Gönderen Konu: Zalimlerden Özür Dilemem  (Okunma sayısı 556 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

DERDEST

  • Ziyaretçi
Zalimlerden Özür Dilemem
« : 06 Mart 2011, 01:02:27 »
Caniler burada zikrettiðimiz ve zikredemediðimiz onca iþkenceye raðmen Seyyid Kutub'u davasýndan vazgeçiremeyince diðer kýz kardeþi Hamide Kutub vasýtasýyla kendisiyle pazarlýk yapmaya baþladýlar.

Caniler Hamide Kutub vasýtasýyla kendisine þu teklifte bulundular: "Þimdiye kadarki söz ve hareketlerinde yanýldýðýný beyan ederek Cumhurbaþkaný Cemal Abdünnasýr'dan özür dilediðin takdirde, idam hükmünü bozacak ve seni serbest býrakacaktýr."

Hamide Kutub, aðabeyinin affedilmesini ve yaþamasýný çok istiyordu.

Bu yüzden de teklifi kendisine iletti. Üstad Kutub'un cevabý gayet açýk ve tavizsizdi: "Eðer idamý hak etmiþ olarak hakkýn emri ile ipe çekiliyorsam buna itiraz etmek haksýzlýktýr.


Eðer batýlýn zulmüne kurban gidiyorsam, batýldan merhamet dileyecek kadar alçalamam