.gif)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 07 October 2010, 14:27:13
yokluðum hiç hissedilmiyor bakýyorum da :(
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Ukde... 11 October 2010, 23:53:29
Diken kardeþimiz gelmiþ, sitem etmiþ...ses yok...üzülmüþtür...
Sevgili Diken, yanýlmýyorsam daha önce, baþka bir forumda selamlaþmamýz, tanýþlýklýðýmýz var  :gul: müsait olduðunca varlýðýný hissettir kardeþim  :gul:
Sevgiler sana, selamlar....

Bu arada Elaziz  kardeþ ve Gülnare yokluðunuzu hissediyorum...iyisinizdir inþaALLAH..ALLAH'a emanet olunuz... :gul: :gul:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 12 October 2010, 00:31:03
yokluðum hiç hissedilmiyor bakýyorum da :(

ben de yokum bi haftadýr, bak ne arayan vaar, ne de soran!
kaldý ki seni ukde ablam aramýþ bak, þanslýsýn yani!...
durumun benden daha iyi anlayacaðýn, þikayet etme hemi?! :))))))
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 12 October 2010, 00:35:09

Bu arada Elaziz  kardeþ ve Gülnare yokluðunuzu hissediyorum...iyisinizdir inþaALLAH..ALLAH'a emanet olunuz... :gul: :gul:


evet, sevgili elaziz nedense gelmiyor artýk. aslýnda onu baþka bi sitede görmüþtüm bi kaç kez. belli ki buradan çekmiþ olmalý, elini ayaðýný... sanýrým meslektaþýmdý, yalnýz býrakýp gitti bizi... gülnare yeni bir þiir yazar gelir inþaALLAH.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 12 October 2010, 00:41:22

evet, sevgili elaziz nedense gelmiyor artýk. aslýnda onu baþka bi sitede görmüþtüm bi kaç kez. belli ki buradan çekmiþ olmalý, elini ayaðýný... sanýrým meslektaþýmdý, yalnýz býrakýp gitti bizi...

Zanlarýnýz yanlýþ hocam.. :amanhaa:

Kardeþim biraz rahatsýz son günlerde..
Veeee... sýnavlarý var..
O yüzden netle pek ilðilenemiyor..
ÝnþaALLAH yakýnda aramýza gelir...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 12 October 2010, 00:59:17
Zanlarýnýz yanlýþ hocam.. :amanhaa:

yeterki zanlarýmýz yanlýþ olsun. öylesi bir yanýlmýþlýða can kurban olsun.
daha ne isterim ki...
teþekkürler abisi, verdiðin bilgiler için...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: elaziz 15 October 2010, 00:45:12
evet, sevgili elaziz nedense gelmiyor artýk. aslýnda onu baþka bi sitede görmüþtüm bi kaç kez. belli ki buradan çekmiþ olmalý, elini ayaðýný... sanýrým meslektaþýmdý, yalnýz býrakýp gitti bizi... gülnare yeni bir þiir yazar gelir inþaALLAH.
Bu arada Elaziz  kardeþ ve Gülnare yokluðunuzu hissediyorum...iyisinizdir inþaALLAH..ALLAH'a emanet olunuz... :gul: :gul:

ALLAH razý olsun sizlerden, yokluðunun hissedildiðini bilmek çok güzel bir duygu, deðerli olduðumu düþündüm hakkým olmayarak.
Deðerli abim sizlerden özür diliyorum. Baþka siteye bir iki defa girdim evet ama deðerli bir yitiðimiz var onu bulabilme ümidiyle girmiþtim.
Sizler her zaman da aklýmýzdasýnýz elbette. Ayrýca birkaç defa niyetlendiysem de bazý maniler oldu giremedik. Muhabbetle kalýnýz.

Koþmak delice,
Sana gittiðini sandýðým uçsuz yokuþlarda,
Düþünmeden ölümcül manevralarda, karanlýklarda,
Görmeden, tarifsiz, pusulasýz,
Adýnýn tek harfini duyduðum yöne,
Her yöne...

Bunun tam tersi gibi birþey, bu defa kaçýyor insan onun olmadýðý her yerden..
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 15 October 2010, 21:23:16

ALLAH razý olsun sizlerden, yokluðunun hissedildiðini bilmek çok güzel bir duygu, deðerli olduðumu düþündüm hakkým olmayarak.


Elbetteki deðerlisin "Aziz" kardeþim..
Biz sevdik seni..
Sevdiklerimizi biliyorsun ,O kýymetli sevdiklerimizin yanýna her önümüze geleni koyarmýyýz..?
DEÐERLÝ olmalý ki sevdiklerimiz DEÐER katsýnlar onlarý taþýdýðýmýz yüreklerimize..

 


Koþmak delice,
Sana gittiðini sandýðým uçsuz yokuþlarda,
Düþünmeden ölümcül manevralarda, karanlýklarda,
Görmeden, tarifsiz, pusulasýz,
Adýnýn tek harfini duyduðum yöne,
Her yöne...

Bunun tam tersi gibi birþey, bu defa kaçýyor insan onun olmadýðý her yerden..


Bu duyguyu biliyorum..
Bizde sevdiðimiz "gidiyorum" deyince, kaçmak istedik ,hattan vedalaþtýk diðer sevdiklerimizle..
Ama sevdiðimiz "sen gidemezsin, orda olman lazým" diyince .......

Bizde sevdiðimizle olmak için onun olduðu yerlerde bulunurken, þimdi özümüzüze iþlemiþ sevgilimizle VARIZ her olduðumuz yerde..

 Bi düþün bakalým elaziz kardeþim, yitirdiðin sevdiðin her yerden kaçmaný mý...?
yoksa onunla olduðunu bilerek  yola devam etmeni mi (?)  isterdi.. :hmm:

 
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 15 October 2010, 22:39:34
Baþka siteye bir iki defa girdim evet ama deðerli bir yitiðimiz var onu bulabilme ümidiyle girmiþtim.

sevgili elaziz, "abisi" rahatsýzlýðýndan bahsetmiþti. umarým önemli bir durum yoktur. evvelen geçmiþ olsun dileklerimi iletirim.
bahsettiðiniz "deðerli yitik" sanýrým bizlerin de müþterek yitiðimiz. o yitik derin bir yaradýr, ruhumuzu kanýrtan acý bir hicrandýr içimizde... o yüzden ki bu kýymetli yitiðimizi aradýðýnýz siteye ben de günde en az yirmi kez týklarým, bitmeyen umutlarla onu hep orada ararým... bir gün onu orada bulabilir miyiz bilmem ama, umut iþte, onu da kaybedersek kaybedeceðimiz hiçbir þeyimiz kalmaz o zaman!

neyse abim, dertlendik yine... sizi tekrar burada görmek en büyük tesellimiz oldu. teþekkür ediyorum...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 18 October 2010, 13:30:14
ben haftalardýr yoktum. seninki ile bir deðil abimmm.. neyseee
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Tefekkür 18 October 2010, 14:58:19
Yokluðun hissediliyor DiKeN'im :arkadas:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 18 October 2010, 15:11:16
ben haftalardýr yoktum. seninki ile bir deðil abimmm.. neyseee

Yokluðun hissediliyor DiKeN'im :arkadas:

aha gördün mü diken'im, ben kaç zamandýr yokum, ama kimse bana böyle biþey yazmadý.
yokluðun hissediliyor demediydi, ama sana diyolar... e ben kýskanmayým da kim kýskansýn ha! :yihu:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 18 October 2010, 15:16:35
banane iþteee. yokluðum hissedilse adým geçerdi burda hýhhh. sen de unuttun beni iþte abi
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Tefekkür 18 October 2010, 18:05:20
aha gördün mü diken'im, ben kaç zamandýr yokum, ama kimse bana böyle biþey yazmadý.
yokluðun hissediliyor demediydi, ama sana diyolar... e ben kýskanmayým da kim kýskansýn ha! :yihu:

Aman..!!! ALLAH korusun diyimmm Abim...sizin yokluðunuzu hissetmeyi hiç mi hiç istemem velhasýl.... :Senin_icin: :Senin_icin: :Senin_icin:

Geçmiþ yazýlarý okuyunca farkettim..ara ara olmadýðýnýzý,sanýrým taþýndýnýz...Yeni evinizde ,sevdiklerinizle RABBÝM hayýrlarla saðlýk ve afiyetlerde oturmayý nasip etsin...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 18 October 2010, 21:54:58

Peki "umitergun"  kardeþimiz nerde..?

M@nço kardeþimin bilðisi varmýdýr acaba..?

*****
Azerikýzý da yok...

ÝnþaALLAH iki kardeþimde iyidirler..

: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 20 October 2010, 14:30:24
liprade hocam da yok..!
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 20 October 2010, 23:40:12


KASIM kardeþim nerelerde...

EVÞAN kardeþimden ses çýkmýyor..

Namütenahi kardeþim...SIR..

 
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 21 October 2010, 17:58:45
KASIM kardeþim nerelerde...
EVÞAN kardeþimden ses çýkmýyor..
Namütenahi kardeþim...SIR..

Yaz abisi yaz, sora gelip bizi unuttunuz, adýmýzý kimse anmamýþ diyolar!
iyi oluyo böyle yazmak... :)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: kir_pi 21 October 2010, 22:04:46
Aaaaaaaaaaaaaa beni unuttunuz..Hiç aramýyorsunuz:)))
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: MaHÞeR 21 October 2010, 23:30:18
her ne kadar arada yok olup kimse aramasada genede bu sayfaya bakmayý ihmal etmiyorum. yok demek bir zaman vardý demek. var demek gönle yerleþmiþ demek. demekki var olan yok olamaz :cicek2:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 21 October 2010, 23:50:34
her ne kadar arada yok olup kimse aramasada genede bu sayfaya bakmayý ihmal etmiyorum. yok demek bir zaman vardý demek. var demek gönle yerleþmiþ demek. demekki var olan yok olamaz :cicek2:

a be kýzým, senden iyi felsefeci olur valla!
eðer o bölümü tercih edersen birinci olarak bitireceðinden eminim valla! :)))
ama biz seni hep yanýmýzda hissettiðimiz için kayýp listesine yazmadýk hiç.
ama uzun ara verdiðin eskiden ismin bu listeye girmiþti, unutma!
ve de burada isminin olmamasýna gayret biraz hemi! :)))
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: MaHÞeR 21 October 2010, 23:56:50
a be kýzým, senden iyi felsefeci olur valla!
eðer o bölümü tercih edersen birinci olarak bitireceðinden eminim valla! :)))
ama biz seni hep yanýmýzda hissettiðimiz için kayýp listesine yazmadýk hiç.
ama uzun ara verdiðin eskiden ismin bu listeye girmiþti, unutma!
ve de burada isminin olmamasýna gayret biraz hemi! :)))
:cicek2: :cicek2: :cicek2:hocam sizin yorumunuz demek kalbimin sevinmesi demek,siz varsanýz kötü yorum yok demek,siz demek, baba, abi, öðretmen demek ,öyleyse sizin olduðunuz mekan terkedilemez. :cicek2: :cicek2: :cicek2:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: MaHÞeR 22 October 2010, 00:13:51

Atar damarlarý vardýr kalbin,
MiM isminin ilk harfi gibi.
ve yollar gider o kalbe,
MiM isminin Ý harfi gibi dümdüz.
hiç kimseyi eðreti sevmedi O,
çocukça aðladý gidenlerin ardýndan.
taptazedir kalbi, yaþlý kalbim kaldýrmýyor ayrýlýklarý desede,
her ayrýlana bir gül býrakýyor solmayan
dönüp dolaþýyoruz geliyoruz ki ,padiþah her zaman kapýda,
kapýlar ardýna kadar açýk,þerefle karþýlanýyoruz .
O mübarek usta tarafýndan.
gönül ustasýnýn çimentosu MiM ,kumu Mim,suyu MiM,
bu binamýz çökmeyecek inþALLAH bizlerin.
hocam sizi çok seviyoruz .MAHÞER
[/color]
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 22 October 2010, 00:42:05
yav kýzým, ne istersin bu garipten, bilmez misin ki yüzü kýzarýp bozarýr...
sora iblis girer aklýna, "aha gördün mü bak, sen neymiþsin öyle" deyiverir, de...
atar bizi ateþe, yakar sonsuza deðin, maazALLAH...
halbuki senin dediðin gibi biri hiç olamadým, ben... hiç!
olmayý isterdim tabii de, olamadým... olamadým iþte... essahdan olamadým!
bunu mütevazýymýþým gibi göstermek için yazmadým,
essahdan yazdýklarýna layýk olamadýðýmýn bilinmesi için yazdým...
ama senin o pýrlantadan, elmastan daha kýymetli olan kalbin, öyle görüyor, öyle zannediyor...
çünkü senin ve senin gibilerin kalplerini bilirim, hep öylesiniz...
hüsn-i zan'dan baþka hiçbir düþünce yer etmez sizde,
nasýlsanýz, karþýdakini de öyle görür, öyle hissedersiniz...
ama benim öyle olmadýðýmý, olamadýðýmý ben biliyorum!
onun için koydum o adý sana,
"dünya güzeli" kýzým benim! :Senin_icin:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 25 October 2010, 13:24:57
DiKeN kýskandý...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Ukde... 28 October 2010, 01:44:12
Sevgili Aksa, Ruþenim nerelerdesiniz?
 :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul: :gul:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 28 October 2010, 11:26:42
Sevgili Aksa, Ruþenim nerelerdesiniz?


evet, hakkaten bu iki ablanýn yokluðu hemen belli oluyor. rusenim sanýrým bir okul kazanmýþtý. bundan böyle pek kolay girebileceðini zannetmem ya, aksa abla epeydir kayýplarda. inþaALLAH yaramaz bir durum yoktur. dua edelim, ya pc bozuk olsun, ya da tatilde olsun.

bu arada liprade ve namütenahi abla çok oldu gelmeyeli. keþki bir selam verip þöyle bir uðrayýp geçebilselerdi, çok sevinirdim.
mahþer ara bir uðruyor gene. yoðun çalýþtýðýný bildiðim için ona pek fazla biþey diyemiyorum.
þu bizim kir-pi'nin dikenleriyse sürekli batýyo gözüme, duyduðuma göre en son muðlada görülmüþ! daha sora nerelere uðradýðý bilinmiyo! küçükköy emniyetinin arama emri çýkardýðýna dair haberler duymaktayým! :yihu: :haha:

aynur abla bizim defteri tamamen kapattýðý anlaþýlýyor, evþan abla ise geçen gün þöle bi uðrayýp kayboldu yine.
içimde hep bi yara olarak kalan sevgili avniye gelince. bi süre önce artýk buralardayým demiþti ya, bi daha o da gelemedi maalesef! içimde yara olmasý, yanlýþ anlaþýlmasýn gidiþinde þahsi bir hatam olmasý sebebiyle yazdým öyle. bi nevi vicdan azabý gibi biþey diyelim. çok sevdiðim, deðer verdiðim, þair ruhlu zarif bir kalem erbabýydý sevgili avni. hala büyük bi umutla bekliyorum kendisini...

sevgili bevadih ablamsa ara bir uðrasa da, artýk sanal alemden tamamen olmasa bile çekildiðini söylemiþti. kim bilir belki özler dostlarýný, yine katýlýr aramýza... umut fakirin ekmeði, biz beklemeye devam edelim yine inþaALLAH.

sevgili dilnihad ve hüzün ise gelmeleri ile kaybolmalarý bir oldu. hüzün bize zorla bir film izletti ve gitti. :)

ha bu arada aramýza belki hiç katýlmamýþ olmasa da, fussilette bir hasanýmýz vardý bizim. sanýrým askerliði çoktan bitmiþ olmalý ya, bi daha hiç dönmedi bizlerin yanýna. halbuki bize bir künefe borcu vardý, onu bi türlü ödeyemeden kaybolup gitti. görenlerin insaniyet namýna haber vermelerini rica ederim. kimbilir belki ödül bile verebilirim belkim! :)

dilfigâr kýzýmsa, yusufcuktan fýrsat bulabilirse ara bir takýlýyor. imzamý hala deðiþtirmedim. hep onu bekliyor. o dönene kadar, yenisini yapana kadar hep öyle kalacak. :gul:

en sona kim kaldý dersiniz! belki bi daha hiç gelemeyecek olan biri! hatýrladýkça yüreðimi kan revan içinde býrakan, bazen uykularýmý bile bölecek kadar dünyamý dolduran biri... onu ne siz sorun ne ben söyleyim. kalemim bile o yüzden kýrýktýr, onu birgün sað salim yanýmýzda, aramýzda görürsem o gün MiM hoca olarak dönecem aranýza... o dönmedikçe kalemim hep kýrýk kalacak ve hiçbir zaman düzelmeyecek...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 28 October 2010, 20:42:52
Hocam inþirah ailemi çok özlememe raðmen net  sorunum olduðu için giremiyorum.enkýsa zamanda inþALLAH halledecem.aranýza tekrar katýlacam.unutmayýn beni
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 29 October 2010, 00:25:45 avniye gelince. bi süre önce artýk buralardayým demiþti ya, bi daha o da gelemedi maalesef! içimde yara olmasý, yanlýþ anlaþýlmasýn gidiþinde þahsi bir hatam olmasý sebebiyle yazdým öyle. bi nevi vicdan azabý gibi biþey diyelim. çok sevdiðim, deðer verdiðim, þair ruhlu zarif bir kalem erbabýydý sevgili avni. hala büyük bi umutla bekliyorum kendisini..Avni kardeþim ara ara gelip site içi turluyor, bazen de bize küçük mesajlar býrakýp çýkýyor..
Bizden o kadarda uzak deðil..
Peki neden aramýzda deðil..
Ýþte orasý henüz muamma............
en sona kim kaldý dersiniz! belki bi daha hiç gelemeyecek olan biri! hatýrladýkça yüreðimi kan revan içinde býrakan, bazen uykularýmý bile bölecek kadar dünyamý dolduran biri... onu ne siz sorun ne ben söyleyim. kalemim bile o yüzden kýrýktýr, onu birgün sað salim yanýmýzda, aramýzda görürsem o gün MiM hoca olarak dönecem aranýza... o dönmedikçe kalemim hep kýrýk kalacak ve hiçbir zaman düzelmeyecek...


o ne demek öyle...belki bi daha hiç gelemeyecek ... :amanhaa:

Tabiki gelecek veeee;ikimiz bir olup sizi yine sýkýþtýrýcaz hocam  :heeeyyyy:  :yihu:  :bravoo:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 29 October 2010, 01:33:57
Tabiki gelecek veeee;ikimiz bir olup sizi yine sýkýþtýrýcaz hocam  :heeeyyyy:  :yihu:  :bravoo:

o günler!
sahi gelir mi dersiniz?
gelir mi sahi?!
gelir mi?
hayali bilem güzel!
hayali bile...
hayali... :gul:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~AksA~ 29 October 2010, 15:43:41
Kayip bürosunda adim gecer olmus  :heeeyyyy:

Malesef bazi sebeplerden dolayi bir süre uzak kalmak durumunda kaldim...

Ama buralardayim,vekilimiz ALLAH..O(c.c) var keder yok insaALLAH...

Rabbim tüm darda olan kardeslerimin gönlüne insirah versin...

Vesselam
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Ukde... 29 October 2010, 16:09:38
Hoþ geldin Aksacýðým  :gul:
Ben merakýmdan deðil, özlediðimden andým, aradým seni  :gul:
Duaya da amin...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~AksA~ 29 October 2010, 16:27:29
Hoþ geldin Aksacýðým  :gul:
Ben merakýmdan deðil, özlediðimden andým, aradým seni  :gul:
Duaya da amin...


Hosbuldum,ablam ALLAH razi olsun...

Güzelligin icinde tesekkür ederim...

binmukabele... :gul:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 29 October 2010, 17:08:21
Hocam inþirah ailemi çok özlememe raðmen net  sorunum olduðu için giremiyorum.enkýsa zamanda inþALLAH halledecem.aranýza tekrar katýlacam.unutmayýn beni

peki ablacým, hayattaki tek sorununuz bu olsun diyelim o zaman. inþaALLAH onu da tez zamanda düzeltir dönersiniz aramýza... bekliyoruz ablam!
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 29 October 2010, 17:12:58
Kayip bürosunda adim gecer olmus  :heeeyyyy:

he ya ablacým, aynen öyle! :)
ve hoþgeldin bu arada, sefalar getirdin...
sevindim geliþinize, dilerim bi daha adýnýz hiç geçmez, kayýp bürosunda...!
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 29 October 2010, 17:30:05
Herkese Selamlar..ßen geldim hu hu : )) Ýyi mi ailem:)) Herkesi çok özledim yahu... okul çok yoðun..29 ekim nedeni ile kýsa bi dönüþ yaptým memlekete..P.tesi sýnavým var dua edin lütfen.. :gul: :Senin_icin:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 29 October 2010, 20:16:21

Herkese Selamlar..ßen geldim hu hu : )) Ýyi mi ailem:)) Herkesi çok özledim yahu... okul çok yoðun..29 ekim nedeni ile kýsa bi dönüþ yaptým memlekete..P.tesi sýnavým var dua edin lütfen.. :gul: :Senin_icin:

Bütün ayrýlýklar okul için olsaydý..:(

Dua edecek yürek var bizde, o sorun deðil de..
Siz bi söyleyin bakalým, Sýnava çalýþtýnýz mý..?

Rabbim her SINAVa hazýr eylesin cümlemizi..
Enazýndan hazýrlanma bilinci ve çabasý versin..
inþaALLAH..

Sadece Pazartesi günkü sýnavýnýzda deðil tüm sýnavlarýnýzda ALLAH yar ve yardýmcýnýz olsun ..: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 29 October 2010, 21:30:57
Bütün ayrýlýklar okul için olsaydý..:(

Dua edecek yürek var bizde, o sorun deðil de..
Siz bi söyleyin bakalým, Sýnava çalýþtýnýz mý..?

Rabbim her SINAVa hazýr eylesin cümlemizi..
Enazýndan hazýrlanma bilinci ve çabasý versin..
inþaALLAH..

Sadece Pazartesi günkü sýnavýnýzda deðil tüm sýnavlarýnýzda ALLAH yar ve yardýmcýnýz olsun ..
Teþekkürler sevgili insan.. evet çalýþtým..pazar yurda döneceðim..orada da bi tur daha çalýþýrým da yol yorgunluðu ile ne kadar anlarým bilemem artýk ama günlük çalýþtýðým için umarým sýkýntý olmaz sýnavýmda.. Dualarýnýza þimdiden amin diyorum )  :cicek1:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Ukde... 29 October 2010, 21:59:50
Hoþ geldin Ruþenim  :gul: Rabbim, hakkýnda hayýrlýsýný nasip etsin..baþarýlar diliyorum caným  :gul:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 24 November 2010, 12:46:17
ben de hoþgeldim :)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 24 November 2010, 23:25:09

ben de hoþgeldim :)

Evet kardeþim sende hoþ geldin..Sýk sýk hoþ gelirsin inþaALLAH..
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ViYA 26 November 2010, 21:00:42
liprade hocam da yok..!

Ýz býrakmak lazým hatýrlanmak için:) Gönül koymamak lazým:)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~AksA~ 16 December 2010, 20:16:48
Kendisini bu site araciligiyla tanidigim ve bu tanismadan fazlasiyla memnun oldugum sevgili Ukde ablam sessiz sedasiz ayrilmis aramizdan..Sessiz sedasiz diyorum cünkü veda sebebini "tam olarak" bilemiyorum,yazmamis...Kendince hakli bir karar almis belki,bu saatten sonra da saygi duymakdan baskaca birsey elimden gelmiyor malesef...

Seni tanidigim bu kisa süre zarfinda ALLAH icin cok sevdim,hakkini helal eyle ablam..Benden yana varsa sayet her daim helaldir...

ALLAH her daim yar ve yardimcin olsun...

Sonsuz selam ve kalbi dua ile...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: MaHru 22 December 2010, 11:09:17
Bende þimdi fark ettim ziyaretçi yazdýðýný inþ en kýsa zamanda geri gelir ablamýz...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: MaHru 24 December 2010, 12:13:18
Benim bir sorunum var ama söylemeye utanýyorum :sustum:
Ben yeni temayi incelerken bölümleri kaldýrmýþým :( þimdide geri getiremiyorum sadece tarih bölümü gözüküyor þimdi..
Yardým ederseniz sevinirim...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 24 December 2010, 14:10:07
Benim bir sorunum var ama söylemeye utanýyorum :sustum:
Ben yeni temayi incelerken bölümleri kaldýrmýþým :( þimdide geri getiremiyorum sadece tarih bölümü gözüküyor þimdi..
Yardým ederseniz sevinirim...

yav ablacým, utanacak ne varmýþ ki bunda... rahat ol sen...
sanýrým siz site üzerindeki tema tercihini yapmanýzý saðlayan bölümün kaybolmasý. þayet oysa gayet basit, korkma...

(http://img841.imageshack.us/img841/7105/adszqml.jpg)

resimde gördüðün yere mausu týklatýrsan görünüm eski haline gelecektir ablacým. sen oraya dokunmuþ kaybetmiþsin de,
tekrar eski haline getirmek yine ayrý dokunmaktan geçiyor. yani + halindeyse - haline getirdin mi mesele tamamdýr.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: MaHru 24 December 2010, 14:53:33
Yok abi o deðil...
Þimdi bölüm baþlýklarý varya mesela Tarihyazýyor o yazýya týklayýnca o bölüm kayboluyor...
Ben önce ilk baþtaki katogoriye týkladým ortadan kayboldu onu geri getireyim derken hepsine týkladým hepsi kayboldu..
Bitek tarih bölümünü kaybedemedim:))
Þuan tarih foruma týkladýðýmda tarih bölümü ve son iletiler listesi çýkýyor diðerleri yok...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 24 December 2010, 16:28:00
ablacým, valla anlamadým ben gene... hangi bölüm baþlýklarý?
ana sayfada mý, yoksa forum anasayfasýnda mý?
en iyisi mi sen þayet mümkünse, sorunlu bölgenin resmini çekip gönderebilir misin?
paint'ten yani?
þayet bunu yapamazsan bana özelden þifreni gönder ablam bi zahmet, senin yerine girip bi ben bakayým... hallederim inþaALLAH.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: MaHru 24 December 2010, 16:57:02
Abi forum sayfasýnda baþlýklar varya kýrmýzý çizgi üzerinde bölümün adý tarih mesela o bölüm ismine týklayýnca kayboldu...
þifremi yollayým inþ...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 24 December 2010, 21:25:56
tamam sevgili mahru, hallettik ablam...
bi bakýver bakalým, düzelmiþ mi?
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: MaHru 25 December 2010, 09:21:19
Saðol abi zahmet verdim olmuþ...
Ellerine saðlýk:)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 21 January 2011, 17:22:26
Bendeeee bendeeee geldimmmm.....
Selamun aleykümmm

bayaðý uzun süredir yoktum doðru baþýmdan çokk olay geçti dayýmýn torunu vefat etti dualarýnýzý eksik etmeyin daha 5 yaþýndaydý

þimdilik bukadar
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: LâL-ü EBKeM 21 January 2011, 19:02:41
Aleyna ve aLeyküm seLam ufakLik....
bir gidiyon tam gidiyon...
bir geLiyon üzücü haberLer veriyon... :cry:InnaLiLLahi ve inna iLeyhi raciun...
Rabbim sabir versin canim...basiniz sag oLsun...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 21 January 2011, 21:25:00
:D:D:D:D Ben karma karýþýðým ablam bakma bana sen :D:D her iþte bir hayýr vardýr elbet .bilemem artýk gidiyorum biraz dinlenip geliyorum iyi kötü iþte :D:D:D :haha: :haha: üzmeyin tatlý canýnýzý artýk geldim
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 21 January 2011, 22:01:53
hoþgeldin ufaklýk, özlemiþtik seni yav!
insan gider de bu kadar uzak kalýr mý abisinden, eþinden dostundan bre!
bu arada baþýnýz saðolsun ufaklýk, Rabbim sizlere uzun ömürler versin.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~*medinemin_nuru*~ 22 January 2011, 18:37:28
Amin insALLAH cümlemize uzun ömürler versin rabbim :sustum: :sustum:

h.b abim walla ne yapayým bende ayrý kalmak istemezdim wALLAHi ama elimde olan biþi degildi
Ama ben sizi unutmam ki ben yine döndüm býrakmam sizi benden kurtulamazsýnýz  :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
çok özlemiþim sizleride :(  :cry: :cry: :cry:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 21 February 2011, 19:58:54
ben de geldim kýsa süreliðine:)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Tefekkür 21 February 2011, 20:33:27
ben de geldim kýsa süreliðine:)


 :cicek2: :cicek2: :cicek2:
Hoþ sefalar ile geldin DiKeNim  :Senin_icin:

Bu kýsa süreyi dolu dolu geçerilem o halde  :goz_kirptim:


 :cicek2: :cicek2: :cicek2:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 21 February 2011, 20:38:01
canýmmm abllaaammmm çok özledim siziiii.. inþaALLAH dolu dolu olacak
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Tefekkür 21 February 2011, 21:32:52
Bilmukabil Dikenim...ÝNþaALLAH :arkadas:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 21 February 2011, 23:44:09
cicii ciiciii sv beniii :)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 02 April 2011, 23:53:14
kimler  :hmm:
sanýrým herkes :)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: DERDEST 03 April 2011, 00:53:10
Nasib ..Ya nasib..
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 03 April 2011, 07:00:34
muhacirler gelince ensar önce kucak açmýþtýda ganimet daðýlýmýnda muhacirlere fazla pay verilince
sitem etmiþlerdi.

-"onlar seni kovdu biz ise kucak açtýk" demiþlerdi.
bilemediler tabi kalpler ýsýndýrýrlmalý pekiþtirilmeliydi.

þimdi çýkýp densin onlaraki size ben kendimi ayýrdým diyede
gözler yaþarýpda arþýn sahibinin muhabbeti kazanýlsýn.
gerçi hem muhacirlerde ganimete muhabbeti tercih ederlerdi ya
efdaliyet nerdedir bilinsin diye sünnetullah icra oldu.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Bende 03 April 2011, 09:55:45
Nasib ..Ya nasib..

Sessiz sitenin zararý yok :)

3-4 yýlý aþkýn bir süredir üye olduðum 2 site var. Çoðunluðu beyler daha doðrusu ilgi alanýma giren konularda onlar var hep.
Arada aralarýna girip elimin hamuruyla karýþýp çýkýyorum. Millet meclisindeymiþ gibi davranýyorlar. Onlarýn baþý aðrýmýyor ama benim baþým aðrýdýðýnda buraya bakýyorum :)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: DERDEST 03 April 2011, 20:27:01
muhacirler gelince ensar önce kucak açmýþtýda ganimet daðýlýmýnda muhacirlere fazla pay verilince
sitem etmiþlerdi.

-"onlar seni kovdu biz ise kucak açtýk" demiþlerdi.
bilemediler tabi kalpler ýsýndýrýrlmalý pekiþtirilmeliydi.

þimdi çýkýp densin onlaraki size ben kendimi ayýrdým diyede
gözler yaþarýpda arþýn sahibinin muhabbeti kazanýlsýn.
gerçi hem muhacirlerde ganimete muhabbeti tercih ederlerdi ya
efdaliyet nerdedir bilinsin diye sünnetullah icra oldu.
Hiç kolay olmasa ne nesar olabilmek nede muhacir olabilmek.Ensarsýndýr,öz vatanýndna zoraki kovulmuþsundur ,Gidecek yerde nasýl karþýlanacýðýný bilmiyorsundur..
Muhacirsindir,gelecek olnalra kucak açmanýn anlamýný yeni yeni kavrýyorsundur..Her ikisindede bilinmezler ve bilinneler denklemi aðýrlýkta.Zorluklar yine ayný ,vatanýndna sürgün edilme ve belkide iki kap yemeðinin birini yetmesede paylaþma zorunluluðu..
Her ikisindede kazanç ayný.
ALLAH ve Rasulünün rýzasý.Ve bir dava uðruna terkediþ yahut kucak açma zamaný ..
Gelelim bizlere abi..
Bizim hicret etmek zorunda býrakýldýðýmýzý düþünmüyorum..Zulüm ve eziyette görmedik kardeþlerimizden.Mecburi bir ayrýlýþtý bu.Hani ýsýndýrma demiþsinizya,hangi kardeþimize neyi ýsýndýracaktýkki.Görünen o ki herbirsi yeterince ýsýnmýþ,tanýmýþ demiyorum abi,ýsýnmýþ.Herbirnin belli noktalarda belkide býkkýn olduklarý ,yorulduklarý þeyler var.Kimse kimseyi yeni görüp tanýmaya çaýlþmýyor,kimseyede kucak açýlmadýðýný düþünmüyorum..
Bu sebeplerin dýþýnda sanalý bir teblið merkezi olrak görmeyen kardeþlerim  çoðunlukta..Nasýlsa sanaldayým deyip gelip ikide kelam eder giderim gözü ile bakanlarýmýz çoðunlukta.Bizlerin kalpleri ýsýnsada HEDEFLER ayný olmayýnca ne ensar olabilmek nede muhacir olabilmek iþe yarayacaðýnýda düþünmüyorum abi.iþte bizleri onlardan ayýran kýsým budur.Ensar hicret edendir davasý için,muhacir kucaklayan davasý için..KONU DAVA..ayný pencereden bakamadýðýmýz bizi ayýran dava..Kimse kimseyi sevecek diye dava yok.Ancak þu hep dikkatimi çekti..Nerde bir kavga gürültü hezeyanlý durum var ise ,ziyaretciyizdir konunun ucu bize dayanýrsa girer cevaplar orayý doldururz...
Neden bir kardeþim hatalý bir video yayýnladýðýnda yahut konuda faraziyet olan hassasiyet taþýyan hallerde girip ,kardeþim cehennem yada hata var buda bize yakýþmýyor diyemiyoruz..Kimseyi yargýlayacak konumda deðilim.Ancak garip abicim,bu iþler arz ve talep meselesi..Talibiyet meselesi..Naz niyaz iþi deðil.Ben muhacir olsam elimden geleni yapsam ne olacakki..gayri zamanlrda sevgiden söz açarken en ufak bir ayrýlýkta kapýlarý vurup gitmeler iþte ancak ve ancak SANALA yakýþýr cinsindedir..
Güngelecek herkez gidecek..Anladýðým o ki hepimiz yeterince ýsýnmýþ yeterincede herþeyi biliyoruz.Fecede muhabbeti hakikatteki muhabbete tercih ediþlerimiz neyin göstergesi anlamýyorum.Herkez biryerlere daðýldý gitti.Ben o kardeþlerimin sanmamki netten uzaklaþtýklarýný.Ýþte yine burda talip olduklarýmýz ortaya çýkýýyor.Fasýldan fasýla gezindðimiz sörf yaptýðýmýz yerlerin analizini keþke tutabilsek..Ben inþiraha okumak için hatalaarýmý deðil,bilmedklerimi sohbet ortamý diye düþünüp okuyup gidiyorum.zira lak lak edecek çene çalacak,gayrdan dem çalacak okadar çok altarnatifi varki.Aramaya gerek dahi yok..
Ensar nedir/Muhacir nedir keþke bunu bilebilse idim keþke..
Kayýp bürosu demiþizya abi..Hangi kayýp abi..neyi kaybettikki..Gel gel demek mi önem arzeden,yoksa gel demeden koþarak aslýnda ben hep burdayým demekmi..
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 03 April 2011, 22:32:53
sevgili derdest, benim kafam artýk hiçbir þeye basmýyor. gelenden de gelmeyenden de, kaybolandan da olmayandan da ALLAH razý olsun.
ama artýk biþeyi anladým ki, o da insanlarý tanýyabilmek öyle kolay deðildir. insan dedin mi duracaksýn orada, çözülmez bir muammadýr çünki...
þu söz var ya, benim için daim geçerli olmuþtur ve olmaya hep devam edecektir. "aðaca dayanma çürür, insana dayanma ölür... ALLAHa dayan ki, sýrtýn hiç yere gelmesin!"

ötesi yok...

***

ben asýl uzun zamandýr kayýplarda olan ve az evvel online gördüðüm aksa ablam için hoþgeldin diyecektim!  :gul:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~AksA~ 03 April 2011, 22:54:43
Bende tam buraya yaziyordum ki siz benden ewel davrandiniz hocam:)

Benim ara veris sebebim mecburiydi..Daha evel belirtmistim ama direk olarak yazmadim..

Mevlam bir kiz cocugu emanet etti,Aisenur...Henüz cok kücük oldugu icin su an tüm vaktimi o caliyor:)

Su an bu mesaji bile yazmam uzun sürdü:)

Yazamasam da sürekli takip ediyorum,emin olun..

Selam ve dua ile..
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 03 April 2011, 23:13:56

Mevlam bir kiz cocugu emanet etti,Aisenur...Henüz cok kücük oldugu icin su an tüm vaktimi o caliyor:)

tam da fenerbahçe'nin (berabere kalarak) kaybettiði moral bozukluðunun üzerine ilaç gibi gelen müjdeli bir haberdi ki, büyük bir sevince kavuþturdun bizi ablam... hiç kýzým olmadý ya, ne zaman bir kardeþimden "kýzým oldu!" haberi duysam içim kýpýr kýpýr olur, sanki kendi kýzým dünyaya gelmiþ gibi sevinç duyarým...

ve hoþgeldin dünyamýza sevgili ayþenur bebek, hoþluklar, sefalar getirdin. Rabbim analý, babalý büyütsün... bir ömür saðlýk, sýhhat afiyetler bahþetsin. hayýrlarla dolu uzun ömürler dilerim, Rabbim seni yolundan hiç ayýrmasýn, hep tutsun elinden cici bebek... anneciðine hep göz aydýnlýðý olasýn, gurur duysun seninle daima...  :Senin_icin:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Bende 03 April 2011, 23:29:40
Sevgili Zirve, bundan bir kaç ay önce olsaydý þu yazdýklarýna verecek bir cevabým olabilirdi.
Düþündüm, taþýndým þuraya tek bir kelime yazamadým. Söz bitmiþ...

MÝM abi de söylenmesi gerekenleri söylemiþ zaten.

Ömer Karaoðlu bir ezgisinde ne diyor:

Bana bugün daha yakýn,
Haktan gayrý yoktur dostum...


Aksa kardeþim, Rabbim evladýnýzý analý, babalý büyütmeyi nasib etsin, onu salihalarda, muttakilerden eylesin inþALLAH.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HaLiD 04 April 2011, 00:19:04
ALLAH (cc) Anali Babali  ve Yaradanina hakiki kul , efendisinede(SAV)   mü'mine bir ümmet olarak  yasamayi  nasib etsin..

: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 04 April 2011, 00:23:03
Hiç kolay olmasa ne nesar olabilmek nede muhacir olabilmek.Ensarsýndýr,öz vatanýndna zoraki kovulmuþsundur ,Gidecek yerde nasýl karþýlanacýðýný bilmiyorsundur..
Muhacirsindir,gelecek olnalra kucak açmanýn anlamýný yeni yeni kavrýyorsundur..Her ikisindede bilinmezler ve bilinneler denklemi aðýrlýkta.Zorluklar yine ayný ,vatanýndna sürgün edilme ve belkide iki kap yemeðinin birini yetmesede paylaþma zorunluluðu..
Her ikisindede kazanç ayný.
ALLAH ve Rasulünün rýzasý.Ve bir dava uðruna terkediþ yahut kucak açma zamaný ..
Gelelim bizlere abi..
Bizim hicret etmek zorunda býrakýldýðýmýzý düþünmüyorum..Zulüm ve eziyette görmedik kardeþlerimizden.Mecburi bir ayrýlýþtý bu.Hani ýsýndýrma demiþsinizya,hangi kardeþimize neyi ýsýndýracaktýkki.Görünen o ki herbirsi yeterince ýsýnmýþ,tanýmýþ demiyorum abi,ýsýnmýþ.Herbirnin belli noktalarda belkide býkkýn olduklarý ,yorulduklarý þeyler var.Kimse kimseyi yeni görüp tanýmaya çaýlþmýyor,kimseyede kucak açýlmadýðýný düþünmüyorum..
Bu sebeplerin dýþýnda sanalý bir teblið merkezi olrak görmeyen kardeþlerim  çoðunlukta..Nasýlsa sanaldayým deyip gelip ikide kelam eder giderim gözü ile bakanlarýmýz çoðunlukta.Bizlerin kalpleri ýsýnsada HEDEFLER ayný olmayýnca ne ensar olabilmek nede muhacir olabilmek iþe yarayacaðýnýda düþünmüyorum abi.iþte bizleri onlardan ayýran kýsým budur.Ensar hicret edendir davasý için,muhacir kucaklayan davasý için..KONU DAVA..ayný pencereden bakamadýðýmýz bizi ayýran dava..Kimse kimseyi sevecek diye dava yok.Ancak þu hep dikkatimi çekti..Nerde bir kavga gürültü hezeyanlý durum var ise ,ziyaretciyizdir konunun ucu bize dayanýrsa girer cevaplar orayý doldururz...
Neden bir kardeþim hatalý bir video yayýnladýðýnda yahut konuda faraziyet olan hassasiyet taþýyan hallerde girip ,kardeþim cehennem yada hata var buda bize yakýþmýyor diyemiyoruz..Kimseyi yargýlayacak konumda deðilim.Ancak garip abicim,bu iþler arz ve talep meselesi..Talibiyet meselesi..Naz niyaz iþi deðil.Ben muhacir olsam elimden geleni yapsam ne olacakki..gayri zamanlrda sevgiden söz açarken en ufak bir ayrýlýkta kapýlarý vurup gitmeler iþte ancak ve ancak SANALA yakýþýr cinsindedir..
Güngelecek herkez gidecek..Anladýðým o ki hepimiz yeterince ýsýnmýþ yeterincede herþeyi biliyoruz.Fecede muhabbeti hakikatteki muhabbete tercih ediþlerimiz neyin göstergesi anlamýyorum.Herkez biryerlere daðýldý gitti.Ben o kardeþlerimin sanmamki netten uzaklaþtýklarýný.Ýþte yine burda talip olduklarýmýz ortaya çýkýýyor.Fasýldan fasýla gezindðimiz sörf yaptýðýmýz yerlerin analizini keþke tutabilsek..Ben inþiraha okumak için hatalaarýmý deðil,bilmedklerimi sohbet ortamý diye düþünüp okuyup gidiyorum.zira lak lak edecek çene çalacak,gayrdan dem çalacak okadar çok altarnatifi varki.Aramaya gerek dahi yok..
Ensar nedir/Muhacir nedir keþke bunu bilebilse idim keþke..
Kayýp bürosu demiþizya abi..Hangi kayýp abi..neyi kaybettikki..Gel gel demek mi önem arzeden,yoksa gel demeden koþarak aslýnda ben hep burdayým demekmi..

Teblið bir beceridir. ya kiþinin kendinde olacak yada olaný aktaracak.
Sokakta teblið zordur. çünkü teblið önce teþhis ister sonrada tedaviye baþlanýr.
Üç dakika gördüðün bir kimseye ne anlatabilirsin ki.
Ýslam hem üç maddeden de müteþekkil deðil zaten.
Hocamýn derslerde bir hassasiyeti vardý.saat dokuzdan sonra binanýn kapýlarýný kapatýrdý.
Tam dokuzda baþlayan dersin ilk on/on beþ dakikasý özünü oluþturur sonra bir kimse gelse de bir þey alamaz ama bir yandan da diðerlerinin dikkatini daðýtýr derdi.ve bu derslere bütün olarak bakýp okullarla beraber baþlayýp bitirirdi.halende buna devam ediyor.çünkü tatil dönemlerinde herkes bir yerlere gidiyor muhtelif zamanlarda .insanlar dersin birine girse diðerini kaçýrýyor.dolayýsý ile de verilmek istenen eksik kalýyor.
Ben forumlarý bir ders halkasýna benzetiyorum.burada sürekli bir ders var.ve kiþiler yazýþtýkça birbirlerini tanýyorlar.herkes birbirinin eksiðini fazlasýný öðreniyor.bu sebeble de bir þey verilmek istendiðinde genel olarak ele yüze bulaþtýrýlmadan verilebiliyor.
Birbirini tamamlayan yek vucutlar olmak saf saf ancak böyle mümkün görünüyor benim tarafýmda.
Ben hani türk filimlerinde olurya çalýþmak zorunda kaldýðý için okulu býrakan çocuklar.öðretmenleri arkadaþlarý onun için üzülür.bende bu kayýplarda geliþimi(ni)mi tamamlayamayan kardeþlerime üzülüyorum.gözlerde bu seblede arýyor.yoksa ne görmüþlüðümüz vardýr belkide göreceðimiz birbirimizi.belki ukbada ayný yere gidersek oda.
Bence kiþisel egolarýmýzdan kaynaklanan bir takým marazlar sebebi ile bu terakki saðlanamýyor.
Kucaklaþmak önemli.ayný ile mukabelede bulunmak da Ýslami.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 04 April 2011, 00:25:45
ALLAH razý olsun garip hocam, güzel izah ettiniz abim.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Bende 04 April 2011, 08:57:18
Emr-i bi'l ma'ruf ve nehy-i anil münker muhakkak beceri iþidir lakin üzerimize de farzdýr. 3-5 kelime biliyorsak bunu anlatmakla mükellefiz.
Bunun farz oluþunun farkýndaysak peygamberi teblið metodunu da öðrenmek ve uygulamak zorunda olduðumuzu bilmeliyiz. Uzaklara gitmeye gerek yok, iþ arkadaþlarý, akrabalar, komþular, mahalle sakinleri var. Bir namazý anlatmak veya tesettürü bir müslümana anlatmak zor olmasa gerek. Bunlarý geçin, geçiþ aþamasý olarak kullanýlabilecek mevzular muhakkakki vardýr.

Gelelim sanala. Genel olarak bakýlan, yorum yapýlan konulara bakýldýðýnda talebin ne olduðu ortaya çýkar. Foruma gelenlerin 5 konu varken baktýklarý 2 konu neyi aradýklarýný gösterir. Ve malesef en fazla uðranýlan yerler muhabbet konularýdýr. Onun haricinde nerde tartýþma varsa birde oralarýn müdavimleri vardýr. Hiçbirþeyi de halledemezler, kýsýr döngü içerisinde dolaþýr durular.

Ve son olarak hep itiraf edilmiþtir; "Aradýðýmýzý, merak ettiðimizi her yerde bulabiliriz ama dostuðu, buradaki muhabbeti bir yerde bulamayýz."  Forumlar daha çok bunlar için vardýr... Yüzde yüz böyledir demiyoruz tabi. Öðrenmek ve öðretmek için gelenlerde var lakin diðer guruba göre azýnlýkta...

Sizin geliþ amacýnýz, arama sebebiniz bu olabilir ama herkes sizin gibi deðil. Kimi muhabbet için forumlarda kimi de benim gibi bulunduðu yerde "ne iþim var" deyip durur...

Kim ne ararsa onu bulurmuþ. Dilerim bizde Hakkýn rýzasý nerde ise oralarý arar buluruz...


: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: DERDEST 04 April 2011, 23:47:48
Garip abi çok güzel özetlemiþsiniz.Alllah cc. razý olsun.aracýn amacý geçmedði anlarý ALLAH bizlere nasibeylesin.Zira ne niyetle hareket ettiðimizi kalplerimizi bilen yalnýzca Odur.Hesabý görecek olanda o.Bende abla ALLAH razý olsun.Hep diyorum Rabbim beni hakkaten seviyor.sanalda olsa doðruya iletecek insanlarý karþýma çýkardý.Mim abi Ýnsan akabinde sizler.gün gelip gidecek olsakda ardýnzda býraktýklarýnýz silinmeyecek hanelere nasýlsa yazýldý.Rabi rahim ecrini cemali ile þerefyar eylesin.amin..
Geleninde gelmeyeninde caný saðolsun.Bir ablamýz vardý hep derdiki ,NASÝBi olan bu sofradan yer..
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: zero 05 April 2011, 00:21:06
hepýnýz tesekur ederým ben.ben yazami yorum ben.ne hýset sem.cok sey yazmah istiyorum ben.ama :(.sorf artik ben icin anlam hic yok.hep ayni.kadin erkek.arastirma yapmis.profesor.chat icin.10 yas kiz ismý ýle.50 insan arkadas ýstemis olmak.artik hýc sevmýyor m ben.webý.okuyorm.býde kuran ogren me icin.nicin obur karde.ler gelme dý:(
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 05 April 2011, 08:23:57
ALLAH razý olsun garip hocam, güzel izah ettiniz abim.
Alah sizdende razý olsun hocam.ama "abim" iyidide þu hocayý kullanmasak :)

Emr-i bi'l ma'ruf ve nehy-i anil münker muhakkak beceri iþidir lakin üzerimize de farzdýr. 3-5 kelime biliyorsak bunu anlatmakla mükellefiz.
Bunun farz oluþunun farkýndaysak peygamberi teblið metodunu da öðrenmek ve uygulamak zorunda olduðumuzu bilmeliyiz. Uzaklara gitmeye gerek yok, iþ arkadaþlarý, akrabalar, komþular, mahalle sakinleri var. Bir namazý anlatmak veya tesettürü bir müslümana anlatmak zor olmasa gerek. Bunlarý geçin, geçiþ aþamasý olarak kullanýlabilecek mevzular muhakkakki vardýr.

Gelelim sanala. Genel olarak bakýlan, yorum yapýlan konulara bakýldýðýnda talebin ne olduðu ortaya çýkar. Foruma gelenlerin 5 konu varken baktýklarý 2 konu neyi aradýklarýný gösterir. Ve malesef en fazla uðranýlan yerler muhabbet konularýdýr. Onun haricinde nerde tartýþma varsa birde oralarýn müdavimleri vardýr. Hiçbirþeyi de halledemezler, kýsýr döngü içerisinde dolaþýr durular.

Ve son olarak hep itiraf edilmiþtir; "Aradýðýmýzý, merak ettiðimizi her yerde bulabiliriz ama dostuðu, buradaki muhabbeti bir yerde bulamayýz."  Forumlar daha çok bunlar için vardýr... Yüzde yüz böyledir demiyoruz tabi. Öðrenmek ve öðretmek için gelenlerde var lakin diðer guruba göre azýnlýkta...

Sizin geliþ amacýnýz, arama sebebiniz bu olabilir ama herkes sizin gibi deðil. Kimi muhabbet için forumlarda kimi de benim gibi bulunduðu yerde "ne iþim var" deyip durur...

Kim ne ararsa onu bulurmuþ. Dilerim bizde Hakkýn rýzasý nerde ise oralarý arar buluruz...elbette hayatýn her alanýnda var hakkýn tavsiyesi.
burada bu vazifenin idrakinde olanýn dýþarýda bunu ihmal etmesi düþünülemez sanýrým.
duanýza bizide katarsanýz amin derim bende :)

Garip abi çok güzel özetlemiþsiniz.Alllah cc. razý olsun.aracýn amacý geçmedði anlarý ALLAH bizlere nasibeylesin.Zira ne niyetle hareket ettiðimizi kalplerimizi bilen yalnýzca Odur.Hesabý görecek olanda o.Bende abla ALLAH razý olsun.Hep diyorum Rabbim beni hakkaten seviyor.sanalda olsa doðruya iletecek insanlarý karþýma çýkardý.Mim abi Ýnsan akabinde sizler.gün gelip gidecek olsakda ardýnzda býraktýklarýnýz silinmeyecek hanelere nasýlsa yazýldý.Rabi rahim ecrini cemali ile þerefyar eylesin.amin..
Geleninde gelmeyeninde caný saðolsun.Bir ablamýz vardý hep derdiki ,NASÝBi olan bu sofradan yer..
belkide zannýnýzýn tersi Rabbimiz bizide seviyorda sizi bizlerin karþýna çýkardý nedersin  :gul:

hepýnýz tesekur ederým ben.ben yazami yorum ben.ne hýset sem.cok sey yazmah istiyorum ben.ama :(.sorf artik ben icin anlam hic yok.hep ayni.kadin erkek.arastirma yapmis.profesor.chat icin.10 yas kiz ismý ýle.50 insan arkadas ýstemis olmak.artik hýc sevmýyor m ben.webý.okuyorm.býde kuran ogren me icin.nicin obur karde.ler gelme dý:(
güzel kardeþim Kur'an öðrenirken bizde dua et olurmu.ALLAHu alem duan geri çevrilmez  :gul:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~AksA~ 05 April 2011, 12:49:34
Hayir dua ve de dilekleriniz icin hepinize ayri ayri tesekkür ederim..ALLAH razi olsun,Mevlam evladlarimizi salih/a kullarindan eylesin,tatmayanlara da tattirsin insaALLAH..

Konu hakkinda bende biseyler söylemek isterdim fakat kardeslerim o kadar güzel anlatmis ki fazla söze gerek kalmamis...Bakiniz ki  sitenin tasviri de    * BiR GöNüL BaHÇeSi... ÝNÞiRaH.com * seklinde yazilmis..Bu genel olarak böyledir,gönül isidir,nasip isidir nasibi olan ya da nasiblenmek isteyen bir sekilde gelir nasibini alir...Mevlam güzel amaclar icin bu araci kullananlardan eylesin cümlemizi..

Selam ve kalbi dua ile...
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Bende 05 April 2011, 15:04:43
Dilnihad nerelerdesin, göremiyoruz seni.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Tefekkür 05 April 2011, 20:12:20
Aksa kardeþim , RABBÝM cennet kokulu emanetinizi muhafaza buyursun...HAKK'a hayýrlý kul ve Resulun'e S.A.V hayýrlý ümmet olmayý nasip etsin....Saðlýklý,hayýrlý uzun  ömürler versin inþaALLAH.....

 :gul: :gul: :gul:

Evet burasý kocaman ve çok bereketli bir sofra....Sevgili Derdest Kardeþim, ablanýzýn dediði gibi nasibi olan yer ve yedirir inþaALLAH....
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: DERDEST 06 April 2011, 00:00:03
Dilnihad abla..Ýyiisiniz deðilmi..Mrak ediyoruz nerelerdesiniz.. :Senin_icin:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Dilnihad 06 April 2011, 00:18:39
Bismillâh...

Buradayým, Derdest. Ýyiyim, ALLAH'a çok þükür.
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Bende 06 April 2011, 16:37:34
Serdengeçti ve Eksen kardeþlerimiz!

Gözlerimiz sizleri görmeye alýþmýþtý :)
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 06 April 2011, 17:08:47
zerre kardeþim yok aþýk usandýmý ne :)
þimdi gözden ýrak gönüldende ýrak derler.biz listede idik siliniriz falan .
bekliyoruz  :gul:
: Ynt: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 06 April 2011, 18:30:14
Serdengeçti ve Eksen kardeþlerimiz!
Gözlerimiz sizleri görmeye alýþmýþtý :)

serdengeçti, nadiren de olsa katýlýr. kendi þiirlerini yazar gider. çok fazla karýþmaz. bir yerde bir yanlýþlýk görünce onu rapor eder, düzeltilinceye kadar uðraþýr! :)))

eksen'e gelince... bu arkadaþýn iþi biraz farklý... daha evvel bir sitede benim nickimle ayný olan birini tanýmýþ. sanýrým muhtemelen burada olmasýnýn sebebi de ayný olsa gerek... ki, bizim nicki görünce o zannedip kaydolmuþ siteye... bana özelden birkaç mesaj yolladý, o tanýdýðý kiþi zannederek!

bense söylediklerinden hiçbir þey anlamadýðýmý, kendisini tanýmadýðýmý falan söyleyince iþ anlaþýldý. ki, beni ayný isimde olan bir baþkasýyla karýþtýrýyormuþ. neyse... burayý arzu eden, gelen her kardeþimizin baþýmýz üstünde yeri var, gelmek istemeyen kardeþlerimize ise selametler, esenlikler, mutluluklar dilerim.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 07 April 2011, 00:25:24
halid hocamýz nerededir?
hocam arayý fazla açmayýn  :gul:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: melal 07 April 2011, 02:09:13

öyle olsun MÝM Hocam

 :anlamadim:

ya hu baktým da adým saným yok zaten konuda ...

iyiki küsmek die biþi var:)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 07 April 2011, 08:54:54
ya hu baktým da adým saným yok zaten konuda ...
iyiki küsmek die biþi var:)

þiiþþþþþþt!
sakýn ha!
bi kere son mesajýma henüz cevap alamadým, bu bir abisi,
ikincisi... ben seni hala umreden dönecek ve abisine þööle uzun bir hatýralar dizesi yazacak diye bekler dururum....
ve, nisan sonuna kadar vaktin vardý... inþirah kayýp bürosuna ismin geçmemesi için.
çünkü gidiþ tarihin muallaktý, bilemediðim içindi bu süre geniþliði...
sakýn abi unuttu deme, þu umre iþin olmasaydý, göreydin seni bu büroda kaç kez ve en yüksek volum ile kulaklarýný çýnlatacaðýmýzý...
hani bi söz var ya! "yavuz hýrsýz ev sahibini suçlu çýkarýrmýþ" diye...
bizden þikayet etmeden önce, hele bi sen anlatýver bakalým, niye bu kadar uzun ayrýlýk?!
umrede idiysen, niye gidip gelirken haber vermedin, yok deðilsen...?!
e hadi baþla savunma yazýný yazmaya bakalým! :)
avukatlýðýn da þiirin kadar baþarýlý mý! :)
görelim!
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: melal 07 April 2011, 10:08:12
bir hastanýn feryadý...duyulmuyorsa netsin...


Ýmza BeKKe!

hiç elçi uðurlanmaz mý sefere..
emanet yüklenmez mi yüreðine..
boþ mu gidilir gidilen yere..
selam alýnmaz mý baþlara tac diye yüzümüz yoksa gurbetten sevdalýlarýndan selam ve dualarý azýk etmeden nicola halim
nere nasýl gitsin BeKKe
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Bende 09 April 2011, 12:09:18
Derdest!

Gelmediðin günler ben de mi gelmesem acaba?
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~AksA~ 16 April 2011, 00:56:37
Bu bölümde Insan kardesimizi yazacagim aklimdan gecmezdi...

Az evvel farkettim bu kardesimin profilinde ziyaretci yazmis..Demekki sessiz sedasiz veda etmis gitmis...O zaman insaALLAH okursa burdan seslenmek istiyorum:)

Insan kardesim...
Sizi "Ýnþirah" ta göremiyorum...
ÝnþaALLLAH siz ve sevdikleriniz iyisinizidir..
Eðer aramýza gelmeyiþinizin Ýnþirahtan veya bizlerden kaynaklanan bir sebebi varsa bildirmenizi istirham ederim..ALLAHýn izniyle düzeltiriz inþaALLAH..
Sizi aramýzda görmeyi isteyen kardeþleriniz olduðunu bilmenizi isterim..
ALLAH iki cihanda yar ve yardýmcýnýz olsun inþaALLAH...

Selam ve dua ile..

:)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 16 April 2011, 06:31:58
Bu bölümde Insan kardesimizi yazacagim aklimdan gecmezdi...

Az evvel farkettim bu kardesimin profilinde ziyaretci yazmis..Demekki sessiz sedasiz veda etmis gitmis...O zaman insaALLAH okursa burdan seslenmek istiyorum:)

Insan kardesim...
Sizi "Ýnþirah" ta göremiyorum...
ÝnþaALLLAH siz ve sevdikleriniz iyisinizidir..
Eðer aramýza gelmeyiþinizin Ýnþirahtan veya bizlerden kaynaklanan bir sebebi varsa bildirmenizi istirham ederim..ALLAHýn izniyle düzeltiriz inþaALLAH..
Sizi aramýzda görmeyi isteyen kardeþleriniz olduðunu bilmenizi isterim..
ALLAH iki cihanda yar ve yardýmcýnýz olsun inþaALLAH...

Selam ve dua ile..

:)


 :gul:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 16 April 2011, 07:41:27
Bu bölümde Insan kardesimizi yazacagim aklimdan gecmezdi...

ve þimdi de DERDEST!
***
size biþey söyleyim mi, bu ülkeye, millete biþeyler oluyor!
anlamýyorum, anlýyamýyorum inanýn...
bir akýl tutulmasýndan geçiyoruz ki akýllara seza!
n'oluyor, neler oluyor bize!?
***
ailesine, çevresine, yakýnlarýna pamuk ipliðiyle baðlý olan levanten kültürün insanýný anlayabilirim belki, de...
bize, 'bizim' tarafta olanlara ne oluyor, neler oluyor, akl'eden, bilen, anlayan biri varsa söylesin bana n'olur!
söylesin ki, vefa denen duygunun bir boza markasý ya da sadece bir semt adý olmadýðýný habire yazan, söyleyen, anlatan bizler deðil miydik?!
***
bir þeyler oluyor insanýmýza, anormal bir þeyler!
toplumun geneline bulaþan marazi bir virüs bu kadar mý çabuk sirayet etmeliydi 'vefa' harcýyla ördüðümüz iman dolu sinelerimize...
***
heyhat!
ki, ne heyhat...
kýyamet hadislerini en çok okuyan, yazan bizler!
galiba o 'saat'in çarklarýný döndüren deðirmene en çok su taþýyan da yine bizler...
***
galiba, baþýmý iki avucumun arasýna alýp düþünmeliyim!
neler oluyor, nasýl oluyor, niye oluyor diye...
biz kimiz, neyiz, nerdeyiz, nerde yaþýyoruz diye...
***
eðer birgün bir izah getirebilir, anlayabilir ve normale dönersem tekrar burada olacaðým,
inþaALLAH!
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Sabâ 16 April 2011, 08:28:44
Derdest! Ben ne için, kim için burdaydým?
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 16 April 2011, 12:51:32
Ne olduðundan hiçbir fikrim yok ama bende burdan insan kardeþime seslenmek istiyorum ben 2 ay yoktum ozaman sað olsun beni hatýrlayýp ne oldu ablasý nerelerdesindiye msj yollamýþdý þimdi bende ona sesleniyorum nerdesin insan kardeþim yoklugun belli oluyor
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 16 April 2011, 13:01:04
ben bir þey kaçýrdým ama  :hmm:

farklý olduklarý için burada olanlar sonra bu farklýlýklarýný hayatýn dýþýna çýkarmalarý
istikametlerinin sorunlu olduðunu gösterir.

ey kendisinde baþkalarýnýn dirilmesi gerekenler nerdesiniz.

bende ALLAH'a yakarýrým bu müslümanlarla bu kadar oluyor diye  :amanhaa:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 16 April 2011, 20:04:23
ve þimdi de DERDEST!
***
size biþey söyleyim mi, bu ülkeye, millete biþeyler oluyor!
anlamýyorum, anlýyamýyorum inanýn...
bir akýl tutulmasýndan geçiyoruz ki akýllara seza!
n'oluyor, neler oluyor bize!?
***
ailesine, çevresine, yakýnlarýna pamuk ipliðiyle baðlý olan levanten kültürün insanýný anlayabilirim belki, de...
bize, 'bizim' tarafta olanlara ne oluyor, neler oluyor, akl'eden, bilen, anlayan biri varsa söylesin bana n'olur!
söylesin ki, vefa denen duygunun bir boza markasý ya da sadece bir semt adý olmadýðýný habire yazan, söyleyen, anlatan bizler deðil miydik?!
***
bir þeyler oluyor insanýmýza, anormal bir þeyler!
toplumun geneline bulaþan marazi bir virüs bu kadar mý çabuk sirayet etmeliydi 'vefa' harcýyla ördüðümüz iman dolu sinelerimize...
***
heyhat!
ki, ne heyhat...
kýyamet hadislerini en çok okuyan, yazan bizler!
galiba o 'saat'in çarklarýný döndüren deðirmene en çok su taþýyan da yine bizler...
***
galiba, baþýmý iki avucumun arasýna alýp düþünmeliyim!
neler oluyor, nasýl oluyor, niye oluyor diye...
biz kimiz, neyiz, nerdeyiz, nerde yaþýyoruz diye...
***
eðer birgün bir izah getirebilir, anlayabilir ve normale dönersem tekrar burada olacaðým,
inþaALLAH!

hocam hayýrdýr belliki sizi fazlaca üzmüþler.
merak etmeyin üç gün sayanlar muhakkak vardýr.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 17 April 2011, 22:33:53
 :Kotu:  Eeennn baþa döndük..
Kimsecikleri toplayamadýk..
Kendimizi de...  :Kotu:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Sabâ 18 April 2011, 07:52:37
Facebook saðolsun.

Genel olarak bütün forumlar bu durumdan muzdarip...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Sabâ 18 April 2011, 10:50:04
eðer birgün bir izah getirebilir, anlayabilir ve normale dönersem tekrar burada olacaðým,
inþaALLAH!

MÝM abi burayý yanlýþ mý anladýk acaba? :(
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 18 April 2011, 10:55:58
Yanlýþ anladýðýnýzý ümid ediyorum ama cep telefonundan arýyorum malesef kapalý
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Sabâ 18 April 2011, 12:21:13
Hocam burayý býrakmaz.  Tatil yapacak biraz galiba.

Ve diðerleri; tatil için üyeliðinizi sonlandýrmaya gerek var mýydý bilmiyorum.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 28 April 2011, 23:05:39
:(
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 28 April 2011, 23:32:11
:(

müthiþsin garip abim, nasýl da yakalamýþsýnýz bu hazin ironiyi!
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 29 April 2011, 12:57:24
aslýnda ne kadarda daralmýþ onu anlýyorum okadar sabýrdan sonra. bence herkesin pratik hayatýnda mutlu olma hakký var.bazen bizler kendi mutluluklarýmýz adýna egoist davranýp baþkalarýnýn üzüntülerine kayýtsýz kalabiliyoruz.hani efendimiz aleyhisselam medinede kalýrdýda mekkenin özlemini yaþardý ya.bence herkes mutlu olacaðý mekanlarda olmalý.en güzelide evi olsa gerek
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 30 April 2011, 01:38:26
 
 tatil için üyeliðinizi sonlandýrmaya gerek var mýydý bilmiyorum.


Rabbim kardeþimin yar ve yardýmcýsý olsun..

: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Tefekkür 01 May 2011, 11:07:51
Rabbim kardeþimin  yar ve yardýmcýsý olsun..


Amin amin amin Ecmain olsun.....RAHMAN hepimizin sýnavýný kolay eylesin,hakkýyla verenlerden olalým inþaALLAH....

Ve Deðerli "Ýnsan" kardeþim seni tekrar görmek çookk güzel...Her ne kadar bende eskisi gibi sýk gelemesemde arada geldiðim zamanlarda Dostlarýmý/zý görünce mutlu oluyorum....EyvaALLAH

Cümle Ýnþirah dostlarý hayýrla kalýn...RABBÝM'E emaneten...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 03 May 2011, 07:44:18

Amin amin amin Ecmain olsun.....RAHMAN hepimizin sýnavýný kolay eylesin,hakkýyla verenlerden olalým inþaALLAH....


AMÝNnn....
Cümle ümmmet-i Muhammed'e ÝnþaALLAH...


Ve Deðerli "Ýnsan" kardeþim seni tekrar görmek çookk güzel...Her ne kadar bende eskisi gibi sýk gelemesemde arada geldiðim zamanlarda Dostlarýmý/zý görünce mutlu oluyorum....EyvaALLAH

Cümle Ýnþirah dostlarý hayýrla kalýn...RABBÝM'E emaneten...


Sizi görmekte güzel ,sevgili Tefekkür kardeþim..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 03 May 2011, 08:23:58
garip abi!
bir o kalmýþtý aramýzda, sabýr ve metanetle duran... ki,
sanýrým o da yitirdi umutlarýný...
mý acaba, garip hocam?!
:(
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 03 May 2011, 11:32:49Ensar nedir/Muhacir nedir keþke bunu bilebilse idim keþke..
Kayýp bürosu demiþizya abi..Hangi kayýp abi..neyi kaybettikki..Gel gel demek mi önem arzeden,yoksa gel demeden koþarak aslýnda ben hep burdayým demekmi..


Sevgili Zirve, bundan bir kaç ay önce olsaydý þu yazdýklarýna verecek bir cevabým olabilirdi.
Düþündüm, taþýndým þuraya tek bir kelime yazamadým. Söz bitmiþ...

Ömer Karaoðlu bir ezgisinde ne diyor:

Bana bugün daha yakýn,
Haktan gayrý yoktur dostum...


Teblið bir beceridir. ya kiþinin kendinde olacak yada olaný aktaracak.
Sokakta teblið zordur. çünkü teblið önce teþhis ister sonrada tedaviye baþlanýr.
Üç dakika gördüðün bir kimseye ne anlatabilirsin ki.
Ýslam hem üç maddeden de müteþekkil deðil zaten.
Hocamýn derslerde bir hassasiyeti vardý.saat dokuzdan sonra binanýn kapýlarýný kapatýrdý.
Tam dokuzda baþlayan dersin ilk on/on beþ dakikasý özünü oluþturur sonra bir kimse gelse de bir þey alamaz ama bir yandan da diðerlerinin dikkatini daðýtýr derdi.ve bu derslere bütün olarak bakýp okullarla beraber baþlayýp bitirirdi.halende buna devam ediyor.çünkü tatil dönemlerinde herkes bir yerlere gidiyor muhtelif zamanlarda .insanlar dersin birine girse diðerini kaçýrýyor.dolayýsý ile de verilmek istenen eksik kalýyor.
Ben forumlarý bir ders halkasýna benzetiyorum.burada sürekli bir ders var.ve kiþiler yazýþtýkça birbirlerini tanýyorlar.herkes birbirinin eksiðini fazlasýný öðreniyor.bu sebeble de bir þey verilmek istendiðinde genel olarak ele yüze bulaþtýrýlmadan verilebiliyor.
Birbirini tamamlayan yek vucutlar olmak saf saf ancak böyle mümkün görünüyor benim tarafýmda.
Ben hani türk filimlerinde olurya çalýþmak zorunda kaldýðý için okulu býrakan çocuklar.öðretmenleri arkadaþlarý onun için üzülür.bende bu kayýplarda geliþimi(ni)mi tamamlayamayan kardeþlerime üzülüyorum.gözlerde bu seblede arýyor.yoksa ne görmüþlüðümüz vardýr belkide göreceðimiz birbirimizi.belki ukbada ayný yere gidersek oda.
Bence kiþisel egolarýmýzdan kaynaklanan bir takým marazlar sebebi ile bu terakki saðlanamýyor.
Kucaklaþmak önemli.ayný ile mukabelede bulunmak da Ýslami.

Garip abi çok güzel özetlemiþsiniz.Alllah cc. razý olsun.aracýn amacý geçmedði anlarý ALLAH bizlere nasibeylesin.Zira ne niyetle hareket ettiðimizi kalplerimizi bilen yalnýzca Odur.Hesabý görecek olanda o.Bende abla ALLAH razý olsun.Hep diyorum Rabbim beni hakkaten seviyor.sanalda olsa doðruya iletecek insanlarý karþýma çýkardý.Mim abi Ýnsan akabinde sizler.gün gelip gidecek olsakda ardýnzda býraktýklarýnýz silinmeyecek hanelere nasýlsa yazýldý.Rabi rahim ecrini cemali ile þerefyar eylesin.amin..
Geleninde gelmeyeninde caný saðolsun.Bir ablamýz vardý hep derdiki ,NASÝBi olan bu sofradan yer..

hepýnýz tesekur ederým ben.ben yazami yorum ben.ne hýset sem.cok sey yazmah istiyorum ben.ama :(.sorf artik ben icin anlam hic yok.hep ayni.kadin erkek.arastirma yapmis.profesor.chat icin.10 yas kiz ismý ýle.50 insan arkadas ýstemis olmak.artik hýc sevmýyor m ben.webý.okuyorm.býde kuran ogren me icin.nicin obur karde.ler gelme dý:(

:Kotu:  Eeennn baþa döndük..
Kimsecikleri toplayamadýk..
Kendimizi de...  :Kotu:

Facebook saðolsun.

Genel olarak bütün forumlar bu durumdan muzdarip...

Hocam burayý býrakmaz.  Tatil yapacak biraz galiba.

Ve diðerleri; tatil için üyeliðinizi sonlandýrmaya gerek var mýydý bilmiyorum.


Ýnsan/lýk hali..dönemimde, kardeþlerim ne güzel sohbet etmiþler...Ne güzel kelamlar çýkmýþ ortaya.. :gul:

*****

Yanlýz..;
Müslüman'ýn  fikri....zikri...eylemi..birbirine denk olmalý...
Þu an bu sayfaya bakýp dönüp siteye göz gezdirdiðimde inanýlmaz bir tezat söz konusu...
Baþta sevdiðim...Gidiþ sebepleriniz neyse ...????? burada oluþ sebebeplerinizden büyük olmasa gerek..
Yani..gidiþiniz geliþinizden daha önemli bir sebepten dolayý olmalýki.SÖZ denilen niðmetti ezip geçmiþ olmayasýnýz..
Edepsizce konuþuyor diyebilirsiniz..Uslubuma "takýlmayýn" geçin...söylemek istediðimi anlayan "yüreðiniz"e kulak verin...
Burda "olmak" diye bir  zorunluluðunuz yok..Siz nerdeyseniz söyleyin ,din kardeþiniz olarak biz size gelelim..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 03 May 2011, 12:31:13
garip abi!
bir o kalmýþtý aramýzda, sabýr ve metanetle duran... ki,
sanýrým o da yitirdi umutlarýný...
mý acaba, garip hocam?!
:(
yok hocam buradayým.
dükkanda abimle beraber çalýþýyorduk.ayaðýndan amleiyat olunca þimdi yalnýz kaldým.
herþeyi yapmak zorunda kaldým.akþamlarýda okadar yorgun oluyorum.hani Ýnsan kardeþimiz ne diyor insan lýk hali :)

medcezirler kaçýnýlmaz.önemli olan geride býraktýklarýmýz .hoþ seda ise ne ala.
ben giden kardeþlerimden razýyým gittiði yerlerde mutlu olduklarýna inanýyorlarsa bende burada onlar adýna mutlu olurum.bu kadar  :gul:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 03 May 2011, 15:42:29

yok hocam buradayým.
dükkanda abimle beraber çalýþýyorduk.ayaðýndan amleiyat olunca þimdi yalnýz kaldým.
herþeyi yapmak zorunda kaldým.akþamlarýda okadar yorgun oluyorum.hani Ýnsan kardeþimiz ne diyor insan lýk hali :)


ALLAH abinize ve tüm hasta kardeþlerimize acil þifalar buyursun kardeþim..


medcezirler kaçýnýlmaz.önemli olan geride býraktýklarýmýz .hoþ seda ise ne ala.
ben giden kardeþlerimden razýyým gittiði yerlerde mutlu olduklarýna inanýyorlarsa bende burada onlar adýna mutlu olurum.bu kadar  :gul:

Aynen katýlýyorum..

Saðlýklarý ve huzurlarý yerinde olsun cümlesinin inþaALLAH..

: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 07 May 2011, 19:30:33

Pardon..
M@nço...kadeþim nerelerde..??? 
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 07 May 2011, 22:00:13
Pardon..
M@nço...kadeþim nerelerde..??? 


hani ne demiþler: "bizim çocuk artiz olmuþ!"
bizim tarýk da artizlere rol yazarmýþ diye duyduyduk en son! :))))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 08 May 2011, 00:01:13


hani ne demiþler: "bizim çocuk artiz olmuþ!"
bizim tarýk da artizlere rol yazarmýþ diye duyduyduk en son! :))))

Güzelmiþ...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 26 May 2011, 00:15:39
ne zaman bu konu baþlýðýný görsem, bir sancý girer sol yanýma...
acý verir, iðne gibi saplanýverir kördüðümler yüreðimin ta ortasýna...
çünkü bu baþlýk içinde yitip giden sevdiklerimiz vardýr, bir aile mahremiyeti kadar, bacý, kardeþ, abla, abi kadar muhabbetimiz olan dostlarýmýzdý bunlar... sanki mazinin külleri arasýndan el sallarlar bize, "biz artýk yokuz, unutun bizi" der gibiler...
bir namutenahi ablayý nasýl unutabilirim yav, gözlerim buðulanýr hatýrladýkça... ne zaman ismini görseydim bir yunus görmüþ olurdum adeta... sevgili derdest, bevadih ablam, lal-ü ebkem, mahþer, liprade... ve yakýnlarda aramýzdan ayrýlan cenan abla, mercan abla(renanet), saba yeli, epeydir uðrayamayan tefekkür abla, aksa abla... ve daha kimleri sayim ki...

kýsacasý bu gecem nostalji gecemdir, hatýralarla dopdolu geçen bir geceydi...
bazen gözlerim doldu, bazen gözyaþýyla ýslandým, bazen tebessüm ettim, bazen duygulandým...
ve... döktüm kaleme iþte...
ne ki, artýk bütün dostlar yavaþ yavaþ çekilip gitmeye baþladý,
hepten yalnýþlaþmaya, hepten terkedilmeye...
neyse, unutun gitsin.
dünya demiþler ya adýna, kader bu iþte, kaderi bu iþte...
hep firak, hep yalnýzlýk... varýlan akibet hep böyle oluyor zahir.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 26 May 2011, 06:54:52
Geliþler de gidiþler de insan için...Vardýr bi hikmeti..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 27 May 2011, 00:10:57
Þimdi gene birþey deyip muhalefet edeceðim, olmayacak..

Ya en sonunda kendimi attýracaðým bu siteden...

Ya da derdimi anlatabileceðim bir gün..

Bakalým hangisi olacak?
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 27 May 2011, 00:35:00

Þimdi gene birþey deyip muhalefet edeceðim, olmayacak..

Ya en sonunda kendimi attýracaðým bu siteden...

Ya da derdimi anlatabileceðim bir gün..

Bakalým hangisi olacak?

Muhalefet konusunda haddi aþan benim ve henüz atýlmadým siteden..Sizinde atýlmýyacaðýnýza "garanti" verebilirim bu yüzden..
Çekinmenize gerek yok kardeþim..buyur lütfen..hata ,eksik, kusur...neyse gördüðünüz dillendirin çeki düzen verelim kendimize..
Ýstiþare edelim inþaALLAH..

Derdinizi anlatacaðýnýz gün bu mübarek Cuma gecesi olsun..
Derman bulunur elbet..

: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 27 May 2011, 01:50:51
bu siteden sadece dinime, inancýma, kutsalýma hakaret edenler atýlýr zerre abla...
bunun haricinde herkes dilediðini söylemek ve yazmakta özgürdür.
ayný þeyleri paylaþmayabiliriz, birbirimize muhalif de olabiliriz belki, fakat kimse kimseyi benim görüþümü paylaþmýyor diye atamaz, atmaz. bundan asla þüpheniz olmasýn. abisinin dediði gibi... içinizden geçenleri söylemekte asla mütereddit olmayýn...
tamam, siz bizim yapmamýz gerekenleri, bi sürü hatalarýmýzý yanlýþlarýmýzý söyleyeceksiniz. ki, buna ancak kýzýlmaz, teþekkür edilir.
çünkü biz hatalalarýmýzý bilecek, kabul edecek durumdayýz zaten.
fakat söylemezseniz bilemeyiz ne olduðunu.
söyleyin ablam!
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 27 May 2011, 23:15:44
Yok caným, estaðfirullah..
Hata , kusur ne demek..
Ne haddimize hata kusur söylemek..

Benim kastým, site çekiciliði yönündendi..
Kusuruma bakmayýn ama, söyleyeceðim..
Açýkçasý, beni bile itiyor burasý..  :anlamadim:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 27 May 2011, 23:28:54
zerre abla, iki þey öðrenebilirsem inþaALLAH hoþuna gidecek bir site oluþturabiliriz.
1. sitenin üzerine logo yazmayý, 2. tema download etmeyi...
iþte o zaman bi sürü tema seçeneði sunup logolarýný da yazdým mý seç beðen olucak o zaman inþaALLAH.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 28 May 2011, 21:33:39
Olay sadece temada deðil MÝM kardeþim..

Burasý öncelikli olarak bir forum ortamý deðil mi?

Evet..

Öyleyse, forumu öne çýkaracaksýnýz..

Anasayfadaki resimler nedir ya?

Direk Top10 olmalý karþýmýzda..

Kimler online..

Hatta en baþa sürekli deðiþtirdiðimiz bir ayet... bir hadis...

Ýnanýn anlasam yaparým ama anlamýyorum iþte..

Ýþte size görünüþ açýsýndan birkaç örnek..

Bakýnca ne dediðimi anlayacaksýnýz.......


http://www.kunfeyekun.org/forum/forum.php (http://www.kunfeyekun.org/forum/forum.php)

http://www.tevbe.org/forum/ (http://www.tevbe.org/forum/)

http://www.islamiforumuz.com/forum/ (http://www.islamiforumuz.com/forum/)

gibi....

Bakýn nasýl çekiyor kendisine insaný..

Bir arý bile çiçeðin güzelliðine kapýlýyor..

Biz neden kapýlmayalým..Bende diyorum ki, madem bu kadar emek veriyorsunuz..

En güzeli olsun..

Yanlýþ mý düþünüyorum?

Eðer imkanlarýmýz varsa, yapalým mý?: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 07 June 2011, 15:15:13
Direk Top10 olmalý karþýmýzda..
Kimler online..
Hatta en baþa sürekli deðiþtirdiðimiz bir ayet... bir hadis...
****
Bende diyorum ki, madem bu kadar emek veriyorsunuz..
En güzeli olsun..
Yanlýþ mý düþünüyorum?
***
Eðer imkanlarýmýz varsa, yapalým mý?

sondan baþlayayým isterseniz,
istekleriniz doðrultusunda yapabildiklerim, ya da yapabileceklerim ancak bu kadar diyebiliyorum.
daha ötesine bilgim, gücüm yetmiyor ne yazýk ki ablacým. üzgünüm.
***
yanlýþ düþünmüyorsunuz, en güzeli istemek en tabii hakkýnýz... bundan çok memnun olduðumu söylemeliyim. teþekkür ediyorum.
***
sitenin en baþýna sürekli deðiþtireceðimiz bir bölümü açtýk. eh orasýný siz devam ettirebilecek misiniz?!
***
top10 anasayfanýn saðýnda olduðu gibi... diðer siteler gibi tepede olmasa da, sað baþta dikey olarak ayný iþi görüyor sanýrým.
elimde olsaydý, onu da arzu ettiðiniz þekilde yapabilirdim, olmuyor iþte, maalesef.

kimler online ise yine bu dikey top10'un tam altýnda mevcuttur ablam. eðer ayarlarýnýzda bir sakatlýk söz konusu deðilse sanýrým þu an sitede kimin olup olmadýðýný görmektesiniz.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 07 June 2011, 18:54:20
ALLAH razý olsun kardeþim..
Benim kaprislerim býktýracak sizi..

Ama MÝM kardeþim, beni anladýðýnýzý umuyorum..
Siteye kendi gözümle deðil, yeni gelenlerin gözüyle bakýyorum..
Ýþte o zaman çýkýyor sorun..

Anladýnýz deðil mi beni?
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 07 June 2011, 19:12:34
müsterih ol ablacým,
bize dýþardanmýþ gibi bir gözle olumlu eleþtiri daima fayda getirir...
belki arzu ettiðiniz herbir þeyi yapamayabiliriz, ama bundan istifade ederiz.
eksiðimizi öðrenmiþ oluruz, bu bizi býktýrmaz...  :gul:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 07 June 2011, 19:16:46
MÝM kardeþ, birþey sorayým size..

Olmamasý sizin elinizden gelmemesinden mi,

yoksa teknik olarak olmasý mý imkansýz?

: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 07 June 2011, 19:45:06
MÝM kardeþ, birþey sorayým size..
Olmamasý sizin elinizden gelmemesinden mi,
yoksa teknik olarak olmasý mý imkansýz?

tabii ki benim elimden gelmemesinden ablacým...
keþki elimden gelseydi, bi göreydin ki, burayý nasýl bir þölene çevirirdim.
ne ki, bütün hevesine, arzu ve istemesine raðmen elinden pek de biþey gelmeyen kaabiliyetsiz ve yeteneksiz biriyimdir, gördüðünüz gibi... :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 07 June 2011, 19:56:36
Estaðfurullah hocam, o ne kelime...
Bakýn sayenizde Rabb'imizin ve Peygamberimizin adý yazýlýp, okunuyor..


: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 07 June 2011, 20:16:48
Estaðfurullah hocam, o ne kelime...
Bakýn sayenizde Rabb'imizin ve Peygamberimizin adý yazýlýp, okunuyor..

estaðfirullah ablacým, benim deðil, hepimizin gayreti ve yüce RABBÝMÝZÝN lütfuyla...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 07 June 2011, 21:27:56
keþki elimden gelseydi, bi göreydin ki, burayý nasýl bir þölene çevirirdim.
ne ki, bütün hevesine, arzu ve istemesine raðmen elinden pek de biþey gelmeyen kaabiliyetsiz ve yeteneksiz biriyimdir, gördüðünüz gibi... :)

ALLAHa þükürler olsun ki elinizden "þimdilik" gelmiyor..Sizin þölen dediðiniz ,kesin benim þalterlerimi attýran biþey demektir..
Gayet iyi biliyoruz ki..sizde bu azim ve heves olduðu müddetçe eninde sonunda "o" þöleni gerçekleþtireceksiniz..ne kadar "geç" olursa benim için o kadar iyi...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 07 June 2011, 22:15:13
ALLAHa þükürler olsun ki elinizden "þimdilik" gelmiyor..Sizin þölen dediðiniz ,kesin benim þalterlerimi attýran biþey demektir..
Gayet iyi biliyoruz ki..sizde bu azim ve heves olduðu müddetçe eninde sonunda "o" þöleni gerçekleþtireceksiniz..ne kadar "geç" olursa benim için o kadar iyi...

demiþtim...
"gýcýklýk elini öpüyor!" diye.... :))))
ama korkma, ne yazýk ki kalan ömrüm bu dediklerimi öðrenmek için yetmeyecek!
rahat olabilirsin yani! :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 08 June 2011, 00:15:06
demiþtim...
"gýcýklýk elini öpüyor!" diye.... :))))
ama korkma, ne yazýk ki kalan ömrüm bu dediklerimi öðrenmek için yetmeyecek!
rahat olabilirsin yani! :)

Yaa ne yapýyým hocam..gýcýðým iþte..Siz dua edin de bir gün gýcýklýðýndn sýyrýlmýþ olarak karþýnýza çýkabileyim..

Þey...yanlýþ anlamayýn da..sizin için endiþelendiðimden deðil yaniii....ömrünüz neden yetmiyormuþ ki..Dr.lamý görüþtünüz yoksam..bilmediðim biþey mi var..?
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 08 June 2011, 00:51:24
ý ýh, karýþtýrma...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 08 June 2011, 13:00:13
Ýkinci bir tuhana vakasý yaþatmayýn bize de....
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 08 June 2011, 16:12:36
Ýkinci bir tuhana vakasý yaþatmayýn bize de....

merak etme ablacým, ikinci tuhana vak'asý olmaz...
olmaz çünki, tuhana sitenin tek sahibiydi. inþirah da ise tek sahip yok. þu an itibariyle 214 sahibi var. MiM hoca 214'ten sadece bir kiþidir. MiM hoca olmasa bile bu site ilanihaye yoluna devam edecektir. bi iznillah.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 08 June 2011, 19:58:44
Biz ebedi'de de aynen böyle düþünüyorduk ama,

birden uçup gitti ellerimizin arasýndan..: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 08 June 2011, 20:03:06
Biz ebedi'de de aynen böyle düþünüyorduk ama,
birden uçup gitti ellerimizin arasýndan..

merak etme ablam, uçarsa tutar yakalarum oni! :))))
tabii hayatta olduðum sürece, inþaALLAH! :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 08 June 2011, 20:07:31
ÝnþaALLAH...
Yav, böyle site sahibine can kurban...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cecenyam 10 June 2011, 21:50:37
Beni kayýplara yazan var mý? :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 10 June 2011, 22:13:59
Beni kayýplara yazan var mý? :)

Yav olmaz olur mu ablam, olmaz olur mu hiç?!
hoþgeldin, sefalar getirdin... baþýmýz gözümüz üstünesin,
de, özlettiniz ablacým... nerelerdiydiniz bunca zaman yav! :)))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cecenyam 11 June 2011, 14:12:34
Ýnziva ;)

ALLAH razý olsun.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 11 June 2011, 22:43:05
Ben geldimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Selamün aleyküm sevgili ailemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :Senin_icin: :gul:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 11 June 2011, 23:49:12
Aleyküm/Selam kardeþim..
Ne hoþ bi geliþ böyle..:)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 11 June 2011, 23:56:31
Ben geldimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Selamün aleyküm sevgili ailemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :Senin_icin: :gul:

oooo, bi bakýn kim gelmiþ hele...
öðretmen haným, hoþgeldin, sefalar getirdin ablam...
da, bu kadar uzun mu sürmeliydi ayrýlýk yav!
bi daha gitmek yok ama,
baþka türlü af yok! :)))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 12 June 2011, 10:59:50
umitergun ......
14 Haziran kardeþimin doðum günüymüþ...Ýyide umitergun kardeþim uzuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnn bir süredir yok kineee.. :Kotu:

M@nço kardeþim....umitergun kardeþimizden hayýr haberlerin var mý..??
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 12 June 2011, 11:21:06

Kasým..
Kardeþim referandum zamaný bizimleydi..
Seçim zamaný ........

: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 12 June 2011, 16:08:50
oooo, bi bakýn kim gelmiþ hele...
öðretmen haným, hoþgeldin, sefalar getirdin ablam...
da, bu kadar uzun mu sürmeliydi ayrýlýk yav!
bi daha gitmek yok ama,
baþka türlü af yok! :)))

:))) Hoþ buldum abimmmmmmmm ... Anca fýrsatým oldu ara ara sitemize uðruyordum.Artýk sizinleyim inþALLAH ..

Geldi baþ belasý : ))))))))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 13 June 2011, 07:44:39
Kasým..

kasým da, ümit ergun da artýk gelebileceklerini pek zannetmem.
gelebilmelerini çok isterdim ya, zor görünüyor sanýrým.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 14 June 2011, 10:25:50
kasým da, ümit ergun da artýk gelebileceklerini pek zannetmem.
gelebilmelerini çok isterdim ya, zor görünüyor sanýrým.

Neden kii..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 14 June 2011, 15:49:27
Neden kii..


hirbir nedeni yok!
gelmeðe niyeti olan ara bir girer, þööle bir selam verir geçerdi demi?!
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~AksA~ 15 June 2011, 01:14:08
Ben geldimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Selamün aleyküm sevgili ailemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :Senin_icin: :gul:


Aleykumselammmm,hosgeldin sevgili Rusenim...

Gel de hele güzel resimlerinle gönlümüz acilsin  :goz_kirptim:

: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 15 June 2011, 02:56:12

hirbir nedeni yok!
gelmeðe niyeti olan ara bir girer, þööle bir selam verir geçerdi demi?!

Bak sen..hocam kardeþlerimi özlemiþ..:))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 15 June 2011, 02:58:45
Peki Mahþer kardeþim...onu göremeyiþimizdeki sebep nedir..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: M@nço 15 June 2011, 09:46:40
kasým da, ümit ergun da artýk gelebileceklerini pek zannetmem.
gelebilmelerini çok isterdim ya, zor görünüyor sanýrým.

S.aleyküm Ümit ile ayný ilde ikamet ediyoruz arada görüþtüðümüz oluyor,Mim hocamý sevindirecek bir haber de vereyim inþALLAH,Ümit yaklaþýk 7-8 ay önce iþe baþladý Bilgi Ýþlem personeli olarak yani artýk bir iþi var.Ýlerleyen zamanlarda da aramýza katýlacaðýný umuyorum çünkü kafa olarak þu an çok rahatladý,arada görüþtüðümüzde site ile ilgili de fikir alýþveriþinde bulunuyoruz hatta en son görüþmemizde hepinize selamlarýný iletmiþti,özellikle Mim Hoca'ya ayrý bir selam gönderdi.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 16 June 2011, 20:29:52
S.aleyküm Ümit ile ayný ilde ikamet ediyoruz arada görüþtüðümüz oluyor,Mim hocamý sevindirecek bir haber de vereyim inþALLAH,Ümit yaklaþýk 7-8 ay önce iþe baþladý Bilgi Ýþlem personeli olarak yani artýk bir iþi var.Ýlerleyen zamanlarda da aramýza katýlacaðýný umuyorum çünkü kafa olarak þu an çok rahatladý,arada görüþtüðümüzde site ile ilgili de fikir alýþveriþinde bulunuyoruz hatta en son görüþmemizde hepinize selamlarýný iletmiþti,özellikle Mim Hoca'ya ayrý bir selam gönderdi.


Sag ol M@nço kardeþim..Kardeþimizden güzel haberler getirdin, güzel haberler alasýn inþaALLAH..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: M@nço 17 June 2011, 08:13:47
Sag ol M@nço kardeþim..Kardeþimizden güzel haberler getirdin, güzel haberler alasýn inþaALLAH..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: LâL-ü EBKeM 18 June 2011, 12:48:46
LâL-ü EBKEM araniyor..GörenLer görmemezLikten geLsin :cicek2:

SeLamun aLeyküm KardesLerim..

uzun bir aradan sonra geLmis buLunMaktayim...
SeLam vereyim öyLe devam edeyim diyorum...
Umarim hepiniz iyisinizdir insaALLAH..
Her daim RAbbim hakkinizda hayirLi oLani versin..
Iyi oLun...ALLAHa emanet OLun....
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 18 June 2011, 16:36:41
LâL-ü EBKEM araniyor..GörenLer görmemezLikten geLsin :cicek2:

SeLamun aLeyküm KardesLerim..

uzun bir aradan sonra geLmis buLunMaktayim...
SeLam vereyim öyLe devam edeyim diyorum...
Umarim hepiniz iyisinizdir insaALLAH..
Her daim RAbbim hakkinizda hayirLi oLani versin..
Iyi oLun...ALLAHa emanet OLun....ve aleykumselam ve rahmetullah...
hoþgeldin, sefalar getirdin sevgili kýzým,
evet, epeyi oldu, çok özlettin bizi...
seni burada görmek nasýl da mutlu kýldý bizi bi bilsen...
ama gelememeni, uzak kalma zorunda olmaný çok iyi biliyor ve anlýyorum kýzým.
sevgili yusuf annesiyle beraber olmayý elbet bizlerden çok daha fazla hakediyor! :gul:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Tefekkür 18 June 2011, 19:09:26
Selamün aleyküm Ýnþirahýn Güzel Ýnsanlarý..

Cümleten nasýlsýnýz? Ýyiliklerdesiniz inþaALLAH...

Bu aralar fýrsat bulup  gelemiyorum...Hakkýnýzý helal edin....

Forumun yeni temasý çok harika olmuþ ellerinize saðlýk  :gul:...Emeði geçen herkesten RABBÝM razý olsun... :gul:

Tüm Ýnþirah Dostlarý RABBÝM e emanet olun...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 18 June 2011, 19:31:47

Forumun yeni temasý çok harika olmuþ ellerinize saðlýk  :gul:...Emeði geçen herkesten RABBÝM razý olsun... :gul:


hay yüreðine bin saðlýk olsun be ablam, þööle bi morale ihtiyacýmýz vardý ki, sorma gitsin.
görsün zerre abla! :haha:
ha bi de abisi! :)
***
bu arada tefekkür ablam, hoþgeldin diyelim...
gerçi çok uzak kalmadýnsa da yine de kýsa bile olsa ayrýlýðý farkedilenlerdensin. :gul:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 22 June 2011, 13:39:47
Ümmet-i Muhammed'in dikkatine..

HALÝD...EBU MUSAB...RENANET..kardeþlerim kayýplara karýþmýþtýr..
Kendilerini gören ,bilen kardeþlerimizin "inþirah AÝLESine" bildirmeleri rica olunur..

: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 22 June 2011, 14:29:57
 bir ödül koysaydýn :))
daha öncede arz etmiþtim iþlerden bazen bakýp geçiyorum ama giremiyorum. :(
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 22 June 2011, 18:17:57
bir ödül koysaydýn :))
daha öncede arz etmiþtim iþlerden bazen bakýp geçiyorum ama giremiyorum. :(

Ödüle gerek yok..
Kardeþ seslendiðinde ..kardeþ ses veriyor..
Þekil "a"...yanii..
 
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 23 June 2011, 12:34:49
Bu arada, Dilnihad'ým da bir süre yok..

Dün beni aradý, þu an bulunduðu yerde henüz internet baðlantýsý yokmuþ..

Bir müddet foruma giremeyebilirmiþ..

Arz olunur...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 23 June 2011, 12:52:58
bekleriz efendim hatta küskünlüðünün bitmesinide bekleriz
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 23 June 2011, 14:46:20
bekleriz efendim hatta küskünlüðünün bitmesinide bekleriz

 :Begendim:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cecenyam 01 July 2011, 18:38:09
Kayýplar geri dönün derhal! :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 02 July 2011, 22:02:10
Dilnihad'ýn küskün olduðunu sanmýyorum..
Ses bana hiç öyle gelmedi..
Hatta bana, internet baðlantýsý olmadýðý için
bir müddet giremeyeceðini, merak eden olursa
söylememi istediðini belirtti..

Bizde dostluk o kadar ucuz deðil arkadaþlar..
Korkmayýn..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Dilnihad 13 July 2011, 12:59:13
Bismillâh...

Bu konudaki yazýlanlarý yeni gördüm.

Zerre'nin de dediði gibi kimseye kýrgýn ve küs deðilim.

O olaylar yaþandý, bitti. Geride kaldý.

Ýnternete giremeyiþim o dönemden hemen sonraya denk geldiði için öyle düþündürdü sanýrým.

ALLAH beterinden saklasýn, imtihan dünyasýndayýz aile içinde üç hastamýzýn yarattýðý endiþe ve sýkýntý vardý.

Çok þükür onlarda tam iyileþmeselerde düzene girdiler. Yüce ALLAH'tan ümit kesilmez ve her an mucizelerine

þahit oluyoruz. Tamamen þifa versin. Amiin.

Yeri gelmiþken sizinle paylaþayým. Arif Pamuk'un Resûlullah'ýn Dilinden Dualar ve Sûrelerin Esrarý kitabýnda,

Ýhlâs Sûresi'nin bir esrarý da; hasta olanlarýn okumayý vird edindikleri takdirde þifaya kavuþacaklarýný, þifa

takdir olmayýp ölüm gelecek olursa; kabir azabýndan, kabir fitnesinden, kabir sýkmasýndan ALLAH'ýn koruma

sýna ve himayesine mazhar olacaklarý yazýyordu. Bu bana huzur verdi.

: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 13 July 2011, 15:59:29
ALLAH hastalarýnýza þifa versin ÝnþaALLAH.

bu arada dilerim abla kayýp  :bekliyorum:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 13 July 2011, 17:47:31
Rabbim hastalarýnýza þâfî ismi hürmetine þifalar ihsan buyursun abla...
evet, dilerim abla son kaybýmýz diyelim. yoktur epeydir. inþaALLAH sýhhat ve afiyettedir.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Dilnihad 15 July 2011, 11:03:18
Bismillâh....

Hayýrlý Cumalar,

ALLAH razý olsun, ebu musab ve mim abi. Dualarýnýza amin diyorum. Sizi ve ailelerinizi, beklenmeyen ve üstesinden gelemeyeceðiniz hastalýklarla dertlerle

imtihan etmesin Yüce Yaradan. Hastalarýnýz varsa þifa, dertlileriniz varsa deva nasip etsin Yüce Yaradan.


Ýnternetle ilgili sorun çözüldü, ALLAH'a þükür. Ýnternet olmasýna raðmen baðlanamýyordum. Bilgisayara format atýlýnca sorun çözüldü. ALLAH izin verirse,

baþka bir engel, hastalýk ve dert gelmezse; her gün buradayým. Elimde olmayan sebeplerle çok uzun süre giremeyecek olursam, Zerre ya da baþka bir yol

la haberdar etmeye çalýþýrým.

Her daim maddi ve manevi anlamda ALLAH'a emanetsiniz.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 15 July 2011, 11:39:42
Bismillâh....

Hayýrlý Cumalar,

ALLAH razý olsun, ebu musab ve mim abi. Dualarýnýza amin diyorum. Sizi ve ailelerinizi, beklenmeyen ve üstesinden gelemeyeceðiniz hastalýklarla dertlerle

imtihan etmesin Yüce Yaradan. Hastalarýnýz varsa þifa, dertlileriniz varsa deva nasip etsin Yüce Yaradan.


Ýnternetle ilgili sorun çözüldü, ALLAH'a þükür. Ýnternet olmasýna raðmen baðlanamýyordum. Bilgisayara format atýlýnca sorun çözüldü. ALLAH izin verirse,

baþka bir engel, hastalýk ve dert gelmezse; her gün buradayým. Elimde olmayan sebeplerle çok uzun süre giremeyecek olursam, Zerre ya da baþka bir yol

la haberdar etmeye çalýþýrým.

Her daim maddi ve manevi anlamda ALLAH'a emanetsiniz.

Rabbim sizden de razý olsun ablacým. sorununuzun çözüldüðüne sevindim.
bu güzel dualarýnýza amin diyor, misliyle sizin için de geçerli olmasýný temenni ediyorum.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ümit 04 August 2011, 20:42:14
Selamun Aleyküm...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 05 August 2011, 06:09:03
Selamun Aleyküm...

Ve AleykümSelam..
"umitergun" tanýþýyormuyuz..?

: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 05 August 2011, 06:19:02
umitergun ......
14 Haziran kardeþimin doðum günüymüþ...Ýyide umitergun kardeþim uzuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnn bir süredir yok kineee.. :Kotu:

M@nço kardeþim....umitergun kardeþimizden hayýr haberlerin var mý..??

Hýmm ..tanýyormuþum..:)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ümit 05 August 2011, 21:28:32
Evet tanýþýyoruz çook eskilerden....
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 06 August 2011, 02:05:42
Evet tanýþýyoruz çook eskilerden....

ümitcim, bak abim hiçbir mazeretin kalmadý artýk. eskiden iþ aramak, bir ekmeðin kulpundan tutmak için ayrýlmýþtýn, tamam dedik. bildiðim kadarýyla bi sorurun kalmamýþ artýk. bekleniyorsun vesselam!
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 06 August 2011, 14:26:16
Aleyküm selam hoþgeldiniz
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ümit 07 August 2011, 21:03:53
ümitcim, bak abim hiçbir mazeretin kalmadý artýk. eskiden iþ aramak, bir ekmeðin kulpundan tutmak için ayrýlmýþtýn, tamam dedik. bildiðim kadarýyla bi sorurun kalmamýþ artýk. bekleniyorsun vesselam!

Sevgili Hocam, bende bunu bekliyordum zaten. Mazeret yok artýk, Göreve hazýrým, ne iþ verirsen kabul.... :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: dilerim 07 August 2011, 22:15:30
ALLAH hastalarýnýza þifa versin ÝnþaALLAH.

bu arada dilerim abla kayýp  :bekliyorum:

He kayýpým. Seyahatteyim. Denizli, Samsun, Gümüþhane, Trabzon, Adýyaman, ALLAH nasip ederse Konya...
Döndüðümde seyahat anýlarýmý yazarým size. Þimdilik mayalýyorum, dönünce piþirip servis ederim :gul:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 08 August 2011, 00:46:07
Sevgili Hocam, bende bunu bekliyordum zaten. Mazeret yok artýk, Göreve hazýrým, ne iþ verirsen kabul.... :)

iþ verildi, omzunda beþ yýldýzlý bir apolet var, görev seni bekliyor! :)
marþ ileri!!! :))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 09 August 2011, 02:51:19
Pusul@ kardeþim nerde..?
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ümit 09 August 2011, 10:12:14
iþ verildi, omzunda beþ yýldýzlý bir apolet var, görev seni bekliyor! :)
marþ ileri!!! :))


ALLAH razý olsun hocam. Dün yazamadým, telefon hatlarýný kesmiþler 2 köyde telefon yoktu... Maalesef
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 13 August 2011, 11:34:06
He kayýpým. Seyahatteyim. Denizli, Samsun, Gümüþhane, Trabzon, Adýyaman, ALLAH nasip ederse Konya...
Döndüðümde seyahat anýlarýmý yazarým size. Þimdilik mayalýyorum, dönünce piþirip servis ederim :gul:
yeni bir seyehatname   :hmm: ilginç olur.
siz gelin yeter.
bu arada halid hocam kayýpmý ben mi kaçýrdým..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 13 August 2011, 12:19:49
Rabbim gidiþ ve geliþleri hayr eylesin..
Seyahat Name'yi okumadým.."dilerim" kardeþimin paylaþýmlarýyla bu alandaki yazýlarý okumaya baþlamýþ olurum inþaALLAH..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 13 August 2011, 12:29:42
bu arada halid hocam kayýpmý ben mi kaçýrdým..

Halid kardeþim firaraaa..
Ve Ra'd kardeþim..
Pusul@ kardeþim..
Mahþer kardeþim..ki bunda benim suçum olma ihtimali olabilir..
Zero..gitit geldi hocasýna çekti.."sustu"..
Tefekkür kardeþim arayý açtý..
Renanet kardeþim uzun süredir yok..ALLAH hayýrlara çýkarsýn..
Her kardeþ ayrý sýzý..

: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Erkam 13 August 2011, 12:46:48
Ne kadar doðru bilemiyorum lakin hayat insana beklememeyi öðretiyor. :(

"Ýmamýn öldürülüþü" adlý bir bant tiyatrosu vardý tam 20 yýl önce.

Güney Afrika'da ýrkçý zihniyet tarafýndan öldürülen imam Abdullah Harun'u anlatýyordu.

Orda bir ezgi vardý:

http://umutfm.com/izle.php?id=10615 (http://umutfm.com/izle.php?id=10615)

Beklenilenlere...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 14 August 2011, 12:20:46
Ne kadar doðru bilemiyorum lakin hayat insana beklememeyi öðretiyor. :(

Hayatýnýza her giren kiþiyi beklemezsiniz, bekleye(mez)siniz..Beklemeye deðer insan olmalý beklenilen..
Günün birinde geleceðine inanarak beklersiniz .Beklemekten vazgeçmek ondan vazgeçmek olur."Sevdiðim" dediðinizden vazgeçmemek için beklersiniz. Beklediðiniz size gelemeyecek durumdaysa þayet, ozaman da  siz ona gitmeyi beklersiniz..Ama beklersiniz ,sonuçta onunla buluþacaðýnýzý bilerek beklersiniz..Beklemeye deðer insanlar varsa hayatýnýzda deðil bu dünyada ahrette  de beklersiniz..Hak lutfetmiþ sizi cennetine layýk görmüþ ,dünyada beklediðiniz henüz cennete girmemiþse bu sefer onu cennetin kapýsýnda beklersiniz..ALLAH beklediðinizi size getirecek (!) iþte buna inanarak beklersiniz..

Beklemek güzeldir..SABRý öðretir..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Erkam 14 August 2011, 13:38:30
Beklemeye deðer olmayanlarý beklediðim içindi galiba o cümleleri sarf etmem. Gözümün önüne geldiler :)

Dil ne kadar artýk beklemiyorum, "ne halin varsa gör" desede gönül beklenilmesi gerekenleri bekliyor, bazen ümit olmasa da...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 14 August 2011, 13:41:25
selamün aleyküm inþirah ailemin güzel yürekli insanlarý yoklugum fark edildimi bilmiyorum ama 3 aydýr yoktum artýk geldim mekan deðiþikliði yüzünden netimiz yoktu ilk açar açmaz inþiraha baktým tabi yeni temamýz çok güzel olmuþ birde kedicik var gülümsetti beni afacanlardan fýrsat buldukça burdayým artýk :cicek1:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 14 August 2011, 13:50:33
Ve aleyküm Selam..
Hoþ sefa geldin Affe kardeþim
Mekan deðiþikliðiniz hayýrlý olsun..Rabbim hayýrlý insanlarla arkadaþ olmayý ,hayýrlara vesile olmayý nasip etsin size..

: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 14 August 2011, 14:20:55
AMÝN AMÝN içtenlikle amin diyorum insan kardeþim yenibir ortama yeni insanlara alýþmak  çok zor geldi bu sefer bana eee 4 senedir mardin nusaybin ilçesinde körermiþiz  asýlnda baktýðýmda orda hayatýn gerçeklerini öðrenmiþim  daha temkinli davranýyorum insanlar yeni komþularým slm verdiðinde bile içtenlikle alamýyorum slm larýný insanlardan korkar olmuþum güney doðuda kýsacasý alýþacam inþALLAH soðolasýn temenliðin için 
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 14 August 2011, 14:53:10
AMÝN AMÝN içtenlikle amin diyorum insan kardeþim yenibir ortama yeni insanlara alýþmak  çok zor geldi bu sefer bana eee 4 senedir mardin nusaybin ilçesinde körermiþiz  asýlnda baktýðýmda orda hayatýn gerçeklerini öðrenmiþim  daha temkinli davranýyorum insanlar yeni komþularým slm verdiðinde bile içtenlikle alamýyorum slm larýný insanlardan korkar olmuþum güney doðuda kýsacasý alýþacam inþALLAH soðolasýn temenliðin için 


Þehrime Laf yok : )))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 14 August 2011, 15:00:36
þehrim derken mardinimi kasttdin bandýrmayýmý anlamýdým mardine tabiki sözüm yok ama batýya bakarak çok geriden geliyor eðitim yok hastane yok yoksa orasýda ülkemin memleketi haberlerden izlemekle orda yaþamak banbaþka birþey  terördesen  içler acýsý bandýrma çok farklý geldi alýþmam zaman alacak
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 14 August 2011, 15:04:48
evet mardin dedim.Terör nerde ya mardinde mi terör var ???? neresinde ?
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cenan 14 August 2011, 15:10:20
Doðuluyu anlamak için doðuyu görmek gerekiyor, empati kurmak gerekiyor...

Bu arada hoþgeldiniz sevgili Affe. Gurbette yaþamak zordur, ALLAH yardýmcýnýz olsun.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 14 August 2011, 15:12:13
kardeþim ben nusaybindeydim ve eþim 2 sefer yakýn temasla birkere büyük bir kaldýrým taþý yedi kafasýndan 1ay hastanede yattý birde monotflu saldýrýya uðradý daha niceleri eþimin bana anlatmadýðý saldýrýlar geceleri ekip arabasý arkasýndan silah atmalar ben eþimi iþe gönderirken dönene kadar elim yüreðimde beklerdim merkezdede bulunurlardý ama tabi kýrsal bölgelerinde az tehlikeye düþmediler çok þükür kazasýz belasýz  döndük ordan törör vardý tabi herkes gece sýcak yataðýnda yatarken güvenlik güçlerinin sayesinde uyuyorlardý gündüzü baþka mardinin gecesi baþkaydý
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 14 August 2011, 15:18:19
Mardin merkezde terör olaylarý yoktur.. Altýný çizerim..Köyleri ilçelerinde olabilir.. Batýda da var..Derin mevzu..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 14 August 2011, 15:22:20
merkezdede oluyor tutupda þehrin göbeðinde güpe gündüz olmuyor tabi gece yapýyorlar yapacaklarýný bundan 3 sene önce mardin merkez polis lojmanlarýný yakýnlarýnda bir polis ekibini yaylým ateþine tutdular ve bir polisimiz þehit olmuþdu arþiflere bir bak istersen
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 14 August 2011, 15:26:51
yanlýþ anlama beni kardeþim sakýn törör heryerde var tabiki fakat doðu ve güney doðuda daha fazla ve geçtiðimiz senelere nazaran bu sene ikiye katladý yoksa mardin çok güzel biryer herkesin gidip gezmesini dilerim benim kýzým doðdu orda istesem ankar7a çankaya yazdýra bilirdim nufusunu fakat ben mardin kalmasýný istedim ve kýzým mardinli oldu :cicek2:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 14 August 2011, 15:27:27
Doðrudur.. Olayýn baþka iç yüzü de var.. bura ne konuþulacak yeri ne de zamanýdýr.. o yüzden susuyorumm... :sustum:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 14 August 2011, 15:30:50
yanlýþ anlama beni kardeþim sakýn törör heryerde var tabiki fakat doðu ve güney doðuda daha fazla ve geçtiðimiz senelere nazaran bu sene ikiye katladý yoksa mardin çok güzel biryer herkesin gidip gezmesini dilerim benim kýzým doðdu orda istesem ankar7a çankaya yazdýra bilirdim nufusunu fakat ben mardin kalmasýný istedim ve kýzým mardinli oldu :cicek2:

ALLAH baðýþlasýn.. Sevindim hemþerim olmuþ ))) Can ALLAHtan verilen bir lutuf.. Ne diyebilirim .. Dilerim nihayete erer.. Ama zor.Daha çok kan dökülür.. Vatan saðolsun diyorlar ama... Yazýk o canlara.. kýnalý kuzulara...Bülent Ersoy bi roportajýnda demiþ ki .. ne diosunuz vatan saðolsun saðolsun .. benim oðlum olsa askere göndermem demiþ sanýrým...Haklý bi bakýma.Sað gönder ölüsü gelsin..Ne acý : (((ALLAH korusun hepsini..Size de büyük geçmiþ olsun ablacým..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 14 August 2011, 15:32:00
en iyisi susmak  heralde istemeden kýrdýysam hakkýný helal et kardeþim ben unutamacaðým en güzel komþuluðu ve dostluðu mardinde yaþadým buda bir gerçek :cicek1:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 14 August 2011, 15:37:37
en iyisi susmak  heralde istemeden kýrdýysam hakkýný helal et kardeþim ben unutamacaðým en güzel komþuluðu ve dostluðu mardinde yaþadým buda bir gerçek :cicek1:

Yok est.kýrmadýnýz..Evet komþuluklarý iyidir..hele ki yabancýya çok iyi davranýr mardin halký..  :cicek2:

Saygýlar sevgiler.. :)
Dilerim yeni yerinizde rahat edersiniz..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 14 August 2011, 19:07:14
affe abla hoþ geldiniz, yoktunuz siz de epeydir. tayininiz mi çýktý abla?!
sanki þu an rahat bir yerdesiniz gibi hissettim nedense!
umarým öyledir.
rusenim derin mevzulara girmekten son anda caymýþ ya, size þunu söyleyim. bu lanet olasý terör bitecek. merak etmeyin az kaldý.
asýl o terörü besleyen ergenekon itlerinin hükmü kalmayýnca bitecek onlarda. ordumuz onlardan kurtarýlýyor artýk, gerçek sahiplerine, milletine ve onun deðerlerine saygý duyan evlatlarýnýn hakimiyetine tam olarak geçtiðinde bu iþ de bitmiþ demektir. bi iznillah.

hele bi de þimdi polis özel kuvvetleri ihdas ediliyor ki, terörist çakallar bundan böyle karþýlarýnda onbeþ günlük eðitimiyle daða kurban olarak gönderilmiþ acemi çocuklarýmýzý deðil, kendinden daha üstün þart ve zeminlerde savaþabilecek profesyoneller görünce bakalým ne yapacak o zaman.

bekleyin, yakýndýr güzel günler inþaALLAH. ben çok üimtvarým.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 14 August 2011, 19:37:12
Saðolasýnýz MiM hocam tayýnýmýz çýktý balýkkesirdeyiz güzel yeþillikle iç içe bir yer inþALLAH rusenim kardeþimi kýrmamýþýmdýr benide biraz madur görün geldiðimiz yerden çok daðýlmýþ bir vaziyette  geldik toparlanmaya çalýþýyoruz pskolojik olarak ülkemin her karýþ topraðý güzeldir birde bu ülkeyi böylmeye çalýþan o hayinler olmasa
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 14 August 2011, 19:40:56
yok yok abla merak etme, kýrýlmamýþtýr eminim. yazmýþta zaten.

ha bu arada biþey söyleyim, mardin hayatým boyunca en çok merak ettiðim kentlerin baþýnda gelir. bi türlü gidip görebilmek kýsmet olmadý. türkiyenin en otantik ve orjinal bir þehri olduðunu biliyorum ya, terörist çakallar umarým ki orayý da yaþanýr olmaktan çýkarmazlar gerçekten.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 14 August 2011, 20:44:01
Beklerim inþALLAH... Kýrýlmadým Affe..kýrýlmam dostlarýma ben.. ÝnþALLAH güzel günler yaþarsýnýz..Korkmuþsunuz belli...Güzel tarihi bi yer mardin..Davetlimsiniz... :cicek1:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 14 August 2011, 21:21:00
gezmek için mutlaka gidilip görünecek bir yer hele beyaz su diye bir yer var çölün ortasýnda bir cennet tarih kokuyor resmen ilerde sadece gezmek için tekrar gitmeyi çok isterim :cicek2:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 14 August 2011, 21:47:54
ßekLerim Ablasý... :cicek1:VALLAHi Mardin'deyim kaç senedir..Beyaz Su'ya gitmedim doðrusu: )
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 14 August 2011, 23:02:50
hele bu sýcaklarda tahmin ediyorum yanýyordur mardin beyazsuya git ayaklarýn suya deðerek iftarýný aç serin serin piknik yeri ama ben hiçbiryerde görmemiþdim öyle güzel biryer en kýsazamanda gitmeni tavsiye ederim  :cicek2:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 14 August 2011, 23:05:36
hele bu sýcaklarda tahmin ediyorum yanýyordur mardin beyazsuya git ayaklarýn suya deðerek iftarýný aç serin serin piknik yeri ama ben hiçbiryerde görmemiþdim öyle güzel biryer en kýsazamanda gitmeni tavsiye ederim  :cicek2:

Evet fena sýcak var.. Sabrediyoruz :) Ooohh ne güzel olur.. Çok güzel diyorlar orasý için..ÝnþALLAH ailemle gideriz.. bu aralar zor.. Kardeþimin bebeði olacak oraya doðru gideceðiz.. :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~AksA~ 26 August 2011, 02:11:57
Mardin benim de Urfa´dan sonra en cok gezip görmek istedigim bir sehrimiz...InsaALLAH bir yil güneydogu turu yapacaz..InsaALLAH bu terör belasi da biraz da olsa temizlenirse-ki bende Mim hocam gibi bu konuda cok ümitvarim...Mevlam devletimiz ve milletimiz üzerinde oynanan kirli oyunlari oynayanlarin üzerlerine geri cevirsin insaALLAH...

AFFE kardesim,hayirli olsun yeni yeriniz...Mevlam iyililer güzellikler versin nsaALLAH..Hosgeldiniz tekrardan...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 12 September 2011, 22:54:54
Site bakýmdan geçmedem önce yanlýþ hatýrlamýyorsam Renanet ve Pusul@ kardeþlerimin burda mesajlarý vardý..:(

Pusul@ kardeþim inþaALLAH yakýndan aramýzda olucaðýný yazmýþtý..

Renanet kardeþim iyimi acaba..uzun süredir sesizdi...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: melal 12 September 2011, 23:58:58
sevgideðer Pusul@ yý yeni olsamda ben de takip ediyorum..
yine görmek dilerim.

bu konu hoþ ya, ben de kaybolunca arayýn e mi:)


: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 13 September 2011, 00:03:28


bu konu hoþ ya, ben de kaybolunca arayýn e mi:)


Bu ara çok kaybýmýz var..ALLAH hayýrlara çýkarsýn..

Sakýn sizde kayýplara karýþmayýn kardeþim..Aman deyim..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cenan 13 September 2011, 04:37:00
MÝM abi ne yaptý acaba?

Diðer kayýplarý da yarýn sayayým :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 13 September 2011, 12:14:38

Diðer kayýplarý da yarýn sayayým :)

Halid kardeþimden ses çýkmýyor..
Küçük bir saðlýk sorunu vardý..anneannesi rahatsýzdý ama bu kadar uzun süre sessiz kalamasý . :hmm:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: melal 13 September 2011, 12:25:42

kaybolmak güzel biþey mi acaba :hmm:

MÝm hocam bana gel dedi kendi gitti...küssem mi acaba:)

e bizde kaybolalým belki onlar gelir ..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cenan 13 September 2011, 12:32:42
Bu Sabah döndü hamdolsun. Burdaydý.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: melal 13 September 2011, 12:40:02


:)

 :cicek1:

hoþ gelmiþ
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 13 September 2011, 13:27:12
Cecenyam ve Zerre kardeþlerimde yok..
 :hmm:
ÝnþaALLAH iyilerdir..


: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cenan 13 September 2011, 13:51:03
Tefekkür, Renanet, Besney ve diðerleri. Ýsim olarak biliyorum.

Ýsim olarak biliyoruz lakin yakýndan da tanýmak isteriz.

Meþguliyetlerden biraz sýyrýlýp mola niyetine uðrasalar  :gul:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 15 September 2011, 09:37:21
asiye namý diðer zero  kardeþim.
nerlerdesin.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 15 September 2011, 13:18:42
Ben geldim...

Ne zamandýr yoktum, bilmiyorum..

Þu sýralar gerçekten kendimce aðýr imtihanlardan geçiyorum.. (Saðlýkla ilgili)

Özel dualarýnýzý bekliyorum inþaALLAH..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cenan 15 September 2011, 13:24:33
Rabbim acil þifalar versin, Þafi ismi þerifi ile muamele etsin inþALLAH.

Hoþgeldin  :Senin_icin:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 15 September 2011, 13:25:47
Rabbim acil þifalar versin, Þafi ismi þerifi ile muamele etsin inþALLAH.

Hoþgeldin  :Senin_icin:
:gul:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 15 September 2011, 14:08:34
AMÝÝÝN... AMÝÝÝN.. AMÝÝÝN...  :gul:

ALLAH'ým razý olsun..

Sizleri ve sevdiklerinizi hiçbir zaman sýkýntýda koymasýn... :Senin_icin:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: dilerim 16 September 2011, 01:48:11
Ben geldim...

Ne zamandýr yoktum, bilmiyorum..

Þu sýralar gerçekten kendimce aðýr imtihanlardan geçiyorum.. (Saðlýkla ilgili)

Özel dualarýnýzý bekliyorum inþaALLAH..

Rabbim kolaylaþtýrsýn!
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cecenyam 16 September 2011, 18:02:53
Cecenyam ve Zerre kardeþlerimde yok..
 :hmm:
ÝnþaALLAH iyilerdir..Geldim...
Elhamdulillah iyiyiz... Sen nasýlsýn kardeþ?
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 16 September 2011, 18:18:08
Geldim...
Elhamdulillah iyiyiz... Sen nasýlsýn kardeþ?


ALLAH katýndan iylik nasip etsin ..
Hamdolsun halimize..
Hoþ geldin kardeþim..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 16 September 2011, 19:25:39
Aaaaa..

Yokluðumda birisi aramýþ beni.. :Senin_icin:

Birinin aklýna gelmiþim nerde diye.. :Senin_icin:

Vay be..

ALLAH razý olsun insan.. :Senin_icin:

En küçük kaybolmalarýnda bile hemen aranýp sorulanlardan ol her zaman inþaALLAH.... :Senin_icin:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 16 September 2011, 19:35:52
Aaaaa..

Yokluðumda birisi aramýþ beni.. :Senin_icin:

Birinin aklýna gelmiþim nerde diye.. :Senin_icin:

Vay be..

ALLAH razý olsun insan.. :Senin_icin:

En küçük kaybolmalarýnda bile hemen aranýp sorulanlardan ol her zaman inþaALLAH.... :Senin_icin:

Bir kardeþimi mutlu ettim "galiba" ..harika..

: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 17 September 2011, 22:58:37
insan................ :gul:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 18 September 2011, 01:07:28
insan................ :gul:

:)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Tefekkür 18 September 2011, 12:07:45
Selamün aleyküm Ýnþirah Dostlarý

Uzun süren saðlýk problemlerinden dolayý sizlerden ayrý kalmak zorunda kaldým....Mevlam dilediði sürece , bulduðum her fýrsatta buralarda olacaðým inþaALLAH....

RABBÝM'e emaneten.. :gul[1]:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 18 September 2011, 12:14:32
Selamün aleyküm Ýnþirah Dostlarý

Uzun süren saðlýk problemlerinden dolayý sizlerden ayrý kalmak zorunda kaldým....Mevlam dilediði sürece , bulduðum her fýrsatta buralarda olacaðým inþaALLAH....

RABBÝM'e emaneten.. :gul[1]:


Ve Aleyküm Selam..
Rabbim þifa versin ,hayýrlý saðlýklý ömür ihsan eylesin kardeþim..


 :gul[1]:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 18 September 2011, 12:15:40
Selamün aleyküm Ýnþirah Dostlarý

Uzun süren saðlýk problemlerinden dolayý sizlerden ayrý kalmak zorunda kaldým....Mevlam dilediði sürece , bulduðum her fýrsatta buralarda olacaðým inþaALLAH....

RABBÝM'e emaneten.. :gul[1]:

ÝnþaALLAH daha iyi olursunuz.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cenan 18 September 2011, 12:22:44
ALLAH acil sifalar versin her daim aramýzda görmek isteriz sizi.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Tefekkür 18 September 2011, 12:53:52
Amin ecmain...

Teþekkür ederim...ALLAH  razý olsun  Cenan ve ebu Musab kardeþlerim...

RABBÝM  ümmet-i Muhammedin maddi ve manevi hastalýklarýna þafii ismiyle tecelli buyursun...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cenan 19 September 2011, 09:57:23
MÝM abi bekliyoruz.

dilerim abla "Seyahatname" yarým kaldý  :gul[1]:

Ve yorgun kardeþim. Gözlerimiz sizi arýyor.


: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 19 September 2011, 20:15:40
Bu Sabah döndü hamdolsun. Burdaydý.

denizlideyken ufak bi iþim için girmiþtim. sevgili ablam döndü zannetmiþ olmalý herhal.
ama þimdi döndüm, burdayým bi iznillah.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 19 September 2011, 20:36:08
hoþgeldin abi
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 19 September 2011, 21:08:18
hoþgeldin abi


hoþbulduk abisi, teþekkür ederim.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~AksA~ 21 September 2011, 00:28:13
Hosgelmissiniz Mim  Hocam..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 21 September 2011, 00:37:20
Hosgelmissiniz Mim  Hocam..

hoþbulduk aksa ablam, teþekkür ediyorum. siz de hoþgeldiniz bu arada...
gerçi ben yokken burdaydýnýz biliyorum ama, olsun ben epeydir görememiþtim sizi! :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~AksA~ 21 September 2011, 00:43:37
hoþbulduk aksa ablam, teþekkür ediyorum. siz de hoþgeldiniz bu arada...
gerçi ben yokken burdaydýnýz biliyorum ama, olsun ben epeydir görememiþtim sizi! :)

Hocam ben hosbulduk demekden usandim siz hosgeldiniz demekden usanmadiniz yahu:))
Ben hep buralardayim halbuki :)))Sizin görecek haliniz mi vardi,cok yogundunuz :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: kasým 21 September 2011, 23:08:12
Ben biraz önce burada bir video seyrediyordum uzun sürecek diye kapattým.Ýþlerimi bitirip geldim. Þimdi o amcayý bulamýyorum.Yeni eklenenlerdendi, tarihi bilgi veriyordu...
O amcayý gören var mý? :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 21 September 2011, 23:17:12
Hocam ben hosbulduk demekden usandim siz hosgeldiniz demekden usanmadiniz yahu:))
Ben hep buralardayim halbuki :)))Sizin görecek haliniz mi vardi,cok yogundunuz :)

abla ya kýrýp geçirdin beni gülmekten!
çok hoþsunuz valla yav...
bizim haným bile bana kafayý mý sýyýrdýn deyip duruyor!
yo, tabi burda asýl haline gülünecek benim ya, sizin ifade þeklinizden anladým ki sahiden yorulmuþum! :))))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 21 September 2011, 23:18:57
Ben biraz önce burada bir video seyrediyordum uzun sürecek diye kapattým.Ýþlerimi bitirip geldim. Þimdi o amcayý bulamýyorum.Yeni eklenenlerdendi, tarihi bilgi veriyordu...
O amcayý gören var mý? :)

videoysa mutlaka ya manço, ya da ümit eklemiþtir. umarým görürler de çözerler meseleyi... :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: kasým 21 September 2011, 23:22:15
Yok onlar eklememiþ.
Ekleyen ters biri sormaya çekindim :)
Ya nasýl görmediniz editörüm buralardaydý, Sosyal Doku Derneði yazýyordu üstünde.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: KuMRu 21 September 2011, 23:26:02
nerdesin garip hocam ters biri diye aranan sensin  :tebessüm: :tebessüm:

tarih dersi veren yaþlý amca da Nurettin YILDIZ hocamýz olsa gerek
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 21 September 2011, 23:32:54
Yok onlar eklememiþ.
Ekleyen ters biri sormaya çekindim :)
Ya nasýl görmediniz editörüm buralardaydý, Sosyal Doku Derneði yazýyordu üstünde.

yav kasým abi aþkolsun yav, :yihu:
o bahsettin garip hocamýzdýr. ebu musab yani.
inan ALLAHa dünyanýn en þeker, en tatlý insanlarýndan biridir o.
muhtemelen yazdýðý biþeyi yanlýþ anlamýþ olabilirsiniz.
yav mübarek karýncayý bilem incitmekten çekinen biridir o.
o vaaz konularýný o açar. vaaz veren de öyle yaþlý amca deðil de, takriben elli yaþlarýnda bir hocaefendidir. þahsen tanýdýðým, mümtaz, alim bir hocaefendi. sohbetlerini hassaten kaçýrmamaný tavsiye ederim. sanýrým o videolar dini konular kategorisinde multimedia bölümünün vaazlar, sohbetler kýsmýnda olmasý lazým.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 21 September 2011, 23:38:07
Yok onlar eklememiþ.
Ekleyen ters biri sormaya çekindim :)
Ya nasýl görmediniz editörüm buralardaydý, Sosyal Doku Derneði yazýyordu üstünde.

buyurun kardeþim

http://www.xn--inirah-xjb.com/index.php/topic,10086.0.html (http://www.xn--inirah-xjb.com/index.php/topic,10086.0.html)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: kasým 21 September 2011, 23:39:26
Teþekkürederim...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 21 September 2011, 23:39:45
yav kasým abi aþkolsun yav, :yihu:
o bahsettin garip hocamýzdýr. ebu musab yani.
inan ALLAHa dünyanýn en þeker, en tatlý insanlarýndan biridir o.
muhtemelen yazdýðý biþeyi yanlýþ anlamýþ olabilirsiniz.
yav mübarek karýncayý bilem incitmekten çekinen biridir o.
o vaaz konularýný o açar. vaaz veren de öyle yaþlý amca deðil de, takriben elli yaþlarýnda bir hocaefendidir. þahsen tanýdýðým, mümtaz, alim bir hocaefendi. sohbetlerini hassaten kaçýrmamaný tavsiye ederim. sanýrým o videolar dini konular kategorisinde multimedia bölümünün vaazlar, sohbetler kýsmýnda olmasý lazým.
hocam eksoz dumanýna yüzümü dayamýþ gibi kapkara oldum  :tebessüm:
siz kalp doktorusunuz.kalp hastalýklarýný bilirsiniz  :gul[1]:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 21 September 2011, 23:46:56
hocam eksoz dumanýna yüzümü dayamýþ gibi kapkara oldum  :tebessüm:

yav hocam bu gece ikinci kahkahayý siz attýrdýnýz bana ya!
yav bir insan bu kadar mý güzel ifade eder, bu denli güçlü bir imge mi kullanýr meramýný anlatmak için.
yoo estaðfirullah, yanlýþ anlamayýn.... benim bahsettiðim þey ifade etmedeki olaðanüstü benzetmeniz. :gul[1]:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 21 September 2011, 23:49:36
rahmet olsun sevgili annem pirzola yemekle eþleþtirirdi kahkaha atmayý.
bir yemek borcunuz olsun  :tebessüm:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 22 September 2011, 00:00:01
rahmet olsun sevgili annem pirzola yemekle eþleþtirirdi kahkaha atmayý.
bir yemek borcunuz olsun  :tebessüm:

mekâný cennet olsun annemizin, harika bir benzetme yapmýþ gerçekten.
bu arada garip hocam ýsmarlayacaðýmýz yemeðin adý da belli oldu.
e bekliyorum o zaman! :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 22 September 2011, 00:01:38
hocam istoça yolunuz düþerse biz ýsmarlayalým baþýmýzýn üzerinde yeriniz var. bizimki latife idi sadece  :gul[1]:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 22 September 2011, 00:05:24
hocam istoça yolunuz düþerse biz ýsmarlayalým baþýmýzýn üzerinde yeriniz var. bizimki latife idi sadece  :gul[1]:

yav hocam þu istoça aslýnda ne zamandar beridir gelmek istiyorum ya, kýsmet olmadý bi türlü. bizim caminin alman malý süpürgesinin filtrelerini deðiþtirmek gerekiyor, servisi ordaymýþ, gelemedik bi türlü...
gelince uðrayacaðým yanýnýza bi iznillah, söz... ama yemekler bizden olmasý þartýyla...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 22 September 2011, 00:07:36
hocam taþýmak skýntý olur ben gelip alayým yarýn bile g.o.paþada olacam
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 22 September 2011, 00:15:02
hocam taþýmak skýntý olur ben gelip alayým yarýn bile g.o.paþada olacam

saðolun hocam, yok sýkýntý olmaz inþaALLAH. bir arkadaþýn arabasýný alýr getiririz bi iznillah.
hem merak ettiðim bi yerdi istoç. bahaneyle bi de görmüþ oluruz inþaALLAH.
ama ne zaman olur bilmiyorum.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 22 September 2011, 23:45:10
Bu arada Cenan abla nerde ya?

Hatim duamýza da gelemedi..

Hayýr ola inþaALLAH...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 22 September 2011, 23:46:53
hayýr olsun.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~AksA~ 25 September 2011, 15:23:34
Yine herkes nereye kayboldu??? :bekliyorum:
Ses seda yok sitede..birsey oldu da ben mi kacirdim anlamadim gitti...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: kasým 26 September 2011, 10:53:48
Sanýrým tatile çýktý bir çoðu.
Takip edebildiðim kadarýyla bir sýkýntý yok.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cecenyam 28 September 2011, 14:03:10
Ben buradayým. Bir kaç gündür biraz saðlýðým iyi deðil bu yüzden fazla oturamýyorum pc'ye. Oturduðumda da öyle bakýp gidiyorum.. Dua edin inþaALLAH...

Zerre abla, Cenan abla gitti... Hepinize selamý var. Sanýrým bir daha dönmeyecek... Gün doðmadan neler doðar bakalým...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ~AksA~ 28 September 2011, 23:33:42
Ben buradayým. Bir kaç gündür biraz saðlýðým iyi deðil bu yüzden fazla oturamýyorum pc'ye. Oturduðumda da öyle bakýp gidiyorum.. Dua edin inþaALLAH...

Zerre abla, Cenan abla gitti... Hepinize selamý var. Sanýrým bir daha dönmeyecek... Gün doðmadan neler doðar bakalým...

Gecmis olsun abla,ALLAH sifa versin...
ALLAH ALLAH noldu ki??Hayirlisi olsun ne diyeyim
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cecenyam 30 September 2011, 13:27:31
Amin. Elhamdulillah daha iyiyim.

Cenan abla hakkýnda hiçbir bilgim yok maalesef. Siz de biliyorsunuz, sessiz gelir sessiz gider. Konuþmaz, anlatmaz. Vardýr bir bildiði... Geri döneceðini umduðumuz zamaný beklemek düþer bize...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 30 September 2011, 13:40:25
Amin. Elhamdulillah daha iyiyim.

Cenan abla hakkýnda hiçbir bilgim yok maalesef. Siz de biliyorsunuz, sessiz gelir sessiz gider. Konuþmaz, anlatmaz. Vardýr bir bildiði... Geri döneceðini umduðumuz zamaný beklemek düþer bize...

Zaman en iyi ilaç/mýþ..Ýnsandan ümit kesilmez..
Ýnþirah onun evi...kardeþleri burada oduðu müddetçe istediði zaman gelir ,gider..sýnýr yok..

 :gul[1]:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cecenyam 30 September 2011, 16:38:35
Tabi ki...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 18 October 2011, 20:01:58
Selam var...üstümde kalmasýn..

Cenan kardeþimin garip abi "abi kardeþimin hitabý" ve bütün kardeþlerine selamý var..
Ayýn 26 sýnda nasip olursa hac için yola çýkacakmýþ kardeþimiz..
Herbirimiz için o mübarek mekanlarda inþaALLAH dua edeceðini söyledi..
ÝnþaALLAH nasip olur gider ..Ýnanýyorum bizleri unutmaz ..Dualarýnda yürekten yer verir cümlemize..
 :gul[1]:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 19 October 2011, 09:45:18
Ve Aleyhisselam
ALLAH teala mübarek kýlsýn.Temizlenerek dönmeyi nasib müesser eylesin.maðfurin cümlesine ilhak eylesin.
ÝnþaALLAH beytullahý gördüðünde aklýna geliriz.    :gul[1]:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cecenyam 20 October 2011, 13:17:38
Selam var...üstümde kalmasýn..

Cenan kardeþimin garip abi "abi kardeþimin hitabý" ve bütün kardeþlerine selamý var..
Ayýn 26 sýnda nasip olursa hac için yola çýkacakmýþ kardeþimiz..
Herbirimiz için o mübarek mekanlarda inþaALLAH dua edeceðini söyledi..
ÝnþaALLAH nasip olur gider ..Ýnanýyorum bizleri unutmaz ..Dualarýnda yürekten yer verir cümlemize..
 :gul[1]:

Ve aleykum selam
MaþaALLAH, bizlere de hassaten adýmýzý anarak dua ederse çok memnun oluruz. Görüþürsen iletirsin inþaALLAH.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 21 October 2011, 19:33:15
Keþke siteye bir uðrayýp, helalleþseydi herkesle..
Bizde onu dualarla uðurlasaydýk..

Rabb'im yolunu açýk etsin..
Tertemiz eylesin..
Hayýrlý olsun..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 28 October 2011, 11:26:05
Kayýptýr ARANIYOR..

Garip kardeþimi görüþ mesafesinden kaybettik..Kendisinin Ýnþirah ailesine bi görünmesini talep etmekteyiz..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 28 October 2011, 11:58:12
 :gul[1]:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 29 October 2011, 00:28:49
:gul[1]:

Kendime Not..Ýsterken geniþ düþün..

Garip kardeþim"sohbet"ine de kavuþuruz inþaALLAH..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 29 October 2011, 00:44:36
selammýz belki is kokar :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 29 October 2011, 00:53:28
selammýz belki is kokar :)

Gönül üstüne...yürek yangýný der alýrýz..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 23 November 2011, 12:53:25
selamün aleyküm  ben kendimi kaybettim beni bulanýn bana haber vermesini  istiyorum  pes ettim pc format atýlýnca otomatikmen aylardýr hatta senelerdir girdiðim inþirah.foruma þifremi unnuttum msn yeni þifre istiyorum gelmiyor yeni üye olan bir baþka isim geliyor anlayamadým ben kendimi bir türlü bulamadým bunu nasýl yazdýnýz diye soru iþaretini msn ileti bölümlerine giriyorum ordan inþirah forumun gönderdiði bir dosyayý açýyorum  dolanbaçlý yollardan geçerek  bunu yazdým  yeni bir þifre alacak bir kardeþimin msj bekliyorum teþekkür ederim
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 23 November 2011, 13:40:31
selamün aleyküm  ben kendimi kaybettim beni bulanýn bana haber vermesini  istiyorum  pes ettim pc format atýlýnca otomatikmen aylardýr hatta senelerdir girdiðim inþirah.foruma þifremi unnuttum msn yeni þifre istiyorum gelmiyor yeni üye olan bir baþka isim geliyor anlayamadým ben kendimi bir türlü bulamadým bunu nasýl yazdýnýz diye soru iþaretini msn ileti bölümlerine giriyorum ordan inþirah forumun gönderdiði bir dosyayý açýyorum  dolanbaçlý yollardan geçerek  bunu yazdým  yeni bir þifre alacak bir kardeþimin msj bekliyorum teþekkür ederim

ablacým þifreni deðiþtirdim. yeni þifrenle girdikten sonra hemen deðiþtirebilirsin.
123456


not: bu arada þifreyi açýk yazmak zorunda kaldýðým için, siz deðiþtirip tamam diyene kadar yetkinizi kaldýrmak zorunda kaldým. siz tamam dediðinizde eski yetkiniz tekraren aynen yazýlacaktýr ablacým.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 23 November 2011, 14:28:33
MiM hocam çok þükür geldim foruma fakat þifremi deðiþtir butonunun birtürlü göremiyorum profilime  baktým hapsine baktým fakat deðiþtiremedim nerden deðiþiyor hocam biliyordum fakat bulamýyorum þimdi arastiriyorum
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Dilnihad 23 November 2011, 15:21:22
Bismillâh...

Profil'in Hesap Ayarlarý bölümünden þifre deðiþtirilebiliyor. Ben sizin için baktým. Siz nerede sorun yaþýyorsunuz?
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Dilnihad 23 November 2011, 15:27:57
Bismillâh...


Þifrenizi seçin
Güvenlik açýsýndan harf, rakam ve sembollerden oluþan bir kombinasyon kullanmanýz önerilir.


Þifrenizi doðrulayýn


Gizli Soru
Þifrenizi hatýrlatmaya yarar. Buraya yanýtýný sadece sizin bildiðiniz bir soru ve cevap girin


Cevap
Dikkatli seçin, baþkasý cevabýnýzý tahmin edebilir!          Kutucuðun yanýnda: Bu neden boþ?


Þu anki þifreniz
Güvenlik sebebiyle þu an kullandýðýnýz þifrenizi girmeniz gerekmektedir.


Profili Deðiþtir butonu var Þifreyi deðiþtir yok.


: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 23 November 2011, 18:33:30
Dilnihad kardeþim Profil'in Hesap Ayarlarý  diye bir bölüm gözükmüyor bundan 1 sene önce deðiþtirmiþdim dediðin bölümde çýkýyordu fakat her ayrýntýya týklýyorum fakat olmuyor deðiþtiremiyorum  profile baktýðýmda yok anlayamadým neden böyle oldu  okadar bakmama raðmen  varda göremiyorsam ben yaþlandým  demektir ..........
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Dilnihad 23 November 2011, 19:19:33
Bismillâh...

Çok ilginç... Ben anlayamadým... Üye olarak gözüktüðüne göre, Profil bölümünün olmasý gerek...

Profil olunca da, güncellemelerin ve deðiþtirmelerin yapýlacaðý bir alan mutlaka vardýr...

Yok mu kardeþimize/büyüðümüze uzaktan yardým yapacak? Teknik konuda çok bilgili deðilim...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: melal 24 November 2011, 23:08:57


 balon patladý

bende sandým beni arýyorusunuz Hocam :))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 24 November 2011, 23:52:56

 balon patladý

bende sandým beni arýyorusunuz Hocam :))


galiba bundan aramalýydým anlamý çýkýyor. ama geç farkettim,
alacaklý olun!
inþaALLAH... :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 25 November 2011, 00:15:28
ßeni kimse aramýyor hýhh... yandýk ki ne yandýk yandýk ki ne yandýk
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cecenyam 02 December 2011, 12:51:56
Selamun aleykum :)

Aransam da aranmasam da ben geldim! :))

Nasýlsýnýz ahali? ;)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 02 December 2011, 13:42:16
Selamun aleykum :)

Aransam da aranmasam da ben geldim! :))

Nasýlsýnýz ahali? ;)


ve aleykumselam ve rahmetullah...
hoþgeldin, sefalar getirdin abla...
kayýplar o kadar çoðaldý ki kimi arayacaðýmýzý þaþýrdýk valla!!! :))))
***

rusenim sen zaten buralardasýn, býrak sýzlanmayý... :))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cecenyam 02 December 2011, 15:20:56
Öyle olsun bakalým :))

hoþbulduk... :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 10 December 2011, 15:31:30
BEN GELDÝÝÝÝÝÝÝMMMMMMM

KÝMLER HATIRLIYOR BAKALIM BENÝÝÝÝÝÝÝ :)

SELAMUN ALEYKÜMMMMMM
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 10 December 2011, 17:04:08
Sitenin tatlý mý tatlý þeker mi þeker kardeþi gelmiþ hoþgelmiþþþþþþþþþþþþþþþþþþ  )))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 10 December 2011, 17:35:20
ben miyim o ben ben ben :)))) teþekkürleer ;)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 10 December 2011, 18:08:31
ben miyim o ben ben ben :)))) teþekkürleer ;)

EVet sensin tatlý kardeþimmmmmmmmmmmm
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 10 December 2011, 20:56:00
tatlý kardeþimmmmmmmmmmmm


ý ýh!
heç de tatlý deeel!
acý mý acý, ekþi mi ekþi....
kötü mü kötü!
hepsi onda!
yalnýz biþey yok,
bu yazdýklarýmýn tamamý!
hi hi hi...
adama böle kriz geçirtirler iþte bayan adalet bakanlýðý memuresi!
e sen yýlda bi kez uðrarsan, birileri de böle intikam alýr iþte...
þiþþt, beni hakim'e þikayet etmeyesin ha! :))))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 13 December 2011, 22:53:52
abisi?!
inziva bitmedi mi henüz?
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 16 December 2011, 20:41:17
geldim geldim :)
yok benim hakkýmda öyle düþünmeyeceðini bildiðim için dedim bakalým sonunda ne dicek diye okudum:)
selamun aleykum :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 16 December 2011, 23:29:57
Selamün aleyküm sevgili ailem

Çok yoðunum bu günlerde ödevler sýnavlar projeler  dua edin þu kardeþinize 

TATÝL istiyorummm : )))  Þey gibi oldu devlet memuru gibi maaþýma Zaamm istiyorum : )
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 17 December 2011, 08:51:33
geldim geldim :)
yok benim hakkýmda öyle düþünmeyeceðini bildiðim için dedim bakalým sonunda ne dicek diye okudum:)
selamun aleykum :)

ve aleykumselam ve rahmetullah...
hade ordan seni yaramaz çocuk, bozma kafamý sabah sabah! :)
yav ille de bi laf sokuþturacak ki rahat etsin. :)
sahi dün gece face'ye ufaktan bi bakiyim dediydim, selamýný gördüm ya, yetiþemedim maalesef abisi, çok aceleydim, acilen çýkmak zorundaydým, yazamadým maalesef. ama alacaðýn olsun...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 17 December 2011, 08:53:54
Selamün aleyküm sevgili ailem

Çok yoðunum bu günlerde ödevler sýnavlar projeler  dua edin þu kardeþinize 

TATÝL istiyorummm : )))  Þey gibi oldu devlet memuru gibi maaþýma Zaamm istiyorum : )

yav rusenim, þu senin derslerin ödevlerin bitmiyo bi türlü be ya,
gel seni çýkaralým þu milli eðitim sisteminden iyisi mi!?
hem sen kurtul, hem vatan kurtulsun icabýnda! :))))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 25 December 2011, 17:45:43
sorun deðil abicim :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 04 January 2012, 13:24:12
Selamun aleykuuum.. 
Galiba ben geldim....  sesim geliyor mu    happy
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 04 January 2012, 14:00:24
Selamun aleykuuum.. 
Galiba ben geldim....  sesim geliyor mu    happy

ve aleykumselam,
abla hoþgeldin, özlettin kendini... insan bu kadar uzun zaman gelmez mi heç be abla yav?! :)
gerçi artýk gidenlerden bi daha haber çýkmýyor pek ya yine de özlüyor insan, merak ediyor...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 04 January 2012, 23:30:16
Ya, sorma MÝM kardeþim..
Saðlýk sorunlarým 2-3 ay çok fena zorladý beni..
Hayatýmýn en zor dönemlerinden biriydi..
Rabb'im bir daha göstermesin..
Doktorlar, ilaçlar derken, kendime geldim biraz..

Bir buçuk aydýr falan da, misafirim vardý..
Dün yolcu ettim..

Bu arada, zaten ne zamandýr almayý düþündüðüm,
ayrýca biraz kafamý da daðýtmak amacýyla ehliyet almaya kalktým..
Çok þükür sýnavlarda çok baþarýlýydýk taaa....
Bakalým direksiyonda ne yapacaðýz..

Bu cumartesi direksiyon sýnavým var..
E birazda stresi var..
Dua edin rezil olmayayým..

Anlatýn bakalým..
Kimler gitti, kimler kaldý?..
Giden niye gitti..
MiM kardeþimin nicki neden HÝÇ oldu?
Ben yokken neler yaþandý?
Hepsini bilmek istiyorum..


: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 05 January 2012, 16:22:37
Saðlýk sorunlarým 2-3 ay çok fena zorladý beni..
***
Bu cumartesi direksiyon sýnavým var..
***
Dua edin rezil olmayayým..
***
Anlatýn bakalým..
Kimler gitti, kimler kaldý?..
Giden niye gitti..
MiM kardeþimin nicki neden HÝÇ oldu?
Ben yokken neler yaþandý?
Hepsini bilmek istiyorum..

abla evvelen geçmiþ olsun, Rabbim þafi ismi hürmetine bütün saðlýk sorunlarýnýzdan müstaðni kýlsýn, þifa versin.
ehliyet sýnavýnýz için þimdiden baþarýlar diliyorum, bi zamanlar ayný heyecaný yaþamýþ biri olarak sizi anlýyorum.
kendinize güvenin ve stres yapmadan hakim olun direksiyona, mutlaka baþaracaksýnýzdýr, bi iznillah.

burada gördüklerinizden gaari gittiler demek ki! :)
ara bir gelselerde... eh iþte, anlayýn!
face belasý bütün siteleri vurdu diyebiliriz. sadece teknoloji siteleri hareketli, diðerleri can çekiþiyor, maalesef ki böyle...

yaradan'ýn karþýsýnda bir beþer için en güzel makam ve mevki hiç'liktir abla...
bilirsin ebedi'de asiye'nin zero'su ile gül'ün "zirve-i hiç"i bu tedailerle edinilmiþ nicklerdi.
bazen "hiç"lik gezegeninde kulaç atarsanýz varlýk gezegeninde ayaðýnýz saðlam yer tutar diye düþünürüm.
***
sýnav sonucunu bizimle paylaþýn emi?! :)))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 05 January 2012, 23:57:59
yaradan'ýn karþýsýnda bir beþer için en güzel makam ve mevki hiç'liktir abla...
bilirsin ebedi'de asiye'nin zero'su ile gül'ün "zirve-i hiç"i bu tedailerle edinilmiþ nicklerdi.
bazen "hiç"lik gezegeninde kulaç atarsanýz varlýk gezegeninde ayaðýnýz saðlam yer tutar diye düþünürüm.

Öhhööö..
Asiye sultan ve Gülüm genç olduklarýndan onlarýn HÝÇlik hedeflerindeki aykýrýlýklarýna sesim çýkmaz..Lakin abisi HÝÇliðe olan talipliðine küçümencek bir tezatlýk sergilerseeeee...bilmiyorum yani...pek sessiz kalabilemem...demiþ olayým..!
Misal...HÝÇliðin neresine "Fenerbahçe"yi koydunuz..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 06 January 2012, 00:00:48
Zerre kardeþim Rabbim sizin ve tüm hasta kardeþlerimizin üzerinden ÞÝFAsýný eksik etmesin..
Sizi gördüðüme sevindim Rabbim sevdiklerinizle sevindirsin sizi..
Ehliyet ve hayat sýnavýnýzda ALLAH yar ve yardýmcýnýz olsun..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 06 January 2012, 19:49:58
ALLAH razý olsun, "ben senden razý oldum" dediði kullarýndan ol inþaALLAH insan kardeþim..

Kafa daðýtmak için ehliyet sýnavýna girende bir ben varýmdýr herhalde..
Sýnavý geçtik..
Ýþ direksiyona kaldý..
Yarýn sabah tüm hünerlerimi sergileyeceðim inþaALLAH..
Sonra... tutmayýn beni...

Haber veririm inþaALLAH..
Bakalým ne rezillikler yaþayacaðýz..

: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 06 January 2012, 22:55:35
Öhhööö..
Asiye sultan ve Gülüm genç olduklarýndan onlarýn HÝÇlik hedeflerindeki aykýrýlýklarýna sesim çýkmaz..Lakin abisi HÝÇliðe olan talipliðine küçümencek bir tezatlýk sergilerseeeee...bilmiyorum yani...pek sessiz kalabilemem...demiþ olayým..!
Misal...HÝÇliðin neresine "Fenerbahçe"yi koydunuz..

fenerbahçe mi?!
hani nerde?! :))))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Dilnihad 08 January 2012, 15:55:09
Bismillâh...

Hoþgeldin, Zerre. Geçmiþ olsun. Baþarýlar diliyorum ehliyet imtihanýnda.

Kýsa da olsa bir süredir görünemiyorum. Bir aydýr annem yoktu. Teyzem sebebiyle. Onun geleceðini öðrenince, evi hazýrladým. Temizlik yaptým.

O gelince de onunla vakit geçiriyorum. Çünkü tekrar gidecek. Ne zamana kadar sürecek bu gidiþler bilemiyorum. Bu sýkýntýnýn ne zaman biteceði belli deðil.

Teyzem iyiye gidiyor, toparladý. Ama her an sorun çýkabilir. Ýçim sýkýlýyor. Annem için endiþe ediyorum. Saðlýðý bozulacak diye. Çok býkmýþ, bezmiþ.

Bedenen ve ruhen yorulmuþ.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 09 January 2012, 21:36:48
Hastaya bakmak ne kadar zordur bilirim..
ALLAH yardýmcýnýz olsun..
Bir ailede 1 hasta varsa, bütün aile bireyleri
sayýsý kadar da psikolojisi kötü insan oluyor..
Çok zor..
Rabb'im zorlarýnýzý kolay ede..

Bu arada sýnavý geçtim..
Ama hiç sevinemedim..
Biz 4 bayan arkadaþ ehliyet için baþvurmuþtuk..
2'si direksiyondan kaldý..

Bilen bilir, sýnavlar çok zordur..
Direksiyon sýnava göre çok çok kolaydýr..
Üstelik arkadaþlarým hiç hata da yapmadýlar..

Birine gözetmen müdahale etti..
Nedenini bilmiyorum..
Ayaðýyla sürekli debriyaja basmýþ..
Arkadaþ onu uyarmýþ ama yinede 2 kere stop ettirmiþ arabayý..
Biz günlerce birlikte çalýþtýk onunla, ayný arabada..
Bir kere bile stop ettiren biri deðil..
Diðeri ise hiç hata yapmadan kaldý..
Ýtiraz þansý da yokmuþ..

Üstelik ayný gün, bizim kursta 47 yaþýnda bir adam,
tam direksiyona geçtiði anda kalp krizi geçirdi..
Ve öldü..
Ambulans falan geldi ama kurtaramadýlar..

Bu kadar olay yaþayýnca, ben hiçbir sevinç hissedemedim..
Hatta þu an birisi bana ehliyet deyince bile huzursuz oluyorum..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 09 January 2012, 22:40:22
ALLAH þifa vere... Beni özleyen yok arayan soran yok....
hýh arastiriyorum
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 10 January 2012, 00:51:18
ALLAH þifa vere... Beni özleyen yok arayan soran yok....
hýh arastiriyorum

Ahhh yazýk..

ÝnþaALLAH bu sözlerine inanmýyormusundur..sadece nazdýr..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 10 January 2012, 00:55:51
Ehliyet sýnavý tam bir dünya sýnava dönüþmüþ...toplamaya çalýþsak bu kadarýný bir araya getiremeyiz..Getirene Hamdolsun..
Vefat eden kardeþimize Rabbim merhametiyle muamele eylesin..
 Rabbim bizleri insan/lýk ehliyetine dahil eylesin..Sýnavlardan geçen...sýnavlarlan ders alanlardan olalým inþaALLAH..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 10 January 2012, 00:57:24
ALLAH razý olsun, "ben senden razý oldum" dediði kullarýndan ol inþaALLAH insan kardeþim..

Cem-i cümlemiz inþaALLAH..

 :gul[1]:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 10 January 2012, 01:01:21
Bismillâh...
Kýsa da olsa bir süredir görünemiyorum. Bir aydýr annem yoktu. Teyzem sebebiyle. Onun geleceðini öðrenince, evi hazýrladým. Temizlik yaptým.

O gelince de onunla vakit geçiriyorum. Çünkü tekrar gidecek. Ne zamana kadar sürecek bu gidiþler bilemiyorum. Bu sýkýntýnýn ne zaman biteceði belli deðil.

Teyzem iyiye gidiyor, toparladý. Ama her an sorun çýkabilir. Ýçim sýkýlýyor. Annem için endiþe ediyorum. Saðlýðý bozulacak diye. Çok býkmýþ, bezmiþ.

Bedenen ve ruhen yorulmuþ.

Sýnavsýz olmaz...
Ýnsan yine insan ile sýnanýr..
Rabbim cümle hastalarýmýza þifa buyursun..
Hastalarýn bakýmýna vesile edilen kardeþlerimize Rabbim güç ,kuvvet versin..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 10 January 2012, 14:19:11
Ahhh yazýk..

ÝnþaALLAH bu sözlerine inanmýyormusundur..sadece nazdýr..

: )insan sevdiklerine nazlanýr... Dua edin bana sýnavlarým iyi geçsin emi )) Aminnnnnnn
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 11 January 2012, 07:36:07
Kendisinden dua istenince peygamberimiz, dua edeceðini fakat kiþininde namazlarýna devam etmesi gerektiðini bildiriyor..
Güzel kardeþim , namaz dan ayrýlma, secdelerini çoðalt ve çalýþmaya devam et..Kardeþlerinin duasý seninle..
Rabbim sýnavlarýnda kolaylýk versin inþaALAH..
ALLAH yar ve yardýmcýn olsun..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 11 January 2012, 07:39:04
Bir adet abisi aranýyor..

ÝnþaALLAH iyisinizdir..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 12 January 2012, 08:56:10
Bir adet abisi aranýyor..

ÝnþaALLAH iyisinizdir..

eh nihayet bi ALLAHýn kulu hatýrlamýþ þükür ki! :)))
teþekkür ederiz abisi, iyi olmaða çalýþýyoruz inþaALLAH.
bi haftadýr yataktayým maalesef, ayaða kalkamaz oldum adeta...
yavaþ yavaþ toparlamaða çalýþýyoruz...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 12 January 2012, 12:11:29
Çook geçmiþler olsun..
Günahlarýnýza keffaret olsun..
Bu site sizsiz olmuyor..
Çabuk iyileþin!
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 13 January 2012, 00:08:39
eh nihayet bi ALLAHýn kulu hatýrlamýþ þükür ki! :)))
teþekkür ederiz abisi, iyi olmaða çalýþýyoruz inþaALLAH.
bi haftadýr yataktayým maalesef, ayaða kalkamaz oldum adeta...
yavaþ yavaþ toparlamaða çalýþýyoruz...

Bazen insanlýðým tutar...bazen olduðu için dee her daim olmasýný beklemeyin abisi..

Hasta olmak iyidir..Günahlara kefarettir..Saðlýðýn deðerini öðretir...Kulun Rabbine nazlanýp dualarýný kabulüne sebebptir..
Yine iyisiniz...Rabbimin; "unutmadým seni kulum" dediklerindensiniz ...
Cuma gecesi hürmetine El Þafi abisine, sevgiliye tüm hasta kardeþlerime þifasýný ikarm eylesin inþaALLAH..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 13 January 2012, 00:21:09
Bazen insanlýðým tutar...bazen olduðu için dee her daim olmasýný beklemeyin abisi..

siz 'insan' adýna konuþun, "abisi" adýna deðil! :)
ayrýca abisine dualar eden abisine de teþekkür ederim! :)


Zerre abla, eyvALLAH ablam... Teþekkür ediyorum.
bir iki güne buralardayým inþaALLAH abla...
düzeldim sayýlýr ya, halsizlik halinden henüz tam olarak sýyrýlamadým.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Dilnihad 13 January 2012, 15:56:15
Bismillâh....

Yeni ismine alýþamadým, MiM abi. O yüzden eski isminle hitap edersem, kusura kalma. Ne de olsa, MiM'lenmiþ! :)

Geçmiþ olsun, MiM abi. Hayýrdýr, ne oldu? Hastalýk mý, kaza mý? ALLAH beterinden korusun.

Siz koþturmaktan internete ve kendinize vakit ayýramadýðýnýzý söylüyordunuz. Dua etmiþ gibi oldu. Güzel bir vesile deðil ama sizi evde kendinizle ailenizle

baþbaþa kalmanýzý, yorgunluktan kurtulup dinlenmenizi saðladý.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 14 January 2012, 20:28:33
 hey kime diyorum "MÝM" ismine geri dönmüþsünüz...  hey kime diyorum
 hey kime diyorum Kendi adýma çok memnun oldum..  hey kime diyorum
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 14 January 2012, 20:37:26
Bismillâh....

Yeni ismine alýþamadým, MiM abi. O yüzden eski isminle hitap edersem, kusura kalma. Ne de olsa, MiM'lenmiþ! :)

Geçmiþ olsun, MiM abi. Hayýrdýr, ne oldu? Hastalýk mý, kaza mý? ALLAH beterinden korusun.

Siz koþturmaktan internete ve kendinize vakit ayýramadýðýnýzý söylüyordunuz. Dua etmiþ gibi oldu. Güzel bir vesile deðil ama sizi evde kendinizle ailenizle

baþbaþa kalmanýzý, yorgunluktan kurtulup dinlenmenizi saðladý.

eyvALLAH ablacým, teþekkür ederim. tamam, madem alýþamadýnýz, avdet ettik biz de eski halimize...
bu arada rahatsýzlýðým geçti sayýlýr bi iznillah...
bi özelliðim var, grip bana öyle kolay bulaþmaz. hatta birkaç tarafýma hiç uðramaz diyebilirim. ama bulaþtýmý da...
fena çarpar, alimALLAH!
þekil a'da görüldüðü gibi! :))))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 14 January 2012, 20:43:56
hey kime diyorum "MÝM" ismine geri dönmüþsünüz...  hey kime diyorum
 hey kime diyorum Kendi adýma çok memnun oldum..  hey kime diyorum

valla ablacým, haklýsýnýz aslýnda... isimler çok önemli sahiden.
aslýnda biri ismini deðiþtirince bende öyle kolay alýþamam hemencecik. bayaðý bi zorlanýrým.
istekleriniz baþým üstünedir, emir telakki edilmiþ ve yerine getirilmiþtir.
ara bir tebdil-i mekânda hayr vardýr derler ya, biz mekân olarak imkan bulamadýðýmýz için tebdil-i isme gücümüz yetiyor anca!
eh buna da ablalarýmýz müsaade etmeyince tebdil iþini tamamen kaldýrýp attýk çatýya gittiiii! :))))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 15 January 2012, 19:02:19
YaHu.. Kimse isim deðiþtirmesin..
Baþtan iyi düþünün, öyle alýn isimlerinizi..

Bu sitede sonradan isim deðiþtirmek yasak!!
A-ha da kural koydum gitti..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Dilnihad 15 January 2012, 23:27:29
Bismillâh....

Evet, çok iyi oldu MiM abi... Çok þükür isminize geri döndünüz...

Seçtiðimiz isimler bizim karekterimiz oluyor, bizi yansýtýyor... MiM de size yakýþýyor, sizi bu isim dýþýnda düþünemem...

Üstelik _HÝÇ_,  zirvenin sitedeki yokluðunu hatýrlatýyor... Ben ne zaman hiç ismini görsem, buradaki ismi DERDEST olsa da

onun yokluðunu derinden hissediyorum. Çok rahatladým. Saðolun.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 15 January 2012, 23:55:32
Üstelik _HÝÇ_,  zirvenin sitedeki yokluðunu hatýrlatýyor... Ben ne zaman hiç ismini görsem, buradaki ismi DERDEST olsa da
onun yokluðunu derinden hissediyorum. Çok rahatladým. Saðolun.

ismimi deðiþmiþ olsam da profilimde hala var.
Zirve o'na kaldý, hiç'lik abisine! :)
(ALLAH korusun, bu yazdýðýmý duysa var ya, öyle bir taþ fýrlatýr ki taa afrikalardan gelir, baþýmý yarar)  :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: M@nço 18 January 2012, 16:46:15
S.aleyküm sizleri unuttum zannetmeyin arada göz gezdiriyorum.Kim nerede,kiminle,ne yapýyor haberdarým,umarým herkesin keyfi sýhhati yerindedir. salýncak
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 18 January 2012, 22:19:01
sizleri unuttum zannetmeyin

belli oluyor! :)))
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 23 January 2012, 11:48:40
S.aleyküm sizleri unuttum zannetmeyin arada göz gezdiriyorum.Kim nerede,kiminle,ne yapýyor haberdarým,umarým herkesin keyfi sýhhati yerindedir. salýncak

:))))))))))))))
Hiç güleceðim yoktu..Sýký espri.. Senaryolarýnýz da kullanmayý ihmal etmeyin...kar-de-þim...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 08 February 2012, 00:25:46
YAHU !!! BU SEFER MÝLLET TOPTAN KAÇTI HERHALDE ....
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 09 February 2012, 09:19:48
YAHU !!! BU SEFER MÝLLET TOPTAN KAÇTI HERHALDE ....

galiba öyle gözüküyor abla...
eh ara bir þööle bakýp gidiliyor.
ne diyelim, vatan saðolsun.
herþey olacaðýna varýr...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 09 February 2012, 13:56:05
: ))) Arada bir ceeee yapýyoruz )
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 10 February 2012, 10:07:15
: ))) Arada bir ceeee yapýyoruz )

evet, sahiden güzel ifade ettin rusenim! :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Rusenim 10 February 2012, 19:08:32
: ))))  Abicim yaaaaa..

 :gul[1]:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: mutfakkedisi 03 June 2012, 18:47:04
selamün aleyküm
uzun zaman oldu ama elimi yüzüme alip geldim firsat buldukca ugramaya calisacagim
selam ve dua ile  :gul[1]:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 04 June 2012, 00:31:06
selamün aleyküm
uzun zaman oldu ama elimi yüzüme alip geldim firsat buldukca ugramaya calisacagim
selam ve dua ile  :gul[1]:

bekleriz abla, evet uzun zaman oldu sahiden. özledik sizleri. hele ki ebedi grubu tamamen kayboldu.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: AFFE 19 August 2012, 10:40:17
Selamün aleyküm uzun bir zamandýr yoktum bir ara siteye giriþ yapamadým daha sonra benim yavrucaklar komple çökertti  bilgisayarý tilkinin dönüp dolaþacaðý yer kürkcü dükkanýymýþ bende ilk siteyi ziyaret ettim deðiþiklikler olmuþ yine sakinliðini koruyor sitemiz   :smiley:malesef
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Dilnihad 28 August 2012, 16:45:25
Bismillâh...

Çok uzun zaman olmuþ siteye bir þeyler paylaþmak için girmeyeli... Kusura bakma MiM abi...

ÝnþaALLAH hepiniz iyisinizdir... Teyzem Ramazan'ýn baþladýðý gece vefat etti... ALLAH mekanýný

cennet eylesin... Kusurlarýný ve günahlarýný affetsin... Amiin.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 28 August 2012, 23:44:22
Selamün aleyküm uzun bir zamandýr yoktum bir ara siteye giriþ yapamadým daha sonra benim yavrucaklar komple çökertti  bilgisayarý tilkinin dönüp dolaþacaðý yer kürkcü dükkanýymýþ bende ilk siteyi ziyaret ettim deðiþiklikler olmuþ yine sakinliðini koruyor sitemiz   :smiley:malesef

ve aleykumselam ve rahmetullah,
hoþgeldin affe abla... evet site çok sessiz ve sakin oldu. dostlar yazlýklarýndan dönmedi, dönemedi bi türlü...
ama özledik hepinizi...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 28 August 2012, 23:46:56
Bismillâh...

Çok uzun zaman olmuþ siteye bir þeyler paylaþmak için girmeyeli... Kusura bakma MiM abi...

ÝnþaALLAH hepiniz iyisinizdir... Teyzem Ramazan'ýn baþladýðý gece vefat etti... ALLAH mekanýný

cennet eylesin... Kusurlarýný ve günahlarýný affetsin... Amiin.

hoþgeldin kýymetli ablacým, evet uzun zaman oldu sizleri göremeyeli...
cenab-ý mevlam sevgili teyzenize sonsuz rahmetiyle muamele eylesin, mekaný cennet olsun inþaALLAH.
size de sýhhat ve afiyetler, hayýrlý uzun ömürler dilerim.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Dilnihad 03 September 2012, 21:08:40
Bismillâh...

ALLAH razý olsun MiM abi... Dualarýnýza amin... Yüce ALLAH misliyle karþýlýk versin... Amiin..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 23 September 2012, 08:00:18

Teyzem Ramazan'ýn baþladýðý gece vefat etti... ALLAH mekanýný

cennet eylesin... Kusurlarýný ve günahlarýný affetsin... Amiin.

AMÝN..
RABBÝM sizlere saðlýklý ,hayýrlý ,uzun ömür versin kardeþim..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Dilnihad 25 September 2012, 02:10:10
Bismillâh...

Ýnsan kardeþim, ALLAH razý olsun. Yüce ALLAH misliyle dualarýnýza misliyle karþýlýk versin. Amiin.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 28 October 2012, 18:25:59
Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh..

Ey inþirah ahalisi, herkese merhaba..
 Aylar sonra buruk bir selamla geldim..

Dünya meþgaleleri, saðlýk problemleri derken uðrayamadýk uzuuun zamnadýr..
Tabii mazeret deðildir bunlar fakat, genel olarak nete ara vermiþitk zaten,
kusurumuza bakmayýn olur mu..

Eee.. Nasýlsýnýz bakalým.. Gördüðüm kadarýyla aynen býraktýðým gibi
sessiz, sakin, durgun halimizle devam etmekteyiz...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 29 October 2012, 01:34:31
selamun aleykum,
cümle arkadaþlara, kardeþlerime merhabalar.
zorlu bir ameliyat geçirdim, aylarca yataða mahküm bir halde olucam.
müþteki deðilim, Rabbimin bir imtihaný olarak bekleyeceðim bu süreyi.
þu an bile sürünerek size bu satýrlarý yazabilmek için geldim.
hakkýnýzý helal edin, birgün tam saðlýðýma kavuþmayý Rabbim kýsmet buyurursa inþaALLAH, sizinle beraber olabileceðiz.
þimdilik ALLAHa emanet olun, kalýn saðlýcakla.

zerre abla hoþgeldin bu arada. özlemiþtik sizi.

buralar size emanet, ara bir selamýnýzý bile yazsanýz yeter.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: dilerim 29 October 2012, 10:27:29
Rabbimiz acil þifalar ihsan etsin!
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 29 October 2012, 10:53:04
selamun aleykum,
cümle arkadaþlara, kardeþlerime merhabalar.
zorlu bir ameliyat geçirdim, aylarca yataða mahküm bir halde olucam.
müþteki deðilim, Rabbimin bir imtihaný olarak bekleyeceðim bu süreyi.
þu an bile sürünerek size bu satýrlarý yazabilmek için geldim.
hakkýnýzý helal edin, birgün tam saðlýðýma kavuþmayý Rabbim kýsmet buyurursa inþaALLAH, sizinle beraber olabileceðiz.
þimdilik ALLAHa emanet olun, kalýn saðlýcakla.

zerre abla hoþgeldin bu arada. özlemiþtik sizi.

buralar size emanet, ara bir selamýnýzý bile yazsanýz yeter.

Hayy ALLAH...
Gelir gelmez aldýðýmzý habere bakýn.. Mim kardeþim, Rabb'im acil þifalarýnýzý-mýzý nasip etsin Þafi ismi hürmetine..  Hayýr olsun inþaALLAH, çok mu ciddi bir ameliyet geçirdiniz.. Uzun süre yataakta kalmaktan bahsetmiþsiniz.. Rabb'im kolaylýklar versin, bir an önce saðlýðýnýza , sýhhatinize kavuþun inþaALLAH..
Çoook çok geçmiþler olsun..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Geda 29 October 2012, 10:58:51
Rabbim acil þifalar versin, Þafi ismi þerifi ile tecelli etsin.
Arada, müsait olduðunuzda girip durumunuz hakkýnda bizi haberdar edersiniz inþALLAH.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 29 October 2012, 13:55:58


RABBÝM acil þifalar versin hocam..Kefaret kabul eylesin..Sabýr ihsan eylesin..Ýmtihaný en güzel derecede geçenlerden olursunuz inþaALLAH..

Bir de þöyle düþünün;Okumak istediðiniz tüm kitaplarý okumak için bir imkanýnýz var artýk..!Dimi ama..

Tatlý tercihinizi yanlýþ hatýrlamýyorumdur inþaALLAH..
ALLAH aðzýnýzýn tadýný bozmasýn abisi..

(http://roka.com.tr/magaza/images/yesil.jpg)

: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 29 October 2012, 14:04:33
Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh..

Ey inþirah ahalisi, herkese merhaba..
 Aylar sonra buruk bir selamla geldim..

Dünya meþgaleleri, saðlýk problemleri derken uðrayamadýk uzuuun zamnadýr..
Tabii mazeret deðildir bunlar fakat, genel olarak nete ara vermiþitk zaten,
kusurumuza bakmayýn olur mu..

Eee.. Nasýlsýnýz bakalým.. Gördüðüm kadarýyla aynen býraktýðým gibi
sessiz, sakin, durgun halimizle devam etmekteyiz...


Hoþ sefa geldiniz Zerre kardeþim..
RABBÝM El Þafi ismi ile size ve cümle hastalarýmýza þifalar buyursun inþaALLAH...

RABBÝM bu günlerimizi aratmasýn..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 29 October 2012, 14:21:20

Hayy ALLAH...
Gelir gelmez aldýðýmzý habere bakýn.. Mim kardeþim, Rabb'im acil þifalarýnýzý-mýzý nasip etsin Þafi ismi hürmetine..  Hayýr olsun inþaALLAH, çok mu ciddi bir ameliyet geçirdiniz.. Uzun süre yataakta kalmaktan bahsetmiþsiniz..

Dünya hali..neylersin..aðrýsýz baþ yok..

Bildiðimiz kadarýyla hocamýz hakkýnda biz bilgi verelim Zerre kardeþim...dediði gibi kendisi pc baþýna gelirken zorlanýyordur, zira bir süreliðine abisi için pek çok þey zor..

Düþme sonucu bacaðýný arkasýndaki liflerin zedelenmesi sebebiyle ameliyat geçirmiþ abisi..
RABBÝM hocamýn  "ve yengemin" yardýmcýsý olsun..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Dilnihad 29 October 2012, 18:06:52
Bismillah...

Geçmiþ bayramýnýz kutlu olsun. MiM abi geçmiþ olsun. ALLAH acil þifalar versin. Daha beterinden korusun.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 29 October 2012, 19:36:43
Hoþ sefa geldiniz Zerre kardeþim..
RABBÝM El Þafi ismi ile size ve cümle hastalarýmýza þifalar buyursun inþaALLAH...

RABBÝM bu günlerimizi aratmasýn..

ALLAH'ým razý olsun .. Rabb'im aratmasýn evet bu günlerimizi..
Ama imtihansýz da olmaz deðil mi?
Katlanamayacaklarýmýzdan O'na sýðýnýrýz...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 29 October 2012, 19:39:36

Dünya hali..neylersin..aðrýsýz baþ yok..

Bildiðimiz kadarýyla hocamýz hakkýnda biz bilgi verelim Zerre kardeþim...dediði gibi kendisi pc baþýna gelirken zorlanýyordur, zira bir süreliðine abisi için pek çok þey zor..

Düþme sonucu bacaðýný arkasýndaki liflerin zedelenmesi sebebiyle ameliyat geçirmiþ abisi..
RABBÝM hocamýn  "ve yengemin" yardýmcýsý olsun..
Aaa.. Görünmez kaza cinsinden desenize..
Hmm.. PC baþýna gelmesi gerçekten zor olmalý.. Olsun, varsýn iyi olsunda..
Gelmesin, sorun deðil..

Sen nasýlsýn insan kardeþim.. Aslýnda tuhaf hissettim biliyor musun..
Aynen býraktýðým gibi buldum burayý.. Ne eksik ne fazla..
Ýlginç doðrusu.. Özlemiþim...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 30 October 2012, 07:34:16

Sen nasýlsýn insan kardeþim.. Aslýnda tuhaf hissettim biliyor musun..
Aynen býraktýðým gibi buldum burayý.. Ne eksik ne fazla..
Ýlginç doðrusu.. Özlemiþim...

Hamd olsun bu günümüze Zerre kardeþim...Özlem güzeldir, hele karþýlýðý varsa..
Bazý kardeþlerimizin isimlerini göremiyoruz, özlemlerini hissediyoruz doðrusu..Biliyoruz ki, samimi kalpler ile sohbetler ettik o kardeþlerimizle..Bazen konulara göz gezdirirken isimlerini yad ediyoruz içimizden...dualar gönderiyoruz ayný samimi yürekle fikren tanýdýðýmýz kardeþlerimize..
Ne diyelim ,hayr olsun...Hayýrlý insanlarla kesiþsin yollarýmýz..Hayýrlý insanlar yoldaþ olsun yolumuz da...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 30 October 2012, 09:25:12
Hamd olsun bu günümüze Zerre kardeþim...Özlem güzeldir, hele karþýlýðý varsa..
Bazý kardeþlerimizin isimlerini göremiyoruz, özlemlerini hissediyoruz doðrusu..Biliyoruz ki, samimi kalpler ile sohbetler ettik o kardeþlerimizle..Bazen konulara göz gezdirirken isimlerini yad ediyoruz içimizden...dualar gönderiyoruz ayný samimi yürekle fikren tanýdýðýmýz kardeþlerimize..
Ne diyelim ,hayr olsun...Hayýrlý insanlarla kesiþsin yollarýmýz..Hayýrlý insanlar yoldaþ olsun yolumuz da...

Amiiin.. amiiin.. amiiinn. 
Býrakýn sanal alemi, gerçek hayatta da gidiþler olmuyor mu.. Önemli olan dönüþler sanýrým..
Tabii, gidenin deðilde, geride kalanýn duygularý, hisleri önemli olan..
Ben þahsen þu an bunu düþünüp, vicdan azabý duyuyorum ya, o da ayrý konu..
Ama inan hafifletici sebeplerim var..
 pes ettim pes ettim pes ettim  hihi hihi hihi
Bir bebek bekliyorum ve Sanýrým 13 gün sonra kavuþacaðým artýk ona..
Çoook zor aþamalardan geçerek geldik bu güne..
Çoook zorluklar çektik.. Þu an ise, son günlerimiz olmasý sebebiyle daha zordayýz ama
hamdolsun günleri tamamladýk inþaALLAH..
Dualarýnýza da talibiz ayný zamanda....
(Affedildim mi acaba?)  buyrun efendim
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 30 October 2012, 13:49:36
selamun aleykum,
cümle arkadaþlara, kardeþlerime merhabalar.
zorlu bir ameliyat geçirdim, aylarca yataða mahküm bir halde olucam.
müþteki deðilim, Rabbimin bir imtihaný olarak bekleyeceðim bu süreyi.
þu an bile sürünerek size bu satýrlarý yazabilmek için geldim.
hakkýnýzý helal edin, birgün tam saðlýðýma kavuþmayý Rabbim kýsmet buyurursa inþaALLAH, sizinle beraber olabileceðiz.
þimdilik ALLAHa emanet olun, kalýn saðlýcakla.

zerre abla hoþgeldin bu arada. özlemiþtik sizi.

buralar size emanet, ara bir selamýnýzý bile yazsanýz yeter.
hocam ALLAH þifa versin ÝnþaALLAH.
     Bir bebek bekliyorum ve Sanýrým 13 gün sonra kavuþacaðým artýk ona..
Çoook zor aþamalardan geçerek geldik bu güne..
Çoook zorluklar çektik.. Þu an ise, son günlerimiz olmasý sebebiyle daha zordayýz ama
hamdolsun günleri tamamladýk inþaALLAH..
Dualarýnýza da talibiz ayný zamanda....
Zerre kardeþim ALLAH zorlarýnýzý kolay etsin .Küçük kardeþimizde salih/salihalardan olur ÝnþaALLAH
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 30 October 2012, 18:25:56

Býrakýn sanal alemi, gerçek hayatta da gidiþler olmuyor mu.. Önemli olan dönüþler sanýrým..
Tabii, gidenin deðilde, geride kalanýn duygularý, hisleri önemli olan..
Ben þahsen þu an bunu düþünüp, vicdan azabý duyuyorum ya, o da ayrý konu..
Ama inan hafifletici sebeplerim var..

Bir bebek bekliyorum ve Sanýrým 13 gün sonra kavuþacaðým artýk ona..
Çoook zor aþamalardan geçerek geldik bu güne..
Çoook zorluklar çektik.. Þu an ise, son günlerimiz olmasý sebebiyle daha zordayýz ama
hamdolsun günleri tamamladýk inþaALLAH..
Dualarýnýza da talibiz ayný zamanda....


Hayat tek..sanalý gerçeði diye ayrým yok bizde..Ýnsan bu..gidiþi de dönüþü de hayr olsun..Ýnsan gitti diye gadaplanmak olmaz ki...Bazen giden daha çok acýr kalana nispetle..Gidenlere darýlmayýz ALLAHýn izniyle..Bizden iyilerine ulaþtýrsýn ALLAH cümle kardeþlerimi inþaALLAH..

Bebek...:)Ýnsana ister istemez tebessüm ettiriyor..Bayramdan önce bir kardeþimden daha güzel haberler aldým..ALLAH cümle kardeþlerime hayýrlý saðlýklý evlat-lar- versin inþaALLAH..en az üç takýntýsý olanlardanýz daa..4-5-6-...ALLAAAHH...RABBÝM ümmeti Muhammed-in sayýsýný arttýrsýn..RABBÝM kardeþlerime evlat hasreti çektirmesin..
Zerre kardeþim ALLAH yar ve yardýmcýnýz olsun..Saðlýklý, mutlu, huzurlu, hayýrlý uzun bir ömür sürün sevdiklerinizle, geniþ ailenizle...ÝnþaALLAH..
 :gul[1]:

: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 30 October 2012, 18:29:23
hocam ALLAH þifa versin ÝnþaALLAH.

Zerre kardeþim ALLAH zorlarýnýzý kolay etsin .Küçük kardeþimizde salih/salihalardan olur ÝnþaALLAH

Garibim kardeþim...gördüm kine sizi..sobe..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 30 October 2012, 19:30:13
hocam ALLAH þifa versin ÝnþaALLAH. Zerre kardeþim ALLAH zorlarýnýzý kolay etsin .Küçük kardeþimizde salih/salihalardan olur ÝnþaALLAH

Amiiin , inþaALLAH.. Tek temennimiz, dileðimiz , duamýz budur.. Bu yolda yetiþtirme iþinde anneye düþen payý tahmin ediyorsunuzdur.. Rabb'im utandýrmasýn.. Kolaylaþtýrsýn inþaALLAH.. Yolunda asker eylesin onlarý da, ebeveynleri olan bizleride..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 30 October 2012, 19:35:03
Hayat tek..sanalý gerçeði diye ayrým yok bizde..Ýnsan bu..gidiþi de dönüþü de hayr olsun..Ýnsan gitti diye gadaplanmak olmaz ki...Bazen giden daha çok acýr kalana nispetle..Gidenlere darýlmayýz ALLAHýn izniyle..Bizden iyilerine ulaþtýrsýn ALLAH cümle kardeþlerimi inþaALLAH..

Bebek...:)Ýnsana ister istemez tebessüm ettiriyor..Bayramdan önce bir kardeþimden daha güzel haberler aldým..ALLAH cümle kardeþlerime hayýrlý saðlýklý evlat-lar- versin inþaALLAH..en az üç takýntýsý olanlardanýz daa..4-5-6-...ALLAAAHH...RABBÝM ümmeti Muhammed-in sayýsýný arttýrsýn..RABBÝM kardeþlerime evlat hasreti çektirmesin..
Zerre kardeþim ALLAH yar ve yardýmcýnýz olsun..Saðlýklý, mutlu, huzurlu, hayýrlý uzun bir ömür sürün sevdiklerinizle, geniþ ailenizle...ÝnþaALLAH..
 :gul[1]:


Ben giden açýsýndan bakýyorum þu an , zira o konumda olduðumdan ve hissettiðim suçluluk duygusundan..  Tabii bazen roller deðiþir.. Giden daha çok acý çeker..  Rabb'im acý verici gidiþ- geliþlerden korusun hepimizi..

Dualarýnýz için ALLAH razý olsun kardeþim.. Tüm müslüman kardeþlerimi,n gönlüne göre versin.. Gönüllerinde olaný , hayýr eyleyip, nasip etsin.. Tüm zorluklarý kolaylaþtýrsýn..

E hadi dua etmiþken, devam edeyim bari.. Tüm bekarlara da en kýsa zamanda hayýrlý salih/ saliha eþler nasip etsin.. Ahiret arkadaþlarýmýzý, bizicennete götüren yolda yoldaþ eylesin..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 30 October 2012, 22:03:54

   Garibim kardeþim...gördüm kine sizi..sobe..     
:)
ALLAH da sizi gözetsin ÝnþaALLAH  :gul[1]:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 30 October 2012, 22:08:16
Amiiin , inþaALLAH.. Tek temennimiz, dileðimiz , duamýz budur.. Bu yolda yetiþtirme iþinde anneye düþen payý tahmin ediyorsunuzdur.. Rabb'im utandýrmasýn.. Kolaylaþtýrsýn inþaALLAH.. Yolunda asker eylesin onlarý da, ebeveynleri olan bizleride..
Amin.duanýz müstecab olsun.ben bu halinizde sizden dua istesem geri çevrilmez ÝnþaALLAH
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 31 October 2012, 15:53:36
Amin.duanýz müstecab olsun.ben bu halinizde sizden dua istesem geri çevrilmez ÝnþaALLAH

Aman garip kardeþim ne demek.. Her zaman duacýnýzým..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebu musab 31 October 2012, 20:53:50
Aman garip kardeþim ne demek.. Her zaman duacýnýzým..
ALLAH razý olsun kardeþim
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: __MiM__ 31 October 2012, 23:20:30
tekrar selamun aleykum,
bayram öyle güzel hareket getirmiþ ki buraya, inanýlmaz sevindim.
ayakta zor durduðum için her yazýlaný tam okuyamadým, ama geçmiþ günlerin yadýyla herþeyi anladým, hissettim.

abisi, yav sen bela mýsýn nesin, nerden koydun o tatlýyý oraya, çocuðu gece gece tatlýcýya yollattýn! :)
ve aldýrdým da, tam dört tane yolladým gitti...
kitaplara gelince, mümkün mertebe okumaða çalýþýyorum. ama en çok da telefonuma indirdiðim kur'an ve hadis programlarýndan okumaða çalýþýyorum. en çok zevki onlardan alýyorum çünkü.

bu arada sevgili zerre abla çektiðiniz bütün zahmetlerin meyvesine kavuþmaða az kalmýþ, mevlam onu size baðýþlasýn, hayýrlý uzun ömürler ve sýhhat baðýþlasýn. çok sevindim, yeðenime iyi bakýn olur mu?!

garip hocam sizi de çok özlemiþtik, sevindim tekrar görebildðime...

sevgiyle kalýn, ALLAHa emanet olun.

binbir zorlukla yazdýðým bu satýrlardan sora tekrar yataðýma dönüyorum, bi türlü gelmeyen sabahlarý beklemek için.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 01 November 2012, 00:18:15
tekrar selamun aleykum,
abisi, yav sen bela mýsýn nesin, nerden koydun o tatlýyý oraya, çocuðu gece gece tatlýcýya yollattýn! :)
ve aldýrdým da, tam dört tane yolladým gitti...
kitaplara gelince, mümkün mertebe okumaða çalýþýyorum. ama en çok da telefonuma indirdiðim kur'an ve hadis programlarýndan okumaða çalýþýyorum. en çok zevki onlardan alýyorum çünkü.

Aleyküm Selam hocam..
Üzerinize afiyet abisi, az bi þey gýcýkýmsýyýzdýr..Þu týngýr mýngýr yuvarlanan tatlýgiller, afiyet þifa olsun hocam..
Elektronik okumalar bize göre deðil..Biz kiyat kokusu severiz..elde kalem satýr altýný cýzdýrmayý falan...eski kafa abisi neylesin..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 01 November 2012, 00:35:56
Rabbimiz acil þifalar ihsan etsin!

Vee "dilerim" kardeþimi de gördük hamd olsun..Nasýlsýnýz kardeþim..?Saglýk ve afiyetiniz yerindedir inþaALLAH..?Almanca dersleri ne alemde kardeþim..?
ÝnþaALLAH yanlýþ hatýrlamýyorumdur..Almanca dersleri alýyordunuz deðil mi..?
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 01 November 2012, 00:41:14
Rabbim acil þifalar versin, Þafi ismi þerifi ile tecelli etsin.
Arada, müsait olduðunuzda girip durumunuz hakkýnda bizi haberdar edersiniz inþALLAH.

Hýýýmmm...Geda kardeþimi tanýyorumdur deðil mi..?Tanýyormuþum sanki ,bildik bir yürek atýþý hissi oluþtu biz de..! 
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: dilerim 01 November 2012, 09:10:16
Vee "dilerim" kardeþimi de gördük hamd olsun..Nasýlsýnýz kardeþim..?Saglýk ve afiyetiniz yerindedir inþaALLAH..?Almanca dersleri ne alemde kardeþim..?
ÝnþaALLAH yanlýþ hatýrlamýyorumdur..Almanca dersleri alýyordunuz deðil mi..?

Ýyiyiz Elhamdülillah! Dostlar saðolsun!
Dersleri biraz daha geniþlettim, örgün eðitime geçtim. Anadolu üniversitesi ÝBF Maliye bölümüne yatay geçiþle geldim.  arastiriyorum Gençlerle yarýþýyorum. Bakalým Mevlam ne gösterecek.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Geda 01 November 2012, 10:20:28
Hýýýmmm...Geda kardeþimi tanýyorumdur deðil mi..?Tanýyormuþum sanki ,bildik bir yürek atýþý hissi oluþtu biz de..! 

Kalu-bela'dan  :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ZeRRe 01 November 2012, 11:08:22
tekrar selamun aleykum,
bayram öyle güzel hareket getirmiþ ki buraya, inanýlmaz sevindim.
ayakta zor durduðum için her yazýlaný tam okuyamadým, ama geçmiþ günlerin yadýyla herþeyi anladým, hissettim.

abisi, yav sen bela mýsýn nesin, nerden koydun o tatlýyý oraya, çocuðu gece gece tatlýcýya yollattýn! :)
ve aldýrdým da, tam dört tane yolladým gitti...
kitaplara gelince, mümkün mertebe okumaða çalýþýyorum. ama en çok da telefonuma indirdiðim kur'an ve hadis programlarýndan okumaða çalýþýyorum. en çok zevki onlardan alýyorum çünkü.

bu arada sevgili zerre abla çektiðiniz bütün zahmetlerin meyvesine kavuþmaða az kalmýþ, mevlam onu size baðýþlasýn, hayýrlý uzun ömürler ve sýhhat baðýþlasýn. çok sevindim, yeðenime iyi bakýn olur mu?!

garip hocam sizi de çok özlemiþtik, sevindim tekrar görebildðime...

sevgiyle kalýn, ALLAHa emanet olun.

binbir zorlukla yazdýðým bu satýrlardan sora tekrar yataðýma dönüyorum, bi türlü gelmeyen sabahlarý beklemek için.

Sizi de görmek, duymak güzel.. Elhamdulillah..
Galiba birçok kayýpla ayný anda mý gelmiþim ben?
Ne güzel..
ÝnþaALLAH en acil þifalar sizin olsun..
Rabb'im hep yar ve yardýmcýnýz olsun..
Kimin ihtiyacý varsa... Herkesin......
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 01 November 2012, 20:05:39
Ýyiyiz Elhamdülillah! Dostlar saðolsun!
Dersleri biraz daha geniþlettim, örgün eðitime geçtim. Anadolu üniversitesi ÝBF Maliye bölümüne yatay geçiþle geldim.  arastiriyorum Gençlerle yarýþýyorum. Bakalým Mevlam ne gösterecek.

MaþaALLAH kardeþime..Sýnýf arkadaþlarýnýz ne de nasipliymiþ..Sizden dersi ders alacaklar...Gönül her dem genç olduðuna göre ;) sorun yok..Sizi oradaki kardeþlerimizin yanýna gönderen Hak/kýn vardýr sizi vesile edecek iþleri...RABBÝM kolay eylesin ,hayýrlara vardýrsýn amellerinizi....
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 01 November 2012, 20:07:49
Kalu-bela'dan  :)

Dimiii...:))
Þaþkýn insan bozmasý iþte...unuttu...
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Geda 01 November 2012, 20:10:10
Estaðfirullah  :) :gul[1]:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: dilerim 01 November 2012, 20:33:28
MaþaALLAH kardeþime..Sýnýf arkadaþlarýnýz ne de nasipliymiþ..Sizden dersi ders alacaklar...Gönül her dem genç olduðuna göre ;) sorun yok..Sizi oradaki kardeþlerimizin yanýna gönderen Hak/kýn vardýr sizi vesile edecek iþleri...RABBÝM kolay eylesin ,hayýrlara vardýrsýn amellerinizi....

ALLAH razý olsun!
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 06 November 2012, 17:55:59
HAdeKa nerde ya kayýp mýdýr nedir a aaaa :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 06 November 2012, 18:23:04
HAdeKa nerde ya kayýp mýdýr nedir a aaaa :)

Telaþ etmeyin...Ýþte buradaymýþ Hadeka kardeþimiz..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: HAdeKa 06 November 2012, 18:34:49
hani nerde nerde :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cenan 12 November 2012, 06:42:28

Bir bebek bekliyorum ve Sanýrým 13 gün sonra kavuþacaðým artýk ona..


Bugün yarýn ALLAH'ýn izniyle kurtulacaksýn. Dualarýmýz seninle. Uðrayýp haberdar edersin inþALLAH.  :gul[1]:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cenan 13 November 2012, 19:32:33
insan kardeþim görünmüyorsunuz. Merak ettik.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 14 November 2012, 15:36:09
insan kardeþim görünmüyorsunuz. Merak ettik.

Sag ol kardeþim..Ýnsan iþte...öyle
Hamdolsun günümüze..
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cenan 14 November 2012, 16:34:24
ALLAH daha iyi etsin.
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: Cenan 27 November 2012, 17:32:31

Bir bebek bekliyorum ve Sanýrým 13 gün sonra kavuþacaðým artýk ona..


Oðlumuz olmuþ :)

ALLAH analý babalý büyütmeyi nasib etsin, salihlerden, muttkilerden eylesin yavrumuzu ümmetin yavrularýyla birlikte...

Bir ara uðrayýp tebrikleri ve dualarý alýrsýn inþALLAH :)  :gul[1]:
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: ebumusab 28 November 2012, 11:57:08
ALLAH teala salihlerden eylesin.Dinine hadim olsun ÝnþaALLAH
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: kasým 11 June 2013, 18:49:36
Merhabalar :)
Yokluðumu hissettinizmi bilmiyorum ama sizi özledim :)
: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
: insan 11 June 2013, 20:46:12
Merhabalar :)
Yokluðumu hissettinizmi bilmiyorum ama sizi özledim :)


Merhaba kasým kardeþim..
Tabikide hissettik...
Özlenmek güzel þey...RABBÝM layýk eylesin..